Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 363
                                               

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je pomaly progredujúce neurodegeneratívne ochorenie, postihujúce centrálny aj periférny nervový systém, ktoré sa prejavuje zhoršením motorických funkcií, s charakteristickým spomalením pohyblivosti, trasom, neskôr s psychický ...

                                               

Prosopagnózia

Prosopagnózia je neschopnosť človeka zapamätať si tváre ludí v súvislosti s ich menami. Schopnosť rozoznávať ostatné objekty je relatívne nedotknutá. Tento pojem sa používa v súvislosti s poškodením mozgu, ale môže ísť aj o vrodenú poruchu.

                                               

Skleróza multiplex

Skleróza multiplex alebo roztrúsená mozgovomiechová skleróza je chronické ochorenie centrálnej nervovej sústavy z doteraz neobjasnených príčin. Ide buď o autoimunitné ochorenie, pri ktorom ludský imunitný systém napadá myelínové pošvy nervových v ...

                                               

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje nepríjemnými a ťažko opísatelnými pocitmi v končatinách. Tie sa objavujú najmä večer a v noci. Zvyčajne postihuje dolné končatiny, no môže postihnúť aj horné končatiny, trup, č ...

                                               

Tik

Tik je opakujúci sa drobný mimovolný pohybový prejav, napríklad žmurkanie, nepravidelné šklbanie svalstvom tváre alebo končatinami ako výraz chorobného pohybového návyku. Tik má somatogénnu alebo psychogénnu povahu.

                                               

Tinitus

Tinitus alebo hučanie v ušiach alebo ušný šelest je počutie zvukov v uchu iných než tých, ktoré prichádzajú zvonka. Zvuky môžu v rôznych intervaloch silnieť alebo slabnúť. V poslednej dobe trpí týmto psychicky náročným ochorením, majúcim často za ...

                                               

Downov syndróm

Downov syndróm je vrodené genetická odchýlka spôsobená nadpočetným chromozómom číslo 21. Fenotypovo sa prejavuje abnormalitami v štruktúre a funkcii organizmu. Svoje pomenovanie dostal po Johnovi Langdonovi Downovi, ktorý ako prvý popísal v roku ...

                                               

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2021

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2021 budú 84. majstrovstvá sveta v ladovom hokeji, ktoré sa uskutočnia v Lotyšsku. Bielorusko a Lotyšsko súťažili o uskutočnenie majstrovstiev sveta proti Fínsku, ktoré hostilo majstrovstvá sveta osemkrát. V hl ...

                                               

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2022

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2022 budú 86. majstrovstvá sveta v ladovom hokeji, ktoré sa uskutočnia vo Fínsku. Fínsko po prehre o organizáciu Majstrovstiev sveta v ladovom hokeji 2021 s Bieloruskom a Lotyšskom získalo šampionát v roku 2022 ...

                                               

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2023

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2023 budú 87. majstrovstvá sveta v ladovom hokeji. Rozhodnutie o konaní v MS v hokeji v Rusku bolo zverejnené 24. mája.

                                               

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2024

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2024 budú 88. majstrovstvá sveta v ladovom hokeji. K rozhodnutiu o konaní MS v hokeji v Česku prišlo 24. mája 2019 v Bratislave.

                                               

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2025

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2025 budú 89. majstrovstvá sveta v ladovom hokeji. Rozhodnutie o konaní MS v hokeji vo Švédsku bolo uskutočnené v roku 2018 na polročnom kongrese IIHF na Malte. Oficiálne oznámenie a zaradenie spoluhostitela ak ...

                                               

1. slovenský filozofický kongres

1. slovenský filozofický kongres bolo podujatie, ktoré sa uskutočnilo 11. - 12. novembra 1995 v Bratislave a ktorého cielom bolo prispieť k vzájomnej informovanosti o súčasnom stave slovenskej filozofie.

                                               

Giffordove prednášky

Giffordove prednášky sú séria prednášok, ktorú každý akademický rok prednesie významný odborník v oblasti humanitných vied na piatich škótskych univerzitách. Založil ich vo svojom závete lord Adam Gifford na "podporu a rozšírenie štúdia prirodzen ...

                                               

Medzinárodný filozofický kongres

Medzinárodný filozofický kongres je jedna z foriem úsilia o zjednotenie filozofie; pravidelné medzinárodné stretnutie filozofov z celého sveta. Snemovanie má za ciel jednak umožniť konfrontáciu rôznych hladísk a vyskúšať ich silu a presvedčivosť, ...

                                               

Prvý Medzinárodný filozofický kongres

Prvý Medzinárodný filozofický kongres bol Medzinárodný filozofický kongres, ktorý sa konal v Paríži v roku 1900. Jeho úlohou bolo dokumentovať movú orietáciu v oblasti filozofie - orientáciu kooperácie v medzinárodnom meradle. Bolo to prvé medzin ...

                                               

Slovenský filozofický kongres

Slovenský filozofický kongres je celoslovenské filozofické podujatie organizované SFZ pri SAV s cielom prispieť k vzájomnej informovanosti o súčasnom stave slovenskej filozofie.

                                               

Menová reforma

Menová reforma alebo peňažná reforma je náhrada peňažných znakov v obehu za nové na základe zákonom stanovených podmienok alebo zmena zákonných predpisov týkajúcich sa peňažnej sústavy. Obyčajne sa uskutočňuje s cielom odstrániť následky predchád ...

                                               

Amerikanistika

Amerikanistika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a) jazykov, literatúry, politiky, hospodárstva, dejín a kultúry v užšom zmysle len Spojených štátov obyvatelov Ameriky najmä Severnej, lebo zvyšok sa zvykne študovať v rámci romanistiky b) v ...

                                               

Archeológia

Archeológia = pradávny ; λόγος = slovo, prejav, systém) je spoločenská veda zaoberajúca sa štúdiom ludskej minulosti vyhladávaním, odkrývaním, dokumentáciou, analýzou a interpretáciou artefaktov a ekofaktov, architektúr, ludských pozostatkov a hi ...

                                               

Archeoastronómia

Archeoastronómia je štúdium starých alebo tradičných astronómií v ich kultúrnom kontexte s použitím archeologickej a antropologickej evidencie. Antropologické štúdium astronomických praktík v súčasných spoločnostiach je často nazývané etnoastronó ...

                                               

Archeologická kultúra

Archeologická kultúra alebo kultúra má niekolko podobných definícií, napr.: určitá nie celkom presne či jednotne definovaná jednotka – časovo a priestorovo ohraničený súbor nálezísk a nálezov vyznačujúcich sa zhodnou povahou hmotného a v ňom sa o ...

                                               

Archeologická lokalita

Archeologická lokalita alebo archeologické nálezisko je zemepisne určené miesto, kde sa vyskytuje určitý archeologický nález. Medzi archeologické lokality môžu patriť: sídlisko kultovné a posvätné okrsky pohrebisko a ďalšie miesta poznačené ludsk ...

                                               

Archeologický prameň

Archeologický prameň je druh historického prameňa, ktorý tvorí buď vyrobok ludských rúk, alebo doklad ludskej činnosti, najmä z dôb, z ktorých sa nezachovali pramene písomné. Archeologické pramene vyššej svedeckej hodnoty sú archeologické pamiatky.

                                               

Artefakt (archeológia)

Artefakt je označenie pre umelo vytvorený predmet nachádzajúci sa v archeologickom kontexte. Príkladmi artefaktov sú kamenné, kovové a kostené nátroje a šperky, keramické nádoby, ošatenie, jednoducho všetky výrobky a predmety zmenené ludským použ ...

                                               

Biblia a história

Biblia je nielen teologickou knihou, ale aj historickou. Celý jej obsah je založený na historických udalostiach. Biblický popis týchto udalostí a s nimi spojených reálií bol po celé stáročia jediným prameňom pre ich historické poznanie. Hlavne na ...

                                               

Biblická archeológia

Biblická archeológia je pomocná disciplína biblických vied, ktorá sa zaoberá vykopávkami a skúmaním a hodnotením vecných pamiatok dôležitých pre poznanie a osvetlenie biblických dejín. Významné publikácie: The Archaeology of Palestine, 1976. Paul ...

                                               

BP (čas)

BP alebo before present alebo pred súčasnosťou je skratka znamenajúca/výraz znamenajúci "pred 1. januárom 1950". Používa sa najmä v archeológii a geológii. Tak napríklad rok 1500 BP znamená 1 500 rokov pred rokom 1950, a to je rok 450 po Kr. Čas ...

                                               

Cintorín

Cintorín môže byť: c) v slovenskom práve od roku 2005: verejné pohrebisko iné než?výlučné/-ný/-ná kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka podrobnosti pozri nižšie b) podtyp kresťanského pohrebiska a/alebo židovské pohrebisko; v sl ...

                                               

Depot

Depot je aj staršie písanie pre depo. Depot je hromadný nález predmetov uložených – deponovaných – spoločne, za istým účelom, na istom mieste. Depot drahých predmetov sa ludovo nazýva poklad.

                                               

Ekofakt

Ekofakt je označenie pre prírodný výtvor nachádzajúci sa v archeologickom kontexte, ktorý nebol nijako zmenený ludským používaním. Najčastejšími ekofaktmi sú nálezy rastinných zvyškov - semien a pelu. Časté sú nálezy kameňov - pokial nenesú známk ...

                                               

Encyklopédia archeológie

Encyklopédia archeológie je jednozväzková encyklopédia o archeológii, praveku a staroveku, ktorú vydalo Vydavatelstvo Obzor v roku 1986. Patrí do edície "Encyklopédie Vydavatelstva Obzor". Kniha má 1032 strán. Za časťou s abecedne zoradenými hesl ...

                                               

Erratikum

Erratikum je spoločný názov pre velké kamenné bloky, ktoré sa zložením značne odlišujú od miestnych hornín. Vznikli pri ústupe ladovcov, ktoré ich predtým transportovali na dané miesto z miesta pôvodného vzniku ladovca. Z vedeckého hladiska sú bl ...

                                               

Hradiskové obdobie

Hradiskové obdobie je – na Slovensku a čiastočne na Morave už zastaraný – archeologický termín pre obdobie 600 – 1200/1250 pre vtedy slovanské časti dnešného Nemecka, Rakúska, Česka a Slovenska. Názov je odvodený od skutočnosti, že presne v tomto ...

                                               

Humniště

Humniště je zaniknutá stredoveká dedina s pevnosťou, ktorá stávala asi 10km západne od Slaného, v miestach terajšieho polnohospodárskeho dvora Martinice v katastri obce Drnek v okrese Kladno. Dedina sa rozkladala približne 2¼km severozápadne od t ...

                                               

Chronostratigrafická tabulka

Chronostratigrafická tabulka je tabulka geologických období, ktorá ukazuje hierarchicky členené a chronologicky usporiadané dejiny Zeme. Zem je stará asi 4570 miliónov rokov. Jej dejiny vedci geologicky rozdelili na rôzne úseky – geologické obdob ...

                                               

Kyslíkové izotopové štádium

Kyslíkové izotopové štádium alebo kyslíkový izotopový stupeň je jedno z období, ktorá za sebou nasledujú od súčasnosti až do ďalekej minulosti, a ktoré sú definované na základe zmeny pomeru 18 O/ 16 O v organických a neorganických nálezoch z daný ...

                                               

Letecká archeológia

Letecká archeológia je proces získavania archeologických informácií pomocou lietadla, iných leteckých zariadení alebo satelitov. Avšak, cielom leteckej archeológie nie je informácie len zbierať, ale ich aj spracovať. Preto by sme postup leteckej ...

                                               

Materiálny prejav

Materiálny prejav je výsledkom každodennej ludskej činnosti od dôb paleolitu. V prehistorických kultúrach je jediným prameňom poznávania minulosti. Z neho rekonštruujeme aj duchovný prejav, umelecký prejav, vieru v záhrobný život, kult, náboženst ...

                                               

Nekropola

Nekropola alebo mesto mŕtvych má niekolko podobných definícií, môže to byť: akékolvek pohrebisko rozsiahle a náročne koncipované pohrebisko starovekého mesta; velké pohrebisko v starovekom Egypte, Grécku, Fenícii, Kartágu a pod. praveké alebo sta ...

                                               

Ostrakón

Ostrakón alebo ostrakon je keramický alebo kamenný úlomok vázy alebo inej nádoby. V archeológii sa týmto termínom označujú historické úlomky, ktoré môžu obsahovať vyryté nápisy alebo iné značky, ktoré môžu naznačovať vek alebo pôvod nádoby. V sta ...

                                               

Pramene

Pramene pred Kr. je súbor vlastností aktuálneho alebo potenciálneho materiálu, z ktorého bádatel čerpá informácie a ktoré tvoria určitú informačnú štruktúru konštituovanú na základe bádatelom kladených otázok. Štruktúra prameňa je závislá jednak ...

                                               

Prehistorická archeológia

Prehistorická archeológia alebo praveká archeológia je hlavná veda prehistórie a archeológie. Jej hlavnou náplňou je získavanie a spracovávanie archeologické pramene.

                                               

Pyramída

Pyramída v architektúre je historicky monumentálna staroegyptská hrobka v tvare pravidelného kvadratického ihlana, ako aj jej podobný útvar v predkolumbovskej Amerike a inde na svete; dnes velká stavba v tvare pravidelného kvadratického ihlana.

                                               

Solutréenska hypotéza

Solutréenska hypotéza alebo solutrénska hypotéza alebo solutréska hypotéza je kontroverzná teória, podla ktorej ludia z Európy patrili medzi prvých obyvatelov svetadielu Amerika. Je založená na technologických podobnostiach kamenných nástrojov ku ...

                                               

Svídna

Svídna bola stredoveká dedina, ktorá sa nachádzala asi 10 km západne od Slaného, v dnešnom katastri obce Drnek v okrese Kladno. Bola založená na prelome 13. a 14. storočia ako jedna z prvých osád v Čechách, v ktorej boli domy postavené výhradne z ...

                                               

Šachtový hrob

Šachtový hrob je pravouhlá, do skalného podkladu vytesaná alebo kameňom vyložená hrobová jama - šachta. Najznámejšie šachtové hroby pochádzajú z Mykén z obdobia prelomu stredného a neskorého heladského obdobia a z Alacahöyüku v Turecku.

                                               

Uhlíková metóda C14

Uhlíková metóda C14 alebo rádiokarbónová metóda datovania je fyzikálny postup používaný na stanovenie veku organických zvyškov. Princípom metódy je znalosť polčasu rozpadu izotopov uhlíka 12 C a 14 C a fakt, že v živom organizme je pomer oboch iz ...

                                               

Zolnik

Zolnik je ruský odborný termín pre mohylový násyp popola, hliny a kultových pozostatkov s priemerom 10 – 40 m a výškou až 2 m, spravidla pokladaný za kultové miesto. Zolniky patria k charakteristickým znakom belogrudovskej kultúry. Ich výskyt sa ...

                                               

Etnológia

Etnológia, etnografia a národopis sú termíny, ktoré sú v literatúre rozlične definované – niekedy ako synonymá, ale častejšie ako vzájomne sa rôznym spôsobom vylučujúce pojmy. Podrobnosti o definíciách sú uvedené nižšie v článku, stručne možno ti ...