Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 343
                                               

Subsystém základňových staníc

Subsystém základňových staníc GSM Base Station Subsystem) je subsystém GSM zahŕňajúci nasledujúce tri prvky: základňová stanica GSM, základňová riadiaca jednotka GSM a transkóder GSM. Je to teda časť siete GSM, ktorá prenáša a prijíma rádiové sig ...

                                               

Telefónica O2 Europe

Telefónica O 2 Europe je medzinárodná skupina telekomunikačných operátorov pôsobiaca v Európe, ktorej vlastníkom je španielska medzinárodná telekomunikačná skupina Telefónica. Telefónica O2 Europe má svoje pobočky vo Spojenom královstve, Írsku, Š ...

                                               

Universal Mobile Telecommunications System

Universal Mobile Telecommunications System je jedna z technológií tretej generácie mobilných technológií. Používa W-CDMA ako základný štandard, je štandardizovaná podla 3GPP a je európskou odpoveďou na požiadavky ITU IMT-2000 pre mobilné siete 3G ...

                                               

Krátka textová správa

Krátka textová správa označuje službu dostupnú na väčšine mobilných telefónov, ktorá umožňuje prenos krátkych textových odkazov medzi mobilnými telefónmi. Pre ich úspech sa však SMS správy rozšírili aj na pevné linky. SMS je jednou zo základných ...

                                               

Heliograf (signalizačný prístroj)

Heliograf využíva zrkadlo na odrážanie slnečných lúčov vzdialenému pozorovatelovi. Pohybovaním zrkadla vidí vzdialený pozorovatel záblesky svetla, ktoré môžu byť použité na prenos dohodnutých signalizačných kódov. Prvý písomný záznam o použití he ...

                                               

Telegraf

Telegraf je jednoduché elektrické zariadenie na prenos údajov prostredníctvom elektrických impulzov, v širšom zmysle zahŕňa aj ďalekopisný stroj. Správa podaná telegrafom sa volá telegram alebo telegrafická správa Najjednoduchší telegraf pozostáv ...

                                               

Digital Subscriber Line

DSL alebo xDSL je rodina technológií, ktoré poskytujú digitálny prenos údajov po drôtoch miestnej telefónnej siete. DSL pôvodne znamenalo Digital Subscriber Loop, hoci v posledných rokoch mnohí prijali Digital Subscriber Line ako pre marketing pr ...

                                               

High Data Rate Digital Subscriber Line

High Data Rate Digital Subscriber Line bola prvá DSL technológia používajúca širšie frekvenčné spektrum medeného vedenia, krútenej dvojlinky. HDSL bola vyvinutá v USA ako lepšia technológia pre vysokorýchlostné synchrónne obvody, ktoré sa zvyčajn ...

                                               

Very High Speed Digital Subscriber Line

VDSL alebo VHDSL je DSL technológia poskytujúca rýchlejší dátový prenos cez jeden kábel krútenej dvojlinky medeného vedenia. VDSL dovoluje komunikáciu cez staré telekomunikačné vedenie, čo zjednodušuje jeho nasadenie. Technológia Infineon 10Base- ...

                                               

Very High Speed Digital Subscriber Line 2

Very High Speed Digital Subscriber Line 2 je DSL technológia na pripojenie na internet. Využíva šírku pásma až do 30 MHz, čo zaisťuje velmi vysokú prenosovú rýchlosť až 100 Mbit/s súčasne v oboch smeroch. Táto maximálna prenosová rýchlosť je dosi ...

                                               

Acid3

Acid3 je tretí test, ktorý má za ciel poukazovať na chyby v implementáciách webových štandardov internetových prehliadačov. Test vytvoril v rokoch 2007-2008 pomocou dobrovolníkov Ian Hickson a oficiálne ho publikoval začiatkom roka 2008 skupinou ...

                                               

Adresa IP

Adresa IP alebo IP adresa je logický číselný identifikátor daného uzla v sieti, ktorý komunikuje s inými uzlami prostredníctvom protokolu IP. Adresa IP je v protokole IP verzie 4 32-bitové číslo, takže teoreticky existuje 4 294 967 296 viac než 4 ...

                                               

Apache HTTP Server

Apache HTTP Server je softwarový webový server s Open source licenciou pre Linux, BSD, Microsoft Windows a iné platformy. V dnešnej dobe je najrozšírenejším na celom svete.

                                               

Bulletin Board System

Bulletin Board System, skr. BBS, je systém elektronických vývesiek, ktoré sú rozdelené podla tém, a do ktorých môžu užívatelia prispievať. Samotná BBS je prevádzkovaná na počítači, kde je spustený špeciálny program, ktorý umožňuje zakladanie užív ...

                                               

Crowdsourcing

Crowdsourcing je novotvar na označenie spôsobu delby práce, pri ktorom sa úloha obvykle vykonávaná zamestnancom alebo konktraktorom v rámci outsourcingu zadá bližšie nešpecifikovanej skupine ludí ako všeobecná výzva. Napríklad sa verejnosť vyzve ...

                                               

Cypherpunk

Cypherpunkeri predstavujú neformálnu skupinu ludí zaujímajúcich sa o súkromie a kryptografiu a zvyčajne spolu komunikujú pomocou cypherpunks mailing listu. Cielom tejto skupiny bolo dosiahnuť súkromie a bezpečnosť pomocou proaktívneho používania ...

                                               

DeviantArt

DeviantArt je celosvetová internetová komunita, v ktorej jej členovia prezentujú svoje umelecké diela rozličných smerov a štýlov. Portál tejto komunity prvýkrát spustili 7. augusta 2000 jej členovia Scott Jarkoff, Matthew Stephens, Angelo Sotira ...

                                               

Diaspora (sociálna sieť)

Diaspora je nezisková, používatelmi vlastnená distribuovaná sociálna sieť, ktorá je založená na slobodnom softvéri. V marci 2012 bolo odhadovaných okolo 375 000 používatelských účtov. Projekt bol založený v roku 2010 štyrmi študentami New York Un ...

                                               

Domáca stránka

Domáca stránka môže byť: webová stránka web page v rámci internetového či intranetového webového sídla web site alebo logickej skupiny dokumentov HTML, ktorá je koncipovaná ako úvodná; úvodná je najmä v tom zmysle, že odkazuje na všetky alebo vše ...

                                               

Doména (TCP/IP)

Doména je v komunikačných sieťach založených na TCP/IP spojená skupina počítačov a prístrojov, ktoré podla adresy IP patria do rovnakej časti siete. Meno pridelené doméne sa volá meno domény alebo názov domény alebo doménové meno. Ak meno domény ...

                                               

Elektronická adresa

Elektronická adresa, meil adresa) je adresa, na ktorú sa posielajú e-mailové správy, čiže je to údaj, ktorý jednoznačne určuje e-mailovú schránku, a tým umožňuje doručenie e-mailovej správy správnemu adresátovi alebo adresátom. Elekronická adresa ...

                                               

Fiber to the x

Fiber to the x je všeobecný pojem pre všetky druhy širokopásmovej sieťovej architektúry, ktorá využíva optické vlákno, aby nahradila klasické metalické vedenie, ktoré sa používa pre tzv. poslednú mílu telekomunikácie. Tento pojem vznikol ako zovš ...

                                               

Gopher

Gopher je jednoduchý nástroj na vyhladávanie informácií v internete. Jeho rozhranie slúži aj na usporiadanie informácií v internete. Tvorí ho súbor hierarchicky zoradených ponukových zoznamov, pričom každý ponukový zoznam je buď informačným zdroj ...

                                               

Hashtag

Hashtag je slovo alebo fráza označené predponou "#". "#" má ASCII kód 35. Význam slov označených týmto symbolom – tagom – je dnes chápaný ako forma klúčového slova. Najčastejšie je využívaný v informačných systémoch na jednoznačné označenie článk ...

                                               

Hoax

Hoax je predovšetkým prostredníctvom internetu elektronicky šírená správa, ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používatelom systému. Jednoduchosť a prakticky nulová cena a námaha pri preposielaní spôsobil ...

                                               

Hosting sense

Hosting sense je bezpečnostná internetová služba pre monitorovanie zmien súboroveho systému webhostingu. Je obdobou kontroly správy verzii. Zmeny súborového systému sú kontrolované automaticky a podla stanovených kriterií spracované.

                                               

Hypertext

Hypertext je z hladiska hypertextológie konečný tvar činnosti autora pri tvorbe hyperdokumentu. Hypertext je nelineárne usporiadanie textu, v ktorom sú jednotlivé časti navzájom prepojené hypertextovými väzbami reprezentujúcimi najčastejšie krížo ...

                                               

Hypertextový systém

Hypertextový systém je sieť pospájaných textových fragmentov a výpočtový systém, ktorý k nim umožňuje nesekvenčný prístup. Pri práci s hypertextovým systémom sa používatelovi, ktorý vyhladáva literatúru k určitej téme, automaticky ponúkajú úryvky ...

                                               

Chat

Chat je vedenie rozhovoru v reálnom čase pomocou internetu a počítača. Ako chat sa často označuje aj médium pre takýto rozhovor, napr. chatovacia miestnosť. Pôvodne bol chat len textový, to znamená, že sa dali vymieňať len znaky. Postupne prešiel ...

                                               

Informačný kanál

Informačný kanál je cesta, po ktorej sa prenášajú informácie. Jedným informačným kanálom možno prenášať viac informácií súčasne. Jednosmerný informačný kanál je informačný kanál, v ktorom sa informácie prenášajú iba jedným smerom.

                                               

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers je nezisková organizácia, ktorá bola založená 18. septembra 1998, aby dohliadala na prevádzku internetu. Jej sídlo je v Marina Del Rey v Kalifornii. K ukončeniu závislosti správy internetu od am ...

                                               

Internet Information Services

Microsoft Internet Information Services je nastavenie serverových funkcií Microsoft Windows. Je to druhý najpoužívanejši server, hneď za Apache HTTP Server. Prieskum hovorí že na IIS beží približne 37.13% z všetkých webových stránok.

                                               

Internetová diskusia

Internetová diskusia je online diskusia prostredníctvom internetu. Ak sa koná cez WWW, volá sa aj webová diskusia. Hlavné druhy internetovej diskusie sú: internetové fórum chat doplnková diskusia k webovej stránka najmä k webovému blogu alebo k č ...

                                               

Internetová reklama

Internet poskytuje rôzne druhy reklamy. Dôležitejší druh reklamy je bannerová reklama. Ďalej textová, lištová, alebo menej príjemná pop-up reklama a taktiež hromadné rozposielanie zväčša komerčne zameraných e-mailov, tzv. spam. V dnešnej dobe sa ...

                                               

Internetová sieťová aplikácia

Internetová sieťová aplikácia je softvérová aplikácia ktorá umožňuje využívať služby v sieti Internet. Umožňuje komunikovať medzi luďmi navzájom a pristupovať k dátam uloženým na internete. Sieťové aplikácie využívajú obvykle architektúru klient- ...

                                               

Internetový časopis

Internetový časopis alebo online magazín, skrátene e-zin, je časopis, ktorý je dostupný pre čitatelov online prostredníctvom internetu.

                                               

Internetový robot

Internetový robot skrátene bot je počítačový program, ktorý pre svojho majitela opakovane vykonáva nejakú rutinnú činnosť na internete - obvykle odosiela a spracováva požiadavky na služby vzdialených serverov.

                                               

Jednotný vyhladávač prostriedku

Jednotný vyhladávač prostriedku alebo jednotný vyhladávač zdrojov, skratka URL, je univerzálny formát mien používaný na označenie zdroja na internete. URL definuje doménovú adresu servera, umiestnenie zdroja na serveri a protokol, ktorým je možné ...

                                               

Káblové pripojenie

Káblové pripojenie je širokopásmový prístup na internet cez rozvody káblovej televízie s využitím káblového modemu. Nachádza sa väčšinou vo velkých mestách, a dosahuje vysoké rýchlosti pripojenia. K pripojeniu pomocou káblovej televízie sú potreb ...

                                               

Keyword density

Keyword density alebo hustota klúčových slov je percentuálne vyjadrenie množstva výskytu konkrétneho klúčového slova alebo frázy k zvyšku textu na webstránke. Vypočítava sa nasledovným vzorcom: KKS/CPS * 100= KD, kde KKS=Konkrétne klúčové slovo, ...

                                               

Kryptoanarchizmus

Kryptoanarchizmus je filozofia objasňujúca použitie silnej kryptografie verejného klúča na presadenie súkromnej a individuálnej slobody. Kryptoanarchisti sa snažia o vytvorenie virtuálnej komunity, v ktorej je každý absolútne anonymný resp. pseud ...

                                               

Mapa sídla

Mapa sídla môže byť štandardná mapa nejakého sídla, pozri mapa a sídlo. Mapa sídla je reprezentácia architektúry webovej lokality, buď v podobe dokumentu používaného pri webovom dizajne alebo v podobe webovej stránky obsahujúcej zoznam stránok na ...

                                               

Mikroformát

Mikroformát je spôsob, ako do webových stránok ukladať strojovo čitatelné informácie pomocou súčasného HTML alebo XHTML. Mikroformáty ustanovujú, akým spôsobom vkladať do webových stránok metainformácie, ako sú napríklad elektronická vizitka form ...

                                               

Network address translation

Network address translation je spôsob úpravy sieťovej prevádzky cez smerovač prepisom východiskovej a/alebo cielovej IP adresy, často i zmenu čísla TCP/UDP portu pri prichádzajúcich IP paketoch. K tomu patrí i zmena kontrolného súčtu aby boli zme ...

                                               

Ning

Ning je prostredie pre vývoj webových aplikácií. Projekt založili Marc Andreessen a Gina Bianchini. Projekt pôvodne bežal vyše roka pod názvom 24 Hour Laundry v prísnom utajení a oficiálne bol spustený v októbri 2005. Ning je vývojové prostredie ...

                                               

Off topic

Off topic je výraz prevzatý z angličtiny, ktorý znamená mimo témy. Tento výraz sa vkladá na fóra ako sekcia, kam môžu používatelia písať čokolvek, čo chcú, prípadne je to aj označenie stavu, keď prispievatelia diskutujú z cesty.

                                               

Online diskusia

Online diskusia je diskusia, ktorá sa uskutočňuje cez online spojenie. Patrí sem okrem iného: v 70. rokoch: diskusia cez systémy ako PLATO či Confer pozri aj online fórum od 90. rokov: internetová diskusia v 80. rokoch: diskusia cez Bulletin Boar ...

                                               

Online fórum

Online fórum diskusné fórum, nástenka, elektronická nástenka, discussion board, message board, bulletin board, bboard, news skupina, newsgroup, diskusná skupina, skupina, diskusia ; angl. online forum, forum, discussion forum, discussion board, m ...

                                               

Online žurnalistika

Online žurnalistika je pojem označujúci publikovanie žurnalistických textov, obrázkov a iných médií na internetovej sieti. Tento spôsob publikovania prevzal všetky publistické žánre a časť terminológie z klasickej žurnalistiky. Online žurnalistik ...

                                               

Open proxy

Open proxy alebo open proxy server je proxy server, ktorý je prístupný akémukolvek internetovému používatelovi. Všeobecne platí, že proxy server umožňuje používatelom v sieti službu store and forward), pričom dokáže rozpoznať odpoveď a odoslať ju ...