Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 334
                                               

Motorová nafta

Motorová nafta je kvapalné palivo tvorené zmesou ťažšie odparitelných uhlovodíkov a ďalších prídavných látok. Obvyklý počet atómov uhlíka v jednotlivých molekulách uhlovodíkov tvoriacich základ zmesi je medzi 9 až 22. Nafta sa používa ako palivo ...

                                               

Skvapalnený ropný plyn

Skvapalnený ropný plyn je plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo ako vedlajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách, a ktorý sa v podstate skladá z niektorých z nasledujúcich uhlovodíkov: propán, propén, bután, izobután, ...

                                               

Skvapalnený zemný plyn

Skvapalnený zemný plyn alebo kvapalný zemný plyn je druh paliva. Zemný plyn sa v skvapalnenej forme v prírode prakticky nevyskytuje. Je skvapalňovaný po vyťažení, aby mohol byť dopravovaný na odbytisko, väčšinou pomocou tankerov. Lodnou dopravou ...

                                               

Stlačený zemný plyn

Stlačený zemný plyn alebo CNG je alternatívne palivo pre spalovacie motory, ktoré môže nahradiť benzín alebo naftu. Získava sa stlačením zemného plynu na tlak 20 – 22 MPa. Uskladňuje sa v nádobách valcového alebo gulového tvaru.

                                               

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabulke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1. Vo volnej prírode sa atómy vodíka nenachádzajú, pri zrode atómového vodíka sa okamžite spája do molekuly H 2. Zaraďuje sa do prvej aj do siedmej skupiny ...

                                               

Zemný plyn

Zemný plyn je vysokohodnotná horlavá plynná zmes vyskytujúca sa vo velkých ložiskách v zemskej kôre. Z chemického hladiska je to plynná zmes najmä alkánov s prímesou vyšších uhlovodíkov a ďalších plynov, v ktorej prevažuje metán. V užšom zmysle p ...

                                               

Potrubná doprava

Potrubná doprava je v širšom zmysle akákolvek doprava používajúca potrubie ako dopravnú cestu, v užšom zmysle len takáto doprava okrem dopravy kvapalných alebo plynných látok. Používa sa v širšom zmysle na prepravu nerastných surovín, napríklad r ...

                                               

Kanalizácia

Kanalizácia je technické zdravotné zariadenie a ich sústava, slúžiaca na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd vrátane ich vyčistenia. Pomocou sústavy podzemných stôk a nadzemných objektov odvádza dažďové, domové a priemyselné odpadové vody, k ...

                                               

Potrubie

Potrubie je dopravný prostriedok pozostávajúci z tesne pospájaných rúr. Potrubie je určené na dopravu kvapalín, plynov, ale aj sypkého materiálu. Potrubím je však možné prepravovať napríklad aj poštu. Potrubie musí byť nepriepustné, musí mať možn ...

                                               

Vodovod

Vodovod je sústava aktívnych a pasívnych prvkov slúžiacich na dopravu vody od jej spracovatelovi ku konečnému spotrebitelovi. Na Slovensku sú týmito spracovatelmi jednotlivé vodárenské spoločnosti. Predchodcom vodovodu sú takzvané akvadukty, ktor ...

                                               

Trolejbusová doprava

Trolejbusová doprava je doprava prevádzkovaná po vozovke pozemných komunikácií a jej vozidlá i zastávky sú velmi podobné autobusovým. Od autobusovej dopravy sa trolejbusová doprava líši tým, že trolejbusy vyžadujú trakčné elektrické vedenie.

                                               

Trakčné vedenie

Trakčné vedenie je sústava elektrických vedení a zariadení na ich upevnenie a delenie, ktorá slúži na napájanie elektrických hnacích vozidiel zberačom. Jeho časti sú: napájacie vedenie spája napájaciu stanicu s trolejovým vedením zosilňovacie ved ...

                                               

Trolejové vedenie

Trolejové vedenie je vedenie, slúžiace na napájanie kolajových vozidiel alebo trolejbusov elektrickou energiou. Je to hlavná súčasť trakčného vedenia. Trolejové vedenie sa skladá zo závesného lana a vodorovného trolejového lana, pričom pri trolej ...

                                               

Miestna doprava

Miestna doprava je druh vnútroštátnej dopravy. Spravidla ide o vykonávanie dopravy na najmenšej administratívnej úrovni krajiny 1. Na Slovensku je synonymum miestnej dopravy obecná doprava. Podla kritéria použitej dopravnej cesty je vo väčšine pr ...

                                               

Mimooblastná doprava

Mimooblastná doprava je druh vnútroštátnej dopravy. Spravidla ide o vykonávanie dopravy medzi viacerými spádovými oblasťami. Na Slovensku sa takáto doprava nazýva aj medzimestská doprava alebo dialková doprava. Vykonáva sa spravidla v rámci krajo ...

                                               

Vnútrooblastná doprava

Vnútrooblastná doprava je druh vnútroštátnej dopravy. Spravidla ide o vykonávanie dopravy medzi mestom a ostatnými obcami, s ktorými má úzky vzťah a pre ktoré je spádovou oblasťou. Na Slovensku sa takáto doprava nazýva prímestská doprava. Vykonáv ...

                                               

Vodná doprava

Vodná doprava je odbor dopravy, ktorý sa zakladá na pohybe plavidla vo/na vode, výsledkom ktorého môže byť lodná doprava nákladu a osôb. Vodná doprava prebieha na vodných tokoch, kanáloch, vodných plochách, moriach a oceánoch. Podla spôsobu pohyb ...

                                               

Velký kanál

Velký kanál je najdlhšia staroveká umelá rieka sveta. Začína v pekinskom obvode Tchung-čou, prechádza Tiencinom a provinciami Che-pej, Šan-tung, Ťiang-su a Če-ťiang až do mesta Chang-čou.

                                               

Dagen H

Dagen H znamená v švédčine deň vpravo, pričom sa skratka H vzťahuje na švédske slovo höger – vpravo, pravý, a označuje deň, keď Švédsko prešlo z lavostrannej na pravostrannú dopravu. Táto zmena nastala v nedelu 3. septembra 1967 o 5. hodine ráno.

                                               

Zavedenie pravostrannej premávky v Česko-Slovensku

K zavedeniu jazdy vpravo "v primerane vhodnej dobe" sa signatárske štáty vrátane Česko-Slovenska zaviazali v rámci dodatku k Parížskej dohode v roku 1926. V roku 1931 Česko-Slovensko prislúbilo, že zmenu zavedie do piatich rokov. Bolo o nej však ...

                                               

Betterment

Betterment je online investičná spoločnosť, so sídlom v New York City. Spadá pod autoritu amerických kontrolných orgánov finančného trhu, Securities and Exchange Comission a Financial Industry Regulatory Authority. Taktiež známa ako Betterment.co ...

                                               

Diners Club International

Diners Club International, založená pod menom Diners Club, je spoločnosť poskytujúca platobné karty vlastnená firmou Discover Financial Services. Zakladatelmi sú Frank X. McNamara, Ralph Schneider, Matty Simmons a Alfred S. Bloomingdale, ktorí v ...

                                               

Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc., je americká nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa investičným bankovníctvom a finančnými službami so sídlom v New Yorku. Ponúka služby v oblasti investičného manažmentu, cenných papierov, správy majetku, sprostredkovatel ...

                                               

HSBC

HSBC Holding plc je britská nadnárodná holdingová spoločnosť zaoberajúca sa bankovníctvom a finančnými službami. V roku 2018 bola siedmou najväčšou bankou na svete a najväčšou bankou v Európe s aktívami v hodnote 2.558 bilióna amerických dolárov ...

                                               

IronFX

IronFX Global, známa tiež pod menom IronFX, je spoločnosť pôsobiaca v oblasti online obchodovania na medzinárodnom devízovom trhu, ktorú v meste Limassol na Cypre v roku 2010 založil Markos A. Kashiouris, európsky podnikatel, ktorý bol v roku 201 ...

                                               

MasterCard

Mastercard incorporated, MasterCard od roku 1979 do 2016 a mastercard od roku 2016, je nadnárodná spoločnosť, sídliacia v Spojených štátoch amerických. Celosvetovo je jej hlavnou činnosťou spracovanie platieb medzi bankami obchodníkov a bankami v ...

                                               

OVB Holding

OVB Holding AG je nadnárodná akciová spoločnosť, zaoberajúca sa poskytovaním finančných služieb a finančného poradenstva. Bola založená v roku 1970 v Kolíne nad Rýnom. Od roku 2006 je kótovaná na frankfurtskej burze. Pôsobí v 14 európskych krajin ...

                                               

Visa

Visa, Inc., bežne označovaná ako VISA, je nadnárodná spoločnosť so sídlom v San Francisco v Kalifornii, Spojených štátoch. Spoločnosť prevádzkuje najväčšiu svetovú sieť elektronických platieb, správu platieb medzi finančnými inštitúciami, obchodn ...

                                               

Slovenská dokumentárna fotografia

Slovenská dokumentárna fotografia nadväzuje na tradíciu dokumentárnej fotografie stredoeurópskeho priestoru. Jej slovenskí predstavitelia neboli početní v rámci Československa. V deväťdesiatych rokoch sa tiež zdalo, že slovenský dokument ako samo ...

                                               

Advanced Photo System

Advanced Photo System je formát filmu pre fotografiu. Kodak ho nazýva obchodným názvom "Advantix". Snímač má 3 formáty obrazu: P ako "panoramic" 30.2 x 9.5 mm; pomer strán obrazu 3:1; 4x12" výtlač H ako "High Definition" 30.2 × 16.7 mm; pomer str ...

                                               

Camera Work

Camera Work bol fotografický a výtvarný štvrťročník, ktorý vychádzal v Spojených štátoch v rokoch 1903 – 1917. Vydavatelom bol americký fotograf, publicista a galerista Alfred Stieglitz. Časopis vychádzal v náklade 1000 výtlačkov. Vychádzali v ňo ...

                                               

Canon EOS

Canon EOS samozaostrovací 35 mm filmový a digitálny systém zrkadloviek bol uvedený v roku 1987 spolu s fotoaparátom Canon EOS 650 a v súčasnosti sa stále používa pre najnovšie digitálne zrkadlovy od spoločnosti Canon. Skratka EOS bola zvolená pod ...

                                               

Dezider Németh

Mestu zostal verný počas celého svojho života, o čom svedčí jeho bohatý umelecký archív. Ako sám hovorí ak by sme mali zobrať do rúk každú jednu fotografiu, potrebovali by sme niekolko rokov." K fotografovaniu sa dostal ako 8-ročný vďaka svojím s ...

                                               

Digitálna fotografia

Digitálna fotografia, na rozdiel od filmovej fotografie, používa elektronické zariadenia na zachytenie statického obrazu a následné obrázkov v binárnej forme. Toto ulahčuje ich úpravu na osobných počítačoch a taktiež schopnosť okamžite vidieť nas ...

                                               

Elektronický hladáčik

Elektronický hladáčik alebo EVF je spôsob zobrazenia snímaného obrazu do hladáčika pre obsluhu nie je priamo cez optické členy, ale sprostredkovane, kedy je snímaný obraz zosnímaný čipom a zobrazený na malom LCD zobrazovači v hladáčiku. Prenos ob ...

                                               

Expozícia (fotografia)

Expozícia alebo osvit je vo fotografii dej osvitu svetlocitlivej záznamovej vrstvy; označuje aj celkové množstvo svetla, ktoré je na expozíciu potrebné. Správna expozícia je daná citlivosťou fotografického materiálu, meranou pomocou štandardu ISO ...

                                               

Fotografický objektív

Fotografický objektív je optický objektív alebo sústava šošoviek použitá v spojení s telom fotoaparátu a mechanizmom tvoriacim obrázky objektov buď na fotografickom filme alebo na inom médiu schopnom uchovať obraz chemicky alebo elektronicky. Aj ...

                                               

Françoise Demulderová

Françoise Demulder bola francúzska vojnová fotografka, ktorá v roku 1976 ako prvá žena zvíťazila v prestížnej súťaži World Press Photo. Víťaznou fotografiou bola čierno-biela snímka Palestínčanky, dvíhajúcej ruky k zamaskovanému ozbrojenému mužov ...

                                               

House and Garden (časopis USA)

House & Garden bol americký časopis, ktorý vychádzal ako mesačník; vydávala ho spoločnosť Condé Nast Publications. Zameriaval sa na interiérový design, zábavu a záhradne práce. Časopisu po prvýkrát vyšiel v roku 1901 ako časopis venovaný architek ...

                                               

Ihagee

Ihagee bola spoločnosť, ktorá sa preslávila jednou z najlepších značiek zrkadloviek vôbec – fotoaparátu značky Exakta. Spoločnosť Ihagee založil Holanďan Johan Steenbergen v roku 1912 v Drážďanoch, neskôr so skratkou IHG. Firma vyrábala rôzne fot ...

                                               

Kevin Carter (fotograf)

Kevin Carter bol juhoafrický fotograf a žurnalista. Bol členom skupiny žurnalistov známej ako "Bang-Bang Club". Snažili sa odhaliť zverstvá apartheidu. V marci 1993 odišiel do Sudánu zdokumentovať miestne rebelské povstanie. Zažil šok z videnia v ...

                                               

Kinofilmový skener

Kinofilmový skener je zariadenie, ktoré slúži na skenovanie fotografického filmu priamo do počítača, čiže bez potreby vyvolať najprv fotografiu a potom ju zoskenovať. Oproti stolnému skeneru má niekolko výhod; fotograf môže priamo upravovať pomer ...

                                               

Mamut (fotoaparát)

Mamut je doskový fotoaparát nadštandardných rozmerov, ktorý vymyslel a postavil americký fotograf a vynálezca George Raymond Lawrence v roku 1900. Fotoaparát vážil 1400 libier a exponoval fotografické dosky vo velkosti 8 × 4.5 stôp výrobcu Cramer ...

                                               

Nikon (spoločnosť)

Nikon Corporation je japonská firma, ktorá je jedným z popredných svetových výrobcov klasických a digitálnych fotoaparátov a fotografickej optiky. Okrem vybavenia pre fotografiu vyrába aj ďalšie optické prístroje, ako sú napríklad mikroskopy, ďal ...

                                               

Nikon D200

Nikon D200 je poloprofesionálna digitálna zrkadlovka. Radí sa medzi spotrebitelské zrkadlovky ako Nikon D50 a D70s a špičkové profesionálne modely ako Nikon D2Hs a D2Xs. Často je používaná ako záložné telo na doplnenie k špičkovej profesionálnej ...

                                               

Širokouhlý objektív

Širokouhlý objektív je objektív vo fotografii a kinematografii, ktorého ohnisková vzdialenosť je podstatne kratšia ako ohnisková vzdialenosť normálneho objektívu pre velkosť obrazu vytvoreného fotoaparátom, čo môže byť dané rozmermi políčka obraz ...

                                               

The Linked Ring

The Linked Ring Brotherhood bol fotografický spolok založený v Velkej Británii v roku 1892. K jeho zakladatelom George Davisonovi a H. P. Robinsonovi sa pridal rad významných fotografov nielen britských, ale tiež z ďalších krajín Európy a zo Spoj ...

                                               

Zrkadlovka

Zrkadlovka je fotoaparát používajúci na zobrazenie scény v hladáčiku zrkadlo. Dnes sa takmer všetky filmové zrkadlovky nahradili digitálnymi zrkadlovkami.

                                               

Český svět

Český svět bol ilustrovaný fotografický dvojtýždenník, ktorý v rokoch 1904 – 1929 patril k spoločenským časopisom. Pred prvou svetovou vojnou to bol najvýznamnejší obrazový časopis v češtine. Tento magazín prispěl k vývoju reportážnej a novinársk ...

                                               

Daily Graphic

Daily Graphic boli ilustrované noviny, ktoré vychádzali každý deň v Spojených štátoch amerických od roku 1873. Založila ich v New Yorku firma kanadského rytca a zverejňovať ich začala v marci toho istého roku. Noviny boli bohato ilustrované rytin ...