Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 345
                                               

Klinika (zdravotnícke zariadenie)

Klinika je špecializované zdravotnícke zariadenie menšieho rozsahu než nemocnica, ktoré spravidla prevádzkuje súkromná spoločnosť. Zvyčajne poskytuje len ambulantnú zdravotnú starostlivosť, napr. v odbore oftalmológia, stomatológia a pod.

                                               

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba synonymá: PZS, hygiena práce, zdravotný dohlad, pracovná hygiena, verejné zdravotníctvo Výkon pracovnej zdravotnej služby je riadený legislatívnym rámcom Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn ...

                                               

Ružinovská poliklinika

Ružinovská poliklinika, a.s. je akciová spoločnosť prevádzkujúca polikliniku na Ružinovskej ulici 10 v mestskej časti Ružinov v meste Bratislava, ktorá poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávne ...

                                               

Germicídna výbojka

Germicídna výbojka alebo baktericídna výbojka je špeciálny typ výbojky, ktorá produkuje ultrafialové žiarenie v spektre C s vlnovou dĺžkou svetla 253.7 nm. Používa sa na sterilizáciu vzduchu, kvapalín a povrchov predmetov tam, kde je potrebné vel ...

                                               

Počítačová tomografia

Počítačová tomografia tomography, skr. CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje zobrazenie vnútra ludského tela. Metóda sa využíva najmä v oblasti medicíny, kde slúži na diagnostiku širokého spektra po ...

                                               

Počítačový tomograf

"Otcom" prvého počítačového tomografu bol Godfrey Newbold Hounsfield, ktorý zaň za vyšetrovaciu metódu, ktorú prístroj umožnil, v roku 1979 získal spolu s Allanom Cormackom Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu. EMI Mark I - Emi Mark I bol prvým ...

                                               

112 (telefónne číslo)

Linka 112 je zjednotené celoeurópske tiesňové telefónne číslo. S účinnosťou od 1. januára 2018 je toto číslo na území Slovenska dostupné občanom so zdravotným postihnutím za rovnakých podmienok, pričom aj naďalej slúži na privolanie zložiek integ ...

                                               

Sanitné vozidlo

Sanitné vozidlo je zdravotnícke vozidlo určené na prednemocničnú starostlivosť o zranených alebo chorých osôb počas transportu do zdravotníckeho zariadenia. Môžu sa využívať aj na dopravu pacientov z alebo do miesta liečby, príp. na transport tel ...

                                               

Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia je dokumentácia vedená pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Svojou povahou predstavuje súbor údajov, ktoré popisujú zdravotný stav pacienta, jeho zmeny i postupy použité pri liečení pacienta. Obsahuje taktiež výsledky ...

                                               

Chorobopis

Chorobopis je záznam o diagnóze, priebehu a liečbe choroby a s tým súvisiacim zdravotným stavom konkrétneho pacienta vyhotovený nemocnicou. Obsahuje osobné údaje pacienta, anamnézu, výsledok objektívneho vyšetrenia pri prijatí, diagnózu a počas p ...

                                               

Lekársky predpis

Lekársky predpis je dokument vypísaný lekárom, ktorý ním žiada lekárnika o vydanie alebo pripravenie príslušného liečiva, medikamentu. Lekárske predpisy sa píšu vždy v latinskom jazyku a obsahujú podrobné údaje pre lekárnika, ako má liek pripravi ...

                                               

Krištof 01

Krištof 01 je volací znak a všeobecne rozšírené označenie vrtulníka a základne vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby v Bratislave. Letecká záchranná služba bola v Bratislave zavedená 15. októbra 1990. Išlo o jedenástu stanicu leteckej záchran ...

                                               

Krištof 02

Krištof 02 alebo Krištof 2 je volací znak a všeobecne rozšírené označenie vrtulníka a základne vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby v Banskej Bystrici.

                                               

Krištof 03

Krištof 03 alebo Krištof 3 je volací znak a všeobecne rozšírené označenie vrtulníka a základne vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby v tatranskej oblasti. Nachádza sa v areáli popradského letiska.

                                               

Krištof 04

Krištof 04 alebo Krištof 4 je volací znak a všeobecne rozšírené označenie vrtulníka a základne vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby v Košiciach.

                                               

Krištof 05

Krištof 05 alebo Krištof 5 je volací znak a všeobecne rozšírené označenie vrtulníka a základne vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby v Nitre. Leteckú záchrannú službu v južnej a východnej časti západného Slovenska zabezpečovala od októbra 199 ...

                                               

Krištof 06

Krištof 06 alebo Krištof 6 je volací znak a všeobecne rozšírené označenie vrtulníka a základne vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby v Žiline. Nachádza sa v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline a obsluhuje severozápadné Slovensk ...

                                               

Krištof 07

Krištof 07 alebo Krištof 7 je volací znak a všeobecne rozšírené označenie vrtulníka a základne vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby v Trenčíne. Letecká záchranná služba bola na strednom Považí sprevádzkovaná v roku 1992 a vypĺňala medzeru me ...

                                               

Krištof 10

Krištof 10 bol volací znak a všeobecne rozšírené označenie vrtulníka a základne vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby v Nových Zámkoch. Leteckú záchrannú službu v južnej a východnej časti západného Slovenska zabezpečovala od 15. októbra 1990 ...

                                               

Záchranná zdravotná služba

Záchranná zdravotná služba je poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti resp. prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti osobe v stave, kedy je ohrozený jej život alebo zdravie. Záchranná zdravotná služba je jednou zo zložiek In ...

                                               

Maov kult osobnosti

Maov kult osobnosti bol dôležitou súčasťou politiky Mao Ce-tunga od roku 1945 až do jeho smrti v 1976. Médiá, propaganda a Červená knižka vyzdvihli jeho osobu do výšky hrdinu, poloboha, ktorý prinesie blahobyt a komunizmus do Číny. Jeho meno sa s ...

                                               

Tamilovia

Tamilovia sú etnická skupina, ktorých domovinou je oblasť juhoindického Tamilnádu a severnej oblasti Cejlónu. Jazykom Tamilov je tamilčina, väčšinu tvoria hinduisti, menšinu moslimovia a kresťania. Komunity Tamilov sú roztrúsené po celom svete. 8 ...

                                               

Japonský systém sociálneho zabezpečenia

Systém sociálneho zabezpečenia vo všeobecnosti predstavuje systém, ktorého úlohou je zabezpečiť plnohodnotný život občanom štátu. Robí tak pomocou opatrení, ktoré majú pomôcť luďom v ťažkých životných situáciách - napríklad chudobe, chorobe, zran ...

                                               

Islamofóbia na Slovensku

Vzhladom na skutočnosť, že moslimskú náboženskú obec na Slovensku tvoria predovšetkým prisťahovalci, islamofóbia na Slovensku sa často spája s predsudkami a nenávisťou voči luďom inej farby pleti a voči cudzincom.

                                               

Demografia Spojeného královstva

Tento článok poskytuje základné informácie o demografii Spojeného královstva. Podla sčítania obyvatelstva v roku 2011 je celkový počet obyvatelov Spojeného královstva 63 181 775. Vďaka tomu je krajina čo sa týka počtu obyvatelov treťou najväčšou ...

                                               

Lobing

Lobing je v užšom zmysle proces ovplyvňovania zákonodarcov, ministrov a iných štátnych úradníkov, prípadne hospodárskych subjektov, záujmovými/nátlakovými skupinami presadzujúcimi spoločný záujem s cielom dosiahnuť nejaké rozhodnutie/čin, v širšo ...

                                               

Korporativizmus

Korporativizmus je od pluralizmu odlišná forma reprezentácie záujmov, založená na spolupráci jednotlivých spoločenských vrstiev či skupín; tiež organizácia štátu na profesijnom princípe. Vyskytuje sa tu obmedzený počet hierarchicky usporiadaných ...

                                               

NGOizmus

NGOizmus je slangový hanlivý výraz českého pôvodu označujúci spôsob presadzovania politického názoru nevládnymi organizáciami mimo štandardnú demokratickú cestu, chápaný ako určitá forma nátlaku na spoločnosť. Autorom pojmu je Václav Klaus, druhý ...

                                               

Petícia

Petícia je písomná žiadosť občanov verejnej inštitúcii, napr. parlamentu, inému zastupitelskému orgánu, vláde alebo hlave štátu. Zvyčajne sa jedná o listinu, ktorá obsahuje návrh a podpisy občanov, ktorí sa zhodujú na jednej veci a spoločne dotyč ...

                                               

Niekolko viet

Petíciu iniciovali Václav Havel, Jiří Křižan autor názvu dokumentu, Stanislav Devátý a Alexander Vondra. Pod textom petície boli uvedené aj ich adresy a signatári na tieto adresy posielali podpísané archy petície. Text bol zverejnený 29. júna 198 ...

                                               

Velký protikorupčný pochod

Velký protikorupčný pochod je názov počiatočne študentskej iniciatívy, ktorá organizovala viaceré zhromaždenia v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Prahe a ďalších mestách. Požiadavky boli proklamované na demonštráciách a v Memorande Velkého ...

                                               

Ekonómia

Ekonómia môže znamenať aj hospodárnosť, ekonomickosť. Ekonómia alebo národohospodárska náuka alebo národné hospodárstvo je ekonomická veda, ktorá skúma na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti zdrojov. Skúma aj ekonomick ...

                                               

Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela

Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela, omylom nazývaná Nobelova cena za ekonómiu sa odlišuje od ostatných cien udelovaných pri ceremónii udelovania Nobelových cien, pretože nie je súčasťou dedičstva Alfreda Nob ...

                                               

Daňový únik

Daňový únik je výsledok celkového ekonomického správania daňových subjektov orientovaného na zníženie daňovej povinnosti daňového subjektu voči štátu, a to na legálnom alebo nelegálnom princípe. Efektívnosť daňovej sústavy každého štátu závisí od ...

                                               

Ekonometria

Ekonometria alebo ekonometrika je aplikácia matematickych a štatistických metód na riešenie ekonomických problémov. Názov ekonometria pochádza z roku 1932 od nórskeho ekonóma Ragnara Frischa pôvodne znamenal akékolvek matematické formulácie ekono ...

                                               

Ekonomická činnosť

Ekonomická alebo hospodárska činnosť je ludská činnosť, prostredníctvom ktorej vznikajú a pohybujú sa materiálne úžitkové hodnoty v spoločnosti a zabezpečuje sa materiálne bytie všetkých jej členov; zahrnuje výrobu, rozdelovanie, výmenu a spotreb ...

                                               

Ekonomický materializmus

Ekonomický materializmus je koncepcia, podla ktorej ekonomika má všetky funkcie subjektu dejín; ekonomika utvára dejiny sama, nezávisle od činnosti ludí. Podobný, ale odlišný je koncept nazývaný historický materializmus. Kým ekonomický materializ ...

                                               

Hospodárstvo (oblasť činnosti)

Hospodárstvo alebo ekonomika je časť života zameraná na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ludského života. Trochu iná definícia znie, že je to oblasť spoločenskej činnosti, prostredníctvom ktorej sa vyrábajú, rozdelujú, vymieňajú a spotrebú ...

                                               

Meltzerov efekt

Meltzerov efekt je efekt založený na vplyve poklesu úrokovej sadzby na rast hodnoty portfólia cenných papierov, teda na rast bohatstva a v konečnom dôsledku na rast spotreby. Bol pomenovaný podla amerického ekonóma Allana H. Meltzera.

                                               

Národné hospodárstvo

Národné hospodárstvo je súhrn všetkých ekonomických prostriedkov a vzťahov hospodárskych subjektov určitého štátu alebo hospodárskeho priestoru. Súhrn odvetví národného hospodárstva či štruktúra, organizácia a stav národného hospodárstva, neformá ...

                                               

Neoliberalizmus (volný trh)

Neoliberalizmus je volné označenie ideológie, ktorá sa rozšírila v 70. rokoch 20. storočia v ekonómii a politike, a ktorá je založená na jednoduchých axiómach, že trh vždy funguje dobre a štát vždy funguje zle. Z týchto axiómov vyplývajú pre poli ...

                                               

Neviditelná ruka

Neviditelná ruka alebo neviditelná ruka trhu je pojem, ktorý zaviedol ekonóm Adam Smith na opis samoregulácie volného trhu prostredníctvom konkurencie, rovnováhy ponuky a dopytu a skutočnosti, že všetci účastníci trhu sa snažia o maximalizáciu sv ...

                                               

Normatívna ekonómia

Normatívna ekonómia je smer ekonomickej teórie. Skúmanie reality je pre ňu len východiskom k zovšeobecňujúcim záverom, čo by sa malo robiť. Jej skutočným cielom je mať aktívnu úlohu vo vývoji ludskej spoločnosti. Ekonomiku nielen skúma, ale aj ho ...

                                               

Pozitívna ekonómia

Pozitívna ekonómia je smer ekonomickej teórie. Prijíma ekonomickú realitu aká je. Jej cielom je realitu opísať a hladať v nej zákonitosti fungovania. Ekonómia sa má zaoberať tým čo je a nemá stavať "vzdušné zámky" napr. v makroekonómii – aká je m ...

                                               

Rezervný fond

Rezervný fond predstavujú peňažné prostriedky alebo bezpečné rýchle speňažitelné majetkové hodnoty, ktoré slúžia alebo majú slúžiť na pokrytie strát alebo prijatie iných ozdravných opatrení s cielom prekonať nepriaznivý priebeh či stav hospodáren ...

                                               

Svetové hospodárstvo

Svetové hospodárstvo alebo svetová ekonomika sú všetky národné hospodárstva jednotlivých štátov celého sveta a systém medzinárodných ekonomických vzťahov vyplývajúcich z medzinárodnej delby práce a existujúceho svetového trhu. Svetové hospodárstv ...

                                               

Vlastníctvo (všeobecne)

Vlastníctvo je súbor procesov vzniku a udržiavania vlastnenia nejakej entity alebo entít. Subjekt vlastnenia sa nazýva vlastník. Vznik vlastnenia entity sa označuje ako jej privlastňovanie. Medzi vlastníkom a vlastneným sa utvára vlastnícky vzťah ...

                                               

Všeobecná ekonomická teória

Všeobecná ekonomická teória alebo národohospodárska teória alebo ekonomická/hospodárska teória je teoretický základ vied ekonómie. Objasňuje základné ekonomické pojmy a súvislosti medzi ekonomickými javmi.

                                               

Hospodárska politika

Hospodárska politika môže byť: b) teoretická vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá bodom a a) riadenie procesov produkcie, rozdelovania, výmeny a spotreby statkov v konkrétnom sociálno-ekonomickom prostredí; nositelmi hospodárskej politiky sú štát ...

                                               

Dlhová intolerancia

Dlhová intolerancia je termín vytvorený autormi Carmen Reinhartovou, Kennethom Rogoffom a Miguelom Savastanom. Termín odkazuje na neschopnosť rozvíjajúcich sa trhov riadiť úroveň externého dlhu tak, ako by to za rovnakých podmienok bolo zvládnute ...