Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 351
                                               

Peer to peer lending

Peer-to-peer lending je požičiavanie luďom priamo od ludí za pomocou sprostredkovatela a online platformy. Užívatelia tejto online platformy priamo medzi sebou uzatvárajú obchody. Platformy v podobe online aukčných systémov, ktoré slúžia na preda ...

                                               

Social bookmarking

Social bookmarking je metóda pre internetových používatelov na ukladanie, organizovanie, vyhladávanie a správu záložiek webových stránok na internete. V social bookmarking systéme, používatelia ukladajú linky na web stránky, ktoré si chcú zapamät ...

                                               

Tumblr

Tumblr je sociálna sieť respektíve tzv. "microblogging" stránka, ktorú vytvoril David Karp. Od roku 2013 ju vlastní spoločnosť Yahoo! Inc. Ako sa možno dočítať na oficiálnej stránke, "Tumblr vám dovoluje všetko bez námahy zdielať".

                                               

Twitter

Twitter je mikroblogovacia sociálna sieť, ktorá umožňuje svojim používatelom publikovať krátke príspevky. Takýto príspevok má spravidla výlučne textovú podobu, rozsah maximálne 280 znakov a nazýva sa tweet alebo tvít. Túto sociálnu sieť vlastní a ...

                                               

VKontakte

VKontakte je sociálna sieť dostupná vo viacerých jazykoch, ale obzvlášť populárna medzi ruskojazyčnými používatelmi po celom svete, predovšetkým v Rusku, Ukrajine, Kazachstane, Moldavsku, Bielorusku a Izraeli. Podobne ako ostatné sociálne siete, ...

                                               

Zoznam.sk

Zoznam.sk je slovenský internetový portál založený v roku 1997. Bol jednou z prvých stránok na slovenskom internete a vôbec prvým medzi slovenskými webovými vyhladávačmi. Od svojho založenia až do septembra 2008 bol najnavštevovanejšou slovenskou ...

                                               

Komunikačná sústava

Komunikačná sústava je prepojenie vysielača a prijímača spájacím kanálom. Ak sa komunikačná sústava skladá z viac ako dvoch komunikantov, mohlo by sa hovoriť o komunikačnej sieti.

                                               

Komunikačný kanál (teória komunikácie)

Komunikačný kanál je časť komunikačnej sústavy, v ktorej tečie signál. Komunikačný kanál siaha od miesta oddelenia vedenia nosnej informácie u odosielatela až po miesto jej spojenia s nosnou informáciou u prijímatela. Komunikačný kanál pokrýva ce ...

                                               

Prijímač (komunikácia)

Prijímač je druhý člen komunikačnej dvojice a komunikačnej sústavy. Je prijímačom správy. Pretože sa hlavná informácia nemôže prenášať, ale iba sprostredkúvať, správnejšie je, ak hovoríme, že prijímač prijíma komunikačný signál. Prijímač musí mať ...

                                               

Bienále ilustrácií Bratislava

Bienále ilustrácií Bratislava je slovenská výstava ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry. Jedna z najväčších svojho druhu na svete. Je organizovaná každý druhý rok na jeseň. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1967. Predstavuje mozaiku najlep ...

                                               

Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes

Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes bola náročná medzinárodná akcia, koncipovaná v roku 1912, ktorá sa mala konať v roku 1915, ale kvôli vypuknutiu prvej svetovej vojny sa o desať rokov oneskorila. Výstava z roku ...

                                               

Flóra Bratislava

Flóra Bratislava je výstava kvetov a záhradníctva s medzinárodnou účasťou usporadúvaná v Bratislave. Nultý ročník výstavy sa konal v roku 1966 pod záštitou Záhradníckych a rekultivačných služieb mesta Bratislavy v priestoroch Zimného štadióna Ond ...

                                               

Parížsky salón

Parížsky salón, zvyčajne len Salón, v dobe královstve oficiálne nazývaný Salón Královskej akadémie výtvarných umení, neskôr Salón malby a sochárstva bola umelecká výstava v Paríži, prvýkrát usporiadaná v roku 1667 na podnet Ľudovíta XIV. Prvý Sal ...

                                               

WUWA

WUWA je skrátený názov výstavy, ktorá sa konala vo Vroclave v roku 1929, a ktorú organizovalo združenie stavitelov Deutsche Werkbund. WuWa je aj názov jednej zo šiestich realizácií vzorových sídlisk Werkbundu, ktoré boli zrealizované v Európe v 2 ...

                                               

Central European Media Enterprises

Central European Media Enterprises je verejne obchodovatelná mediálna spoločnosť, ktorá prevádzkovala televízne stanice v Bulharsku, Česku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku, ktorú kúpila v roku 2020 skupina PPF Petra Kellnera.

                                               

FR centrum

FR centrum je hudobné vydavatelstvo založené v roku 1995. Vydávalo staršie reedície nahrávok firmy Supraphon a Bonton pre firmu Bonton Music. Od roku 1998 je samostatné vydavatelstvo. Vydáva prevažne tituly z archívu Supraphonu, Bontonu, Českej t ...

                                               

Televisa

Grupo Televisa S.A.B. je mexická mediálna spoločnosť a zároveň najväčšia mediálna spoločnosť v hispánskej Amerike a španielsky hovoriacom svete. Založená bola v roku 1973. Jedná sa o významný medzinárodný zábavný podnik s velkým množstvom program ...

                                               

Multimédiá

Multimédiá sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácie, interaktivity a videa; podmnožina hypermédií. Sú určené na informovanie a zábavu publika. Multimédiá sú taktiež označované ako elektronické médiá na zálohovanie a predstavenie multimediál ...

                                               

HTPC

Home Theater Personal Computer je počítač špeciálne určený pre multimediálne aplikácie, ktorý je schopný nahradiť akékolvek zariadenie v obývacej izbe a k tomu všetkému pridať výhody PC. V prípade zaobstrania HTPC dostane používatel náhradu za 90 ...

                                               

Hypermédium

Hypermédium je kombinácia multimédií a hypertextu. Hypermédiá sa štruktúrujú v súlade s požiadavkami pracovného a študijného prostredia podobajúceho sa ludskému mysleniu a umožňujúceho používatelovi posun pomocou asociácie. Hypermédiá ponúkajú mo ...

                                               

Informačné médium

Informačné médium je predmet alebo fyzikálny jav, ktorý slúži na uchovanie a prenos informácií, t. j. vnemov a iných kulturálnych javov či abstrakcií. Niektoré z týchto prostriedkov pôsobia súčasne na velké skupiny ludí a sú spoločensky významným ...

                                               

Streaming

Streaming je technológia kontinuálneho prenosu audiovizuálneho materiálu medzi zdrojom a koncovým používatelom. V súčasnosti streaming slúži predovšetkým na prenášanie audiovizuálneho materiálu prostredníctvom internetu. Webcasting sa môže uskuto ...

                                               

Erráta

Erráta je zoznam chýb a ich opráv zistených po vytlačení dokumentu. Erráta ma zvyčajne formu samostatného lístka volne vloženého do publikácie. Obsahuje chybný a správny text a miesto číslo strany, kde sa chyba vyskytla.

                                               

Open access

Open Access alebo otvorený prístup je model uverejňovania výsledkov vedeckého výskumu, ktorý zaisťuje okamžitý a bezplatný prístup k výsledkom vedy a výskumu na Internete, pričom nie je obmedzený väčšinou zložitých licenčných politík a obmedzení ...

                                               

Paperback

Paperback alebo brožovaná väzba/výtlačok je väzba alebo takouto väzbou vydaná kniha vo velkom náklade. Ide o mäkkú, lepenú, jednoduchú a lacnú väzbu. Má mäkkú obálku, je lepená a často má malý formát. Nie je velmi trvanlivá, používa sa aj ako doč ...

                                               

Samizdat

Samizdat je tajné vydávanie, rozmnožovanie a rozširovanie kníh a periodík, ktoré boli zakázané resp. nemohli vychádzať oficiálne. Výraz vznikol v cárskom Rusku. Týmto spôsobom obchádzali príslušníci opozície resp. odporu voči komunistického režim ...

                                               

Väzba (obal)

Väzba je nevyhnutnou ochrannou časťou knižného celku a dotvára jeho podobu. Knižnou väzbou rozumieme obal, ktorý má jednak knihu chrániť pred poškodením a jednak z jednotlivých listov vytvárať pevný celok, príp. ju tiež zdobiť. Základné delenie k ...

                                               

British Broadcasting Corporation

British Broadcasting Corporation, skratka BBC je britská televízna a rozhlasová verejnoprávna spoločnosť. Založená bola v roku 1922. BBC bola v 20. storočí tradične považovaná za spoločnosť s objektívnym spravodajstvom. Iba počas druhej svetovej ...

                                               

Česko-slovenská televízia

Česko-slovenská televízia bola štátna organizácia, ktorá zabezpečovala televízne vysielanie v Česko-Slovensku od roku 1953. Do roku 1959 fungovala ako spoločná rozpočtová organizácia s Česko-slovenským rozhlasom. ČST bola členom Intervízie. ČST z ...

                                               

ČTV

V roku 1990 bol prvý program ČST premenovaný na F1, druhý program ČST na ČTV v Česku resp. S1 na Slovensku. Zároveň vznikol aj tretí program ČST, známy ako OK 3. V júni 1991 vznikla Slovenská televízia a v januári 1992 Česká televízia. ČT si vzal ...

                                               

DR (mediálna spoločnosť)

DR, do roku 1996 známa pod názvom Danmarks Radio, je dánska národná vysielacia spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1925 a dnes je najstarším a najväčším poskytovatelom oznamovacích prostriedkov v Dánsku. Je jednou z 23 rozhlasových spoločností ...

                                               

F1 (televízna stanica)

F1 bola televízna stanica, ktorá vysielala od 3. septembra 1990 do 31. decembra 1992. Bola nástupkyňou prvého programu Česko-slovenskej televízie.

                                               

OK 3

V júli 1991 bola založená slovenská verzia s podobným programom, TA 3.

                                               

Österreichischer Rundfunk

Österreichischer Rundfunk je najväčšia rakúska rozhlasová a televízna spoločnosť. Má právnu formu "nadácie verejného práva". Svoje sídlo má vo Viedni, ďalšie štúdiá vo všetkých deviatich spolkových krajinách.

                                               

Südwestrundfunk

Südwestrundfunk je verejnoprávna inštitúcia, ktorá funguje v nemeckých spolkových krajinách Bádensko-Württembersko a Porýnie-Falcko. Jej úlohou je tvorba verejnoprávneho vysielania v týchto spolkových krajinách. Svoje sídla má v mestách Stuttgart ...

                                               

Žurnalistika

Žurnalistika alebo novinárstvo diurna = denná správa) je: a) tvorivá činnosť verejne a periodicky šíriaca aktuálne informácie a publicistiku spravidla pomocou masových oznamovacích prostriedkov médií; žurnalistika dnes už označuje aj príslušnú ve ...

                                               

Americká žurnalistika

The New York Times The Wall Street Journal USA Today

                                               

Argumentačný text

pôsobiť na vedomie adresáta upevniť jeho jestvujúci stav vyvolať zmenu stavu v jeho vedomí Podla jazykovedca a profesora Jána Horeckého treba týmto pôsobením dostať do vedomia adresáta isté myšlienky, tvrdenia, tézy. Aby bolo pôsobenie účinnejšie ...

                                               

Bulvárna tlač

Bulvárna tlač je "špecifický typ tlače, komerčne zacielený na univerzálne masové publikum, ktorý v záujme obchodného úspechu rezignuje na dôsledne spravodajské zobrazenie reality a poskytuje publiku únikové témy, nesené negatívnou sémantikou". Po ...

                                               

Causerie

Causerie alebo staršie causeria) je novinársky krátky literárny útvar uverejnený ako stĺpček. Obvykle je vo forme kratšej literárne štylizovanej a humornej úvahy o rôznych problémoch. Má vyvolať dojem nenútenej a duchaplnej besedy či dialógu. Je ...

                                               

Faktografický údaj

Faktografický údaj je údaj, ktorý má vlastnosť faktografickosti. Faktografickosť je hlavný znak správy, s ktorou súvisia vecnosť a objektívnosť. Faktografické údaje hovoria o: prípadne aj o príčinných súvislostiach prečo jej pomenovaní čo o čase ...

                                               

Interview (novinárstvo)

Interview je žáner, ktorý sprostredkúva informáciu o fakte, ktorým je istá udalosť alebo istý jav a zároveň sprostredkúva informáciu o osobe, ktorá na základe otázok o daných udalostiach a javoch vypovedá. Komunikované informácie pritom môžu byť ...

                                               

Karpathen Post

Karpathen Post bol týždenník Uhorského karpatského spolku, ktorý vychádzal v Kežmarku v rokoch 1880 až 1942. Počas rokov 1887 – 1891 bol orgánom Tatranskej sekcie Uhorského karpatského spolku. Venoval sa predovšetkým publikovaniu správ zo Spiša, ...

                                               

Kronika (žurnalistika)

Kronika je rubrika v periodickej tlači, ktorá faktograficky zaznamenáváva pozoruhodné skutočnosti z prítomnosti alebo minulosti. Základom kroniky je fakt, ktorý sa uvádza bez komentára. Medzi niektoré podoby tejto rubriky patrí: spoločenská kroni ...

                                               

Le Monde

Le Monde je francúzsky denník založený v 1944 Hubertom Beuve-Mérym. Možno ho považovať za večerník, pretože vychádza vždy poobede v Paríži s dátumom nasledujúceho dňa a distribuuje sa do provincií nasledujúce ráno. Sú to noviny referenčného typu ...

                                               

Mercurius Veridicus ex Hungaria

Mercurius Veridicus ex Hungaria, prvé číslo sa ešte nazývalo Mercurius Hungaricus, boli prvé noviny na Slovensku a v Uhorsku. Celkový počet 6 čísiel vychádzal v rokoch 1705-1710 v Levoči a potom v Bardejove. Noviny slúžili výlučne záujmom protiha ...

                                               

Noticka

Noticka alebo drobnička je základný žurnalistický žáner, ktorý má podobu krátkej správy zväčša sa skladajúcej iba z jednej vety nasýtenej uvedenými faktografickými údajmi.

                                               

Pulitzerova cena

Pulitzerova cena je prestížne americké žurnalistické a umelecké ocenenie. Jej zakladatelom bol americký novinár maďarského pôvodu Joseph Pulitzer. Cena sa udeluje od roku 1917 a v súčasnosti obsahuje 21 kategórií. Cena za beletriu je udelovaná am ...

                                               

Reportáž

Reportáž je literárny útvar používaný predovšetkým v žurnalistike, reportáž popisuje a zobrazuje skutočnosť na základe konkrétnych faktov, väčšinou získaných priamou účasťou alebo pozorovaním. Autor reportáže - reportér alebo reportérka - sa pohy ...

                                               

Tlačová beseda

Tlačová beseda je druh tlačovej akcie, monotematicky zameraná beseda, ktorej zvolávatelmi a organizátormi niekdy môžu byť novinári a ktorej účelom je erudovaná diskusia o aktuálnej problematike. Odlišuje sa od tlačovej konferencie TK, hoci v niek ...