Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 33
                                               

List Efezanom

List Efezanom alebo List apoštola Pavla Efezským alebo List Efežanom je kniha Nového zákona. Jeho autorstvo sa tradične pripisuje apoštolovi Pavlovi. O jeho autorstve však biblisti stále diskutujú. Spis má základné prvky listu ale podobá sa viac ...

                                               

List Filemonovi

List Filemonovi alebo List apoštola Pavla Filemonovi je kniha Nového zákona. Jeho autorstvo sa tradične pripisuje apoštolovi Pavlovi. Zaraďuje sa medzi pastorálne listy.

                                               

List Filipanom

List Filipanom alebo List apoštola Pavla Filipským je kniha Nového zákona. Jeho autorstvo sa tradične pripisuje apoštolovi Pavlovi. Je to Pavlov list z väzenia pre kresťanov vo Filipách. Je označovaný za list radosti, ktorú v ňom zdôrazňuje, hoci ...

                                               

List Galaťanom

List Galaťanom alebo List apoštola Pavla Galatským je kniha Nového zákona. Jeho autorstvo sa tradične pripisuje apoštolovi Pavlovi. List sa obracia na kresťanov v Galacii. Galaťanov chce presvedčiť, že spásu si nemôžu zaslúžiť skutkami ale iba vi ...

                                               

List Hebrejom

List Hebrejom alebo List Židom je kniha Nového zákona. Jeho autorstvo sa tradične pripisovalo apoštolovi Pavlovi. List bol zaradený do zbierky Pavlových listov, ale o Pavlovom autorstve sa na kresťanskom Západe diskutovalo. Na východe bolo Pavlov ...

                                               

List Kolosanom

List Kolosanom alebo List apoštola Pavla Kolosenským je kniha Nového zákona. Jeho autorstvo sa tradične pripisuje apoštolovi Pavlovi. List je písaný z väzenia pre kresťanov v Kolosách.

                                               

List Rimanom

List Rimanom alebo List apoštola Pavla Rímskym je kniha Nového zákona. Je Pavlov najdlhší, najsystematickejšie komponovaný a teologicky najvýznamnejší list. Jeho autorstvo sa tradične pripisuje apoštolovi Pavlovi.

                                               

List Títovi

List Títovi alebo List apoštola Pavla Titovi alebo List Titovi je kniha Nového zákona. Jeho autorstvo sa tradične pripisuje apoštolovi Pavlovi. Zaraďuje sa medzi pastorálne listy. List je skôr úradného než osobného charakteru. Pravdepodobne obsah ...

                                               

Lokália

Lokália bola v minulosti v rímskokatolíckej cirkvi duchovná správa s vlastným kňazom mimo sídla farnosti. Kňaz ustanovený na výkon duchovnej správy v dotknutom mieste sa označoval ako lokalista, eventuálne sa používalo označenie expozitúra, a pre ...

                                               

Micheáš (prorok)

Micheáš bol starozákonný prorok. Je podla neho nazvaná Kniha proroka Micheáša. Pochádzal z dediny Morešet Gat ležiacej juhozápadne od Jeruzalema. Nepatril k prorokom z povolania, keďže proti nim vystupuje. Žil v rovnakej dobe ako Izaiáš a Ozeáš. ...

                                               

Mojžiš (Biblia)

Mojžiš bol najväčším prorokom judaizmu a pripisuje sa mu autorstvo piatich kníh Starého zákona. Mojžiša za významného proroka považuje aj kresťanstvo a islam.

                                               

Mokoš

Martin Pitro, Zdeněk Vokáč, Bohové dávných Slovanu, ISV, Praha, 2002 VÁŇA, Zdeněk. Svět slovanských bohu a démonu. Praha: Panorama, 1990. 280 s. ISBN 80-7038-187-6.

                                               

Morena

Morena alebo Kyselica bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti, velmi známa i v dnešnom folklóre. Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda. Nie je však možné považovať ju len za bohyňu smrti, alebo za akúsi ohyzdnú starenu. Je vraj velmi krásna. ...

                                               

Mormonizmus

Mormonizmus je duchovný smer niekolkých rôznych kresťanských cirkví spojených s postavou "proroka" Josepha Smitha alebo jeho dielom Kniha Mormonova. V súčasnej dobe sú dominantné predovšetkým 3 mormonské spoločenstvá: Kristova komunita RLDS - reo ...

                                               

Nehemiáš (biblická postava)

Nehemiáš je postava zo Starého zákona. Bol čašníkom na dvore perzského krála v Súzach. Nehemiáš si od perzského krála vyžiadal povolenie spravovať Jeruzalem.Jeho motívom bola obnova mestských hradieb. Trvala len 52 dní. V Jeruzaleme pôsobil ako s ...

                                               

Numeri

Numeri, po hebrejsky Be-midbar/Bemidbar, je štvrtá kniha Tóry a hebrejskej Biblie. Kniha pokračuje v opise udalostí po oslobodení Izraelitov z Egypta, ktoré boli zapísané v knihe Exodus. Člení sa nasledovne: Príprava na odchod od Sinaja Cesta od ...

                                               

Oltár

Velkosti starovekých oltárov bolo neskôr dosahovaných velmi zriedka napr. oltár rozmerov 198x23m v Syrakusách. Oltáre stavali obvykle na otvorených miestach, často boli určené k zápalným obetám. Známy je oltár z Pergamu z 2. Storočia p.n.l. ozdbe ...

                                               

Onan

Onan je biblická postava, druhý syn Júdu, syna praotca Jakuba. Podla Onana je pomenovaná onania sebaukájanie. Ide o nesprávnu asociáciu s biblickým textom Gn 38, 1-10. Onan v skutočnosti vykonával prerušovanú súlož, pretože odmietal splodiť Tamar ...

                                               

Ozeáš (prorok)

Ozeáš alebo Hozeáš bol jeden z biblických prorokov a zároveň autor knihy Ozeáš, ktorá je súčasťou židovského Tanachu a kresťanského Starého zákona. Ozeáš, syn Bériho, bol prorokom v období panovania judských králov Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechi ...

                                               

Paromova Dúbrava

Paromova Dúbrava je občina, neformálne združenie ludí jazyčníckeho vierovyznania, pociťujúcich potrebu žiť aktívnym náboženským životom. Občina je základňou pre organizovanie staroslovanských sviatkov, obradov, poznávanie a štúdium predkesťanskéh ...

                                               

Pavol IV. (pápež)

Pavol IV., vlastným menom Giovanni Pietro Carafa bol pápež, ktorého pontifikát trval od 23. mája 1555 do jeho smrti 18. augusta 1559. Narodil sa v dedinke Capriglio asi 30 km od Turína dostal meno Giovanni.

                                               

Perún

Perún, po slovensky aj Parom, je staroslovanský boh hromu a blesku, velmi podobný indickému božstvu Varuna a gréckemu božstvu Uranu. Okrem starých Slovanov ho uctievali aj Litovci, Lotyši a starí Prusi. Zobrazoval sa ako muž drsného výrazu s mede ...

                                               

Pieseň piesní

Pieseň piesní alebo Velpieseň alebo Pieseň Šalamúnova alebo len Pieseň je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi poučné knihy. V hebrejskej Biblii sa zaraďuje medzi ketubím. Tradične sa jej autorstvo pripisuje Šalamúnovi.

                                               

Pius IV.

Pius IV., vlastným menom Giovanni Angelo de Medici di Marignano bol 224. pápež rímskej cirkvi. Jeho pontifikát trval od 25. decembra 1559 do jeho smrti. Narodil sa v Miláne a dostal meno Giovanni. Tento pápež obnovil zasadnutie už niekolkokrát pr ...

                                               

Pohanstvo

Pohanstvo alebo paganizmus je označenie, ktoré používajú vyznávači abrahámovskych monoteistických náboženstiev pre západné predkresťanské, prírodné alebo polyteistické náboženstvá. V širšom význame termín pohan môže označovať všetkých inovercov, ...

                                               

Popiel

Popiel bola legendárna postava v slovanskej mytológií. Bol polským kňazom, posledným z dynastie Popielovcov. Kronikár Gallus Anonymus ho popisoval ako velmi zlého a nespravodlivého panovníka. Je tiež známy ako Popiel, "ktorého zožrali myši". Podl ...

                                               

Prithví

Prthví alebo Prthví mátá je indická bohyňa zeme, významná bohyňa rgvédskeho panteónu, manželka Djausa. Ako Prithví Dévi je jednou z dvoch manželiek boha Višnu.

                                               

Protestantská teológia

Protestantská teológia vychádza iba z Biblie a zavrhuje autoritu ústneho podania. Vyvinul sa smer ortodoxno-konzervatívny a liberálno-racionalistický.

                                               

Prvý Jánov list

Prvý Jánov list alebo Prvý list Jánov je kniha Nového zákona. Podla tradície je jeho autorom apoštol Ján. V spise chýbajú charakteristické prvky listu.

                                               

Prvý list Timotejovi

Prvý list Timotejovi alebo Prvý list apoštola Pavla Timoteovi je kniha Nového zákona. Jeho autorstvo sa tradične pripisuje apoštolovi Pavlovi. Zaraďuje sa medzi pastorálne listy. List je adresovaný Timotejovi, ktorý je poverený vedením kresťanov ...

                                               

Prvý Petrov list

Prvý Petrov list alebo Prvý list apoštola Petra alebo Prvý list Petrov je kniha Nového zákona. Patrí do skupiny katolíckych listov. Jeho autorstvo sa tradične pripisuje apoštolovi Petrovi. Niektorí kritickí biblisti o Petrovom autorstve pochybujú ...

                                               

Pseudoepigraf

Pseudoepigraf je kniha s falošným názvom; výrazom pseudoepigrafy označujú protestanti starozákonné knihy, ktoré katolícki autori označujú ako apokryfy.

                                               

Pútnické miesto

Pútnicke miesto je miesto, ktoré sa zvyčajne vzhladom na určitý zázrak stalo cielom púte. Zmyslom púte, napríklad v katolicizme, je spravidla uctiť stopy zázraku, ktorý sa tu udial, poprosiť Boha či svätca o uzdravenie, prípadne za také zázračné ...

                                               

Rak (znamenie)

Rak je jedno z astrologických znamení, ktoré je asociované so súhvezdím Rak. Slnko sa v znamení Raka nachádza od 22. júna do 22. júla, v súčasnosti v siderickom zvieratníku od 17. júla do 16. augusta. Opačné znamenie je Kozorožec. V astrológii je ...

                                               

Rastafariánstvo

Rastafariánstvo je spirituálne hnutie s africkými koreňmi, ktoré vzniklo z kresťanstva v 30. rokoch 20. storočia na Jamajke. Prívrženci rastafariánstva uctievajú Hajilä Sillaseho I., niekdajšieho cisára Etiópie, ako božie prevtelenie a jeho narod ...

                                               

Rheia (mytológia)

Rheia bola v starogréckej mytológii dcéra Urána a Gaie. Patrila medzi titanov. Kronova manželka a sestra, matka bohov. Ako bohyňa Zeme je stotožnená s Kybelou.

                                               

Rožňavská diecéza

Biskupstvo Rožňava alebo Rožňavská diecéza, v úradnom styku Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava je rímskokatolícka diecéza na Slovensku so sídlom v Rožňave. Na jej čele je diecézny biskup Stanislav Stolárik. Jej rozloha je 7 000 km². Podlie ...

                                               

Sedisvakancia

Sedisvakancia je označenie obdobia, počas ktorého nie je obsadený cirkevný úrad – najčastejšie úrad diecézneho biskupa alebo pápeža. Kódex kánonického práva určuje postupy, ktorými sa menuje dočasný, alebo trvalý nástupca. V prípade dočasného nás ...

                                               

Sikhizmus

Sikhizmus je jedno z najmladších náboženstiev a podporuje ho asi 20 miliónov veriacich. Dnes je piatym najväčším náboženstvom na svete. Vzniklo v 15. storočí v severnej Indii, v zložitých politických podmienkach. Jeho vyznávači nielenže nefajčia ...

                                               

Siréna (mytológia)

Siréna je podla gréckej mytológie, okrídlená bájna bytosť s hornou polovicou tela ženy a spodnou polovicou vtáka. Podla Homéra žili Sirény na ostrove Sirén a vábili svojím neodolatelným spevom a krásou námorníkov do záhuby.

                                               

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora boli podla Biblie mestá zničené Bohom za hriechy ich obyvatelov. Sodoma, Gomora a okolité mestá boli zničené "sírou a ohňom" Genezis 19.24-25. Odvtedy sú ich mená synonymom nemravného hriechu a ich pádu so známym prejavom Božieho ...

                                               

Spišská diecéza

Biskupstvo Spišské Podhradie alebo Spišská diecéza alebo Spišské biskupstvo, v úradnom styku Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie je rímskokatolícka diecéza na Slovensku so sídlom v Spišskom Podhradí, časti Spišská Kapitula. Bola z ...

                                               

Starokresťanský symbol

Starokresťanský symbol je stručné zhrnutie základných dogiem starokresťanského náboženstva. Ide o tieto: Apostolicum, Nicaeano-constantinopolitanum a Athanasianum.

                                               

Stredoveká teológia

Stredoveká teológia je najvyššie vedenie, ktorého ostatné disciplíny sú iba slúžkami teológie. Utvára sa ako veda v 12. a 13. storočí so scholastikou. Vyučuje sa na univerzitách, na ich teologických fakultách, ktoré sa považujú za fakulty vynikaj ...

                                               

Strelec (znamenie)

Strelec je jedno zo znamení zvieratníka. Je to obdĺžnik na oblohe 9° dlhý a 6° široký. Z východu hraničí so znamením Kozorožec, zo západu so znamením Škorpión. Slnko ním prechádza od 22. novembra do 21. decembra. Bolo pomenované po súhvezdí Strel ...

                                               

Substitučná teológia

Substitučná teológia alebo teológia náhrady je kresťanské učenie, podla ktorého je kresťanstvo naplnením Starého zákona, Židia svojím odmietnutím Ježiša ako Mesiáša definitívne stratili právo nazývať sa vyvoleným národom, sú Bohom zavrhnutí na ic ...

                                               

Súčasná kresťanská filozofia

Súčasná kresťanská filozofia je skupina náboženskofilozofických smerov súčasnej filozofie filozoficky explikujúcich alebo rozvíjajúcich významové útvary generované katolicizmom, protestantizmom a pravoslávím v druhej polovici 19. storočia a v dva ...

                                               

Sunnitský islam

Sunnitský islam alebo sunitský islam je jedna z dvoch hlavných vetiev islamu. Sunniti sú vyznávači tejto vetvy islamu. Sunniti sú vyznávači ortodoxného islamu, ktorí uznávajú sunnu zvyklosť, pravidlo, t. j. súhrn správ o živote Mohameda, jeho zvy ...

                                               

Svarožič

Svarožič je synom slovanského boha slnka Svaroga, neskôr Svarožic prebral solárnu funkciu od svojho otca. Svarožic patrí medzi všeslovanských bohov.

                                               

Šét

Šét alebo Set) bol biblická postava, tretí známy syn Adama a Evy. Podla Biblie sa Šét narodil, keď mal Adam 130 rokov, potom ako ich syn Kain zabil Ábela. Keď mal Set stopäť rokov, narodil sa mu syn Enos Enoš. Neskôr sa mu narodili ďalší synovia ...