Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 348
                                               

Stanica (kozáci)

Stanica je kozácka sídelná jednotka nižšieho rádu v Rusku, teda zhruba kozácka dedina. Pôvodne boli stanice základnými sídelnými jednotkami vo vnútri kozáckych vojsk, centrami ekonomickej a politickej organizácie Kozákov v danej oblasti. Časté sú ...

                                               

Záporožská Sič

Záporožská Sič bola kozácka pevnosť sídliaca na dneperskom ostrove Chortycia v blízkosti dnešného mesta Záporožie. Termín zahŕňa aj pomenovanie občiansko-politickej organizácie ukrajinského kozáctva v 16 18. storočí. Sídlila tu správna jednotka, ...

                                               

Autonómna samospráva Severnej a Východnej Sýrie

Rojava), niekedy aj Západný Kurdistan je de facto autonómny región v severnej a severovýchodnej Sýrii. Skladá sa z troch nesusediacich kantónov Afrin, Jazira a Koban. Rojava nie je sýrskou vládou oficiálne uznaná ako autonómne územie. Kurdi všeob ...

                                               

Hevrin Chalafová

Hevrin Chalafová bola kurdsko-sýrska politička, generálna tajomníčka Strany budúcej Sýrie. Bola zabitá pro-tureckými silami pozdĺž dialnice M4 v Autonómnej samospráve Severnej a Východnej Sýrie v severnej Sýrii počas operácie Prameň mieru vedenej ...

                                               

Iracký Kurdistan

Iracký Kurdistan, niekedy aj Južný Kurdistan je autonómna oblasť Kurdov v severovýchodnom Iraku, ktorú tvorí guvernorát Halabdža, Sulajmáníja, Arbíl a Dahúk. V oblasti s rozlohou asi 36 000km² žije 4 864 000 obyvatelov. Na východe susedí s Iránom ...

                                               

Kurdistan

Kurdistan alebo Kurdistán je: d) štát, ktorý sa usilujú vytvoriť a od roku 1985 aj vybojovať Kurdi v Turecku, a ktorý by sa rozprestieral na území terajších jedenástich tureckých provincií, v ktorých žije asi 12 miliónov kurdských obyvatelov. b) ...

                                               

Operácia Prameň mieru

Operácia Prameň mieru je krycie označenie pre prebiehajúcu inváziu ozbrojených síl Tureckej republiky, Sýrskej národnej armády a pro-tureckých milícií do severovýchodnej Sýrie, ktorej oblasť sa nachádza pod kontrolou kurdskej Autonómnej samospráv ...

                                               

Saladin (sultán)

Saladin bol sultán kurdského pôvodu, sunnitský moslim a vojenský velitel, ktorý žil v 12. storočí. Založil dynastiu Ajjúbovcov, ktorá následne vládla v Egypte a Sýrii viac ako storočie. Narodil sa v stredoirackom meste Tikrít do rodiny kurdských ...

                                               

Strana kurdských pracujúcich

Strana kurdských pracujúcich je militantná teroristická kurdská organizácia založená v 70. rokoch Abdullahom Öcalanom, ktorý je v súčasnosti v tureckom väzení. Ideológia PKK je založená na revolučnom marxizme-leninizme a kurdskom nacionalizme. Ci ...

                                               

Litovčina

Litovčina je jazyk z indoeurópskej rodiny z vetvy baltských jazykov. Má dve nárečia – žemajtské a aukštajské. Základom litovskej abecedy je latinka doplnená o diakritiku. Je to pre mnohých jazykovedcov zaujímavý jazyk, pretože si zo všetkých inýc ...

                                               

Lužickí Srbi

Lužickí Srbi sú najmenší slovanský národ. Patria k západoslovanskej vetve. Žijú v Nemecku v povodí horného toku Sprévy. Sú potomkovia Polabských Slovanov, ktorí sa ubránili germanizácii. Dnes sú dvojjazyční, časť hovorí len po nemecky. Lužickí Sr ...

                                               

Dervan

Dervan bolo knieža Lužických Srbov v 7. storočí; prvý vládca severozápadných Slovanov známy podla mena. Spomína ho Fredegarova kronika. Podla Fredegara žil východne od saskej rieky Sály a bol dlhý čas podriadený Frankom. Potom ako Samo v roku 631 ...

                                               

Šesťmestie

Hornolužické šesťmestie bol spolok šiestich miest Hornej Lužice vytvorený roku 1346 a trvajúci až do roku 1815. Tvorili ho mestá Budyšín, Kamenec, Žitava, Zhorelec, Lobava v dnešnom Nemecku a mesto Lubań na území dnešného Polska. Spolok hral dôle ...

                                               

Vlajka Lužických Srbov

Vlajka Lužických Srbov pozostáva z troch vodorovných pruhov farieb modrá, červená a biela. Prvykrát bola použitá v roku 1848. V oblasti Lužice môže byť táto vlajka vedla nemeckej vlajky oficiálne používána.

                                               

Maďari

Maďari sú národ prevažne žijúci v dnešnom Maďarsku. Jazykovo patria medzi uralskú jazykovú skupinu, ktorú väčšinou tvoria ugrofínske jazyky. Významnú menšinu tvoria Maďari najmä v Rumunsku, na Slovensku, na Ukrajine, v Srbsku, Chorvátsku, Rakúsku ...

                                               

Sikuli (Rumunsko)

Sikuli alebo Sikulovia alebo staršie Sekulovia sú skupina Maďarov v Rumunsku najmä v tzv. Sikulskej oblasti. Žijú v Sedmohradsku, hlavne v župách Covasna, Mureș a Harghita. Podla väčšinového názoru ide o hungarizovaný kmeň turkického pôvodu pomaď ...

                                               

Starí Maďari

Starí Maďari alebo Uhri alebo Pramaďari je názov kočovného kmeňového zväzu s pôvodnou vlasťou pravdepodobne v oblasti Kaukazu. Ich najbližšími príbuznými sú malé národy Mansi a Chanty, žijúce na východ od Uralu na západnej Sibíri pri rieke Ob, kd ...

                                               

Uhorské povedomie a uhorské vlastenectvo

Uhorské povedomie bolo povedomie štátnej príslušnosti k Uhorsku; bolo viacnárodné, multikurálne. Podobné termíny sú: uhorské vlastenectvo/uhorský patriotizmus maď. hungarus patriotizmus, t.j. vlastenectvo vo vzťahu k Uhorsku, a hungarizmus, t.j. ...

                                               

Eveni

Eveni alebo staršie Evenovia alebo zastarano Lamuti je národnosť na východe Sibíri v Jakutsku, v Magadanskej a Kamčatskej oblasti Ruska. Hovoria evenčinou. Ich počet sa odhaduje na 20 000. Sú blízki Evenkom etnickým pôvodom i kultúrnymi zvykmi.

                                               

Evenkovia

Evenkovia alebo zastarano Tunguzi sú národnosť žijúca medzi Ochotským morom a Jenisejom; Evenkovia žijú aj v Číne a Mongolsku. Ich počet sa odhaduje na 67 000.

                                               

Handelci

Handelci alebo Dingovníci je slovenská etnografická skupina, ktorá žije v okolí Brezna. Ich meno pochádza z nemeckého výrazu pre obce, ktoré boli založené v priebehu 16.storočia pre obchodovanie s drevom. Delia sa na Bielych a Čiernych Handelcov. ...

                                               

Ríšski Nemci

Ríšski Nemci bolo súdobé hovorové označenie pre občanov Nemeckej ríše nemeckej národnosti. Tento výraz sa začal používať od vzniku Nemeckej ríše malonemecká koncepcia v roku 1871, keď sa spojilo vela nemeckých kniežatstiev do spoločného štátu ten ...

                                               

Volksdeutsche

Volksdeutsche bol výraz používaný do roku 1945 na označenie ludí s nemeckou národnosťou, ale s štátnou príslušnosťou k inej krajine. Platilo pritom, že žili mimo Nemecka a Rakúska, teda predovšetkým vo východnej a juhovýchodnej Európe. Používal s ...

                                               

Vysídlenie Nemcov z Česko-Slovenska

Vysídlenie Nemcov z Česko-Slovenska alebo odsun Nemcov z Česko-Slovenska, tiež Vyhnanie Nemcov z Česko-Slovenska bola hromadná deportácia nemeckého obyvatelstva z Česko-Slovenska po skončení druhej svetovej vojny, v rokoch 1945 – 1946. Nemci na S ...

                                               

Protobulhari

Protobulhari boli polonomádske turkické alebo turkotatárske kmene, ktoré sa v stredoveku po asimilácii miestnymi Slovanmi stali základom dnešných Bulharov. Pochádzali zo Strednej Ázie, kde od 2. storočia obývali stepi severne od Kaukazu a roviny ...

                                               

Poliaci

Poliaci sú západoslovanský národ žijúci najmä v Polsku. Ich odhadovaný počet na svete je 50 miliónov. Jazykom je polština, písmom latinka, prevažuje rímskokatolícke vierovyznanie. Poliaci žijú najmä na území Polska a v niektorých štátoch v Pobalt ...

                                               

Gorali (polsko-slovenské pomedzie)

Gorali alebo staršie aj Horali sú etnografická skupina žijúca jednak na česko-polsko-slovenskom pomedzí zhruba medzi Jablunkovom v Česku a severným Spišom na Slovensku a jednak v malých enklávach v Polsku, na Slovensku na rumunsko-ukrajinských hr ...

                                               

Arumuni

Arumuni alebo Aromuni alebo Kucovlasi, prípadne Valasi je etnická skupina Románov roztrúsená v horských regiónoch Macedónska, v južnom a strednom Albánsku, v severnom Grécku, v južnom Bulharsku a rumunskej Dobrudži. Ich jazyk je arumunčina, ktorá ...

                                               

Grécki Arumuni

Grécki Arumuni sú etnická skupina Arumunov, žijúca v Grécku predovšetkým v horských oblastiach Pindu, na hraniciach Tesálie s Epirom, ďalej sa nachádzajú aj v Makedónii, okolo mesta Naousa. Ich počet je asi okolo 150 000-200 000. Rýchlo sa v Gréc ...

                                               

Španieli (etnikum)

Španieli sú európsky národ románskeho pôvodu. Tvorí asi 72% obyvatelov Španielska, ďalej žije v Latinskej Amerike, v Afrike na Filipínach. Jeho jazykom je španielčina. Náboženstvo je typicky rímskokatolícke. Pojem Španieli môže označovať ako neet ...

                                               

Rómčina

Rómčina alebo rómske jazyky, je stredný indoárijský jazyk. Rómčinou hovoria Rómovia roztrúsení po celom svete, ale najmä v Európe, v Rusku a v Ázii.

                                               

Rómológia

Rómológia je odbor skúmajúci rómske etnikum, rómsky jazyk, sociálne a kultúrne špecifiká Rómov a vytvára podklady pre praktické opatrenia súvisiace s nekonfliktným súžitím rómskej minority s majoritnou populáciou. Rómológia má praktickú dôležitos ...

                                               

Sinti

Sinti je podskupina Rómov dnes žijúca v Nemecku, Francúzsku, severnom Taliansku, Rakúsku, Holandsku, Belgicku, Švajčiarsku, bývalom Východnom Prusku, Česku, na Slovensku, Škandinávii a bývalej velkej Juhoslávii. Ich dialekt sa volá sintská rómčin ...

                                               

Rusi

O stredovekých predkoch Rusov, Ukrajincov a Bielorusov pozri Rus národ. Rusi alebo Velkorusi sú východoslovanský národ žijúci najmä na území Ruska dorozumievajúci sa ruským jazykom a píšuci azbukou. Početné menšiny Rusov žijú aj v bývalých štátoc ...

                                               

Ruština

Ruština je východoslovanský jazyk a zároveň najpoužívanejší slovanský jazyk. Je úradným jazykom v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a Kirgizsku. Je jedným zo šiestich úradných jazykov OSN, jedným z dvoch úradných jazykov Medzinárodnej vesmírnej stan ...

                                               

Rusíni

Rusíni éni ; do druhej svetovej vojny vo význame a) aj Karpatorusi, Uhrorusi, Rusi, Karpatskí Rusi, Podkarpatskí Rusi, Malorusi, Karpatskí Rusíni, lat. Rutheni) môžu byť: d) v dávnejšej minulosti spravidla v latinskej podobe Rutheni v 19. stor. n ...

                                               

Laborec (knieža)

Laborec bol legendárny knieža ranofeudálneho štátu slovanského kmeňového zväzu Bielych Chorvátov žijúcich medzi riekami Tisa a Dunaj. Základom obrany tohto štátu bol hrad na mieste terajšieho užhorodského zámku. Podla stredovekých povestí na ňom ...

                                               

Akcia P

Akcia P alebo Prešovský sobor je označenie pre komunistami zinscenovanú schôdzu, pri ktorej bolo deklarované, že gréckokatolícka cirkev v Česko-Slovensku je rozpustená a jej duchovní spolu s veriacimi sa stávajú veriacimi pravoslávnej cirkvi. Odo ...

                                               

Rusínčina

Rusínčina je indoeurópsky jazyk, tvoriaci prechod medzi západoslovanskými a východoslovanskými jazykmi. Hovoria ňou Rusíni, obyvatelia severovýchodnej časti Karpatského oblúka na pomedzí Slovenska, Ukrajiny, Polska, Maďarska a Rumunska. Hovoria ň ...

                                               

Rusínska národná republika Lemkov

Rusínska národná republika Lemkov bol malý haličský štát, vytvorený Lemkami dňa 5. decembra 1918 po rozpade Rakúsko-Uhorska, kedy sa 500 delegátov zo 130 lemkovských obcí zišlo vo Florynke a uznieslo na založení výkonnej rady. O podobnom, ale pro ...

                                               

Znak Rusínov a Zakarpatskej oblasti

Ľavá strana znaku Zakarpatskej oblasti a Rusínov tvorí sedem vodorovných pruhov 4 modré, 3 žlté, zatialčo na tej pravej sa nachádza červený medveď symbolizujúci dejiny Ukrajiny.

                                               

Antislovakizmus

Antislovakizmus je neologizmus vyskytujúci sa v nacionalisticky orientovanej slovenskej tlači, ktorý označuje nepriatelstvo alebo predpojatosť voči Slovákom ako národu a/alebo voči Slovensku ako krajine a štátu. V Slovenskom národnom korpuse sa v ...

                                               

Matica slovenská

Matica slovenská je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. Historické založenie MS bolo na prvom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 4. augusta 1863. V roku 1875 uhorská vláda Maticu zakázala a jej činnosť bola obnovená 1 ...

                                               

Slovenčina

Slovenčina patrí do skupiny západoslovanských jazykov. Po slovensky sa hovorí na Slovensku 5 miliónov ludí a ďalej v týchto krajinách uvedené sú počty zahraničných Slovákov odhadované krajinskými spolkami a zastupitelskými úradmi oficiálne údaje ...

                                               

Sloveni

Sloveni alebo Slovieni alebo zriedkavo Sloväni do 10./11. storočia v slovančine/slovanských jazykoch: ; ě je dnes zaužívaný slavistický prepis príslušného znaku hlaholiky) je: Zhruba od vrcholného stredoveku už len označenie len pre Slovanov v dn ...

                                               

Slovjaci

Slovjaci mali byť samostatný národ, ktorý mal žiť na území dnešného východného Slovenska a ktorý mal byť odlišný od Slovákov. Slovjacke hnutie sa sformovalo koncom 19. storočia. Vychádzalo z odlišnej teritoriálnej identity východných Slovákov a z ...

                                               

Starí Slováci

Starí Slováci je u niektorých historikov, archeológov a jazykovedcov označenie pre predkov dnešných Slovákov žijúcich na území dnešného Slovenska a okolí zhruba pre obdobie 8./9. – 10. storočia; u niektorých autorov už od 6. storočia. Výraz sa po ...

                                               

Tirpáci

Tirpáci bola a je slovenská komunita v Níreďháze a okolí. Prisťahovali sa sem v druhej polovici 18. storočia. Gyula Simkó píše: Z békešskej župy do Níreďházy presťahované obyvatelstvo, zmiešané zo slovenským obyvatelstvom z ďalších žúp Uhorska sú ...

                                               

Tót

Tót je pôvodne maďarské označenie pre autochtónnych Slovanov Uhorska, teda v tom čase de-facto ekvivalent slova Sloven, či latinského Sclavi, neskôr v novoveku sa takto označovali prevažne Slováci, od 2. tretiny 19. storočia zvačša už len Slováci ...

                                               

Austroslavizmus

Austroslavizmus bol politický smer 19. a 20. storočia hlásajúci orientáciu na vyriešenie problémov slovanských národov v Rakúskom cisárstve a neskôr Rakúsko-Uhorsku jedine pod vedením viedenského cisárskeho dvora. Bol rozšírený najmä medzi českým ...