Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 368
                                               

Minerálna výživa

Minerálna výživa rastlín je oblasť fyziológie rastlín, ktorá sa zaoberá nárokmi rastlín ako autotrofných organizmov na príjem anorganických látok z pôdy a atmosféry, ako aj asimiláciou.

                                               

Horovo meno

Horovo meno je prvé z postupnosti piatich oficiálnych titulov egyptských faraónov. Toto označenie malo stotožňovať vládcu s bohom Horom a doslova sa čítalo "Hor ten a ten", napr. meno Hor Aha znamenalo "Bojujúci Hor". Horovo meno je najstaršie oz ...

                                               

Kartuša (egyptológia)

Kartuša je egyptologický pojem, ktorý označuje graficky uzatvorenú obrubu oválnej plochy, orientovanú vertikálne zhora dolu alebo horizontálne oboma smermi, ukončenú na spodnom okraji horizontálnou čiarou. Obruba indikuje, že text vpísaný do vnút ...

                                               

Nebtej

Titul nebtej je druhým z piatich titulov egyptských faraónov a odkazuje na dve ochranné bohyne Egypta: Vadžet – kobria ochrankyňa Dolného Egypta, v archaickej dobe lokálne božstvo mesta Dep susediacim s významným strediskom delty, mestom Pe Nechb ...

                                               

Réov syn

Meno Réov syn alebo za-re je posledné z postupnosti piatich oficiálnych titulov egyptských faraónov. Panovník ho dostal už pri svojom narodení. Predchádzalo mu označenie "Réov syn" zapísané kombináciou hieroglyfov za a slnečného kotúča boha Ré. T ...

                                               

Serech

Serech je v egyptských hieroglyfoch uzatvorený grafický znak obdĺžnikového tvaru, ktorý môže obsahovať znaky prvého mena staroegyptského panovníka – Horovo meno. Znak predstavuje štylizovanú fasádu královského paláca s bránou a nikami, na ktorej ...

                                               

Trónne meno

Trónne meno je tretie z postupnosti piatich mien egyptských faraónov. Spája sa s označením nesu-bitej a prívlastkom neb-tauej. Je tiež jedným z dvoch královských mien vpisovaným do kartuše. Trónne meno sa po prvý raz objavuje u štvrtého panovníka ...

                                               

August II. (Polsko)

August II. Silný bol polský král a litovský velkovojvoda v rokoch 1679 – 1706 a 1709 – 1733, saský kurfirst v rokoch 1694 – 1733 ako Fridrich August I. Pochádzal z dynastie saských Wettinovcov. Jeho prídomok "Silný" vraj vyplýva z jeho nadpriemer ...

                                               

August III. (Polsko)

August III. bol polský král a velkoknieža litovský a tiež saský kurfirst. Ako saský kurfirst vládol pod menom Fridrich August II.

                                               

Fridrich II. (Prusko)

Fridrich II. alebo Fridrich Velký bol od roku 1740 pruským králom z dynastie Hohenzollernovcov. Bol popredným predstavitelom osvietenského absolutizmu.

                                               

Fridrich V. (Falcko)

Fridrich V. Falcký bol vojvoda a kurfirst falcký, vodca Protestantskej únie a král český. Pochádzal z rodu falckých Wittelsbachovcov. Pre svoju len ročnú vládu je známy ako "zimný král". Fridrich bol synom Fridricha IV. a Lujzy Juliany z Nassau. ...

                                               

Karol VII. Albrecht

Narodil sa ako syn bavorského kurfirsta Maxmiliána II. a Terézie Kunigundy Sobieskej. V októbri 1722 sa vo Viedni oženil s Máriou Amáliou Habsburskou, mladšou dcérou cisára Jozefa I. V roku 1726 sa stal nástupcom svojho otca a po smrti cisára Kar ...

                                               

Václav IV.

Václav IV. Luxemburský bol brandenburský a lužický markgróf, luxemburský a sliezsky vojvoda, gróf v Sulzbachu, český král, rímsky král, syn cisára a českého krála Karola IV. a jeho tretej manželky Anny Svídnickej.

                                               

Žigmund (Svätá rímska ríša)

Žigmund Luxemburský bol brandenburský markgróf, uhorský král, český král, rímsky král, lombardský král a sväto-rímsky cisár.

                                               

Anna Hannoverská

Anna Hannoverská bola rodom britská princezná, Princess Royal, a sobášom princezná Oranžsko-nasavská.

                                               

Viktória Sasko-cobursko-gothajská

Viktória Adelaida Mária Lujza Sasko-cobursko-gothajská bola nemecká cisárovná a pruská královná ako manželka Fridricha III. Narodila sa ako prvorodené dieťa anglickej královnej Viktórie a princa Alberta Sasko-cobursko-gothajského a mala osem súro ...

                                               

Alžbeta Habsburská (1526)

Alžbeta sa narodila ako prvé dieťa Ferdinanda I. a Anny Jagelovskej. V roku 1543 sa sedemnásťročná Alžbeta vydala za o šesť rokov staršieho polského následníka Žigmunda Augusta. Dynastické spojenie bolo plánované takmer od jej narodenia a malo zl ...

                                               

Anežka Přemyslovna († 1268)

Anežka Přemyslovna bola dcéra českého krála Václava I. a jeho manželky Kunhuty Štaufskej, druhá manželka Henricha III. Jasného, meißenského markgrófa. Manželstvo bolo bezdetné. Jej bratmi boli moravský markgróf Vladislav a král Přemysl Otakar II.

                                               

Anežka Přemyslovna (1305 – 1337)

Anežka Přemyslovna bola česká princezná a sliezská kňažná, najmladšie dieťa českého a polského krála Václava II. a jediné dieťa Elišky Rejčky. Traduje sa, že ak by sa Eliške Rejčke narodil syn, chcel z neho Václav urobiť dediča Polska, narodila s ...

                                               

Augusta Viktória Šlezvicko-holštajnská

Augusta Viktória Šlezvicko-holštajnská bola posledná nemecká cisárovná a pruská královná ako prvá manželka Viliama II.

                                               

Aynısah Sultan

Aynısah sa narodila v Amasii, keď jej otec bol ešte princom. Jej matka bola konkubína Sirin Hatun; mala len jedného súrodenca, ktorý mal aj rovnakú matku - Sehzade Abdullaha. V roku 1489 alebo 1490 sa vydala za Göde Ahmeda Beya, ktorý bol synom p ...

                                               

Viktória Bádenská

Viktória Bádenská, celým menom Žofia Mária Viktória, bola rodom bádenská princezná a švédska královná ako manželka Gustáva V. Politicky sa angažovala počas rozvoja demokracie najmä konzervatívnou módou a svojimi pronemeckými sympatiami počas I. s ...

                                               

Beatrix Aragónska

Beatrix Aragónska bola aragónska princezná z rodu Trastámarovcov, česká a uhorská královná ako druhá manželka uhorského krála Mateja Korvína a druhá manželka českého a uhorského krála Vladislava II. Jagelovského.

                                               

Deokhye Kórejská

Princezná Deokhye Kórejská bola posledná princezná Kórejského cisárstva. Narodila sa v Soule v paláci Changdeok. Bola najmladšou dcérou cisára Gojonga a jeho konkubíny, vtedy známej pod menom Yang Gui-in. Po princezninom narodení udelil otec jej ...

                                               

Eleonóra Anglická (1162 – 1214)

Eleonóra Anglická bola kastílska královná, manželka Alfonza VIII. Eleonóra bola šiestym potomkom anglického krála Henricha II. a akvitánskej vojvodkyne Eleonóry Akvitánskej. Ako druhá dcéra bola pomenovaná po matke, kmotrom bol kronikár Robert z ...

                                               

Eleonóra Aragónska (1402 – 1445)

Eleonóra Aragónska bola aragónska princezná a ako manželka Eduarda I. portugalská královná. V čase nedospelosti svojho syna Alfonza bola regentkou krajiny.

                                               

Eleonóra Magdaléna Gonzagová

Eleonóra Magdaléna Gonzagová alebo Eleonóra Toskánska bola mantovská princezná, dcéra vojvodu Karola II. z rodu Gonzaga a Márie, netere cisárovnej Eleonóry Gonzagovej, manželky Ferdinanda II. Štajerského. Bola treťou manželkou cisára Ferdinanda I ...

                                               

Gyeonghye Kórejská

Princezná Gyeonghye, pred sobášom známa ako princezná Pyeongchang, bola princezná z dynastie Čoson. Bola najstaršou dcérou Munjonga Čosona. Slúžila ako dozorca svojmu bratovi Danjongovi Čoson, ktorý nastúpil na trón velmi mladý.

                                               

Izabela Bourbónska (1741)

V októbri 1760, vo veku osemnásť rokov, bola Izabela vydatá za rakúskeho arcivojvodu Jozefa, dediča habsburskej monarchie. Parmská princezná rýchlo očarila viedenský dvor svojim pôvabom a inteligenciou. Jozef sa do svojej manželky zamiloval, tá a ...

                                               

Jitka Luxemburská

Jitka Luxemburská bola česká princezná a ako manželka budúceho francúzskeho krála Jána II. normandská vojvodkyňa a pramatka rodu Valois.

                                               

Karolína Frederika Bádenská

Narodila sa v Karlsruhe ako najstaršie dieťa princeznej Amálie Hessensko-darmstadskej a dedičného princa Karola Ľudovíta. Mala sedem súrodencov: svoje dvojča Katarínu * 1776 – † 1823, Lujzu * 1779 – † 1826, Frederiku * 1781 – † 1826, Máriu * 1782 ...

                                               

Klaudia Francúzska

Klaudia Francúzska bola francúzska princezná a bretónska vojvodkyňa z rodu Valois. Ako manželka Františka I. bola od roku 1515 francúzskou královnou. Dcéra Ľudovíta XII. a jeho druhej manželky Anny Bretónskej mala skoliózu a bola stále chorlavá. ...

                                               

Klementína Habsburská

Klementína Habsburská bola dcéra rímskeho krála Rudolfa I. z prvého manželstva s Gertrúdou z Hohenbergu. Ako manželka neapolského princa Karola Martela bola titulárnou uhorskou královnou. Dante Alighieri ju vo svojej Božskej komédii umiestnil do ...

                                               

Lujza Izabela z Kirchbergu

Lujza Izabela z Kirchbergu bola rodom grófka Sayn-Wittgenstein-Hachenburg z Kirchbergu a sobášom s Fridrichom Viliamom nasavsko-weilburská kňažná.

                                               

Lujza Lotrinská

Lujza Lotrinská bola francúzska princezná z rodu Vaudémont, mladšej vetvy lotrinského vojvodského domu, a vydatá francúzska královná.

                                               

Margaréta z Anjou (1273 – 1299)

Margaréta z Anjou bola grófka z Anjou a z Maine, prvá manželka Karola z Valois, uchádzača o európsku královskú korunu. Bola dcérou neapolského krála Karola II. a Márie, dcéry uhorského krála Štefana V. 16. augusta 1290 sa v Corbeil vydala za Karo ...

                                               

Mária Amália Neapolsko-sicílska

Narodila sa z manželstva neapolsko-sicílskeho krála Ferdinanda I. s rakúskou arcivojvodkyňou Máriou Karolínou Habsbursko-lotrinskou. Vyrastala v početnej rodine a bola už dvanástym dieťaťom tohto královského páru. Otec patril ako syn španielskeho ...

                                               

Mária Anna Bavorská (1574 – 1616)

Mária Anna bola staršia dcéra bavorského vojvodu Viliama V. a Renáty Lotrinskej. 23. apríla 1600 sa vydala v dóme v Grazi za arcivojvodu Ferdinanda II. * 1578 – † 1637, staršieho syna arcivojvodu Karola II. Štajerského a Márie Anny Bavorskej. Tým ...

                                               

Mária Anna Portugalská

Narodila sa ako piata dcéra zvrhnutého portugalského krála Michala I. žijúceho v rakúskom exile a jeho manželky Adelaidy Löwensteinskej. 21. júna 1893 sa na zámku Fischhorn vydala za Viliama, následníka luxemburského trónu. Hoci Viliam bol na roz ...

                                               

Mária Anna Viktória Portugalská

Mária Anna Portugalská bola portugalská infantka. Bola tretím dieťaťom Márie I. a Petra III. Stala sa manželkou španielskeho infanta Gabriela Antona, syna krála Karola III. Svadba sa konala bez jej prítomnosti 12. apríla 1785 v Lisabone a neskôr ...

                                               

Mária Aragónska (1482 – 1517)

Mária Aragónska bola rodom aragónska a kastílska princezná a výdajom portugalská královná ako manželka Manuela I.

                                               

Mária Jozefa Saská (1731 – 1767)

9. februára 1747 sa vo Versailles vydala za francúzskeho dauphina Ľudovíta Ferdinanda. Bolo to už druhé následníkovo manželstvo, jeho prvou manželkou bola španielska infantka Mária Terézia Bourbonská, ktoré zomrela pri pôrode ich jedinej dcéry; t ...

                                               

Mária Jozefína Savojská

Narodila sa ako tretie dieťa a druhá dcéra z manželstva sardínského krála Viktora Amadea III. a Márie Antónie Bourbonskej. Mala jedenásť súrodencov. Bratia Karol Emanuel IV., Viktor Emanuel I., Karol Félix zasadli na sardínsky královský trón. Ses ...

                                               

Mária Klementína Habsbursko-lotrinská

Márie Klementina Habsbursko-Lotrinská bola rodom rakúska arcivojvodkyňa a sobášom neapolsko-sicílska korunná princezná.

                                               

Mária Leopoldína Tirolská

Mária Leopoldína Tirolská bola rakúska arcivojvodkyňa, vydajom cisárovná a královná česká a uhorská.

                                               

Mária Terézia d’Este

Mária Terézia Felicitas d’Este bola princezná z Modeny a sobášom vojvodkyňa z Penthièvre. Bola tiež svokrou Filipa Égalité a starou matkou budúceho francúzskeho krála Ľudovíta Filipa.

                                               

Mária Uhorská (1257 – 1323)

Mária sa narodila ako dcéra uhorského krála Štefana V. a Alžbety, dcéry kumánskeho chána Kuthana. V máji či júni 1270 bola vydatá za šestnásťročného Karola, syna sicílskeho krála Karola I. z Anjou a Beatrix Provensalskej. Karol sa stal po otcovej ...

                                               

Renáta Lotrinská

Renáta Lotrinská bola lotrinská princezná a sobášom bavorská vojvodkyňa. Narodila sa v Nancy ako druhé dieťa a najstaršia dcéra Františka I., vojvodu lotrinského a Kristíny Dánskej. Jej prarodičmi z otcovej strany boli Antoine, lotrinský vojvoda ...

                                               

Šarlota I. (Luxembursko)

Narodila sa ako druhá dcéra velkovojvodu Viliama IV. a Márie Anny Portugalskej. Jej staršia sestra, velkovojvodkyňa Mária-Adela, bola 14. januára 1919 prinútená k abdikácii. Šarlota nastúpila na jej miesto a musela sa potýkať s revolučnými nálada ...

                                               

Štefánia Belgická

Štefánia Belgická bola belgická princezná, saská vojvodkyňa a rakúska korunná princezná, druhá dcéra belgického krála Leopolda II. a Márie Henrietty Habsbursko-Lotrinskej, manželka rakúskeho korunného princa Rudolfa.