Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 367
                                               

Aténska charta

Aténska Charta je súborom zásad pre výstavbu miest, tak ako ich poznáme dnes. Jej hlavnou myšlienkou bolo objavovanie a utváranie mestského priestoru. Myšlienka utvárania mesta ako funkčného celku sa prvýkrát výraznejšie objavuje a prejednáva v p ...

                                               

Bid rent theory

Bid rent theory je teória ekonomickej geografie, ktorá rieši to, ako sa cena a dopyt po realitách narastá so zmenou vzdialenosti od Central Business District. Tvrdí, že rôzne subjekty využívajúce pozemky budú spolu navzájom súťažiť o pôdu v blízk ...

                                               

Dohovor primátorov a starostov

Dohovor primátorov a starostov je celospoločenské európske hnutie združujúce orgány miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré sa dobrovolne zaviazali zvýšiť na svojom území energetickú účinnosť a využitie obnovitelných zdrojov energie. Signatárske ...

                                               

Džentrifikácia

Džentrifikácia je súbor lokálnych sociálno-kultúrnych zmien, ktoré sú dôsledkom toho, keď bohatší ludia nakupujú nehnutelnosti na bývanie v dosial menej prosperujúcich spoločenstvách. V nadväznosti na džentrifikáciu rastie priemerný príjem a kles ...

                                               

Ekumenopolis

Ekumenopolis je termín, ktorý bol zavedený v roku 1967 gréckym urbanistom menom Constantinos Doxiadis na reprezentáciu myšlienky, že v budúcnosti by sa mohli urbanizované oblasti a súmestia spojiť a vytvoriť tak jedno celosvetové mesto ako dôsled ...

                                               

Extravilán

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej na zástavbu určenej časti. Tvoria najmä ho polnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla alebo hospodárske ...

                                               

Funkčné zónovanie

Funkčné zónovanie alebo funkčná segregácia alebo zónovanie je členenie územia mesta alebo širšieho priestoru na zóny, ktoré sú rozdielne svojou funkciou. Býva často prepojené so zjednodušením štruktúry mesta v územnom pláne na plochy, ktorým sú p ...

                                               

Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION

Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION bola príspevková organizácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Venovala sa aplikovanému výskumu a rozvoju metodických postupov pre usmerňovanie orgánov územného plánovania, príprave n ...

                                               

Intravilán

Intravilán je centrálna časť katastrálneho územia obce vyznačujúca sa súvislo zastavanými na zastavanie určenými pozemkami vrátane vnútorných cestných komunikácií, plôch zelene, technickej a občianskej vybavenosti. Hranicu, ktorou je intravilán o ...

                                               

Kampus

Kampus je areál vysokej školy alebo univerzity zahrnujúci pozemky aj budovy; vysokoškolské mestečko. Podla vzoru novšieho použitia výrazu campus v angličtine sa novšie výraz kampus občas používa aj na označenie neškolských areálov aj v slovenčine.

                                               

Ksar (druh sídla)

Ksar je v berberskej, alebo všeobecne severoafrickej architektúre opevnená dedina, ktorú tvorí prepojený systém obytných a skladovacích priestorov. Ksary sa často budovali na vyvýšených miestach a slúžili usadenému obyvatelstvu na ochranu pred út ...

                                               

La Ville radieuse

La Ville radieuse je najobsažnejšia kniha, ktorú Le Corbusier venoval stavbe miest a ktorá vyšla v roku 1935. Jej titulok je programom: La Ville radieuse – žiariace, oslňujúce, svietiace mesto. Čiastočne opakuje myšlienky z Urbanisme, čiastočne r ...

                                               

Medina (urbanizmus)

Medina je označenie pro starú časť mnohých severoafrických miest. Typická medína je opevnená, tvorí ju bludisko úzkych uličiek, niekedy dokonca zastrešených a položených v niekolkých poschodiach nad sebou. Tieto stredoveké vnútorné mestá Arabi st ...

                                               

Nový urbanizmus

Nový urbanizmus je urbanistické hnutie. Hnutie pochádza z USA a existuje viac ako 10 rokov a ovplyvnilo výstavbu a plánovanie miest. Hnutie preferuje pešie a vychádzkové prostredie v meste. Cielom hnutia je teda oživenie aglomerácií a predmestský ...

                                               

Obytná zóna

Obytná zóna je ulica vytvorená s ohladom na záujmy chodcov a cyklistov, ako priestor na sociálnu interakciu a stretávanie ludí, a ako miesto pre bezpečné hry pre deti. Tieto ulice sú aj naďalej k dispozícii pre vozidlá, ale ich dizajn má za ciel ...

                                               

Radový rodinný dom

Radový rodinný dom je spôsob bytovej výstavby, keď sú rodinné domy postavené podla rovnakého plánu, radené hneď vedla seba a majú spoločné nosné steny alebo požiarne steny so susedným domom. V porovnaní s bytovými domami ponúkajú viac súkromia, a ...

                                               

Sektorový model (geografia)

Sektorový model alebo klinový model je model rozvoja miest, ktorý v roku 1939 navrhol ekonóm Homer Hoyt, pričom vychádzal z koncentrického modelu. Hoci prijal existenciu Central Business District, navrhol, aby sa zóny šírili smerom od centra mest ...

                                               

Slovenská urbanistická škola

Slovenská urbanistická škola predstavuje názorovú jednotu myslenia v oblasti urbanizmu, priestorovotvorby a vzťahu krajiny a mesta. Medzi hlavných predstavitelov patria: Emanuel Hruška, Tibor Alexy, Ján Kavan a Filip Trnkus. Od roku 1948 vychoval ...

                                               

Teória ochránitelného priestoru

Teória ochránitelného priestoru od architekta a plánovača miest Oscara Newmana rozoberá prevenciu zločinu a susedské bezpečie. Zakladá sa na spolupráci obyvatelov, bez ktorej je bezvýznamná. Teória bola rozvinutá na začiatku sedemdesiatych rokov, ...

                                               

Urbanisme

Urbanisme je prvý z Le Corbusierových spisov o stavbe miest, ktorý publikoval v roku 1925. Je rozdelený do troch častí: tretia o plánoch pre mesto Paríž. prvá pojednáva o všeobecných základoch a cieloch, druhá o meste" Ville Contemporaine” a V kn ...

                                               

Urbanita

Urbanita je odborný časopis o urbanizme a územnom plánovaní s 22-ročnou tradíciou. Vychádza 4-krát ročne a jeho vydavatelom bol do júla 2013 Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION. Časopis vychádzal ako interná odborná publikácia Štátneh ...

                                               

Urbanizmus (architektúra)

Urbanizmus alebo urbanistika je samostatná tvorivá a vedecká disciplína, ktorej cielom nie je návrh jednotlivých stavieb, ale zaoberá sa problematikou rozvoja osídlenia na všetkých úrovniach od zonálnej, cez sídelnú, regionálnu až po kontinentáln ...

                                               

URBION – Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania

URBION – Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania bola výskumno-vývojová a projektová organizácia, ktorá sa od roku 1956 do 31. decembra 1993 zaoberala územným plánovaním a urbanizmom. Sídlila v Bratislave, pôvodne na Drieňovej ulici v Ruž ...

                                               

Územný rozvoj

Územný rozvoj je cielavedomé zhodnocovanie územia. Ide o cielavedomú zmenu využívania územia a stavieb alebo intenzity ich využívania takým spôsobom aby sa zvýšil výnos. Požiadavky na urbanizované územia sa rozvíjajú prudkým tempom a aj nároky na ...

                                               

Vancouverism

Vancouverism je urbanistický a architektonický štýl, ktorý vznikol v kanadskom meste Vancouver. Je charakterizovaný výstavbou budov, ktorých stredne vysoká spodná časť sa využíva pre komerčné aktivity a užšia vrchná časť ako obytná zóna, s cielom ...

                                               

Vidiek

Vidiek je obývaný priestor mimo mestského osídlenia charakterizovaný nižšou hustotou zaludnenia, tradične zameraný na polnohospodárstvo a tiež iným spôsobom života, väčšinom prepojeným s prírodou a inou sociálnou štruktúrou - odlišnou od mesta.

                                               

Paleolitická diéta

Paleolitická diéta je spôsob stravovania, pri ktorom sa konzumujú potraviny podla predpokladaného jedálnička človeka staršej doby kamennej. V súčasnosti sa nejedná už len o spôsob stravovania, ale aj o určitý životný štýl. Toto stravovanie vychád ...

                                               

Proteínová diéta

Proteínová diéta je diéta obsahujúca zvýšený objem bielkovín. Preto sú v nej uprednostňované potraviny s vysokým podielom proteínov napríklad: bravčovina, hydina, sója, srvátka, vajcia, losos, arašidy, tuniak a iné. Občas býva omylom zamieňaná za ...

                                               

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus je nehomogénna skupina chronických metabolických ochorení, spojených so zvýšenou hladinou glukózy v krvi - hyperglykémiou, ktorú spôsobuje porucha sekrécie alebo účinku Inzulínu. Býva sprevádzaná poruchou metabolizmu cukrov, tuk ...

                                               

Avitaminóza

Avitaminóza je choroba, ktorá vzniká pri výraznejšom deficite vitamínov. Spôsobuje vážnejšie poškodenie zdravia ako hypovitaminóza, vyskytuje sa však pomerne vzácne. Typickým príkladom avitaminózy je ochorenie z nedostatku vitamínu C je skorbut.

                                               

Hypervitaminóza

Hypervitaminóza je ochorenie spôsobené príliš vysokou mierou nahromadených vitamínov v tele organizmu. Týka sa predovšetkým vitamínov rozpustných v tukoch, ktoré sú ukladané v pečeni a v telesnom tuku a ich dlhodobá nadmerná koncentrácia môže spô ...

                                               

Hypovitaminóza

Hypovitaminóza je chorobný stav spôsobený čiastočným nedostatkom určitého vitamínu. Ide o lahšiu formu avitaminózy. Najčastejšie sa vyskytuje u ludí s nedostatočným stravovaním, alkoholikov a ludí s chorobou tráviacej sústavy.

                                               

Látková premena

Látková premena alebo metabolizmus alebo nesprávne látková výmena je súbor všetkých biochemických zmien chemických zlúčenín v živých organizmoch a bunkách. Zahŕňa biosyntézu komplexných organických molekúl anabolizmus a ich rozpad katabolizmus. M ...

                                               

Adenozíntrifosfát

Adenozíntrifosfát je chemická zlúčenina patriaca medzi nukleotidy; chemicky ide o trifosforylovaný adenozín s dvomi makroergickými väzbami. Slúži predovšetkým ako prenášač fosfátu v rámci energetického metabolizmu bunky a univerzálny zdroj energi ...

                                               

Autotrofia

Autotrofia je schopnosť organizmov samy si vytvárať organické látky, ktoré získavajú pomocou asimilácie. Primárnym produktom asimilácie sú cukry. Následnými syntézami vznikajú tuky, bielkoviny ako aj katalytické a regulačné organické látky. Autot ...

                                               

Glukogénna aminokyselina

Glukogénna aminokyselina je aminokyselina, ktorú je možné premeniť na glukózu pomocou glukoneogenézy. Oproti tomu sú ketogénne aminokyseliny premieňané na ketolátky. Produkcia glukózy z glukogénnych aminokyselín pozostáva z premeny týchto aminoky ...

                                               

Chymozín

Chymozín je enzým nachádzajúci sa v žalúdku všetkých cicavcov. Napomáha tráveniu mlieka. Pre potravinárske účely sa získava z kravských alebo ovčích žalúdkov. Využíva sa pri výrobe syrov ako súčasť syridla.

                                               

Ketogénna aminokyselina

Ketogénna aminokyselina je aminokyselina, ktorú je možné rozložiť priamo na acetylkoenzým A, ktorý je prekurzorom ketolátok a myelínu, hlavne počas raného detstva, kedy vyvíjajúci sa mozog vyžaduje vysokú aktivity syntézy myelínu. Oproti tomu sa ...

                                               

Ketolátky

Ketolátky sú látky produkované z mastných kyselín v pečeni. Sú zdrojom energie v prípade, že iné zdroje nie sú dostupné, a to hlavne počas hladovania, nedostatku sacharidov v strave, pri intenzívnom cvičení alebo diabete. Medzi ketolátky patria a ...

                                               

Ketóza

Ketóza sa v biológii označuje stav organizmu charakterizovaný zvýšenými hladinami ketolátok v krvi. Dôvodom vzniku stavu je proces ketogenézy. Ketolátky sa tvoria v pečeni pri poklese zásoby glykogénu prostredníctvom procesu štiepenia vlastných t ...

                                               

Kreatinín

Kreatinín v krvnom sére meranie krvi je dôležitým ukazovatelom zdravia obličiek, pretože je to lahko meratelný vedlajší produkt metabolizmu svalov, ktorý sa vylučuje v nezmenenej forme obličkami. Samotný kreatinín sa vyrába prostredníctvom biolog ...

                                               

Kyselina pyrohroznová

Kyselina pyrohroznová je najjednoduchšia alfa-ketokyselina, kyselina obsahujúca ketónovú skupinu. Jej konjugovaná báza, pyruvát, je klúčovým medzikrokom niekolkých metabolických dráh v bunke. Kyselinu pyrohroznovú je možné vytvoriť z glukózy pomo ...

                                               

Nikotínamidadeníndinukleotid

Nikotínamidadeníndinukleotid je ústredný kofaktor v metabolizme. Nachádza sa vo všetkých bunkách. NAD je dinukleotid, pretože obsahuje dva nukleotidy spojené fosfátovými skupinami. Jeden nukleotid obsahuje bázu adenín a druhý obsahuje nikotínamid ...

                                               

Omega-oxidácia

Omega-oxidácia alebo ω-oxidácia je alternatívny spôsob oxidácie mastných kyselín, odlišný od omnoho známejšej beta-oxidácie. Z označenia je zrejmé, že dochádza k oxidácii na uhlíku ω miesto bežnej oxidácie na β-uhlíku. V typickom prípade ide o ve ...

                                               

Sekundárny metabolit

Ako sekundárny metabolit označujeme v biológii všetky nebielkovinové látky ktoré sa nezúčastňujú základných metabolických pochodov bunky, ale sú z týchto látok vytvárané. Môžu to byť jednoduché, alebo zložitejšie štruktúry. Sekundárne metabolity ...

                                               

Skorbut

Skorbut je choroba spôsobená nedostatkom vitamínu C v potrave. V dnešnej dobe sa už nevyskytuje, alebo len velmi ojedinele. V minulosti boli touto chorobou postihnutí hlavne námorníci. Skorbut sa prejavuje krvácaním ďasien, vypadávaním zubov, mäk ...

                                               

Bulímia

Bulímia je podobne ako známejšia anorexia jedna z porúch prijímania potravy, ktoré sú všeobecne charakterizované nenormálnym vzťahom k jedlu. Pacient sa pri nej nezriadene prejedá, ale následne sa snaží stravu dostať zo seba von, najčastejšie úmy ...

                                               

Dejiny mentálnej anorexie

Dejiny mentálnej anorexie popisujú prvé zmienky, postupné odhalovanie príčin, prejavov i históriu liečby tejto choroby, vrátane osobností, ktoré sa na tom podielali. História jej výskumu zároveň ukazuje postupný vývoj lekárskej vedy a umožňuje št ...

                                               

Chudnutie

Chudnutie je znižovanie telesnej hmotnosti a to zvyčajne znížením množstva telesného tuku. Nastáva však aj stratou vody, svalstva, kostnej hmoty a niektorých iných zložiek organizmu. Nezámerné a "nevysvetlitelné" chudnutie môže byť prejavom skryt ...

                                               

Kachexia

Kachexia alebo vycivenosť je závažná strata hmotnosti tela a vysilenosť spôsobená ťažkou chorobou alebo dlhodobým hladovaním. Ide o stav, ktorý je výsledkom dlhšie trvajúceho nedostatku výživy, a ktorý je sprevádzaný aj nedostatkom vitamínov a mi ...