Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 357
                                               

Symphony of Destruction

"Symphony of Destruction" je singel americkej heavy metalovej skupiny Megadeth, z ich albumu Countdown to Extinction z roku 1992. Text napísal frontman Dave Mustaine a skladba si získala významnú rádiovú hranosť, čím sa stala jednou z najznámejší ...

                                               

Africký národný zväz Zimbabwe

Africký národný zväz Zimbabwe – Vlastenecký front bol založený v roku 1961 a prakticky až do vzniku Zimbabwe pôsobil v ilegalite, odkial riadil ozbrojený boj. Jeho hlavnou snahou bolo zrovnoprávniť černošské obyvatelstvo. Strana je orientovaná pr ...

                                               

Agent Štátnej bezpečnosti

Agent Štátnej bezpečnosti, skrátene agent ŠtB, bol tajný spolupracovník ŠtB, ktorý plnil úlohy pri odhalovaní, rozpracovávaní a dokumentovaní protištátnej trestnej činnosti a úlohy, ktoré mali zabrániť takejto trestnej činnosti. Išlo o kategóriu ...

                                               

Agrárna demokracia

Agrárna demokracia bol slovenský eklektický teoretický koncept z prvej polovice 20. storočia, slovenský variant agrarizmu, podla ktorého mal mať rolnícky stav centrálnu pozíciu v národnom, kultúrnom a hospodárskom živote slovenských a stredoeuróp ...

                                               

AGRÁRNA STRANA VIDIEKA

AGRÁRNA STRANA VIDIEKA, skratka ASV, bola bývalá slovenská agraristická politická strana. Bola proeurópsky-orientovaná. Strana fungovala medzi rokmi 2003 až 2017. V roku 2017 sa pretransformovala na stranu DOMA DOBRE.

                                               

Albánska strana práce

Albánska strana práce bola krajne lavicová politická strana v Albánsku, ktorá vládla od konca druhej svetovej vojny do roku 1991. Jej vedenie sa sformovalo z komunistických partizánov, ktorí ovládli krajinu po skončení druhej svetovej vojny. Stra ...

                                               

Alexandr Valterovič Litvinenko

Alexandr Valterovič Litvinenko bol agent Výboru pre štátnu bezpečnosť Sovietskeho zväzu a nástupníckej Federálnej bezpečnostnej služby Ruska.

                                               

Aliancia demokratov Slovenska

Aliancia demokratov Slovenska, skratka ADS, bola politická strana pôsobiaca na Slovensku krátke obdobie v rokoch 1993–1994. Aliancia demokratov Slovenska vznikla v marci 1993 odštiepením od Hnutia za demokratické Slovensko. Zanikla 23. apríla 199 ...

                                               

Aliancia liberálov a demokratov za Európu

Aliancia liberálov a demokratov za Európu je najstaršou frakciou v Európskom parlamente. Jej zameranie je liberalistické, centristické a pro-európske. Jej začiatky možno sledovať od roku 1976. Od januára 2017 tvorí koalíciu s Európskou ludovou st ...

                                               

Alternatíva politického realizmu

Alternatíva politického realizmu, skratka APR, bola politická strana pôsobiaca na Slovensku krátke obdobie v roku 1994. Alternatíva politického realizmu vznikla v marci 1994 odštiepením od Hnutia za demokratické Slovensko. Zanikla už o mesiac 23. ...

                                               

Andrej Alexandrovič Ždanov

Andrej Alexandrovič Ždanov bol sovietsky politik ruského pôvodu, člen KSSZ od 1915, od 1939 člen politbyra KSSZ. Riadil kultúrnu, ideologickú a zahraničnú politiku KSSZ. Vedúci teoretik socialistického realizmu.

                                               

Antifašistická akcia

Antifašistická akcia alebo skrátene Antifa alebo AFA je názov organizácií radikálneho alebo militantného lavicového antifašistického odporu. Prvú organizáciu pod týmto názvom vytvorila v roku 1930 Komunistická strana Nemecka na obranu proti rastú ...

                                               

Antifašizmus

Antifašizmus je politický smer, hnutie nepriatelské a bojujúce proti každej forme fašizmu a nacizmu. Taktiež otvorene vystupuje proti rasizmu, sexizmu, nacionalizmu, antisemitizmu a homofóbii.

                                               

Antikomunizmus

Antikomunizmus je termín, ktorý zahŕňa postoje, teórie, politiky a praktiky namierené proti marxizmu, predovšetkým voči komunistickým režimom v socialistických štátoch. Počiatky antikomunizmu spadajú do vzniku opozície voči Manifestu komunisticke ...

                                               

Antiwar.com

Antiwar.com je webová stránka obsahujúca najmä spravodajstvo a komentáre politického zamerania. Vznikla v roku 1995. Obsahovo je zameraná najmä proti intervenčnej zahraničnej politike Spojených štátov amerických. Zakladatelom Antiwar.com je Justi ...

                                               

Apolitickosť

Apolitickosť je neutrálny postoj k politickým stranám pasívny, lahostajný vzťah k spoločenskému životu a politickej činnosti nezávislosť od politických strán a politikov

                                               

Arabská socialistická strana obrody

Arabská socialistická strana obrody, Ba‏t, iný prepis: Bath, nepresný prepis: Baath, na Slovensku tradične pod francúzskym názvom: Baas ; arab. حزب البعث العربي الإشتراكي - hizb al-baʿṯ al-ʿarabí al-ištirákí - arabská socialistická strana obrody; ...

                                               

Atlantická charta

Atlantická charta bolo spoločné prehlásenie USA a Spojeného královstva z 14. augusta 1941 podpísané v Ship Harbour na Newfoundlande, v ktorom vyjadrovali zásady svojej politiky v nasledujúcom období počas druhej svetovej vojny. Neskôr 24. septemb ...

                                               

Ázijská infraštruktúrna investičná banka

Ázijská infraštruktúrna investičná banka je medzinárodná finančná inštitúcia sídliaca v Pekingu v Čínskej ludovej republike, z ktorej popudu z roku 2013 bola v roku 2014 založená. Prakticky funguje od roku 2016. Je zamýšlaná ako rozvojová banka p ...

                                               

Barrosova komisia

Barrosova komisia je Európska komisia, na čele ktorej stál predseda José Manuel Barroso. Prvýkrát predsedal Komisii, ktorá bola zvolená 18. novembra 2004. Svoju činnosť začala 22. novembra 2004. 16. septembra 2009 bol znovu zvolený na ďalších 5 r ...

                                               

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky je poradný orgán vlády SR, ktorý sa v mieri podiela na vytváraní a realizácii bezpečnostného systému Slovenskej republiky, plnení medzinárodných záväzkov v oblasti bezpečnosti, vyhodnocuje bezpečnostnú situá ...

                                               

Carterova doktrína

Carterova doktrína je koncepcia zahraničnej politiky USA v 80. rokoch 20. storočia. Začala sa uplatňovať po sovietskej invázii do Afganistanu. Spojené štáty sa obávali, že ZSSR môže preniknúť až k Perzskému zálivu. Americký prezident Carter v jan ...

                                               

Československá komisia pre atómovú energiu

Československá komisia pre atómovú energiu, skratka ČSKAE, bol československý štátny dozorný orgán v oblasti jadrovej energie. Vznikla v roku 1959 a fungovala do 31. decembra 1992, kedy zanikla spolu s rozpadom Česko-Slovenska. Jej nástupníckymi ...

                                               

Československá živnostnicko-obchodnická strana

Československá živnostnicko-obchodnická strana alebo Československá živnostensko-obchodnícka strana stredostavovská, skratka Ž, bola malá pravicová politická strana v Česko-Slovensku. Hlavnými predstavitelmi boli Rudolf Mlčoch a Josef Václav Najm ...

                                               

Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky je uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrchol ...

                                               

Demarš

Demarš je diplomatický krok vlády jedného štátu voči vláde iného štátu. Obvykle znamená vyjadrenie nesúhlasného postoja voči postoju alebo postupu vlády, ktorej je adresovaný, dôrazné upozornenie, protest, výstrahu až ultimátum. Môže ale ísť aj o ...

                                               

Demokrati Slovenska

Demokrati Slovenska je slovenská mimoparlamentná politická strana. V decembri 2015 oznámil Ľudovít Kaník prevzatie strany a jej premenovanie na DS-SDKÚ následne na Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník. V tom čase mala už len jediného člena, ktorým bo ...

                                               

Demokratická strana (Namíbia)

Demokratická strana bola politická strana v Namíbii. Strana bola založená vo Vaalgrase, v roku 1975 Emilom Appolusom. Mala základy v Juhozápadnej Africkej národnej nezávislej organizácii.

                                               

Demokratická strana (USA)

Demokratická strana je jednou z dvoch hlavných strán v Spojených štátoch. Zaujíma liberálne postoje, podporujú ju najmä obyvatelia zo štátov na východnom a západnom pobreží a obyvatelia velkých miest. Jej súčasnú politickú líniu možno označiť ako ...

                                               

Demokratická únia

Demokratická únia, skratka DÚ, bola politická strana pôsobiaca na Slovensku v marci 1995 až auguste 2000. Demokratická únia vznikla 25. marca 1995 zlúčením pôvodnej Demokratickej únie Slovenska a Národno-demokratickej strany NDS odštiepenci zo SN ...

                                               

Demokratická únia Slovenska (1994)

Pôvodná Demokratická únia Slovenska, skratka DEÚS, bola politická strana pôsobiaca na Slovensku v rokoch 1994–1995. Demokratická únia Slovenska vznikla 23. apríla 1994 zlúčením Alternatívy politického realizmu a Aliancie demokratov Slovenska stra ...

                                               

Despotizmus

Despotizmus je neobmedzená vláda, krutovláda charakterizovaná násilím a bezprávím voči poddaným. Despotizmus nastáva vtedy, keď sa krajina alebo národ ocitli pod mocou tyrana, čiže vládcu, ktorý vládne bez väčšieho záujmu o podporu verejnosti, ba ...

                                               

Diplomacia

Diplomacia je činnosť, akt vedenia rokovaní, udržiavania stykov medzi dvomi záujmovými skupinami. V súčasnosti sa pod pojmom diplomacia označuje najmä činnosť diplomatov upravujúca medzinárodné pomery, prípadne riešenie medzinárodných problémov. ...

                                               

Dočasná vláda

Dočasná vláda je vláda, ktorá vzniká v čase mimoriadnej situácie po páde režimu, v čase vojny alebo revolúcie. Až do nasledujúcich volieb a zvolenia novej vlády má všetky právomoci na výkon štátnych úkonov.

                                               

DOMA DOBRE

DOMA DOBRE, je slovenská agrárna politická strana, ktorá vznikla v júli 2017 transformáciou z ASV. Predsedom je od roku 2017 Vladimír Chovan.

                                               

Dôverník Štátnej bezpečnosti

Dôverník Štátnej bezpečnosti je jedna z kategórií, vyskytujúcich sa v registroch ŠtB. Dôverník zhromažďoval informácie, ktoré pomáhali kontrarozviedke plniť previerkové, pomocné a orientačné úlohy štátnobezpečnostnej povahy v súvislosti s odhalov ...

                                               

Dvetisíc slov

Dvetisíc slov bol jedným z dvoch najvýznamnejších dokumentov Pražskej jari. Kým Akčný program KSČ bol výzvou k reforme komunistickej strany, Dvetisíc slov obsahovali podnety, ktoré išli mimo rámec Akčného programu. Vedenie KSČ ich odmietlo a nesk ...

                                               

Emília Kováčová

Prof. Ing. Emília Kováčová, CSc. bola vysokoškolská pedagogička, profesorka v odbore zamestnanosti a sociálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave a bývalá prvá dáma Slovenska. V rokoch 1966 až 1967 bola poverená vedením Katedry sociálne ...

                                               

Etiópske cisárstvo

Etiópske cisárstvo bol africký štát nachádzajúci sa na území dnešnej Etiópie a Eritrei. Existovalo približne od roku 1137, kedy sa na etiópsky trón dostala dynastia Zangweovcov. Po nich nastúpila v roku 1270 Šalmunovská dynastia, ktorá uhájila ne ...

                                               

Etnický nacionalizmus

Etnický nacionalizmus je forma nacionalizmu, v ktorom je národ definovaný z hladiska etnického pôvodu. Ústrednou témou etnických nacionalistov je, že národy sú definované spoločným dedičstvom, ktoré zvyčajne zahŕňa spoločný jazyk, spoločnú vieru ...

                                               

Európska ludová strana

Európska ludová strana je najväčšia európska politická strana založená v roku 1976 kresťanskodemokratickými stranami. Jej členovia sú predovšetkým pravicovo orientované konzervatívne, liberálnokonzervatívne a kresťanskodemokratické strany. Jej ml ...

                                               

Európske spoločenstvo

Európske spoločenstvo je niekedy – aj v oficiálnych dokumentoch, najmä pred rokom 1993 – iné označenie pre Európske spoločenstvá pozri aj Terminologická poznámka. Európske spoločenstvo, do 1. novembra 1993 Európske hospodárske spoločenstvo, bolo ...

                                               

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu bolo založené 25. marca 1957 v Ríme na základe Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Zakladajúcimi krajinami boli Francúzsko, Západné Nemecko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko a H ...

                                               

Európske spoločenstvo pre uhlie a ocel

Európske spoločenstvo pre uhlie a ocel alebo Montánna únia) bola v rokoch 1952 - 2002 medzivládna hospodárska organizácia a neskôr jedna z troch súčastí Európskeho spoločenstva, resp. od roku 1993 Európskej únie. Bolo založené Parížskou zmluvou, ...

                                               

Európsky investičný fond

Európsky investičný fond bol zriadený v roku 1994 na zabezpečovanie financovania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky. Je finančným orgánom EÚ a jeho väčšinovým akcionárom je EIB. Sídlo má v Luxemburgu. Nepožičiava priamo podnikom a ani ...

                                               

Euroskepticizmus

Euroskepticizmus je označenie pohladu na európsku integráciu, ktorý je proti centralizácii a federalizácii Európskej únie. Zástancovia euroskepticizmu presadzujú formu Európskej únie, ktorá by bola založená prioritne na ekonomickej spolupráci bez ...

                                               

Fabiánska spoločnosť

Fabiánska spoločnosť bola organizácia britských intelektuálov založená roku 1884, ktorá sa usilovala o dosiahnutie sociálnych reforiem, predchodkyňa Labouristickej strany.

                                               

Federácia

Federácia je štátny útvar zložený z viacerých štátnych celkov, ktoré majú svoju vlastnú autonómiu v rámci celej federácie, vlastné úrady, hlavné mesto, popr. jazyk, spoločnú majú spravidla armádu a prezidenta. Federáciou bola v minulosti napríkla ...

                                               

Fidesz – Maďarský občiansky zväz

Fidesz – Maďarský občiansky zväz, skrátene Fidesz ; staršie názvy: je maďarská pravicová politická strana. Na čele strany je v súčasnosti Viktor Orbán. Od roku 2010 je vládnou stranou v Maďarsku, predtým bola od roku 2002 v opozícii.

                                               

Finančný orgán Európskej únie

Finančný orgán Európskej únie je jeden z troch finančných orgánov Európskej únie, ktoré slúžia na implementáciu monetárnej a finančnej politiky EÚ. Patria sem: Európsky investičný fond Európska centrálna banka Európska investičná banka