Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 346
                                               

Marginálny úžitok

Marginálny úžitok je prvá derivácia úžitku daného statku či služby podla premennej množstvo tohto statku či služby. Inými slovami: najmenší ešte žiadúci úžitok, ktorý poskytuje určitý statok svojmu vlastníkovi alebo užívatelovi, závislý od množst ...

                                               

Odvetvie národného hospodárstva

Odvetvie národného hospodárstva je súbor výrob a služieb plniacich zo stanoviska najvšeobecnejších technických, technologických, organizačných alebo účelových kritérií rovnaké ekonomické alebo iné spoločenské funkcie vyplývajúce zo spoločenskej d ...

                                               

Outsourcing

Ako outsourcing sa v ekonómii označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt. Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pr ...

                                               

Podnikatelský anjel

Podnikatelský anjel je označenie fyzickej osoby – investora, ktorý disponuje volným kapitálom a ktorý zhodnocuje tým, že investuje do projektov iných podnikatelov v ranom štádiu rozvoja ich podnikania. Okrem kapitálu poskytuje podnikatelovi aj sv ...

                                               

Ponuka (ekonómia)

Ponuka predstavuje množstvo jedného konkrétneho statku, ktoré je jeden predávajúci alebo skupina predávajúcich, spravidla na celom trhu, ochotný a schopný ex-ante predať za danú cenu tohto tovaru za dané časové obdobie. Vyjadruje komplexný pohlad ...

                                               

Právny audit

Právny audit alebo právne due diligence je časť hĺbkového auditu organizácie, ktorá je zameraná na právne záležitosti. Napríklad jedna spoločnosť ponúkajúca právny audit uvádza, že Dôraz sa však kladie predovšetkým na získanie a posúdenie relevan ...

                                               

Private equity

Private equity sú vklady do základného imania podniku, ktorý nie je verejne obchodovaný. Pojmy private equity a venture capital =venture kapitál, rizikový kapitál sa chápu: buď ako synonymá, alebo sa venture capital považuje za pojem odlišný v to ...

                                               

Ropný šok

Ropný šok je prudké zvýšenie cien ropy. K ropnému šoku dochádza, keď dopyt po rope prevýši jej ponuku. Príčiny môžu byť rôzne, od logistických problémov po politické dôvody.

                                               

Rozdelovanie (ekonómia)

Rozdelovanie je moment spoločenského reprodukčného procesu, ktorý sprostredkúva spojenie medzi výrobou a spotrebou tým, že dochádza v ňom k vzniku podielov jednotlivých spoločenských tried, vrstiev, oblastí, odvetví, podnikov, skupín a jednotlivc ...

                                               

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Spoločensky zodpovedné podnikanie je koncept, v rámci ktorého sa podniky či organizácie snažia integrovať do svojich aktivít spoločenský záujem, pričom vychádzajú zo svojho vplyvu, ktorí majú na zainteresované subjekty. Medzi zainteresované subje ...

                                               

Tok (ekonómia)

Tok sú v marginalistickej a neoklasickej ekonomickej teórii peniaze alebo materiálové statky v ich dynamickom poňatí ; tok sa meria v jednotkách hodnoty alebo výrobku za jednotku času.

                                               

Afrikánci

Afrikánci sú potomkovia protestantských osadníkov z Nizozemska v Južnej Afrike. Ich jazyk je afrikánčina, sú prevažne protestanti. Často sa ako synonymum používa slovo Búri – o dejinách pozri tam.

                                               

Aztékovia

Aztékovia sú jeden z chichimeckých kmeňov a zároveň jedna z pôvodne predkolumbovských civilizácií. V širšom zmysle sa slovom Aztékovia označujú všetci obyvatelia jadra Aztéckej ríše v čase dobytia Španielmi. Žili v dnešnom strednom Mexiku v 12. a ...

                                               

Bielorusi

Bielorusi, sú východoslovanský národ, žijúci najmä v Bielorusku. Ich odhadovaný počet vo svete je 10 miliónov. Používanými jazykmi sú bieloruština a ruština, písmom azbuka. Prevláda pravoslávne vierovyznanie. Bielorusi tvorili základ obyvatelstva ...

                                               

Čiernohorci

Čiernohorci môže znamenať aj všeobecne obyvatelia Čiernej Hory, k tomu pozri Čierna Hora. Čiernohorci sú národ v Čiernej Hore, Srbsku a v Chorvátsku. Z etnického hladiska sú to Srbi, čiernohorský "národ" bol zavedený v roku 1946, od 80. rokov je ...

                                               

Dorze (etnikum)

Dorze je etnikum, asi 28 000 ludí, v okolí miest Chencha a Arba Minch v južnej Etiópii, mnohí sa presťahovali do Addis Abeby. Mnohí Dorze sa živia tkáčstvom.

                                               

Francúzi

Francúzi sú potomkovia keltských a ligurských kmeňov, ktoré osídlili územie medzi Rýnom a prielivom La Manche už v priebehu 2. – 1. tisícročia pred Kr. Na juhu krajiny žijú najmä potomkovia Grékov a starovekých Italov. Prvú kmeňovú federáciu tu v ...

                                               

Goriuni

Goriuni sú málo zdokumentovaná etnická skupina, patriaca pod východných Slovanov. Žijú okolo východoukrajinského mesta Putyvl, v Sumskej oblasti. Dialekt ruštiny, ktorý používajú Goriuni, má podobné znaky s bieloruštinou a ukrajinčinou. Goriuni s ...

                                               

Guajkurovia

Článok o Indiánoch na polostrove Baja California nájdete pod Guaicura. Guajkurovia alebo Guaikuru alebo Guaycurúovia, Guaykuru, Waikurú, Guaikurú, Guaicurú, Guaycuru) je skupina indiánskych kmeňov v pohraničnej oblasti Argentíny, Bolívie a Čile. ...

                                               

Charváti

Ako Charváti sa ojedinele označujú aj Chorváti v dnešnom Chorvátsku, pozri Chorváti. Charváti alebo Chorváti bol slovanský kmeň obývajúci vo včasnom stredoveku dnešné východné a severovýchodné Česko a Polsko v oblasti Kladskej Nisy. Koncom 10. st ...

                                               

Juhoslovania (národnosť)

Snaha o vytvorenie tejto národnosti bola úzko spätá so snahou silnejšej integrácie juhoslovanských národov. Prvý raz tento termín zaviedol král Alexander I. Karadordević, keď zmenil názov štátu z Královstva Srbov, Chorvátov a Slovincov na Královs ...

                                               

Južní Slovania

Južní Slovania sú Slovania obývajúci Balkán a hovoriaci južoslovanskými jazykmi. V minulosti tvorili aj spoločný štát Juhoslávia, v ktorom boli zastúpené všetky štáty južných Slovanov okrem Bulharska. Juhoslávia napokon skončila krvavou občiansko ...

                                               

Karakalpaci

Karakalpaci alebo Karakalpakovia sú turkický národ pozostávajúci z asi 650 000 ludí, z toho asi 500 000 žije v Karakalpacku, ostatní v Afganistane a inde. Veriaci sú moslimovia, hlavne sunniti. Hovoria po karakalpacky, jazykom príbuzným kazaštine.

                                               

Kvádi

Kvádi boli západogermánsky kmeň, spolu s Markomanmi tvorili vyšší kmeňový zväz Svébi, preto ich neskôr antickí autori uvádzali aj pod týmto menom. V 1. storočí pred Kr. sídlili pri Labe, asi v polovici 1. storočia pred Kr. sa spolu s Markomanmi p ...

                                               

Mapučovia

Mapučovia je názov skupiny juhoamerických Indiánov. Presná definícia tejto skupiny je sporná, v literatúre sa uvádzajú tieto možnosti vymedzenia: 3. Mapučovia sú len tá časť Indiánov z bodu 2, ktorá žila a žije v dnešnom čílskom administratívnom ...

                                               

Musqueam

Musqueam je indiánsky kmeň v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Je to jediný kmeň, ktorého rezervácie sa nachádzajú len v obvode mesta Vancouver. Jeho tradičný jazyk, sa volá hən̓q̓əmin̓əm̓, v súčasnosti je na pokraji vymretia, tento jazyk je ...

                                               

Nenci

Nenci sú malá etnická skupina v Rusku. V roku 2002 sa k tejto národnosti prihlásilo 41 302 ludí. V širšom zmysle sem patria aj Enci. Starší názov pre Nencov žijúcich pri Obe je Samojedi/Samodijci a pre Nencov žijúcich pri Jeniseji je Jurakovia.

                                               

Pobrežní Sališovia

Pobrežní Sališovia alebo Pobrežní Salishovia je kultúrne a etnografické označenie skupiny indiánskych kmeňov žijúcich v kanadskej provincii Britská Kolumbia a amerických štátoch Washington a Oregon, ktorí hovoria jedným z jazykov tejto skupiny. H ...

                                               

Prvé národy

Prvé národy je kanadský etnický termín označujúci skupinu domorodých obyvatelov Severnej Ameriky – indiánov a ich potomkov, ktorí žijú v Kanade. V Spojených štátoch sa tento termín nepoužíva. V roku 2006 žilo v Kanade 700 000 príslušníkov pôvodné ...

                                               

Rumuni

Rumuni sú románsky národ, žijúci najmä v Rumunsku, ako menšina v Srbsku, Maďarsku a zámorí. Ich odhadovaný počet vo svete je 23.8 miliónov. Ako jazyk používajú rumunčinu, ako písmo latinku. O pôvode Rumunov existujú viaceré teórie. Najpravdepodob ...

                                               

Somálčania

Somálčania alebo Somálci sú etnická skupina žijúca prevažne v oblasti Afrického rohu a Somálskeho polostrova. Väčšina z nich hovorí somálčinou, ktorá patrí medzi kušitské jazyky z afroázijskej jazykovej skupiny. Počet etnických Somálčanov vo svet ...

                                               

Squamish

Squamish je indiánsky kmeň patriaci do kultúrnej a etnografickej podskupiny Pobrežných Sališov na juhozápade Britskej Kolumbie. Squamish v preklade znamená "lud posvätnej vody", čo je narážka na ich vieru vo vodu na ich území a jej nadprirodzené ...

                                               

Tsleil-Waututh

Tsleil-Waututh alebo Burrard je indiánsky kmeň žijúci v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Členovia tohto etnika patria do skupiny Pobrežných Sališov hovoriacich dialektom halkomelem a sú blízkymi príbuznými susedných kmeňov Squamish a Musqueam.

                                               

Damara (etnikum)

Damara je etnikum žijúce v Namíbii. V 19. storočí sa nazývali Berg-Damara/Bergdama/Horskí Damarovia a Damara bol názov pre susedné etnikum Herero. O ich pôvode existuje vela dohadov, či nepatria k vlne prisťahovalcov Bantu. Odlišujú sa výzorom zj ...

                                               

Dinkovia

Dinkovia tvoria najväčšiu etnickú skupinu v Južnom Sudáne, po nich nasledujú Nuerovia a Šilukovia. Žijú po oboch stranách Bieleho Nílu, v provincii Horného Nílu na juhovýchode Sudánu. Patria k etnickej skupine Nilotov. Na rozdiel od južných sused ...

                                               

Dogoni

Dogoni sú etnikum v južnom Mali a severnej Burkine zaoberajúce sa prevažne rolníctvom. Hovoria dogonskými jazykmi. Dogoni veria, že boli pôvodnými obyvatelmi údolia rieky Niger. Boli objektom pozorovania mnohých antropologických štúdií a ich umel ...

                                               

Himba

Himba alebo Himbovia je kmeň pôvodného afrického obyvatelstva, ktorý má asi 20 až 50 000 ludí, žijúcich v severnej Namíbii, oblasti Kunene. Žijú nomádskym spôsobom života, chovajú dobytok. Sú blízki príbuzní kmeňa Herero, hovoria rovnakým jazykom.

                                               

Kikujovia

Kikujovia sú najpočetnejším etnikom v Keni - asi 5 347 000 ludí, čo je 22% populácie Kene. Sú ekonomicky najaktívnejšou skupinou v Keni. Hovoria kikujsky, svahilsky a anglicky.

                                               

Krováci

Krováci, Basarwa) sú africké etnikum, príslušníci čiernej rasy žijúci dnes v Južnej Afrike, Namíbii a Botswane. Spolu s Khoinami sa označujú ako Khoisanovia. Pôvodne obývali južnú Afriku, v 18. storočí boli zatlačení do vnútrozemia púšte Kalahari ...

                                               

Pygmejovia (stredná Afrika)

Pygmejovia alebo Pygmeji môžu byť: b) Bambuti + len severovýchodná časť západných Pygmejov t.j. len tzv. Aka+ časť kmeňov Batwa + podla niektorých autorov aj isté kmene v juhozápadnej Etiópii povodie rieky Omo a jazero Abaja a/alebo isté kmene v ...

                                               

Tuaregovia

Tuaregovia alebo zriedkavo Tuáregovia je etnikum v Afrike, hlavná časť Berberov. Žijú v severovýchodnom Mali, severnej Burkine, v západnom Nigeri, južnom Alžírsku a juhozápadnej Líbyi. Typicky sú to kočovní pastieri žijúci na Sahare. V minulosti ...

                                               

Afrikánčina

Afrikánčina je západogermánsky jazyk, ktorým hovoria Búri a ďalšie obyvatelstvo v Južnej Afrike a okolitých krajinách. Ako základ slúžila reč holandských kolonizátorov zo 17. storočia, niektoré názvy zvierat a geografické pojmy pochádzajú z domor ...

                                               

Albánci

Dnešní Albánci môžu mať pôvod v starovekých Ilýroch, hoci toto tvrdenie je nepodložené. Iná teória hovorí, že Albánci sú potomkovia Trákov, ktorí do Albánska prišli v ranom stredoveku. Albánci sú pravdepodobne národ, ktorý vznikol miešaním starov ...

                                               

Arvaniti

Arvaniti sú po albánsky hovoriace obyvatelstvo južného Grécka. Do Grécka prišli v neskorom stredoveku a v niektorých oblastiach Grécka si udržali majoritné postavenie až do 20. storočia. Hovoria dialektom Toskitskej albánčiny. Arvaniti sú členovi ...

                                               

Sulioti

Sulioti bolo grécke obyvatelstvo, hovoriace prevažne po albánsky. V minulosti žili v Epire, v jeho časti Thesprótia. Nezaberali však celú Thesprótiu, ale iba jej malú horskú časť s dedinou Suli. Boli to výborní bojovníci, ktorí stále bojovali s T ...

                                               

Larcum Kendall

Svoj prvý námorný chronometer okopíroval od strojčeka, ktorý vyrobil John Harrison. Prvý originálny Kendallov model chronometera z roku 1769 označený ako H4, dnes ako K1 mal vysokú finančnú hodnotu; na tú dobu asi tridsať percent hodnoty lode asi ...

                                               

Arabčina

Arabčina je semitský jazyk. Kedysi ňou nehovorili iba Arabi, ale slúžila ako medzinárodný jazyk, podobne ako latinčina v stredovekej Európe. Arabčina je predmetom štúdia arabistiky.

                                               

Arabská botanika

Arabská botanika je jedna z hlavných súčastí arabskej vedy; patrila medzi tzv. cudzie vedy. Napríklad španielski moslimovia sa usilovali pomenovať všetky rastliny Španielska a severnej Afriky. Podrobný prírodopis rastlín s názvami v arabčine, lat ...

                                               

Liga arabských štátov

Liga arabských štátov alebo Arabská liga je regionálna medzinárodná organizácia, ktorá združuje arabské štáty a súčasne je tiež organizáciou kolektívnej sebaobrany. Liga bola založená 22. marca 1945 v Káhire. Dva najdôležitejšie dokumenty, na zák ...

                                               

Melchiti

Melchiti je označenie pre príslušníkov chalcedónskeho vyznania v Sýrii a Egypte. Väčšinou šlo o grécke obyvatelstvo miest. V období, keď Arabi obsadili tieto pôvodne byzantské územia mali melchiti určité výsady a ich komunity boli považované za b ...