Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 337
                                               

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav je organizácia zaoberajúca sa najmä predpoveďami počasia a poskytujúca výstražnú službu a ďalšie služby v oboroch meteorológie, klimatológie alebo hydrológie. Okrem iného varuje napríklad pred silným vetrom alebo p ...

                                               

Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov

Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov je medzivládna organizácia zodpovedná za vývoj, vypúšťanie a prevádzku meteorologických družíc dvoch typov: geostacionárne a s polárnou dráhou letu. V súčasnosti má 29 členských štáto ...

                                               

Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenský hydrometeorologický ústav je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá zabezpečuje výkon štátnej hydrologickej služby a štátnej meteorologickej služby na území Slovenskej republiky. ...

                                               

Svetová meteorologická organizácia

Svetová meteorologická organizácia je medzinárodná organizácia pre spoluprácu v oblasti siete meteorologických a hydrologických staníc, meteorologických pozorovaní a pre rýchlu výmenu meteorologických informácií. Bola založená v roku 1950 ako nás ...

                                               

Anemometer

Anemometer alebo vetromer je prístroj na meranie rýchlosti vetra. Nachádza sa na každej meteorologickej stanici. V súčasnosti existujú prístroje na meranie vetra pod názvom anemometer a anemograf po grécky anemos je vietor. Anemometrami sa merajú ...

                                               

Aneroid

Aneroid je prístroj na meranie atmosférického tlaku. Používa sa v baníctve, alebo v geodézii a letectve na výškové meranie. Aneroidy známe ako aj kovové tlakomery po grécky aneroid značí bez kvapaliny. Meranie tlaku vzduchu kvapalinovým tlakomero ...

                                               

Barometer (fyzika)

Barometer alebo tlakomer je prístroj na meranie atmosférického tlaku, používaný predovšetkým na určovanie počasia. Ide o špeciálny druh tlakomeru.

                                               

Meteorologická stanica

Meteorologická stanica je zariadenie na stanovené meteorologické pozorovanie a meranie meteorologických prvkov podla dohodnutých medzinárodných alebo vnútroštátnych postupov. Vybavenie konkrétnej stanice sa líši podla jej účelu. Medzi obvykle pou ...

                                               

Slnkomer

Slnkomer je jednoduchý prístroj, ktorý slúži na meranie dĺžky slnečného svitu, nie však intenzity žiarenia slnka. Jeho hlavnou súčasťou je sklenená gula, pôsobiaca ako šošovka - spojka, ktorá sústreďuje lúče do jedného miesta, takže dochádza k vy ...

                                               

Sondážna raketa

Sondážna raketa alebo výskumná raketa je raketa nesúca prístroje navrhnuté na vykonávanie vedeckých pokusov a meraní počas suborbitálneho letu. Rakety väčšinou dosahujú vrchol dráhy vo výške 50 až 1500 km nad Zemou.

                                               

Vlhkomer

Cez trubicu naplnenú hygroskopickou látkou sa nasáva vzduch, kým sa nevyčerpá celý známy objem. Vážením trubice pred nasávaním a po nasávaní sa určí hmotnosť zachytenej pary a vypočíta sa absolútna vlhkosť.

                                               

Zrážkomer

Zrážkomer je merací prístroj na meranie množstva zrážok v meteorológii. Je to čiastočne uspôsobená nádoba so stanovenou záchytnou plochou, ktorá sa vystavuje do prostredia, kde sa má množstvo zrážok zmerať. Vrchnú časť zrážkomera tvorí lievik, kt ...

                                               

Paul Josef Crutzen

Paul Josef Crutzen bol holandský chemik. V roku 1995 získal spolu s Mariom Jose Molinom a Frankom Sherwoodom Rowlandom Nobelovu cenu za chémiu za prácu v oblasti chémie atmosféry, najmä tvorbe a rozklade ozónu. Paul Crutzen je známy vďaka výskumu ...

                                               

Altokumulus

Altokumulus alebo vysoká kopa je oblak strednej výškovej hladiny. Nad polárnymi oblasťami sa vyskytuje vo výškach od 2000 do 4000 metrov, nad trópmi do 6000 metrov. Pozostáva hlavne z vodných kvapiek. Jeho vzhlad je velmi premenlivý, často máva t ...

                                               

Altostratus

Altostratus alebo vysoká sloha je oblak strednej hladiny. Vyskytuje sa vo výškach 2 000 až 6 000 metrov a môže byť hrubý 2 000 až 3 000 metrov. Môže pokrývať velkú oblasť. Vo svojom vrchole obsahuje ladové kryštáliky, v nižších vrstvách vodné kva ...

                                               

Cirokumulus

Cirokumulus alebo riasokopa alebo riasová kopa je oblak velkých výšok pozostávajúci výlučne z ladových kryštálikov, velmi zriedkavo aj z tzv. prechladených vodných kvapiek. Nachádza sa vo výškach 6 000 až 12 000 metrov. Je to spravidla biely obla ...

                                               

Cirostratus

Cirostratus alebo riasosloha alebo riasová sloha je vysoko položený oblak. Je to oblak vysokej hladiny, vyskytuje sa vo výškach 6 až 12 km. Pozostáva výlučne z ladových kryštálikov. Ide o tenký biely mrak, v ktorom nerozoznávame jednotlivé oblaky ...

                                               

Cirus

Cirus alebo riasa je oblak s vysokou hladinou a je najčastejším oblakom tejto hladiny. Vzniká v oblastiach velmi nízkych teplôt −40 °C až −50 °C. Pozostáva výlučne z ladových kryštálikov velkosti až do 0.05 mm. Keď sú kryštáliky dosť velké na to, ...

                                               

Cloud seeding

Cloud seeding, v doslovnom preklade osievanie oblakov, je typ modifikácie počasia za účelom zvýšenia zrážok na určitom území. Cielom tohto procesu je zmeniť alebo zvýšiť množstvo dažďa, ktorý padá z oblakov rozptýlením chemikálií vo vzduchu, ktor ...

                                               

Cumulonimbus incus

Cumulonimbus incus je velký, vysoký oblak, ktorého horná časť sa rozširuje do tvaru lievika, alebo nákovy. Väčšinou je tiež zretelná vláknitá štruktúra. Incus z latinčiny nákova, skratka inc je jedna z oblačných zvláštností. Môže sa vyskytovať pr ...

                                               

Cumulus congestus

Cumulus congestus je druh oblaku, ktorý vzniká v nestabilných oblastiach atmosféry pri konvekcii. Často je charakteristický ostro ohraničenými okrajmi a prudkým vertikálnym vývojom. Cumulus congestus je vytvorený pomocou silného vzostupného prúdu ...

                                               

Cumulus mediocris

Cumulus mediocris je oblak nízkych až stredných výšok typu kumulus, s výraznejším vertikálnym vývojom než má cumulus humilis. Z týchto oblakov zvyčajne nevypadávajú zrážky. Zvyčajne sa tvoria pred prechodom studeného frontu alebo pri nestabilných ...

                                               

Hmla

Hmla je "atmosférický aerosól, ktorý pozostáva z velmi malých vodných kvapiek, resp. drobných ladových kryštálikov rozptýlených vo vzduchu, ktorý zmenšuje vodorovnú viditelnosť pri zemi aspoň v jednom smere pod 1 km". Hmla preto vzniká najčastejš ...

                                               

Kumulonimbus

Kumulonimbus alebo dažďová kopa je oblak rozprestierajúci sa vo všetkých výškových hladinách. Možno ho zaradiť medzi oblaky nízkej hladiny, ale siaha do velkej výšky - niekedy až nad tropopauzu. V spodnej časti pozostáva z vodných kvapiek, pri vr ...

                                               

Kumulus

Kumulus alebo kopa je typ kupolovitého oblaku vyskytujúci sa v malých výškach. Oblaky typu kumulus vznikajú pri konvekcii a jej vplyvom rastú do výšky. Princípom vzniku je "bublina" teplého vzduchu, ktorá sa odlepí od prehriateho terénu na povrch ...

                                               

Nimbostratus

Nimbostratus, po slovensky dažďová sloha je nízko položený oblak vyskytujúci sa vo výškach do 3000 metrov. Je tmavý a beztvarý, môže však vyzerať ako osvetlený zvnútra, keď medzerami v ňom presvitá svetlejší stratus nad ním. Má velmi nízku základ ...

                                               

Nočné svietiace oblaky

Nočné svietiace oblaky alebo mračná sú striebristé oblaky viditelné na večernej oblohe po západe Slnka. Sú zložené z drobných kryštálikov ladu a svietia vďaka odrazenému slnečnému svetlu.

                                               

Stratokumulus

Stratokumulus, po slovensky slohokopa alebo slohová kopa, je nízky oblak, zvyčajne so základňou v menšej výške ako 2 000 metrov. Pozostáva výlučne z vodných kvapôčok. Vyskytuje sa vo forme bielych až sivých vrstiev alebo skupín jednotlivých oblak ...

                                               

Stratus

Stratus, po slovensky sloha alebo vrstva, je nízko položený oblak. Nachádza sa vo výškach do 3 000 metrov so základňou nižšie ako 2 000 metrov. Ak tento oblak leží na zemi, hovoríme o hmle. Má vzhlad beztvarej sivej vrstvy, cez ktorú môžeme, v zá ...

                                               

Babie leto

Babie leto je "obdobie suchého, málo veterného, slnečného a cez deň velmi teplého obdobia, ktoré sa vyskytuje v Európe obvykle v septembri alebo októbri". Tento jav je spôsobený rozsiahlou anticyklónou, ktorá sa v tomto období vyskytuje nad stred ...

                                               

Gulový blesk

Gulový blesk je prírodný atmosférický jav, ktorý sa vyskytuje obvykle v búrkovom počasí. Prejavuje sa ako gulovitý útvar najčastejšie o priemere niekolko centimetrov až decimetrov, rôznych farieb od žltej až po modrú, pohybujúci sa obvykle po dob ...

                                               

Tornado Alley

Tornado Alley je hovorové označenie pre časť Spojených štátov, v ktorej sa najčastejšie vyskytujú tornáda. Aj keď táto oblasť nie je oficiálne definovaná, väčšinou sa pojem spája s územím medzi Skalnatými a Apalačskými vrchmi. Tornado Alley býva ...

                                               

Alert

Alert je najsevernejšie obývané miesto na Zemi, nachádzajúce sa v kanadskom teritóriu Nunavut na Ellesmerovom ostrove asi 10 km západne od Cape Sheridan. Leží na pobreží zamrznutého Lincolnovho mora. Severný pól je od Alertu vzdialený 817 km. Sta ...

                                               

Eureka (Nunavut)

Eureka je observatórium v severnej Kanade v provincií Nunavut. Jedná sa o druhé najsevernejšie obývané miesto na svete. Nachádza sa na Ellesmerovom ostrove na terajšej stanici je priemerne najnižšia teplota a najmenej zrážok v celej Kanade. Eurek ...

                                               

Blizard

Blizard je druh silného a studeného vetra sprevádzaného silným snežením, najmä v Severnej Amerike, ale zvyknú sa vyskytovať aj v Strednej Európe. Blizardy vznikajú, keď sa systém vysokého tlaku dostane do styku s oblasťou nízkeho tlaku, následne ...

                                               

Ekvatoriálne pásmo

Ekvatoriálne pásmo je bioklimatické pásmo Zeme, ktoré sa nachádza pozdĺž rovníka približne v oblasti medzi obratníkmi, no niekedy sa v dôsledku klimatických činitelov z týchto oblastí odchyluje na sever či juh. Zodpovedá vlhkému tropickému pásmu. ...

                                               

Globálne ochladzovanie

O globálnom ochladzovaní hovoríme, keď sa trend klimatickej zmeny, teda smer pohybu priemerných teplôt oceánov a atmosféry v globálnom meradle, zmení zo stúpajúceho alebo stagnujúceho, na zostupný. S termínom globálne ochladzovanie je tiež spojen ...

                                               

Meteorologická stanica v Jaslovských Bohuniciach

Meteorologická stanica v Jaslovských Bohuniciach je meteorologická stanica pri obci Jaslovské Bohunice.

                                               

Observatórium Stará Lesná

Observatórium Stará Lesná je astronomické observatórium, ktoré sa nachádza v Starej Lesnej v okrese Kežmarok vo výške 785 metrov nad morom. Observatórium patrí pod Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, v jeho areáli sa nachádza meteorologi ...

                                               

Podnebie (klíma)

Podnebie alebo klíma alebo zriedkavo povetrie je dlhodobý režim atmosférických dejov určitého miesta alebo územia podmienený slnečným žiarením, povrchom, atmosférickou cirkuláciou, energetickou bilanciou systému Zem-atmosféra a ludskými zásahmi. ...

                                               

Supercela

Supercela je jednobunková konvektívna búrka, ktorá obsahuje jeden dlhotrvajúci, rotujúci výstupný prúd a dva zostupné prúdy. Na radare ju charakterizuje mezocyklóna. Supercely bývajú sprevádzané divokým počasím – obrovskými krúpami, tornádami, pr ...

                                               

Tropická cyklóna

Tropická cyklóna je cyklóna nad tropickými oblasťami oceánov, najčastejšie v pásmach medzi 5 až 20 ° severnej a južnej zemepisnej šírky. Na rozdiel od mimotropickej cyklóny je tropická cyklóna hlbšia a je menej široká. Posledné štádium tropickej ...

                                               

Tropické pásmo

Tropické pásmo je typické pre oblasti, ktoré majú teplé a suché počasie po celý rok. V dôsledku nízkej miery oblačnosti je povrch intenzívne ožarovaný Slnkom. Vyskytujú sa tu oblasti s najvyššími teplotami na Zemi, nezriedka presahujúcimi 40 až 5 ...

                                               

Úbytok ladu v Arktíde

Pod úbytkom ladu v Arktíde rozumieme v posledných rokoch zaznamenané zmenšovanie objemu ladu v Severnom ladovom oceáne a pozorované roztápanie Grónskeho ladovca. Počítačové modely ukazujú, že úbytok ladu v Arktíde bude pokračovať aj v budúcnosti, ...

                                               

Vánok

Vánok je prvý stupeň Beaufortovej stupnice sily vetra. Odpovedá rýchlosti 0.3 až 1.5 m.s -1 resp. 1 až 5 km.h -1. Rozpoznávacie znaky na pevnine: smer vetra sa dá väčšinou rozoznať iba podla pohybu dymu, pretože vietor je tak slabý, že väčšinou n ...

                                               

Zrážky

Zrážky sú častice vody, ktoré vznikajú kondenzáciou vodnej pary, a ktoré padajú z oblohy či kondenzujú priamo na zemskom povrchu. Zrážky pokrývajú velkú časť pojmu hydrometeor. Zrážky sú jednou z hlavných častí kolobehu vody v prírode. Priemerné ...

                                               

Vzduch

Vzduch je názov zmesi plynov v atmosfére Zeme. Stlačený vzduch v tlakových nádobách sa používa ako dýchací plyn. Čistý vzduch je rovnorodá zmes. Zem obklopuje asi 2 000 kilometrov vysoká vrstva vzduchu. Prírodný vzduch obsahuje takmer vždy aj vod ...

                                               

H-x diagram

h-x diagram je stavový diagram vlhkého vzduchu, v ktorom sa zobrazuje závislosť špecifickej entalpie na špecifickej vlhkosti vzduchu. Z praktických dôvodov nie sú osi tohoto diagramu kolmé, ale zvierajú uhol najčastejšie 135°. Na os úsečiek sa vy ...

                                               

Ukladanie energie do stlačeného vzduchu

Ukladanie energie do stlačeného vzduchu sa spája s kompresiou vzduchu, ktorý je neskôr použitý ako zdroj energie. Pri zariadeniach väčšej kapacity, môže byť uložený počas periód s nízkym dopytom po energii a použitý počas periód s vyšším dopytom. ...

                                               

Vlhkosť vzduchu

Špecifická vlhkosť je hmotnosť vodných pár pripadajúcich na jednotku hmotnosti suchého vzduchu. Označuje sa x {\displaystyle x} a má jednotku kg.kg sv -1. x = m p m v = 0, 622. p − p {\displaystyle x={\frac {m_{p}}{m_{v}}}=0.622.{\frac {p_{p}}{p- ...