Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 350
                                               

Židovské etnonymá

Pred obdobím Britského mandátu Palestína a počas neho boli Židia žijúci v tejto oblasti označovaní a sami seba označovali ako palestínski Židia alebo jednoducho Palestínci. To sa však zmenilo po vzniku Štátu Izrael v roku 1948, kedy sa termín pre ...

                                               

Židovské meno

Židovské meno je meno, používané k náboženským alebo právnym účelom v judaizme. Chlapec dostáva meno hneď po obriezke, kedy mohel prednáša požehnanie, ktoré obsahuje pomenovávaciu formulku - "nech je v Izraeli nazývaný menom., syn otcove meno". D ...

                                               

Človek v ohrození

Človek v ohrození je nezisková organizácia so sídlom v Bratislave, založená v roku 1999. Jeho poslaním je účinne pomáhať luďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Vzdelávacími a osvetovými ...

                                               

Lions Clubs International

Lions Clubs International, skr. LCI, je sekulárna organizácia, zameriavajúca sa na pomoc jednotlivcom a komunitám, ktorá má viac ako 45 000 klubov a viac ako 1.3 milióna členov v 203 krajinách sveta. Hlavné sídlo organizácie je v USA, v Oak Brook ...

                                               

Rakúska sociálna služba

Rakúska sociálna služba je súčasť neziskovej organizácie Rakúska zahraničná služba, ktorá bola založená Andreasom Maislingerom a Andreasom Hörtnaglom v roku 1998. Služba môže byt vykonávaná v zariadeniach pre spomienku na holokaust, v sociálnej a ...

                                               

Úrad humanitárnej pomoci Európskej komisie

Úrad humanitárnej pomoci Európskej komisie, skratka ECHO, je organizácia založená v roku 1992, aby pomáhala koordinovať humanitárnu pomoc zo zdrojov Európskej únie a jej členských štátov. Poskytuje pomoc luďom v núdzi bez ohladu na rasu, nábožens ...

                                               

Band Aid

Band Aid bola charitatívna superskupina, v ktorej účinkovali hlavne americkí, britskí a írski hudobníci. Tento projekt založili v roku 1984 Bob Geldof a Midge Ure.

                                               

We Are the World

"We Are the World" je pieseň a zároveň aj charitatívna nahrávka, ktorú v roku 1985 nahrala superskupina USA for Africa. Autormi skladby sú Michael Jackson a Lionel Richie, producentmi Quincy Jones a Michael Omartian. Nahrávka bola vydaná na album ...

                                               

Hladomor

Hladomor predstavuje situáciu, kedy na nejakom území panuje taký nedostatok potravín, že ludia masovo umierajú na podvýživu. K hladomoru môže dôjsť napríklad v dôsledku prírodnej katastrofy, ktorá zničí úrodu. Ďalšou príčinou hladomoru môže byť ú ...

                                               

Euroobal

Euroobal je plastový obal na dokumenty, s dierovaním na jednej strane, ktoré slúži na založenie euroobalu do šanónu a s otvorom na inej strane, ktorý slúži na vloženie dokumentu do euroobalu.

                                               

Lepidlo

Lepidlo alebo lep je látka, ktorá umožňuje prilnutie, prilepenie povrchov pevných predmetov a tým ich pevné spojenie. Lepidlo môžu tvoriť prírodné zmesi alebo syntetické materiály. Využíva sa v dielňach, kanceláriách, v domácom použití, v drevosp ...

                                               

Post-it

Post-it sú naliepacie lístky papiera určené na dočasné nalepenie do dokumentu alebo na akýkolvek iný povrch. Lístky majú pozdĺž jedného okraja nanesenú vrstvu špeciálneho lepidla, ktoré umožňuje odstránenie a opätovné nalepenie lístočka. Do roku ...

                                               

Zaraďovač

Zaraďovač je kancelárska potreba na prehladné ukladanie písomností, vo forme spravidla kartónového alebo plastového obalu, do ktorého sa písomnosti zaraďujú zvyčajne pomocou euroobalov.

                                               

Cyklostyl

Cyklostyl je prístroj na rozmnožovanie písomností. Bol rozšírený v čase, keď moderné kopírovacie stroje alebo osobné počítače neboli dostupné. Prístroj sa skladal z plechového bubna, na ktorom bola napätá špeciálna blana. Princíp tlače spočíval v ...

                                               

Skener

Skener je vstupné zariadenie počítača určené na digitalizáciu plošných predlôh, predovšetkým papierových dokumentov, obrázkov, fotografií alebo iných predlôh obsahujúcich grafické alebo textové informácie. Skener je teda elektromechanické hardvér ...

                                               

Tlačiareň (hardvér)

Tlačiareň je výstupné zariadenie pripojitelné k počítaču, určené na tlač predovšetkým papierových dokumentov. Niektoré novšie tlačiarne sú však použitelné aj na tlač fotografií vo vysokej kvalite, a niektoré sú tiež schopné samostatnej činnosti b ...

                                               

Varna (kasta)

Varna je spoločenská kasta v systéme rozčlenenia obyvatelstva starovekej Indie. vajšijovia – kasta obchodníkov a statkárov brahmani – najvyššia vrstva - kňazi s privilegovaných postavením v spoločnosti šúdrovia – remeselníci, rolníci, chovatelia ...

                                               

Kšatrija

Súbor pravidiel, ktorými sa musí táto kasta riadiť sa nazýva kšatrijská povinnosť. Patrí sem zákaz napadnutia súpera odzadu, povinnosť neublížiť nikomu kto žiada o ochranu, nebojovať proti neozbrojeným, ctiť si brahmánov a podobne.

                                               

Blog

Blog alebo pôvodne weblog je webové sídlo, ktoré umožňuje registrovaným užívatelom jednoducho publikovať svoje názory, skúsenosti a pod. na webe. Tieto príspevky sú zvyčajne chronologicky zoradené. Autor sa nazýva bloger alebo blogér, skupina blo ...

                                               

Menej štátu

Menej štátu je slovenský skupinový blog publikujúci články týkajúce sa ekonomických, politických a spoločenských tém. Portál pôvodne vznikol v novembri 2011. Vo svojej tiráži sa portál zdôrazňuje, že jeho prispievatelia nie sú "homogénna skupina ...

                                               

Business-to-consumer

Business-to-consumer podnik-zákazník, na úrovni podnik-zákazník, pre zákazníkov) sú obchodné vzťahy a komunikácia priamo medzi podnikom a jeho koncovými zákazníkmi, čiže konečnými spotrebitelmi. Koneční spotrebitelia môže byť fyzické osoby alebo ...

                                               

Feromón

Feromón je prchavá chemická látka, ktorá spúšťa prirodzenú reakciu jedinca toho istého biologického druhu. Najčastejšie sú to poplašné feromóny, pohlavné feromóny alebo potravné feromóny, ktoré spúšťajú behaviorálnu alebo fyziologickú reakciu. Po ...

                                               

Kódovanie (informatika)

Kódovanie je proces, pri ktorom sa každému znaku alebo postupnosti znakov daného súboru znakov jednoznačne priradí znak alebo postupnosť znakov z iného súboru znakov. Kódovanie je teda transformácia určitej informácie z jednej formy na druhú pomo ...

                                               

Aikenov kód

Aikenov kód je doplnkový BCD kód. Kód bol vyvinutý Howardom Aikenom pôvodne na používanie v dátových prenosoch. V súčasnosti sa používa v niektorých počítačoch, digitálnych hodinkách alebo v kalkulačkách.

                                               

BCD kód

Kód BCD je jedným z najčastejšie používaných kódov na reprezentovanie desiatkových čísel. Pri tomto kóde je každá desiatková číslica zakódovaná pomocou štyroch bitov, tak ako to znázoňuje nasledujúca tabulka. Tento kód kvôli rôznym výhodám či nev ...

                                               

Binárny kód

Binárny kód alebo dvojkový kód je kód, v ktorom súbor znakov cielovej množiny zobrazenia pozostáva iba z dvoch rôznych znakov, napríklad z 0 a 1. Dôležitými binárnymi kódmi sú BCD kód, Aikenov kód a kód Excess-3.

                                               

Elektronický kód výrobku

Electronic Product Code je kód podobný kódovacej schéme pre Gen 2 RFID štítky. Je navrhovaný na uspokojenie potrieb v rôznych odvetviach, zatial čo garantuje jedinečnosť pre všetky EPC-zhodné čipy. EPC prispôsobuje existujúce kódovacie schémy a d ...

                                               

Grayov kód

Grayov kód alebo zrkadlový binárny kód je cyklický kód, v ktorom každé ďalšie kódové slovo sa líši od predchádzajúceho len v jednom bite a posledné slovo kódu sa líši od prvého tiež len v jednom bite. Používa sa v telekomunikáciach práve kvôli vl ...

                                               

Kód (informatika)

V komunikácii je kód pravidlo pre prevod informácie na inú formu alebo reprezentáciu, nie nevyhnutne rovnakého typu. Vo všeobecnosti je kód zobrazenie, ktoré každému znaku alebo postupnosti znakov daného súboru znakov vzorov jednoznačne priradí z ...

                                               

Kódovací systém ONS

Kód ONS je skratka pre systém zaznamenávajúci štatistiky a porovnania medzi grófstvami Spojeného královstva. ONS je skratka pre Office for National Statistics. Súčasný systém bol zavedený v januári 2011. Do konca roka 2013 fungoval paralelne so s ...

                                               

Manchesterský kód

Manchesterský kód je spôsob dátovej komunikácie pre fyzickú vrstvu modelu OSI, ktorý určuje ako presne budú reprezentované bity 0 a 1 pri prenose signálu cez médium. Rozdielne stavy sú vždy reprezentované minimálne jedným prechodom stavu. Manches ...

                                               

Desktop publishing

Desktop publishing je označenie pre celý proces spracovania grafického návrhu na počítači až po export súboru pre ofsetovú, hárkovú a digitálnu tlač. Užívatel pomocou softvéru ako napr. Adobe InDesign, QuarkXPress navrhuje rozvrhnutie grafiky pla ...

                                               

Digital signage

Digital signage značiek") alebo digital signage system sú informácie alebo reklama v elektronickej podobe – najmä elektronický plagát, predajný poradca v obchode, projekcia na velkej obrazovke či digitálny štítok na dverách – spravidla na stanici ...

                                               

Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu

Medzinárodná rada asociácií grafického dizajnu alebo Medzinárodná rada organizácií grafického dizajnu je svetový orgán profesionálneho grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Táto reprezentatívna medzinárodná mimovládna organizácia zastupuje ...

                                               

Konferencia (velká schôdza)

Konferencia je väčšia poradná schôdzka, porada zástupcov vedeckých, stavovských, politických a podobných organizácií zvolaná na prerokovanie určitých otázok, alebo výchovné podujatie so širokou účasťou teoretických, riadiacich a praktických praco ...

                                               

Aachenský kongres (1818)

Aachenský kongres bol stretnutím panovníkov a ministrov Francúzska, Pruska, Rakúska, Ruska a Spojeného královstva, ktorý sa konal v dňoch 29. septembra – 21. novembra 1818 v meste Aachen. Kongres rozhodol o predčasnom odvolaní okupačných vojsk z ...

                                               

Barcamp

BarCamp je medzinárodná sieť užívatelmi samotvorených konferencií. Ide o neštandardný formát konferencií - otvorené, participatívne workshopy, ktorých obsah vytvárajú samotní účastníci. Prvé BarCampy boli zamerané na webové aplikácie, a boli spoj ...

                                               

CopyCamp

CopyCamp je medzinárodná konferencia venujúca sa autorskému právu, ktorá je organizovaná Nadáciou Moderného Polska vo Varšave. Na konferencii sa každoročne zhromažďujú zástupcovia kultúrnych inštitúcií, kreatívneho sektora a mediálnych, akademick ...

                                               

FOSDEM

FOSDEM je najväčšia konferencia o open source v Európe, ktorá sa od roku 2001 usporadúva každoročne v Bruseli. Za projektom FOSDEM stál Damien Sandras. Ide o dvojdňovú konferenciu plnú prednášok organizovaných dobrovolníkmi na Université Libre de ...

                                               

Konferencia eBF

Konferencia eBF je trojdenná akcia, ktorá býva každoročne usporiadaná v Ostrave. Je najväčšou európskou konferenciou zameranou na elektronizáciu nákupných procesov a e-aukcie. Ide o medzinárodné stretnutie nákupných odborníkov z firemnej i verejn ...

                                               

TED

TED je každoročná konferencia s heslom "myšlienky, ktoré stoja za rozšírenie". Skladá sa z prednášok nazvaných TED Talks, na ktoré sú pozvaní zaujímaví hostia z rôznorodých oblastí vedy, techniky, umenia, dizajnu, politiky, vzdelania, kultúry, bi ...

                                               

Viedenský kongres

Viedenský kongres bol mierový kongres všetkých európskych štátov okrem Turecka, ktorý sa konal od 14. septembra 1814 do 9. júna 1815 vo Viedni a čiastočne aj v Bratislave. Ukončil epochu vojen s napoleonským Francúzskom a viedol k zásadným zmenám ...

                                               

Wikimania

Wikimania je každoročná medzinárodná konferencia pre užívatelov wikiprojektov založených Wikimedia Foundation. Prvý raz sa uskutočnila v 2005 v Nemecku, potom v USA, Tajvane, Egypte, Argentíne, Polsku a Izraeli. Predmetom konferencie, prezentácií ...

                                               

Ženevská konferencia (1954)

Ženevská konferencia bola konferencia, ktorá sa konala v Ženeve a riešila dve úlohy. Prvou úlohou bolo nájsť riešenie ako zjednotiť Kóreu a druhou úlohou bolo rokovanie o možných spôsoboch nastolenia mieru v Indočíne. Rokovaní sa po celý čas zúča ...

                                               

Marketingová komunikácia (komunikovanie)

Marketingová komunikácia je proces, ktorý efektívne sprostredkováva tok informácií medzi podnikom a jeho cielovým trhom so širokou verejnosťou. Komunikovať znamená správne odovzdať informácie, ktoré môžu byť odovzdávané v rôznej forme, a to slovo ...

                                               

Reklamná agentúra

Reklamná agentúra je obchodná spoločnosť, ktorá pre svojich klientov vytvára, pripravuje, plánuje a umiestňuje reklamu a ďalšie formy propagácie. Velké reklamné agentúry majú možnosti, ktoré im dovolujú realizovať celé reklamné kampane od vytvore ...

                                               

Práca s verejnosťou

Práca s verejnosťou je nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že pasívnemu subjektu sa predkladajú informácie, na ktorých podklade si sám vytvára kladný názor na podnik, jeho činnosť, výrobky, služby a pod. Tým napomáha k vytváraniu ...

                                               

Pressfoyer

Pressfoyer je druh tlačovej akcie, krátke informatívne stretnutie podávatela informácie s novinármi počas alebo po rokovaní, vo vedlajších priestoroch budovy, kde sa nachádza rokovacia sála. Pressfoyer je operatívnou a menej formálnou alternatívo ...

                                               

Tlačová konferencia

Tlačová konferencie je organizované stretnutie podávatela informácie s novinármi s cielom poskytnúť im aktuálne informácie na publikovanie či odvysielanie verejnosti. Tlačová konferencia patrí k základným nástrojom public relations. Ako synonymá ...

                                               

Tlačové stredisko

Tlačové stredisko je oddelenie pôsobiace pri subjektoch public relations zriadené buď na dočasnú dobu, pri predpoklade kumulácie novinárov v dôsledku významnej udalosti, alebo natrvalo, ktoré prevádzkujú najmä obzvlášť dôležité subjekty. Tlačové ...