Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 347
                                               

Švédi

Švédi sú germánsky národ, pôvodom zo Švédska, kde tvoria väčšinu obyvatelstva. Jazykom je švédčina, ktorá patrí mezi severogermánske jazyky.

                                               

Góti

Góti boli východogermánske kmene sídliace pôvodne v južnom Švédsku. V 1. storočí sa usadili na dolnej Visle. V 2. storočí založili ríšu v dnešnej južnej Ukrajine a podnikali útoky na Rímsku ríšu, roku 410 obsadili, no nevyplienili Rím, po troch d ...

                                               

Krymskí Góti

Krymskí Góti boli kmene, ktoré sa po migrácii z Gotlandu usadili na pobreží Čierneho mora, najmä v oblasti polostrova Krym. Krymskí Góti boli posledným známym a silným gótským etnikom. Gótske kniežatstvo rozkladajúce sa okolo pevnosti Doros dnešn ...

                                               

Gréci

Gréci sú národ indoeurópskeho pôvodu. Vlastným menom Heléni, t. j. obyvatelia krajiny Hellas, odvodeným od mena mýtického praotca Helléna. Európske národy nazývajú Grékov vo svojich jazykoch z latinského Graeci, zatialčo orientálne národy ich ozn ...

                                               

Aioli

Aioli alebo Aiolovia bol jeden zo starogréckych kmeňov. Svoj pôvod odvodzovali od Aiola, syna Helléna, otca gréckeho národa.

                                               

Cyperskí Gréci

Cyperskí Gréci alebo Grécki Cyperčania sú Gréci z ostrova Cyprus, pričom tu tvoria 80 % väčšinu celkovej populácie Cypru. Gréckych Cyperčanov je okolo 1.500 000.

                                               

Dóri

Dóri sa do Grécka dostávajú medzi 14. - 12. storočím pred n.l., pravdepodobne spolu s gréckymi Epirótmi, Iónmi, Macedóncami a inými, menšími gréckymi kmeňmi, ako napr. Lokrijčania. Podla niektorých názorov však aj kmene Epirótov, Macedóncov a Lok ...

                                               

Epiróti

Epiróti, gr. Ηπειρώτες, je označenie pre starogrécke kmene sídliace v kraji Epirus, na severozápade dnešného Grécka a juhu Albánska. Spolu ich bolo 14, no najväčšie boli tri, Thespróťania, Molossi a Chaónčania.

                                               

Gréci v Uhorsku

Gréci v Uhorsku je termín zaužívaný pre označenie etnického gréckeho obyvatelstva na území bývalého Uhorska. Gréci sa tu usadzovali približne od 17. stor. a išlo prevažne o obchodníkov a podnikatelov. V 19. stor tu žilo okolo 20 000 Grékov.

                                               

Grekanici

Grekanici alebo Grekáni alebo Talianski Gréci = "juhotalianski Gréci"; tal. Greci d´Italia = "Gréci Talianska") sú po grécky hovoriaci obyvatelia, žijúci v južnom Taliansku, v provinciách Kalábria, Puglia, v sicílskej Messine a do 19 stor. aj na ...

                                               

Ióni

Ióni alebo Iónovia gr. Ίωνες, boli podla tradície jeden zo štyroch hlavných starogréckych kmeňov. Tradične sa pokladajú za najstarší zo starogréckych kmeňov. Za tohto predpokladu museli do Grécka prísť začiatkom 2. tisícročia pred Kr. Hoci sa nie ...

                                               

Kapadócki Gréci

Kapadócki Gréci gr. Έλληνες της Καππαδοκίας, je skupina etnických Grékov, pôvodne zo stredoanatólskeho kraja Kappadokia, avšak po výmene obyvatelstva medzi Gréckom a Tureckom boli usadení v Grécku, hlavne v krajoch Macedónia, Trácia a Atika.

                                               

Karaguni (Tesália)

Karaguni je etnická skupina v Grécku v južnej Tesálii v okresoch Karditsa a Trikala. Hovoria špecifickým dialektom gréčtiny, ktorý si vďaka separácií uchoval mnohé starogrécke prvky.

                                               

Karamanliovia

Karamanliovia sú etnickí Gréci, pôvodom z Anatólie, ktorí do Grécka prišli v roku 1923 po Grécko-tureckej výmene obyvatelstva. Rozprávali po turecky, ale vyznávali grécke ortodoxné náboženstvo.

                                               

Latinovia (Grécko)

Latinovia sú etnokonfesionálna skupina Grékov na niektorých kykladských ostrovoch. Dnes ich je už len asi 10 000. Ich názov vystihuje predovšetkým ich náboženskú vieru, nakolko sú katolíci, pretože tieto oblasti patrili v stredoveku Benátkam. Roz ...

                                               

Macedónci (staroveký národ)

Macedónci síce hovorili po grécky, no až do 20 stor. nebol ich pôvod známy. Existovali teórie, že sa mohli helenizovať až po priatí helenistickej gréčtiny. Viaceré archeologické nálezy z 20 stor. však dokazujú, že Macedóncov je treba považovať za ...

                                               

Maloázijskí Gréci

Maloázijskí Gréci) je grécke označenie pre etnických Grékov zo západnej a južnej časti Anatólie. Do Grécka boli presídlení počas grécko-tureckej výmeny obyvatelstva v r. 1923.

                                               

Pontskí Gréci

Pontskí Gréci alebo Ponti, alebo Έλληνες του Πόντου sú etnickí Gréci pôvodom z čiernomorského anatólskeho kraja Pontos, ale aj zo susedného čiernomorského regiónu Gruzínska a z Krymu. Pontskí Gréci z Turecka boli presídlení do Grécka počas Grécko ...

                                               

Rómaioi

Rómaioi alebo Rómioi alebo po slovensky zriedkavo Romaiovia je grécky názov obyvatelov Východorímskej/Byzantskej ríše používaný od 4. stor. do zániku Byzantskej ríše. Po zániku Byzantskej ríše sa do začiatku 19. storočia týmto menom označovali na ...

                                               

Sarakacani

Sarakacani alebo v Bulharsku Karakačani je po grécky hovoriace etnikum obývajúce horské oblasti Grécka, ale aj oblasti v Albánsku, Bulharsku a Severnom Macedónsku.

                                               

Sfakiani

Sfakiani alebo Sfakčania je etnická skupina Grékov juhozápadnej Kréty; sú to priami potomkovia starogréckeho kmeňa Dórov. Žijú v hornatom kraji Sfakia.

                                               

Chetiti

Chetiti iti, Hettiti či nevhodne Chatti ; v slovenských prekladoch Biblie aj: Hetejci, Chetejci, synovia Hetovi, Chetovi synovia, v Kralickej Biblii: Hetejští) boli staroveký indoeurópsky kmeň v dnešnej Anatólii. V širšom zmysle pojem Chetiti zah ...

                                               

Chetitská ríša

Chetitská ríša Chatti) bol staroveký štát Chetitov v Malej Ázii v 18. až 13. storočí pred Kr. Okolo roku 2000 pred Kr. prišli Chetiti do strednej Anatólie a vytvorili niekolko samostatných kniežatstiev. Asi v roku 1800 pred Kr. král z Kuššara Pit ...

                                               

Indiáni

Indiáni je praobyvatelstvo Ameriky ázijského mongoloidného pôvodu. Ameriku začalo osídlovať približne pred 40 000-45 000 rokmi cez Beringov prieliv, Aljašku a Aleutské ostrovy, pozdĺž tichomorského pobrežia Severnej Ameriky sa dostali až do najju ...

                                               

Adenská skupina

Adenská skupina resp. adenská kultúra Adena) je indiánska kultúrna skupina resp. kultúra, ktorá existovala v rokoch 500 pred Kr. аž 100 po Kr. na strednom povodí rieky Ohio. Bola typická mohylovými hrobmi, s telami pokrytými okrom. Sídliská boli ...

                                               

Algonkinovia

Algonkinovia sú velká skupina severoamerických indiánskych kmeňov. Pôvodne obývali v subarktickú oblasť od atlantického pobrežia po Skalnaté vrchy, dnes žijú v rôznych rezerváciách v USA a Kanade, najmä pri Velkých kanadských jazerách. Nazvaní sú ...

                                               

Paleoindiáni

Paleoindiáni boli najstarší obyvatelia Severnej a Južnej Ameriky, o ktorých pobyte svedčia doklady z obdobia 27 000 rokov pred Kr. Prišli asi zo Sibíri suchou nohou cez zamrznutú plochu Beringovej úžiny pri honbe za zverou. Pred 11 000 rokmi dosi ...

                                               

Predkolumbovská kultúra

Predkolumbovská kultúra je kultúra amerického kontinentu od počiatkov až do príchodu Európanov, v podstate teda do objavenia Ameriky Krištofom Kolumbom 1492. Ak sa kultúra chápe ako archeologická kultúra, hovoríme o predkolumbovských kultúrach. A ...

                                               

Iónske povstanie

Iónske povstanie bolo protiperzské povstanie iónskych sídiel v Malej Ázii, ktoré sa odohralo v rokoch 500 až 494 pred Kr. Na čele povstania stálo mesto Milét a pomoc, ktoré povstaniu poskytli Atény, bola príčinou grécko-perzských vojen. Povstanie ...

                                               

Japonci

Japonci sú východoázijský národ mongoloidného pôvodu, sídliaci na Japonských ostrovoch Kjúšu, Šikoku, Honšú, Hokkaidó a i. Ich jazyk je japončina. Etnogenéza Japoncov spadá do 5. tis. pred Kr. - 6. tis. pred Kr., kedy sú z územia Japonska známe m ...

                                               

Morihei Uešiba

Morihei Uešiba bol učitelom bojových umení a zakladatelom aikida. Študentmi aikida je tiež často titulovaný ako Kaiso – "zakladatel" alebo Ósensei – "velký učitel".

                                               

Kelti

Kelti alebo Galovia alebo Gali boli príbuzné etnické skupiny indoeurópskeho pôvodu, ktoré začali pôsobiť od polovice 2. tisícročia pred Kr. v južných častiach strednej Európy a západnej Európy. Hovorili keltskými jazykmi. Z jazykového hladiska ma ...

                                               

Bard

Bard, často prekladaný ako básnik a spevák. Ich úloha v keltskej spoločnosti bola ovela širšia. Bard bol vysoko vzdelaný v oblasti rétoriky, lingvistiky, umenia a mytológie. Ich pozícia sa viac blížila ku kňazovi, než k zabávačovi. Bardi boli po ...

                                               

Biatek

Biatek je typ keltských mincí. Môže ísť o velkú striebornú keltskú bójsku mincu, s hmotnosťou 16.5 – 17 g a s častým nápisom BIATEC, asi meno keltského kniežaťa. Alebo dúhovky 7 g a ďalšie malé mince, lahšie ako 17 g.

                                               

Bójovia

Bójovia alebo Bojovia boli mocný keltský kmeň, ktorý sa skladal z niekolkých vetiev. Pôvod názvu a presný rozsah osídlenia nie sú známe. Jedna z nich osídlila približne v 4. storočí pred Kr. stredné a severozápadné Čechy, ktoré začali byť neskôr ...

                                               

Bratislavské oppidum

Bratislavské oppidum bolo keltské oppidum na dnešnom hradnom vrchu na východ od neho v Bratislave od konca 2. storočia pred Kr. asi do začiatku 1. stor. po Kr. Najprv bolo pravdepodobne hlavným mestom bójskeho kvázištátu na strednom Podunajsku, k ...

                                               

Galaťania

Galaťania alebo Galati boli obyvatelia časti rímskej provincie Galatia, ktorí boli keltského pôvodu na toto územie prišli v 3. storočí pred Kr.

                                               

Chotuc

Chotuc je vrch, ktorý sa týči približne 1 km západoseverozápadne od obce Křinec na Nymbursku v Stredočeskom kraji. Ide o významnú prírodnú pamiatku a neprehliadnutelnú dominantu celého okolia.

                                               

Keltská kultúra

Keltská kultúra je významná súčasť európskej kultúry, ktorú vytvorili Kelti; tvorí ju keltské náboženstvo, keltská mytológia, keltské umenie. Predpokladá sa, že keltská kultúra sa podielala na utváraní halštatskej kultúry a vytvorila osobitný slo ...

                                               

Kotíni

Boli zrejme identickí s archeologickou púchovskou kultúrou alebo tvorili jej podstatnú časť. Žili v horách stredného Slovenska severne od ilýrskych Osov, západne od Anartov a východne od Kvádov. Podla ojedinelých názorov žili na Morave alebo v ju ...

                                               

Laténska doba

Laténska doba je názov mladej železnej doby v oblastiach Európy, kde sa ako hlavná kultúra vyskytovala laténska kultúra.

                                               

Laténska kultúra

Laténska kultúra bola hlavná archeologická kultúra laténskej doby v strednej a západnej Európe zhruba od 500/450 pred Kr. až po prelom letopočtu. Pre územie tejto kultúry sú pojmy laténska kultúra, laténska doba a mladá železná doba zhodné. Je to ...

                                               

Pohanská (hradisko)

Pohanská je mohutné hradisko na vrchu Pohanská nad obcou Plavecké Podhradie vo výbežku Malých Karpát, v okrese Malacky. Lokalita zahŕňa archeologické nálezisko, keltské opevnené sídlisko, sídlisko z neskorej bronzovej doby aj z rímskej doby, hrad ...

                                               

Roquepertuse

Roquepertuse je keltské oppidum a jedno z najvýznamnejších nálezísk keltskej kultúry pri mestečku Velaux pri Marseille vo Francúzsku. Známe je objavom svätyne a sošiek. Zvyšky sú dnes vystavené v Marseille v múzeu Borély. Svätyňa, ktorú skúmali v ...

                                               

Škóti

Škóti sú pôvodne staroveké keltské kmene; ich potomkovia dnes žijú na území Škótska. Ich počet na celom svete sa odhaduje okolo 30 miliónov, z toho približne 5 miliónov v Škótsku. Hovoria prevažne anglicky, menšia časť aj škótštinou a škótskou ga ...

                                               

Švédske šance pri Ludéřove

Švédske šance pri Ludéřove je štvorcové opevnenie na zalesnenom miernom severovýchodnom svahu západne od obce orientované svojimi stranami zhruba v smere svetových strán. Valy uzavierajú plochu o rozlohe 12 560 m², jednotlivé strany opevnenia maj ...

                                               

Viereckschanze

Viereckschanze svätyňa štvoruholníkového typu) je v archeológii štvoruholníkový areál ohraničený valmi v západnej a strednej Európe z laténskej doby. Pre tieto objekty je charakteristický štvorcový až obdĺžnikový tvar o strane 50 – 200 m, rozloha ...

                                               

Koptská katolícka cirkev

Koptská katolícka cirkev je jednou z východných katolíckych cirkví, ktorá je rozšírená najmä na území Egypta a používa koptský obrad. Na jej čele stojí Alexandrijský patriarcha. Už v roku 1442 podpísala koptská delegácia na florentskom koncile do ...

                                               

Hajtman (Ukrajina)

Hajtman je názov najvyššieho titulu u Kozákov. Hajtmanská moc bola na rozdiel od iných kozáckych titulov udelovaná priamo polským králom. Čiže hajtman bol vodcom registrovaných kozákov, ktorých evidovala Rzeczpospolita. Symbolom hajtmanskej moci ...

                                               

Bohdan Chmelnyckyj

Bohdan Chmelnyckyj alebo Bohdan Chmelnický alebo Bohdan Chmelnyckij alebo Bogdan Chmelnickij bol kozácky hajtman na Ukrajine. Viedol povstanie proti Polsko-litovskej únií v rokoch 1648 - 1654 s cielom vytvoriť nezávislý štát kozákov. Napokon podp ...