Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 359
                                               

Pál Farkas

Ing. Pál Farkas je slovenský politik. Pál Farkas bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období 1994 - 1998 za Maďarskú koalíciu MKDH a vo volebnom období 2002-2006 za SMK-MKP. Bol predsedom Výboru NR SR pre financi ...

                                               

Paleokonzervativizmus

Paleokonzervativizmus je termín pre antikomunistickú a antiimperialistickú pravicovo orientovanú politickú filozofiu v Spojených štátoch, zdôrazňujúcu tradíciu, občiansku spoločnosť a antifederalizmus spolu s náboženskou, regionálnou, národnou a ...

                                               

Parlamentarizmus

Parlamentarizmus alebo parlamentná demokracia či parlamentný systém je kreačná a politická závislosť vlády od parlamentu, teda výkonnej moci od zákonodarnej moci. Ide o systém demokratického riadenia štátu, v ktorom výkonná moc čerpá svoju legiti ...

                                               

Partido Independentista Puertorriqueño

Partido Independentista Puertorriqueño, skratka PIP je politická strana v Portoriku, ktorá má vo svojom programe nezávislosť Portorika od Spojených štátov. Je to jedna z troch hlavných politických strán a druhá najstaršia spomedzi registrovaných ...

                                               

Pavol Opluštil

MVDr. Pavol Opluštil bol slovenský veterinár a politik, podpredseda Slovenského snemu a zároveň predseda jeho Senátu. Ešte pred vznikom Slovenského štátu bol vymenovaný za predsedu bratislavskej mestskej a župnej organizácie HSĽS. V roku 1939 zal ...

                                               

Peter Biroš

MUDr. Peter Biroš je slovenský politik. Peter Biroš bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období 2002-2006 za Alianciu nového občana ANO. Nastúpil 5. novembra 2002 na neuplatňovaný mandát poslanca Rudolfa Zajaca, ktorý si s ...

                                               

Peter Bódy

Peter Bódy je bývalým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedom Slobodného fóra. Peter Bódy bol zvolený za poslanca NR SR vo volebnom období 2002-2006 za SDKÚ ako nestraník. V priebehu volebného obdobia vstúpil do novozaloženej ...

                                               

Podpredseda vlády Spojeného královstva

Podpredseda vlády Spojeného královstva Velkej Británie a Severného Írska alebo Vicepremiér Spojeného královstva Velkej Británie a Severného Írska je funkcia člena vlády Spojeného královstva, ktorého nositelom je po všeobecných volbách v roku 2010 ...

                                               

Politická apatia

Politická apatia je lahostajnosť verejnosti a/alebo jednotlivcov k udalostiam a pohybom na politickej scéne. Harold Lasswell a David Riesman analyzovanli a rozdelili tento pojem do niekolkých typov. Niekedy sú za pocitovo apatických voči politike ...

                                               

Politický extrémizmus

Politický extrémizmus alebo extrémizmus je "ultralavicový alebo ultrapravicový politický smer, ktorého hlavným cielom je väčšinou likvidácia politického pluralistického systému, nevynímajúc použitie násilných metód". Politický extrémizmus má tiet ...

                                               

Poloprezidentská republika

Poloprezidentská republika alizmus, semiprezidencializmus, prezidiálny parlamentarizmus, neoprezidentský systém) je forma vlády alebo aj forma republiky, kde je vláda zodpovedná parlamentu, ale prezident je volený priamo občanmi a má postavenie p ...

                                               

Prezidentské volby

Prezidentské volby alebo volby prezidenta alebo volba prezidenta sú volby, pri ktorých sa volí prezident. Sú nimi napríklad: Prezidentské volby v USA Volba prezidenta Slovenskej republiky

                                               

Primátor (Česko)

Primátor je v Česku označenie pre starostu štatutárneho mesta alebo hlavného mesta Prahy. Funkcia primátora bola prvý raz zavedená v roku 1920 v Prahe, vtedy musel primátora ešte potrvdiť prezident republiky. V roku 1969 bola zavedená aj v Brne, ...

                                               

Radikálna občianska únia

Radikálna občianska únia alebo Radikálny občiansky zväz je argentínska centristická až stredolavá politická strana. Patrí medzi tradičné a najvýznamnejšie politické strany v Argentíne, založená bola 26. júna 1891 a je tak najstaršou stále aktívno ...

                                               

Reaganova doktrína

Táto politika vychádzala z jednoduchého presvedčenia "My vyhráme, oni prehrajú." Prezident Reagan bol presvedčený, že komunizmus je nutné zničiť a nesnažiť sa o uvolnenie napätia politika détente a dosiahnutie najlepších podmienok pre koexistenci ...

                                               

Reálna Národná Strana – PATRIOT

Reálna Národná Strana – PATRIOT je slovenská politická strana. Bola založená v roku 2021 okolo europoslanca Miroslava Radačovského.

                                               

Referendum v Bielorusku v roku 1996

Referendum v Bielorusku v roku 1996 bolo druhé referendum konajúce sa v nezávislom Bielorusku. Konalo sa 24. novembra 1996. Obsahovalo sedem otázok, z ktorých štyri boli navrhnuté prezidentom a tri parlamentom. Otázky sa týkali zásadných zmien do ...

                                               

René Pleven

René Pleven bol významný francúzsky politik z obdobia 4. republiky. Bol členom Forces Françaises Libres, francúzskych bojovníkov proti nacizmu v 2. svetovej vojne, pomáhal založiť stredopravú politickú stranu Union démocratique et socialiste de l ...

                                               

Republikánsky návrh

Republikánsky návrh je argentínska stredopravá politická strana. Založená bola 5. augusta 2005, nepatrí tak medzi tradičné argentínske politické subjekty. Pôvodne sa jednalo o koalíciu strán Záväzok na zmenu a Obnova pre rast, ktorá vznikla pred ...

                                               

Ríšsky snem (Rímsko-nemecká ríša)

Ríšsky snem bol snem alebo všeobecné zhromaždenie tzv. ríšskych stavov Rímsko-nemeckej ríše. Vznikol zo skorších neformálnych a nepravidelných zhromaždení, ktoré sa nazývali Hoftage.

                                               

Robíme to pre deti – SF

Robíme to pre deti – SF bola politická strana pôsobiaca na Slovensku v rokoch 2004 – 2016. Jej predsedníčkou je Zuzana Martináková.

                                               

Robotnícka strana (Česko)

Robotnícka strana bola radikálna česká nacionalistická mimoparlamentná politická strana, ktorá vznikla v januári 2003 a bola rozpustená 17. februára 2010 rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu. Nástupnická Robotnícka strana sociálnej spravodlivos ...

                                               

Robotnícka strana sociálnej spravodlivosti

Robotnícka strana sociálnej spravodlivosti je česká mimoparlamentná, ultranacionalistická krajnepravicová politická strana, ktorá vznikla v januári 2004.

                                               

Rómska iniciatíva Slovenska

Rómska iniciatíva Slovenska bola na ministerstve vnútra zaregistrovaná 25. októbra 1996 pod pôvodným názvom Rómska inteligencia za spolunažívanie v Slovenskej republike. Súčasný názov strana používa od roku 2000.

                                               

Samuel Sullivan

Samuel Sullivan, zvaný tiež familiárne Sam Sullivan je bývalým starostom kanadského mesta Vancouver, ležiaceho v provincii Britská Kolumbia. Vo veku 19 rokov si pri lyžovačke zlomil stavce v krčnej chrbtici, čiastočne ochrnul a ostal odkázaný na ...

                                               

Sejm

Sejm je dolná komora polského Národného zhromaždenia, zasadá v nej 460 poslancov, predseda sa nazýva maršalek. Volebné obdobie je štvorročné, prípadné skrátenie ovplyvní aj volebné obdobie hornej komory - Senátu.

                                               

Senát (komora parlamentu)

Senát je zastupitelským orgánom v štáte, často horná komora, alebo snemovňa ktorá má zákonodarnú moc. Pôvodný senát bol jednou z inštitúcií Starovekého Ríma.

                                               

Severoamerická menová únia

Severoamerická menová únia alebo Severoamerická únia union, NAU, niekedy aj Union of North America, UNA) je potenciálny kontinentálny útvar, zahŕňajúci Kanadu, Spojené štáty a Mexiko, ktorý, monetárne zjednotený, má zdielať spoločnú menu, ktorá b ...

                                               

Silový rezort

Silový rezort alebo silové ministerstvo je neformálne označenie pre ministerstvo, ktorý "z hladiska spoločenského dosahu predstavuje silu, resp. je založený na disponovaní silou, na jej využívaní," na čo mu slúžia jeho ozbrojené bezpečnostné zlož ...

                                               

Sinn Féin

Sinn Féin je írska republikánska politická strana aktívna v Írsku a Severnom Írsku. Meno znamená v írčine Sami alebo My sami aj keď je často nesprávne prekladané ako "Sami seba". Vznikla z organizácie Sinn Féin ktorú v roku 1905 založil Arthur Gr ...

                                               

Sionizmus

Sionizmus je politické ideové hnutie presadzujúce založenie a udržiavanie židovského štátu v Palestíne. Bolo založené koncom 19. storočia Theodorom Herzlom, rakúsko-uhorským novinárom židovského pôvodu, ktorý v roku 1896 okrem iného pod dojmom tz ...

                                               

Sliezsky parlament

Sliezsky parlament, Sliezsky sejm bol dolná komora Národného zhromaždenia Sliezskej autonómie od 15. júla 1920 do 6. mája 1945. Zasadalo v ňom 48 poslancov, predseda sa nazýval maršalek marszałek = doslova maršal. Volebné obdobie bolo štvorročné.

                                               

Slovenská komisia pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj

Slovenská komisia pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj bola ústredný orgán štátnej správy. Jej predseda bol členom vlády Slovenskej republiky. Komisia bola zrušená Zákonom 347/1990 Z.z. Jej pôsobnosť: vo veciach tvorby stratégie hospodárskeh ...

                                               

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov je národne orientovaná politická strana pôsobiaca na Slovensku.

                                               

Slovenská národná rada (1848 – 1849)

Prvá Slovenská národná rada bol vrcholný národný orgán, ktorý vytvorili vo Viedni 15. – 16. 9. 1848 pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu. Organizovala Slovenské povstanie v rokoch 1848 – 1849 v rámci revo ...

                                               

Slovenská národná rada (1943 – 1992)

Slovenská národná rada 1943 – 1992 bol kontinuálne existujúci najvyšší slovenský orgán, ktorého funkcie sa však menili: 1960 – 1969: len zákonodarný orgán kvázi- "parlament" Slovenska s fakticky ešte viac obmedzenými právomocami v prospech česko- ...

                                               

Slovenská pirátska strana

Slovenská pirátska strana je občianske združenie na Slovensku založené v decembri 2011. Sídli v Prešove. Dvaja členovia združenia kandidovali za OĽaNO v parlamentných volbách v roku 2012.

                                               

Slovenská pospolitosť – národná strana

Slovenská pospolitosť - Národná strana bola ultranacionalistická politická strana pôsobiaca na Slovensku v rokoch 2005 – 2006. Na Ministerstve vnútra bola zaregistrovaná 18. januára 2005. 1. marca 2006 Najvyšší súd Slovenskej republiky rozpustil ...

                                               

Slovenské politické myslenie

Slovenské politické myslenie je praktické myslenie Slovákov zamerané na získanie alebo udržanie štátnej moci a tvorbu koncepcie štátnosti. Významná zložka intelektuálnej histórie Slovákov.

                                               

Slovenský štátoprávny program

Slovenský štátoprávny program bol okrem výnimky počas revolúcie 1848/49, zakotvený na pôde Uhorska. Od počiatku tu vlastne šlo o hladanie symbiózy slovenského národného hnutia a uhorského vlastenectva - nacionalizmu a etatizmu. K symbióze nedošlo ...

                                               

SME RODINA

SME RODINA je slovenské politické hnutie pôsobiace od roku 2011. Predsedom hnutia je podnikatel Boris Kollár. Z hladiska ideológie je hnutie zložito vymedzené. Kollár ho nepovažuje ani za lavicové, ani za pravicové. Profiluje sa ako neštandardný ...

                                               

Snem Slovenskej republiky

Snem Slovenskej republiky bol zákonodarný orgán vojnovej Slovenskej republiky a do vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 najvyšší zákonodarný orgán autonómnej Slovenskej krajiny v rámci Česko-Slovenskej republiky. Snem bol ustanovený na základe ...

                                               

So Čä-pchil

So Čä-pchil bol kórejský revolucionár a politik, lekár v oblasti bakteriológie a anatómie. Je meno v USA bolo Philip Jaisohn.

                                               

Sociálnodemokratická alternatíva (2002 – 2004)

Sociálnodemokratická alternatíva bola lavicová politická strana, ktorá na Slovensku pôsobila krátke obdobie v rokoch 2002 - 2004. Zanikla 31. decembra 2004 zlúčením so stranou SMER do strany s novým názvom SMER - sociálna demokracia. Sociálnodemo ...

                                               

Sofokracia

Sofokracia je forma vlády, v ktorej čelné miesto v spoločnosti zaujímajú filozofi, teda najvzdelanejší a najmúdrejší jedinci bez ohladu na inú príslušnosť. Idea o Platónovu predstavu ideálneho štátu. Keďže tento pojem vznikol v antike, kde pojem ...

                                               

Sovietsky komunizmus

Sovietsky komunizmus je najdôkladnejšia praktická alternatíva k trhovému hospodárstvu, ktorá bola vytvorená v Sovietskom zväze po roku 1917. Niektoré črty sovietskeho systému boli prevzaté vo východnej Európe a v Číne. V sovietskom komunizme štát ...

                                               

Spoločná volba

Spoločná volba bola predvolebná koalícia štyroch politických strán utvorená pred volbami do Národnej rady SR v roku 1994. Koalíciu Spoločná volba vytvorili štyri politické strany lavicovej orientácie: Strana demokratickej lavice, Sociálnodemokrat ...

                                               

Spolužitie

Spolužitie, alebo úplným názvom Együttélés-Spolužitie-Wspólnota-Soužití bola jedna z maďarských politických strán, ktoré vznikli na Slovensku po nežnej revolúcii. Strana Spolužitie bola založená v roku 1990. Spolužitie sa oficiálne proklamovalo a ...

                                               

Stalinizmus

Stalinizmus bola politická teória a prax spojená s Josifom Vissarionovičom Stalinom. V zmysle socialitickej rétoriky bola teória stalinizmu pokračovaním leninizmu doplnená o koncepciu budovania socializmu v jednej krajine. Mnohými je stalinizmus ...

                                               

Status quo ante bellum

Výraz status quo ante bellum pochádza z latinčiny a znamená: stav ako pred konfliktom ". Znamená to, že žiadna zo strán nezískava ani nestráca svoje teritórium, ani žiadne ekonomické, alebo politické práva. Zachovávanie statu quo je jedným zo zák ...