Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 354
                                               

Zoznam politických článkov/V

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 218 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledu ...

                                               

Zoznam politických článkov/W

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 32 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasleduj ...

                                               

Zoznam politických článkov/X

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 2 články. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúc ...

                                               

Zoznam politických článkov/Y

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 1 článok. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúc ...

                                               

Zoznam politických článkov/Z

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 249 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledu ...

                                               

Zoznam politických článkov/Ž

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 18 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasleduj ...

                                               

Autonómia (štátoprávne usporiadania)

Autonómia je ústavou zaručené právo určitej územnej jednotky riešiť samostatné otázky osobitého záujmu v rámci väčšieho celku podla vlastných noriem a prostredníctvom vlastných orgánov. Územie, ktoré má autonómiu sa volá autonómne územie. Príklad ...

                                               

Federálny dištrikt

Federálny dištrikt je označenie vyššej územno-správnej jednotky v niektorých federatívnych štátoch. Tieto celky nie sú považované za rovnoprávne celky týchto federácií ani ich nie je možné s nimi porovnávať, ale ide o samostatné entity pod priamo ...

                                               

Kastel (San Maríno)

Kastel alebo obec je administratívna jednotka San Marína. San Maríno sa delí na 9 kastelov: Borgo Maggiore Domagnano Fiorentino San Maríno Città di San Marino, hlavné mesto Faetano Serravalle Acquaviva Chiesanuova Montegiardino

                                               

Katastrálne územie

Katastrálne územie je na Slovensku územne uzavretý a v katastri nehnutelností spoločne evidovaný súbor pozemkov. Podobný, ale nie identický, je pojem územno-technická jednotka. Jedno katastrálne územie môže tvoriť obec napríklad Kežmarok, no čast ...

                                               

Liwá

Liwá alebo po slovensky aj liva bolo v Osmanskej ríši synonymum pre výraz sandžak, teda správnu jednotku pod vilájetom. Zo štátov, ktoré vznikli na území Osmanskej ríši, sa výraz najdlhšie zachoval v Iraku do roku 1974. V Iraku a do roku 1939 aj ...

                                               

Mikroregión (útvar obcí)

Mikroregión je dobrovolné združenie miest a obcí s cielom riešenia spoločných problémov a hladania ciest spoločného rozvoja daného územia. Podla zákona o obecnom zriadení je predmetom činnosti združení obcí najmä oblasť sociálnych vecí, starostli ...

                                               

Aféra U-2

Aféra U-2 je označenie pre udalosti, spojené so zostrelením amerického prieskumného lietadla Lockheed U-2, ktoré pilotoval Francis Gary Powers nad Sovietskym zväzom 1. mája 1960. Ide o jednu z významných epizód studenej vojny.

                                               

Aféra Watergate

Aféra Watergate sa nazýva škandál, ktorý vypukol v Spojených štátoch potom, čo do sídla Demokratickej strany v komplexe Watergate vo Washingtone D.C. v roku 1972 násilne vnikli pracovníci aparátu republikánskeho prezidenta Richarda Nixona, ktorí ...

                                               

Banco Ambrosiano

Hrala dôležitú úlohu v sprisahaní v súvislosti s Propaganda Due v Taliansku v 70. a 80. rokoch. Počas neskoršieho vyšetrovania nekalých praktík v Banco Ambrosiano bolo zistené, že jej prezident Roberto Calvi a jeho pomocníci založili viac ako 200 ...

                                               

Vasilij Pavlovič Aksionov

Vasilij Pavlovič Aksionov bol ruský spisovatel a disident v období vlády komunizmu v ZSSR. Aksionov používal aj pseudonym "Grivadij Gorpožaks" spoločne so spisovatelmi O. Gorčakovom a G. Poženianom. Je držitelom vyznamenaní francúzskeho ministers ...

                                               

Milovan Dilas

Milovan Dilas bol juhoslovanský komunistický politik a teoretik, jeden z prvých disidentov. Bojoval v 2. svetovej vojne proti nemeckým okupantom za komunistickú Juhosláviu po boku partizánskeho vodcu Josipa Broza Tita. Syn královského policajného ...

                                               

Medzinárodná organizácia

Medzinárodná organizácia je inštitucionalizovaná podoba medzinárodných vzťahov. Poznáme štyri typy medzinárodných organizácií: medzinárodná organizácia majúca vládny aj mimovládny charakter Medzinárodný červený kríž nadnárodná organizácia nadštát ...

                                               

Africká únia

Africká únia je zatial najväčším projektom africkej integrácie. Po niekolko desaťročiach pravidelných a bezvýsledných snáh o africkú integráciu vznikla organizácia inšpirovaná úspešným integračným modelom Európskej únie reagujúca na súčasné potre ...

                                               

Americká asociácia pre rozvoj vedy

Americká asociácia pre rozvoj vedy, skr. AAAS, je medzinárodné združenie na podporu vedy. Je to najväčšia svetová medziodborová vedecká organizácia združujúca viac ako 140 000 členov zo všetkých odborov vedy a techniky. Bola založená v roku 1984. ...

                                               

Andské hospodárske spoločenstvo

Andské hospodárske spoločenstvo alebo Andské spoločenstvo je hospodárske a kultúrne regionálne zoskupenie andských štátov, ktoré vzniklo v roku 1996 nahradením pásma volného obchodu nazývaného Andský spoločný trh. Sídlo je v Lime v Peru. Členským ...

                                               

Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca

APEC je medzinárodná organizácia združujúca 21 krajín. Tieto krajiny vytvárajú polovicu HDP sveta. Cielom tohto zoskupenia je zlepšiť ekonomické a politické vzťahy medzi členskými štátmi. Je to pásmo medzinárodného volného obchodu. Zakladajúcich ...

                                               

Banka pre medzinárodné platby

Banka pre medzinárodné platby je medzinárodná organizácia na podporu medzinárodnej menovej a finančnej spolupráce. Slúži ako banka pre centrálne banky. Bola založená Haagskou dohodu v roku 1930 v Bazileji ako zúčtovacie medzinárodné centrum na vy ...

                                               

Benelux

Benelux je integračné zoskupenie, dnes hospodárska únia, štátov Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Založené bolo v roku 1947, kedy vstúpila do platnosti Beneluxská colná únia. Táto únia bola v roku 1960 nahradená hospodárskou úniou vypršala v rok ...

                                               

BRICS

BRICS je označenie spoločného hospodárskeho zoskupenia krajín Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika. Prvýkrát toto označenie použila investičná banka Goldman Sachs v roku 2001, vtedy ešte ako BRIC. Južná Afrika pristúpila až v decembri 2010 ...

                                               

Britské impérium

Britské impérium alebo Britská ríša alebo Britská koloniálna ríša bola sústava závislých území pod britskou vládou od 17. storočia do roku 1931, keď ju nahradilo Britské spoločenstvo národov. Pojem bol prvýkrát použitý za vlády Alžbety I. V širšo ...

                                               

Celtic League (politická organizácia)

Celtic League je keltská mimovládna organizácia, ktorá vedie kampaň za politické, jazykové, kultúrne a sociálne práva šiestich keltských národov – Bretónsko, Cornwall, Írsko, Man, Škótsko a Wales. Organizácia sa tiež zameriava na prehĺbenie práva ...

                                               

Central Bureau of the International Polar Motion Service

Central Bureau of the International Polar Motion Service je ústredie pre medzinárodnú službu pohybu pólu, založené v roku 1895, teraz začlenené do FAGS. Presná poloha pólu sa určuje na základe pozorovaní fotografickým zenitovým ďalekohladom, usku ...

                                               

Conseil européen des associations de traducteurs littéraires

CEATL je medzinárodné neziskové združenie, ktoré sa zasadzuje za umelecký preklad a umeleckých prekladatelov a spadá pod belgickú jurisdikciu. Členovia CEATL sú asociácie umeleckých prekladatelov z rôznych európskych krajín.

                                               

D-8

D-8 je skupina 8 rozvojových krajín, ktoré spoločne vytvorili ekonomickú alianciu. V týchto krajinách žije dokopy 13.5 percent svetovej populácie. Je zložená z krajín Bangladéš, Egypt, Indonézia, Irán, Malajzia, Nigéria, Pakistan a Turecko. Skupi ...

                                               

DespiteBorders

DespiteBorders je projekt Spoločnosti pre strednú a východnú Európu. Analytický portál venovaný problematike medzinárodných politických a ekonomických vzťahov. Do augusta 2008 bol prevádzkovaný pod názvom Euromonitor International Spoločnosti pre ...

                                               

EMBnet

EMBnet je medzinárodná organizácia, ktorej prioritným cielom je rozvoj medzinárodnej spolupráce medzi poskytovatelmi bioinformatických služieb a skvalitňovanie poskytovaných služby v oblasti bioinformatiky. V roku 2008 tvorilo EMBnet 37 uzlov vo ...

                                               

Eurázijská ekonomická únia

Eurázijská ekonomická únia je ekonomická únia, ktorá v súčasnosti združuje Bielorusko, Rusko, Kazachstan a Arménsko. V priebehu roku 2015 sa plným členom stane aj ďalšia stredoázijská republika - Kirgizsko. Dohoda o vzniku únie bola podpísaná dňa ...

                                               

EUREKA

EUREKA je európska organizácia pre rozvoj a vývoj, je to sieť pre obchod a cezhraničný výskum. Bola založená Parížskou deklaráciou z roku 1985. V súčasnosti má 38 členov.

                                               

Euro NCAP

Euro NCAP je nezávislé konzorcium, ktoré vykonáva nárazové skúšky automobilov. Testovaným autám vydáva Euro NCAP hodnotenie bezpečnosti v podobe udelenia hviezdičiek za bezpečnosť max. 5 hviezdičiek. Založené bolo v decembri roku 1996 a v roku 19 ...

                                               

Euroázijský zväz

Euroázijský zväz je konfederatívny zväz s jednotné politické, ekonomické, vojenské, colné, humanitárne a kultúrne priestranstvo, ktoré navrhol prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev v marci roku 1994. Zo začiatku sa predpokladalo, že členmi z ...

                                               

Eurocities

Eurocities je medzinárodná organizácia európskych miest, ktorá bola založená v roku 1986. Založili ju starostovia šiestich velkých európskych miest: Birmingham, Anglicko Rotterdam, Holandsko Frankfurt nad Mohanom, Nemecko Lyon, Francúzsko Miláno, ...

                                               

European Young Chemists Network

European Young Chemists Network je sekciou mladých Európskej chemickej spoločnosti, ktorá zahŕňa chemikov s vekom do 35 rokov patriacich do niektorej z chemických spoločností v Európe.

                                               

Európska banka pre obnovu a rozvoj

Európska banka pre obnovu a rozvoj, skr. EBOR, je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá sídli v Londýne. Vznikla v Paríži 29. mája 1990. Slovensko je členom EBOR od roku 1993. Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku v EBOR vykonáva minister fi ...

                                               

Európska únia

Európska únia je integračné zoskupenie, ktoré od februára 2020 tvorí 27 členských štátov s celkovým počtom 437 miliónov obyvatelov. Prvá organizácia, Európske spoločenstvo pre uhlie a ocel, predchodkyňa dnešnej EÚ, bola založená Parížskou zmluvou ...

                                               

Európske združenie volného obchodu

Európske združenie volného obchodu bolo založené 3. mája 1960 ako alternatíva pre európske štáty, ktorým nebolo umožnené alebo nechceli vstúpiť do Európskych spoločenstiev. Na rozdiel od Európskej únie nemalo smerovať k integrácii, cielom bolo zl ...

                                               

Európsky hospodársky priestor

Európsky hospodársky priestor je integračné zoskupenie Európskej únie, jej členských štátov a členských štátov Európskeho združenia volného obchodu. EHP bol založený Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z roku 1992, ktorá vstúpila do platno ...

                                               

Európsky výbor pre normalizáciu

Európsky výbor pre normalizáciu je nezisková organizácia, ktorej poslaním je podpora európskej ekonomiky v globálnom obchode, prosperity obyvatelstva Európy a životného prostredia, tým že poskytuje efektívnu základňu pre zainteresované strany pri ...

                                               

Eurovízia

Eurovízia je inštitúcia v rámci Európskej vysielacej únie so sídlom v Ženeve, ktorá predovšetkým združuje televízne stanice európskych televíznych staníc, ale vytvorila asociačné vzťahy aj s televíznymi stanicami na iných kontinentoch. Založená b ...

                                               

Medzinárodná automobilová federácia

Medzinárodná automobilová federácia je medzinárodná organizácia, ktorá združuje jednotlivé národné automobilové zväzy. Vznikla v roku 1946 z organizácie AIACR založenej v roku 1904. Sídlo FIA je v Paríži na Place de la Concorde. Súčasným preziden ...

                                               

Federation Internationale Féline

Federation Internationale Féline je organizácia, ktorá združuje organizácie chovatelov ušlachtilých plemien mačiek z Európy, Ázie a Južnej Ameriky. Momentálne FIFe združuje 42 spolkov zo 40 krajín.

                                               

Federation of Astronomical and Geophysical Services

Federation of Astronomical and Geophysical Services je federácia astronomických a geofyzikálnych služieb, založená v roku 1956 ICSU. Zabezpečuje nepretržité zhromažďovanie astronomických, geofyzikálnych a geodetických údajov, ich vyhodnocovanie, ...

                                               

Medzinárodná organizácia Frankofónie

Medzinárodná organizácie Frankofónie alebo skrátene Frankofónia je medzinárodná organizácia po francúzsky hovoriacich a "spriaznených" štátov. Organizácia zahŕňa 55 členských štátov spravidla bývalé francúzske kolónie a vlád a 13 pozorovatelských ...

                                               

G-14

G-14 bola organizácia najbohatších európskych futbalových klubov, ktorá existovala v rokoch 2000 - 2008. Bola založená v roku 2000 skupinou štrnástich v tom čase najbohatších klubov, noví členovia mohli byť iba pozvaní. To sa stalo iba v auguste ...

                                               

G15

G15 je skupina 15-tich rozvojových krajín, ktorá bola založená v septembri 1989 v Belehrade. Bola založená na posilnenie spolupráce a poskytnutie vstupu pre iné medzinárodné skupiny, napríklad Svetová obchodná organizácia a G8. Je zložená z krají ...