Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 340
                                               

CBA

CBA je obchodná značka reťazca maďarských supermarketov. Svoje predajne prevádzkuje na Slovensku ale aj na území Bulharska, Litvy, Česka, Chorvátska, Maďarska, Polska, Rumunska a Srbska.

                                               

FRESH

FRESH je obchodná aliancia združujúca maloobchodné predajne potravín na Slovensku a obchodná značka reťazca supermarketov pôsobiacich na území Slovenska. Zakladatelom a vlastníkom je Miroslav Labaš. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Košiciach v mes ...

                                               

Kaufland

Kaufland je obchodná značka reťazca nemeckých supermarketov, hypermarketov a obchodných domov prevádzkovaných okrem Nemecka aj na území Česka, Slovenska, Polska, Chorvátska, Bulharska, Rumunska, a Moldavska spoločnosťou Lidl & Schwarz-Gruppe, ku ...

                                               

Marks & Spencer

Marks & Spencer plc je britský obchodný reťazec so zastúpeniami v európskych a ázijských krajinách. Od 15. marca 2007 mala svoje zastúpenie aj na Slovensku, v Bratislave, Košiciach, Nitre, Trenčíne a Banskej Bystrici. Marks & Spencer patrí k najz ...

                                               

METRO Cash & Carry Slovakia

METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. je podnik založený ako dcérska spoločnosť firmy METRO Cash & Carry International Holding, ktorá patrí do METRO AG, jednej z najväčších obchodných skupín na svete. Podniku patrí šesť velkoobchodných centier. Pred ...

                                               

METRO Group

METRO Group bola do roku 2017 medzinárodná skupina tvorená nemeckou holdingovou spoločnosťou METRO AG a početnými podnikmi, ktoré METRO AG ovládala. Bola činná v 32 štátoch. Jej značky v rokoch 2008 - 2017 boli: Real maloobchod, obchodné domy s p ...

                                               

Spencer’s

David Spencer Limited je názov siete obchodných domov v kanadskej provincii Britská Kolumbia počas konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Prvý obchodný dom tejto siete bol založený v roku 1873 Davidom W. Spencerom vo Victorii. Druhý bol otvoren ...

                                               

Starbucks

Starbucks Corporation je výrobca kávy a najväčší obchodný reťazec kaviarní na svete, pôvodom z mesta Seattle v USA. Prvá Starbucks predajňa na Slovensku bola otvorená 31. mája 2016 v Bratislavskom Auparku. Spoločnosť potvrdila, že následne plánuj ...

                                               

Matej Grenitzer

Začiatkom 16. storočia bol členom mestskej rady Banskej Bystrice a v rokoch 1511 a 1513 zastával funkciu richtára. V rokoch 1526 – 1546 je doložený ako banský majster Turzovsko-fuggerovskej spoločnosti v Banskej Bystrici. Niekolko rokov viedol mi ...

                                               

Joseph Ladue

Joseph Ladue osirel ešte v mladosti. Matka mu zomrela, keď mal 7 rokov a otec, keď mal 19. Po otcovej smrti sa vybral za šťastím na západ. Najskôr sa usadil v meste Deadwood, kde pôsobil ako robotník a neskôr ako strojník v bani. V zamestnaní rýc ...

                                               

Európske spotrebitelské centrum v Slovenskej republike

Európske spotrebitelské centrum v Slovenskej republike je inštitúcia, ktorá poskytuje spotrebitelom bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo pri riešení sťažností a sporov, ktoré majú s predávajúcimi a poskytovatelmi služieb z iných členských štátov ...

                                               

Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia skratka je orgán štátnej správy Slovenskej republiky podriadený Ministerstvu hospodárstva. Je "všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebitela na vnútornom trhu". Okrem slovenských zákonov, nariadení vlády SR a ...

                                               

Emgeton (obchodná značka)

Emgeton je obchodná značka, ktorú v súčasnosti vlastní spoločnosť Bell Technology so sídlom v Česku. Spoločnosť predáva výrobky ako mobilné telefóny, MP3 prehrávače a ďalšiu spotrebnú elektroniku. Bell Technology si výrobky značky Emgeton necháva ...

                                               

Garnier

Garnier je ochranná známka spoločnosti francúzskeho LOreal. Značka predáva predovšetkým výrobky pre starostlivosť o vlasy. Dve známe linky od Garnier sú Fructis a Nutritioniste. Vznikla v roku 1904

                                               

Technics

Technics je registrovaná ochranná známka japonskej spoločnosti Panasonic Corporation. Pod značkou Technics spoločnosť produkuje gramofóny, zosilňovače, slúchadlá, CD prehrávače a reproduktory. Pôvodne bola založená pre sériu high-end audio produk ...

                                               

Bauma

Bauma je veltrh konajúci sa každé tri roky v Mníchove v Nemecku. Počas siedmich dní veltrhu sú vystavené predovšetkým stavebné vozidlá. S plochou 555 000 m² je najväčším veltrhom na svete. Počas 29. veltrhu v dňoch od 19. apríla do 25. apríla 201 ...

                                               

CeBIT

CeBIT je najväčší veltrh digitálneho priemyslu na svete. Usporiadatelom je Deutsche Messe AG. Veltrh sa koná každoročne od roku 1986 na najväčšom výstavisku sveta v severonemeckom meste Hannover. Výstavisko má rozlohu 450 000 m² a každoročne ho n ...

                                               

Severoamerická dohoda o volnom obchode

Severoamerická dohoda o volnom obchode je obchodná dohoda spájajúca Kanadu, Spojené štáty americké a Mexiko do zóny volného obchodu. Dohoda o NAFTA bola podpísaná 17. decembra 1992 v hlavných mestách členských štátov - USA, Kanady a Mexika prezid ...

                                               

Sociálne poistenie

Sociálne poistenie je časť sociálneho zabezpečenia majúca podobu poistenia. Konkrétnejšie výraz sociálne poistenie môže znamenať jednu z nasledujúcich možností: 1. v súčasnom slovenskom práve podla zákona o sociálnom poistení: štátom kontrolované ...

                                               

Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie môže byť: všeobecne: súhrnné označenie pre individuálne alebo sociálne poistenie starobného, invalidného a pozostalostného dôchodku v súčasnom slovenskom práve: jeden z piatich typov sociálneho poistenia, t.j. sociálne poiste ...

                                               

Garančné poistenie

Garančné poistenie je na Slovensku sociálne poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávatela na uspokojovanie nárokov zamestnanca na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávatelom do základného fondu prí ...

                                               

Invalidné poistenie

Invalidné poistenie je na Slovensku podsystém dôchodkového poistenia. Je to poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia. Zo systému invalidn ...

                                               

Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie je druh sociálneho poistenia. Je to poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Delí sa na nasledovné ne ...

                                               

Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti je na Slovensku druh sociálneho poistenia. Je to poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.

                                               

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa s malým s je všeobecné označenie pre poisťovňu pôsobiacu v oblasti sociálneho poistenia, pozri pod sociálne poistenie. Sociálna poisťovňa je na Slovensku verejnoprávna inštitúcia založená v novembri 1994, ktorá vykonáva sociáln ...

                                               

Starobné poistenie

Starobné poistenie je na Slovensku podsystém dôchodkového poistenia. Je to poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia. Zo systému starobného poistenia sa poskytuje: vdovský dôchodok sirotský dôchodok starobný dôchodok vdovecký ...

                                               

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je na Slovensku druh sociálneho poistenia. Je to povinné poistenie zamestnávatela, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby ...

                                               

Spoločná zdravotná poisťovňa

Spoločná zdravotná poisťovňa bola zdravotná poisťovňa, ktorá vznikla k 1. júlu 1998 zlúčením predchádzajúcich 3 zdravotných poisťovní: Vojenská zdravotná poisťovňa Poisťovňa Ministerstva vnútra SR Garant - Železničná zdravotná poisťovňa Hovorkyňo ...

                                               

Union zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa, a. s. bola založená 18. novembra 2005. Komerčná poisťovňa Union bola na Slovensku registrovaná v roku 1992. Od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea. Union je jedinou poisťov ...

                                               

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. je najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, má pobočky vo väčšine okresov. K 1.januáru 2018 poisťovala cca 62% obyvatelov Slovenska Vznikla v roku 1995 z Národnej poisťovne. V roku 2005 bola transformovaná ...

                                               

Životné poistenie

Životné poistenie je právny vzťah medzi životnou poisťovňou a poistencom. Poistená osoba si pomocou životného poistenia poisťuje riziká a udalosti, ktoré môžu nastať podla presne definovaných zmluvných podmienok. Medzi základné typy poistných uda ...

                                               

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie patrí do kategórie kapitálových životných poistení, a jeho cielom je tvorba kapitálu pomocou investícií do finančných nástrojov. Životná poisťovňa v mene poistenej osoby na základe zmluvne definovaných podmienok inves ...

                                               

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie sa vyznačuje tým, že umožňuje vyplácanie poistných plnení na rozličných spôsobov kumulovania vyplácanej sumy. Sporivé – klasické garantované kapitálové životné poistenie vypláca plnú hodnotu plnenia v prípade, pokial ...

                                               

Protiprávny pobyt cudzinca

Protiprávny pobyt cudzinca je konanie cudzinca porušujúce ustanovenia normatívnych právnych aktov a medzinárodných zmlúv upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenska. Inštitút zákazu pobytu, vyhostenie administratívne a uloženie pokuty za prie ...

                                               

Režim hraničného priechodu

Režim hraničného priechodu je súhrn opatrení, ktoré slúžia k zaisteniu plynulosti a bezpečnosti pri vybavovaní osôb a dopravných prostriedkov, dodržiavanie disciplíny a poriadku vybavovanými osobami, príslušníkmi Policajného zboru, orgánmi colnej ...

                                               

Jürgen Stock

V roku 1978 nastúpil ku kriminálnej polícii v Hesensku a do roku 1992 pôsobil na pozícii dôstojníka. V rokoch 1992 až 1996 študoval na Giessenskej univerzite, kde sa venoval vedeckému výskumu v oblasti kriminalistiky. V roku 1996 začal pracovať a ...

                                               

Prétoriánska garda

Prétoriánska garda alebo prétoriáni boli elitnou skupinou rímskych vojakov, ktorí zároveň vykonávali funkciu telesnej stráže rímskeho cisára. Vojaci mohli byť regrutovaní iba z radov Italov, občania z provincií neitalského pôvodu sa nemohli stať ...

                                               

United States Army Rangers

Prvý stály prápor bol zriadený v roku 1974 vo Fort Benningu a druhý vo Fort Lewise v štáte Washington. Prvýkrát boli tieto oddiely bojovo nasadené na Grenade v roku 1983. V roku 1984 bol zriadený ďalší prápor vo Fort Beningu. V roku 1987 vznikol ...

                                               

Specnaz

Specnaz je ruské označenie jednotiek zvláštneho určenia sovietskych a v súčasnosti aj ruských ozbrojených síl, ministerstva vnútra, ministerstva obrany, pohraničných, výsadkových, námorných vojsk a špeciálne jednotky prieskumu. Nie je to označeni ...

                                               

Gestapo

Gestapo alebo plným menom Geheime Staatspolizei bola nacistická inštitúcia vytvorená ako nástroj teroru, na prenasledovanie odporcov nacizmu. Založil ju Hermann Göring v Berlíne 26. apríla 1933. V rámci reorganizácií nacistických represných zloži ...

                                               

Poșta Moldovei

Na území súčasného Moldavska poštové služby zaviedli na začiatku 2. storočia Rimania po dobytí Dácie v rokoch 105 až 106. Táto verejná služba trvala do roku 271. V prvej polovici 17. storočia sa v krajine objavili stanice dostavníkovej služby. Po ...

                                               

Posti Group

Posti Group Oyj je medzinárodný podnik služieb vo vlastníctve fínskeho štátu. Je rozdelený do troch obchodných skupín: Itella Mail Communication -obchodná skupina slúži zákazníkom pod značkou Fínskej pošty, Posti. Vo Fínsku poskytuje poštové služ ...

                                               

Slovenská pošta

Slovenská pošta, a.s. je akciová spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu, Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Spoločnosť je právnym nástupcom Slovenskej pošty, štátneho podniku, ktorý vznikol k 1. januáru 1993 ...

                                               

Academia (české vydavatelstvo)

Academia je české vydavatelstvo a kníhkupectvo, ktoré v roku 1953 zriadila Československá akadémia vied. Od roku 2007 pôsobí ako divízia Středisko společných činností Akademie věd České republiky, verejnej výskumnej inštitúcie zriadenej Akademií ...

                                               

Antikvariát

Antikvariát je špecializované kníhkupectvo, ktoré sa zaoberá kúpou a predajom starých a použitých kníh, notového materiálu, časopisov, albumov, rytín či rukopisov. Pôvodný význam slova označoval obchod so starými rukopismi a tlačami, ktoré neboli ...

                                               

Brloh (kníhkupectvo)

Brloh je kníhkupectvo sci-fi a fantasy literatúry, predmetov, počítačových, konzolových, stolných a kartových hier. Pobočky má v Bratislave, v Košiciach, v Nitre a v Trnave.

                                               

Elist

Knižné vydavatelstvo Elist vzniklo v roku 2016 ako projekt na podporu začínajúcich autorov. Sídli v Liptovskom Mikuláši. Malo byť zamerané na elektronické knihy. Už v lete 2016 sa tento zámer zmenil a vyšla prvá tlačená kniha - detektívka Anjelik ...

                                               

Karmelitánské nakladatelství

Karmelitánské nakladatelství s.r.o. je katolícky orientované české nakladatelstvo, ktoré prevádzkujú karmelitáni. Bolo založené v roku 1991, sídli v Kostelní Vydří a patrí k najväčším vydavatelom náboženskej literatúry v Česku. Prevádzkuje sieť v ...

                                               

Martinus

Martinus je slovenské internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev so sídlom v Martine. Je druhým najväčším predajcom kníh na Slovensku a najväčším internetovým predajcom kníh. Zakladatelmi sú Miroslav Santus, Jozef Santus a Michal Meš ...

                                               

Nakladatelství Paseka

Nakladatelství Paseka s.r.o. je české nakladatelstvo a kníhkupectvo, ktoré založil Ladislav Horáček 9. decembra 1989 a nazval ho podla jednej z autobiografických postáv Krvavého románu Josefa Váchala.