Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 352
                                               

Európska migračná kríza

Európska migračná kríza je medzinárodná humanitárna a politická kríza v Európskej únii prebiehajúca od roku 2014 spôsobená velkým počtom imigrantov - ako ekonomických migrantov, tak utečencov - smerujúcich do EÚ. V roku 2014 militantná teroristic ...

                                               

Maďarský pohraničný plot

Maďarský pohraničný plot bol vybudovaný v lete 2015 pozdĺž hranice Maďarska so Srbskom, ktorá je súčasne vonkajšou hranicou schengenského priestoru a to od rieky Dunaj v blízkosti mesta Apatin až po spojnicu hraníc s Rumunskom. Rozpočet na vybudo ...

                                               

Rada slobodného Česko-Slovenska

Rada slobodného Česko-Slovenska/The Council of Free Czechoslovakia bol vrcholný politický orgán česko-slovenského exilu, založený 25. februára 1949 v USA so sídlom vo Washingtone D.C. Pri založení bolo zverejnené "Prohlášení o založení Rady svobo ...

                                               

Abolicionizmus

Abolicionizmus je politické hnutie, ktoré sa snažilo dosiahnuť zrušenie otroctva a obchodu s otrokmi. Jeho počiatky siahajú do obdobia osvietenstva, najväčší rozmach zaznamenalo v 18. a 19. storočí v Spojených štátoch a Európe. Prívrženec abolici ...

                                               

Amistad (loď)

La Amistad bol španielsky dvojsťažňový škuner, pôvodne postavený v Spojených štátoch s názvom Friendship. La Amistad nebola loď pôvodne postavená pre transport otrokov, slúžil na malé presuny tovarov. La Amistad sa stal symbolom abolicionizmu po ...

                                               

John Brown (abolicionista)

John Brown bol radikálny americký abolicionista, ktorý zohral významnú úlohu v dejinách otroctva v USA vedúcich k Americkej občianskej vojne.

                                               

Podnikatel

V slovenskom Obchodnom zákonníku § 2 ods. 2 je podnikatel definovaný ako: a) osoba zapísaná v obchodnom registri d) fyzická osoba, ktorá prevádzkuje polnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podla zvláštneho predpisu b) osoba podnikajúca ...

                                               

Alessandro Anzani

Alessandro Ambrogio Anzani bol taliansky konštruktér, motocyklový a automobilový pretekár. V roku 1906 navrhol a vyrobil trojvalcový motor s valcom do W, ktorý použil o tri roky neskôr Louis Blériot vo svojom lietadle pri prelete kanála La Manche ...

                                               

Joseph-Armand Bombardier

Narodil sa vo velkej prosperujúcej farmárskej a obchodníckej rodine v malom meste Valcourt, blízko mesta Sherbrooke. Medzi 14. a 17. rokom života študoval teológiu na Séminaire Saint-Charles-Borromée v Sherbrooke, štúdium však nedokončil. Okrem d ...

                                               

Gerhard Müller

Gerhard Müller, bol švajčiarsky konštruktér a vynálezca. V roku 1932, ako sedemnásťročný zostavil pomocou dielov z motocykla svoj prvý lyžiarsky vlek a neskôr si dal jeho princíp patentovať. Po druhej svetovej vojne sa usadil v meste Dietlikon v ...

                                               

Zuzana Preisová

Majitelka zvonolejárskej dielne. Manželka banskobystrického zvonolejára, už počas jeho života aktívne zasahovala do výrobného programu dielne. Po manželovej smrti signovala zvony striedavo svojim menom a menom manžela 1770-1786.

                                               

Aron Shaviv

Aron Shaviv, B.A. je izraelský politický konzultant a podnikatel, zakladatel a výkonný riaditel spoločnosti Shaviv Strategy and Campaigns Ltd.

                                               

Taubinger

Spoluzakladatel účastinnej spoločnosti Techma so sídlom v Banskej Bystrici 1. augusta 1942; zameriavala sa na výrobu technických mazadiel, mastí, pást, voskov, textilných a kožných mastí, na obchod s minerálmi a i.; od 1948 pričlenená k n.p. Petr ...

                                               

Ján Wenger

Banský podnikatel v Banskej Bystrici s malým ziskom. Majitel trhového domu na Námestí v Banskej Bystrici, známeho ako Benického dom koncom 16.stor.; prešiel do vlastníctva → F. Morgenthalera 25. novembra 1611.

                                               

Juraj Zahlwein

Od roku 1585 banskobystrický mešťan. Podnikal v banskej ťažbe na Španej doline a Pieskoch, vlastník väčšiny podielov v lubietovských medených baniach, obchodoval aj s vínom. Počas povstania Š. Bočkaia 1605 uväznený, potom krátko pôsobil vo funkci ...

                                               

Anarchizmus

Anarchizmus je politický a filozofický smer. Je to učenie presadzujúce oslobodenie jednotlivca a spoločnosti od nátlaku rôznych spoločenských inštitúcií či ideológií. Cielom tohto smeru je vytvoriť slobodnú anarchistickú spoločnosť – anarchiu

                                               

Anarchistický čierny kríž

Anarchistický čierny kríž je medzinárodná organizácia anarchistov, ktorej hlavnou úlohou je podpora anarchistických politických väzňov, a to aj väzňov svedomia, aj väzňov uväznených z nelegálnych činov, čím je v kontraste s podobnou organizáciou ...

                                               

Anarchizmus bez prívlastkov

Anarchizmus bez prívlastkov je smer anarchistickej teórie nabádajúcej k nedeleniu anarchizmu, k upusteniu od rozlišovacích prívlastkov ako napr. anarchokomunizmus, anarchokolektivizmus, mutualizmus. Vyvinul sa ako reakcia na odlišné náhlady rôzny ...

                                               

Anarcho-punk

Anarcho-punk je punk rock, ktorý propaguje anarchizmus. Termín "anarcho-punk" je niekedy používaný len pri skupinách, ktoré boli súčasťou pôvodného anarcho-punkového hnutia z konca 70-tych a začiatku 80-tych rokov. Niekedy je termín používaný na ...

                                               

Anarchokapitalizmus

Anarchokapitalizmus je smer anarchizmu, ktorý presadzuje úplné odstránenie štátu, spravidla definovaného Weberovsky ako "monopol na legitímne použitie násilia na danom území", a úplné nahradenie jeho funkcií volným trhom. Za autora pojmu anarchok ...

                                               

Anarchokolektivizmus

Anarchokolektivizmus je anarchistický smer, vytvorený Michailom Bakuninom. Spočíval v troch hlavných princípoch: výroba sa mala riadiť na báze dopytu a ponuky. po zničení štátu má dôjsť ku kolektívnemu vlastníctvu priemyslu a pôdy ku spravodlivým ...

                                               

Anarchokomunizmus

Anarchokomunizmus je smer anarchizmu, ktorý založil Piotr Alexejevič Kropotkin. Kropotkin zachádza ešte ďalej než Bakuninov anarchokolektivizmus, predstavuje si ešte zjavnejšie zblíženie s komunizmom. Očaril ho anarchizmus "na zásadách rovnosti a ...

                                               

Anarchoprimitivizmus

Anarchoprimitivizmus je anarchistická kritika pôvodu a vývoja civilizácie. Primitivisti tvrdia, že zmena z lovecko-zberačskej k polnohospodárskej forme obživy priniesla so sebou spoločenskú stratifikáciu, násilné ovládanie ludí a vzájomné odcudze ...

                                               

Anarchosocializmus

Anarchosocializmus alebo sociálny anarchizmus je vetva anarchistických smerov. Vidí individuálnu slobodu ako pojem súvisiaci so sociálnou rovnosťou a zdôrazňuje komunity a vzájomnú pomoc. Anarchosocializmus odmieta súkromné vlastníctvo, vidí ho a ...

                                               

Anarchosyndikalizmus

Anarchosyndikalizmus je anarchistický smer, ktorý sa snaží o zrušenie klasických kapitalistických ekonomických vzťahov a ich nahradenie samosprávou robotníkov, združených v odborových organizáciách. Rovnako ako komunizmus presadzuje kolektivizmus ...

                                               

Antikapitalizmus

Antikapitalizmus zahŕňa množstvo hnutí a ideológií, ktoré odmietajú kapitalizmus. Antikapitalisti sú v presnom zmysle slova tí, čo chcú nahradiť kapitalizmus za iný systém, hoci mnoho antikapitalistických skupín namiesto zrušenia celého kapitalis ...

                                               

Čierna armáda

Čierna armáda je označenie skupín robotníkov, ktoré vznikli po Októbrovej revolúcii. Tieto skupiny, ktoré bojovali v nasledujúcej občianskej vojne, presadzovali anarchistické myšlienky a názory. Čiernu armádu vytvorila na základe Čiernej gardy na ...

                                               

Infoanarchizmus

Infoanarchizmus alebo aj informačný anarchizmus je zastrešujúci termín pre rôzne skupiny ludí, ktorí neuznávajú formy duševného vlastníctva. Termín bol vytvorený v týždenníku TIME v článku s názvom "The Infoanarchist" v júli 2000. Článok bol napí ...

                                               

Jurská federácia

Jurská federácia bola federalisticko-anarchistická sekcia Prvej internacionály, založená 9. októbra 1870. Z väčšej časti bola umiestnená medzi hodinármi vo pohorí Švajčiarska Jura. Jej najznámejším členom bol James Guillaume. Spolu s ostatnými an ...

                                               

Kronštadtská vzbura

Kronštadtská vzbura alebo Kronštadtské povstanie bola vzbura anarchokomunistických námorníkov z Kronštadtu, námornej základne blízko Petrohradu, v marci 1921. Tisíce námorníkov, zapojených do revolúcie z roku 1917, ale nespokojných s autoritársko ...

                                               

Medzinárodné robotnícke združenie

Medzinárodné robotnícke združenie/Medzinárodný robotnícky spolok/Medzinárodná robotnícka asociácia alebo Medzinárodné združenie robotníkov/Medzinárodný spolok robotníkov/Medzinárodná asociácia robotníkov alebo Medzinárodné združenie pracujúcich/M ...

                                               

Mutualizmus (Proudhon)

Mutualizmus je anarchistický politicko-ekonomický smer. Jeho zakladatelom bol Pierre-Joseph Proudhon. Základným tvrdením mutualizmu je, že pri predaji práce alebo jej výsledku má pracujúci dostať peniaze, úžitkové predmety alebo služby, ktoré pre ...

                                               

Parížska komúna (1871)

Parížska komúna bola socialistická vláda, ktorá vládla Parížu od 18. marca do 28. mája 1871. Parížska komúna bola len lokálna vláda, ktorá mala v Paríži moc dva mesiace na jar v roku 1871. Ale podmienky za ktorých vznikala, jej kontroverzné dekré ...

                                               

Slobodné územie

Slobodné územie, známe tiež pod názvami machnovščina alebo anarchistická Ukrajina bolo anarchistické územie kontrolované Revolučnou oslobodzovacou armádou Ukrajiny pod vedením Nestora Machna. Existovalo v rokoch 1918 až 1921. Bol to prvý a doposi ...

                                               

Španielska revolúcia

Španielska revolúcia bola anarchistická sociálna revolúcia, ku ktorej došlo v Španielsku počas občianskej vojny. Trvala rôzne od dvoch do troch rokov, a prebiehala hlavne v regiónoch Katalánsko, Aragónsko, Andalúzia, a v niektorých častiach Levan ...

                                               

Temporary Autonomous Zone

Temporary Autonomous Zone je kniha anarchistického spisovatela Hakima Beya. Kniha predstavuje koncept vytvárania zón nezávislých od mocenskej kontroly, ktoré slúžia ako priestor pre rozličné aktivity v oblasti sociálnych vzťahov, tvorivej činnost ...

                                               

Konzervativizmus

Konzervativizmus je: všeobecne: konzervatívnosť, odmietanie zmien, lipnutie na starom, opatrné alebo umiernené správanie a/alebo konvenčný životný štýl vágne označenie pre niekolko rôznych politických ideológií smerov, postojov, ktoré odmietajú a ...

                                               

Konzervativizmus na Slovensku

Konzervatívne orientované politické strany a politické hnutia sú od roku 1989 stálou súčasťou slovenskej politickej scény. Občania Slovenska sú vo všeobecnosti považovaní za konzervatívnych voličov. Môže to byť podmienené silným vplyvom náboženst ...

                                               

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika je konzervatívne orientovaný think tank pôsobiaci na Slovensku od roku 2000. Vznikol 2. júna 1999 ako neinvestičný fond s názvom Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika n.f., pričom 24 ...

                                               

Konzervatívny liberalizmus

Konzervatívny liberalizmus je politický smer, ktorý spája základne východiská klasického liberalizmu s hodnotovými postojmi konzervativzmu. Konzervatívny liberalizmus kladie najväčší dôraz na hodnotu indviduálnej slobody v politickej, ekonomickej ...

                                               

Liberálny konzervativizmus

Liberálny konzervativizmus je politická ideológia kombinújca konzervatívne hodnoty s liberálnymi postojmi najmä v ekonomickej oblasti, sociálnych a etických veciach. Môže byť tiež vnímaný ako vetva politického konzervativizmu silne ovplyveného li ...

                                               

Národný konzervativizmus

Národný konzervativizmus je variantom konzervativizmu bežného v Európe a Ázii, ktorý sa sústreďuje na presadzovanie národnej a kultúrnej identity, pričom sa konzervatívne prvky kombinujú s nacionalistickými. Zdiela charakteristiky s tradičným kon ...

                                               

Neokonzervativizmus

Neokonzervativizmus je politický smer, ktorý vznikol v druhej polovici 20. storočia vo vyspelých hospodárskych krajinách v dôsledku tendencií liberálneho reformizmu šesťdesiatych rokov. Termín neokonzervativizmus zaznieval na verejnosti v posledn ...

                                               

Kresťanská demokracia

Kresťanská demokracia je politická ideológia, ktorá v sebe kombinuje prvky kresťanstva a demokracie. Vznikla v 19. storočí v Európe pod vplyvom konzervativizmu a katolíckeho sociálneho učenia. Pomerne špecifické postavenie majú kresťanskodemokrat ...

                                               

Liberalizmus

Liberalizmus je: a) všeobecne: zhovievavosť, zmierlivosť, tolerancia voči iným názorom či ideológiám ; b) sústava politických a/alebo ekonomických a/alebo spoločenských názorov snažiacich sa presadiť slobodu a práva jednotlivca a často aj myšlien ...

                                               

Hospodársky liberalizmus

Hospodársky liberalizmus je skupina ekonomických teórií a ideí, ktoré presadzujú slobodu disponovať svojou pracovnou silou a plodmi svojej práce, slobodu obchodovať, uzatvárať zmluvy, podnikať atď. Z tejto definície vyplýva, že hospodársky libera ...

                                               

Liberálna demokracia

Liberálna demokracia je forma reprezentatívnej demokracie, v ktorej sú volení zástupcovia obmedzovaní ústavou tak, aby ústava chránila individuálne slobody

                                               

Libertarianizmus

Libertarianizmus je označenie skupiny politických ideológií, ktoré nadväzujúc na klasický liberalizmus zdôrazňujú individualizmus odrážajúci sa v osobnej i ekonomickej slobode. Prívrženec libertarianizmu sa označuje ako libertarián. Libertariánov ...

                                               

Sociálny liberalizmus

Sociálny liberalizmus je politická ideológia, smer liberalizmu, ktorý popri dôraze na ochranu osobnej slobody jednotlivca dáva do popredia princípy sociálnej spravodlivosti a pripúšťa štátne zásahy do ekonomiky s cielom zníženia nerovnosti v spol ...

                                               

Konštitucionalizmus

Konštitucionalizmus je úprava moci a jej výkonu právnym aktom. Základnou ideou konštitucionalizmu je vytvorenie ústavy ako zákona stojaceho nad právnym poriadkom, nad štátom a štátnymi orgánmi, a teda nad verejnou mocou. Pojem konštitucionalizmu ...