Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 324
                                               

Kasačná sťažnosť

Kasačná sťažnosť je v právnom poriadku Slovenskej republiky mimoriadny opravný prostriedok v správnom súdnictve. Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť právoplatné rozhodnutie krajského súdu vydané v správnom súdnictve. O kasačných sťažnostiach rozho ...

                                               

Obec (správna jednotka)

Obec je základná územnosprávna jednotka verejnej správy. V tomto zmysle je prejavom samosprávy i, v rôznej miere podla typu obce, štátnej správy. V niektorých štátoch je obec takmer každé mesto či dedina, v iných je obvyklé, že obec je tvorená vä ...

                                               

Priestupok

Priestupok je previnenie voči zákonnému nariadeniu, alebo zákonu, ale nespĺňa charakteristiku prečinu ani zločinu svojou povahou ani časovým obdobím. Príkladom môže byť zlé parkovanie v meste. V tomto prípade je možné tento priestupok riešiť na m ...

                                               

Správne konanie

Správne konanie alebo administratívne konanie je konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Správne konanie sa na Slovensku ria ...

                                               

Správny orgán

Správny orgán je vo všeobecnosti pomerne samostatná, organizačne vyčlenená zložka správnej organizácie verejnej správy, vybavená príslušnou právomocou a pôsobnosťou. Na Slovensku je správny orgán definovaný v § 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom ...

                                               

Školský informačný systém

Školský informačný systém je súbor ludí, metód a technických prostriedkov, ktorý zabezpečuje zber, uchovávanie, analýzu a prezentáciu údajov určených pre poskytovanie informácií v oblastiach vzdelávania. Umožňuje významne zefektívniť fungovanie c ...

                                               

Školský poriadok

Školský poriadok je dokument, ktorý upravuje práva a povinnosti žiakov školy ako aj práva a povinnosti pedagogických zamestnancov školy vyplývajúce z riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

                                               

Školstvo v Južnej Kórei

Moderný školský systém, aký funguje v Južnej Kórei v súčasnosti začali budovať v rokoch 1945 – 1970 a je založený na štruktúre 6-3-3-4. To znamená: 6 rokov základnej školy, 3 roky strednej školy, 3 roky nadstavby strednej školy, 4 roky vysokej šk ...

                                               

Školstvo v USA

Školstvo v USA a jeho hierarchický systém je podobný v každom v 50 amerických štátov. Školský systém USA je v kompetencii jednotlivých štátov. Výrazné rozdiely môžu byť hlavne vo financovaní. Verejné školstvo je ďalej decentralizované v rámci kaž ...

                                               

Školstvo vo Fínsku

Fínsky vzdelávací systém je forma vzdelávacieho systému, ktorá sa využíva vo Fínskej republike. Základnými piliermi vo fínskej politike školstva sú kvalita, efektívnosť, rovnosť a internacionalizácia. Vo Fínsku je právo na vzdelanie a kultúru sta ...

                                               

Štátna správa

Štátna správa je: z organizačného hladiska: súhrn orgánov štátnej správy, prípadne len výkonných orgánov štátu z funkčného hladiska: jedna z foriem základných činností štátu popri zákonodarnej, súdnej a prokuratúrnej činnosti); vykonávajú ju a je ...

                                               

Administratívna kultúra

Administratívnu kultúru možno vo všeobecnosti chápať ako vzorec hodnôt, postojov, presvedčení a predispozícií charakterizujúcich administratívny systém ako verejnej tak súkromnej sféry. Každému administratívnemu systému prináleží určitá kultúra, ...

                                               

Katastrálny úrad

Katastrálny úrad resp. Správa katastra v sídle kraja bol na Slovensku od januára 1993 do septembra 2013 orgán štátnej správy, zodpovedný za katastrálne záležitosti. Od roku 2002 bol nadriadeným orgánom správy katastra, ktorá sa v jeho pôsobnosti ...

                                               

Štátny účelový fond

Štátny účelový fond je právnická osoba, ktorá sa zriaďuje zákonom na financovanie osobitne určených úloh štátu. Správcom štátneho účelového fondu je ústredný orgán štátnej správy ustanovený zákonom. Správca štátneho účelového fondu predkladá mini ...

                                               

Štátny podnik

Štátny podnik je vo všeobecnosti vo svete podnik patriaci štátu a/alebo podnik riadený štátom, na Slovensku je štátny podnik typ právnickej osoby, ktorý je predmetom úpravy zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v platnom znení. S postavením št ...

                                               

Československý státní film

Československý státní film bol štátny podnik existujúcu v Prahe 5 na Barrandove v čase 1948 až 1956. Potom bol nahradený štátnym podnikom Československý film.

                                               

Saudi Aramco

Saudi Aramco (arabsky: أرامكو السعودية‎, ʾArāmkō al-Saʿūdiyyah, oficiálne Saudi Arabian Oil Company, v minulosti Arabian-American Oil Company, je saudskoarabská spoločnosť v priemysle s ropou a zemným plynom sídliaca v Dahráne v Saudskej Arábii. ...

                                               

AIA Gold Medal

AIA Gold Medal je ocenenie, ktoré udeluje American Institute of Architects a riadi sa zborom riaditelov AIA, ktorý túto cenu udeluje významnej práci s trvalým vplyvom na teóriu a prax v architektúre. Je to najvyššia cena, ktorú tento inštitút ude ...

                                               

CE.ZA.AR

CE.ZA.AR je cena Slovenskej komory architektov za architektúru. Prvý ročník bol otvorený v roku 2002. Popri Cene Dušana Jurkoviča, Cene ARCH je to ďalšia z významných architektonických cien na Slovensku.

                                               

Cena ARCH

Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Ustanovená je od roku 1998 zakladatelom časopisu ARCH Martinom Mašekom a redakčnou radou časopisu ARCH. Udeluje sa každoročne. Vyhlasovatelom a organizátorom súťaže ceny bolo pôvodne ...

                                               

Cena Dušana Jurkoviča

Cena Dušana Jurkoviča bola zriadená ako trvalá pocta pamiatke zakladatela modernej slovenskej architektúry Dušana Jurkoviča a je najstarším architektonickým ocenením na Slovensku, udelovaným od roku 1964. V súčasnosti ju udeluje Spolok architekto ...

                                               

Cena Miesa van der Rohe

Cena Miesa van der Rohe je cena Európskej únie za súčasnú architektúru. Cenu udelujú od roku 1987 raz za dva roky Európska komisia, Európsky parlament a Nadácia Miesa van der Rohe v Barcelone ako uznanie a ocenenie kvality architektonickej tvorby ...

                                               

Emporis Skyscraper Award

5. miesto: One Central Park East, Sydney, Austrália 4. miesto: Cayan Tower, Dubaj, Spojené arabské emiráty 10= miesto: Tour Carpe Diem, Courbevoie, Francúzsko 10= miesto: Nanfung Commercial, Hospitality and Exhibition Complex, Kanton, Čína 3. mie ...

                                               

Medaila Alvara Alta

Medaila Alvara Alta je ocenenie, ktoré udeluje Fínske múzeum architektúry a SAFA za významné príspevky v oblasti architektúry. Medaila bola prvýkrát udelená v roku 1967.

                                               

Twenty-five Year Award

Twenty-five Year Award je cena Amerického inštitútu architektov, udelovaná projektom dokončeným pred 25 až 35 rokmi. Podmienkou je, aby architekt projektu mal v čase vzniku stavby pracovnú licenciu na území Spojených štátov amerických.

                                               

Zoznam cien za architektúru

Cena Kyoto 京都賞 / Kyoto Prize – Inamori Foundation Zlatá medaila AIA Gold Medal – AIA Cena mrakodrapov CTBUH Skyscraper Award Cena Aga Khana za architektúru Aga Khan Award for Architecture Medaila Thomase Jeffersona za architektúru Thomas Jeffe ...

                                               

Zoznam nositelov Wolfovej ceny za umenie

Toto je zoznam nositelov Wolfovej ceny za umenie: 2019 Architektúra: Moshe Safdie 2017 Hudba: Laurie Andersonová 2016 Architektúra: Phyllis Lambertová 1984/5 Sochárstvo: Eduardo Chillida 1996/7 Architektúra: Frei Otto, Aldo van Eyck 2004 Hudba: M ...

                                               

Automobilová sieň slávy

Automobilová sieň slávy je organizácia založená v roku 1939 pre ocenenie výrazných osobností vývoja automobilizmu. V roku 1971 organizácia otvorila múzeum v meste Midland v Michigane v USA. V roku 1997 bola otvorená nová budova múzea v Dearborne ...

                                               

Truck of the Year

Truck of the Year je ocenenie v sektore medzinárodnej dopravy. Každý rok odborná porota pozostávajúca s popredných, odborných novinárov vyberie kamión roka z nových vozidiel na európskom trhu.

                                               

Tony Award

Antoinette Perry Award for Excellence in Broadway Theatre, viac známe ako Tony Award, je cena udelovaná každoročne od roku 1947 vybranými pracovníkmi divadiel a novinármi z rôznych oblastí divadla, muzikálu a činohry. Udeluje sa v celkom 21 kateg ...

                                               

Orteigova cena

Orteigova cena bola finančná prémia, ktorú vypísal v roku 1919 hoteliér z New Yorku Raymond Orteig, pochádzajúci z Francúzska. Jej hodnota bola 25 000 dolárov a mala byť vyplatená prvému letcovi, ktorý nonstop letom preletí Atlantický oceán z New ...

                                               

Schneiderova cena

Schneiderova cena bola letecká súťaž, ktorú vyhlásil francúzsky priemyselník Jacques Schneider. Šlo o rýchlostné preteky hydroplánov lietajúcich po trojuholníkovej trase dĺžky 280 km, neskôr 320 km. Medzi letmi 1913 až 1931 sa konali preteky celk ...

                                               

Prix Alain-Fournier

Prix Alain-Fournier je francúzska literárna cena udelovaná každoročne v meste Saint-Amand-Montrond. Je pomenovaná na počesť spisovatela Alaina Fourniera. Môžu ju získať začínajúci autori bez doterajšieho renomé.

                                               

Premio Alandar de Narrativa Juvenil

2011 David Fernández Sifres, El faro de la mujer ausente 2013 Ricardo Gómez Gil, Juegos inocentes juegos 2006 neudělené 2014 Elena Alonso Frayle, La edad de la anestesia 2016 Mónica Rodríguez Suárez, La partitura 2004 Vicente Muñoz Puelles, La fo ...

                                               

Prix Amerigo-Vespucci

Prix Amerigo-Vespucci je francúzska literárna cena udelovaná každoročne v meste Saint-Dié-des-Vosges na Festival international de géographie. Oceňuje knihy o dobrodružstve a cestovaní a je pomenovaná po talianskom navigátorovi Vespuccim. Je dotov ...

                                               

Anasoft litera

Anasoft litera je slovenská literárna cena, udelovaná raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ich diela sú knižne ...

                                               

Bialikova cena

Bialikova cena je ocenenie za mimoriadny prínos hebrejskej literatúre, ktoré každoročne udeluje mesto Tel Aviv v Izraeli. Cena je pomenovaná po spisovatelovi Chajimovi Nachmanovi Bialikovi. Bola založená v januári 1933 pri príležitosti Bialikovýc ...

                                               

Bookerova cena

The Man Booker Prize alebo Bookerova cena je prestížne ocenenie za literatúru udelované britskými novinármi, vydavatelmi, literárnymi kritikmi a inými osobnosťami. Jej laureátmi sa každý rok môže stať prozaik alebo prozaička pochádzajúca z Velkej ...

                                               

Cena Alfreda Döblina

Cena Alfreda Döblina, nemecky Alfred-Döblin-Preis, je literárna cena za doposial nepublikovanú prózu pomenovaná po Alfredovi Döblinovi. V roku 1979 bola založená Günterom Grassom. Literarisches Colloquium Berlin a Akademie der Künste vyhlasujú sú ...

                                               

Cena Gustáva Reussa

Cena Gustáva Reussa bola literárna súťaž o slovensky písanú pôvodnú poviedku žánru science fiction. Vyhlasoval ju Slovenský syndikát autorov fantastiky ; mala 12 ročníkov v rokoch 1991 až 2002. Víťazné poviedky boli uverejňované v zborníku Krutoh ...

                                               

Cena Hansa Christiana Andersena

Cena Hansa Christiana Andersena je považovaná za najprestížnejšie medzinárodné ocenenie pre autorov v oblasti literatúry pre mládež. Udeluje ju Medzinárodná únia pre detskú knihu od roku 1956. Má dve kategórie: spisovatelia a ilustrátori. Cena je ...

                                               

Cena Jaroslava Seiferta

Cena Jaroslava Seiferta je české literárne ocenenie, ktoré zriadila Nadace Charty 77 v Štokholme v januári 1986 na podporu českej a slovenskej literatúry doma aj v zahraničí. Na počesť básnika Jaroslava Seiferta, nositela Nobelovej ceny za litera ...

                                               

Cena Karla Čapka (cena PEN klubu)

Cenu Karla Čapka založilo v roku 1994 České centrum Medzinárodného PEN klubu a Spoločnosť priatelov PEN klubu. Cena je určená pre autorov, "ktorí nejako výrazne a zrozumitelne prispeli k tomu, aby sa v spoločnosti presadili demokratické a humanis ...

                                               

Cena Rudolfa Fabryho

Cena Rudolfa Fabryho je slovenská literárna cena, ktorú udelujú Národné osvetové centrum, Literárne informačné centrum, obec Budmerice, Matica slovenská a časopis Spolku slovenských spisovatelov DOTYKY. Oceňuje mladých básnikov a poetky do 30 rok ...

                                               

Cena Severskej rady za literatúru pre deti a mládež

Cena Severskej rady za literatúru pre deti a mládež je každoročne udelované ocenenie za dielo krásnej literatúry napísané v jednom zo škandinávskych jazykov alebo fínčine. Cenu vytvorila Severská rada v roku 2012 vďaka iniciatíve na žiadosť Sever ...

                                               

Cena Toma Stopparda

Cena Toma Stopparda je literárne ocenenie Nadace Charty 77 založené v roku 1983 v Štokholme, pôvodne udelované dielu, ktoré nemohlo vyjsť v Česko-Slovensku. Ocenenie, ktoré je určené autorom českého pôvodu, sa udeluje každoročne v máji v Zrkadlov ...

                                               

Cervantesova cena

Cervantesova cena je najvýznamnejšie španielske literárne ocenenie. Udeluje sa každoročne španielsky hovoriacim autorom za celoživotné dielo 23. apríla, v deň výročia úmrtia Miguela de Cervantesa. Porote predsedá španielsky minister kultúry.

                                               

Dagger in the Library

Dagger in the Library, v rokoch 1994-1996 Golden Handcuffs, je každoročné ocenenie pre najviac oblúbeného žijúceho autora, ktoré udeluje britská Crime Writers Association. Nominácie zostavujú knižnice z celého Spojeného královstva a porotu tvorí ...

                                               

Damon Knight Memorial Grand Master Award

Damon Knight Memorial Grand Master Award je cena, ktorú udeluje organizácia Science Fiction and Fantasy Writers of America žijúcim spisovatelom za celoživotné úspechy v oblasti science fiction a / alebo fantasy. Oficiálne síce nie je súčasťou cen ...

                                               

Deutscher Krimi Preis

Deutscher Krimi Preis je najstaršia a najprestížnejšia nemecká literárna cena za detektívnu literatúru. Cenu, ktorú pozostáva z dvoch kategórií, udeluje od roku 1985 každoročne porota zložená z literárnych kritikov, vedcov a kníhkupcov.