Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 322
                                               

Novoprotestantizmus

Novoprotestantizmus je smer v súčasnej teológii, ktorý sa rozšíril po prvej svetovej vojne v Európe prostredníctvom Bartha a Brunnera a v 30. rokoch 20. storočia v USA. Novoprotestantizmus ostro kritizoval liberálne kresťanstvo, proti človeku, ob ...

                                               

Novoscholastika (cirkev)

Novoscholastika je súhrnné označenie ortodoxných prúdov katolíckej teológie a filozofie snažiacich sa o obnovenie stredovekej scholastiky. Novoscholastika vznikla na začiatku 19. storočia, vrchol dosiahla v 2. polovici 19. storočia v súvislosti s ...

                                               

Orientálna ortodoxná cirkev

Orientálna ortodoxná cirkev je: v užšom zmysle niektorá z východných kresťanských cirkví, ktoré uznávajú iba prvé tri všeobecné koncily a zároveň nie sú východnou katolíckou cirkvou, teda z niektorá z tzv. monofyzitských cirkví; podrobnosti pozri ...

                                               

Pápežstvo

Pápežstvo je hodnosť alebo inštitúcia pápeža, teda hlavy Katolíckej cirkvi. Pomenovaním pápež sa však takisto označujú aj hlavy niektorých ďalších kresťanských spoločenstiev, ako je napr. Koptská ortodoxná cirkev.

                                               

Pluviál

Pluviál je starodávny liturgický odev ušitý hlavne z brokátu, bohato zdobený výšivkami. Má podobu polkruhového plášťa, ktorý sa oblieka na albu a štólu. Vpredu býva otvorený, vzadu má naznačenú kapucňu. Pluviál používajú kňazi pri pohreboch, sláv ...

                                               

Pravoslávny

Pravoslávny je pojem, ktorý sa v kresťanstve používa na označenie niektorých cirkví. Pôvodné grécke slovo obsahuje dve časti: orthos - priamy, rovný a doxa - sláva, mienka. Preložiť ho teda okrem slova pravoslávny možno aj ako pravoverný. Slovo p ...

                                               

Rímske katakomby

Rímske katakomby je spoločné pomenovanie viacerých prastarých podzemných pohrebísk rozprestierajúcich sa v dĺžke mnoho desiatok kilometrov pod talianskym hlavným mestom Rím. Predstavujú pozoruhodný dôkaz o formovaní kresťanstva v období neskorého ...

                                               

Slovo Božie

Slovo Božie je v kresťanstve druhá osoba Svätej Trojice, Ježiš Kristus. V tomto zmysle je slovo prekladom gréckeho logos, ktoré v širšom zmysle znamená dôvod, princíp, štandard alebo logika. Slovo Božie sa tiež používa na označenie Biblie.

                                               

Sväté prijímanie

Sväté prijímanie je pojem, ktorým katolícka a pravoslávna cirkev označuje posvätený chlieb a víno​​, ktorý kresťania prijímajú pri slávení Eucharistie. Sväté prijímanie má pôvod v latinskom "communio" resp. v gréckom "κοινωνία" / "koinonia". Podl ...

                                               

Svätý grál

Svätý grál alebo grál je legendárny predmet, jedna z najhladanejších kresťanských relikvií. Podla kresťanských legiend to mala byť čaša alebo pohár, z ktorej údajne pil Kristus pri Poslednej večeri. Svätý grál je kontroverzne komentovanou témou, ...

                                               

Sviatosť krstu

Krst čo v preklade znamená ponorenie do vody. V rannej kresťanskej cirkvi sa krstilo vždy ponorením do vody až po vyznaní viery. Samotný krst ale židovský národ poznal už skôr o čom svedčí aj služba Jána Krstitela, ktorého pôsobenie predišlo Ježi ...

                                               

Tabernákulum

Tabernákulum je pojem označujúci eucharistický svätostánok určený pre uloženie nádob s Eucharistiou priamo na oltár v kostole. Tabernákulum sa začalo používať v 16. storočí, po tridentskom koncile, kedy sa stáva stredom hlavného oltára. Predchádz ...

                                               

Ukrižovanie Ježiša Krista

Ukrižovanie Ježiša Krista bola udalosť, ktorá sa udiala v prvom storočí v Palestíne, pravdodobne medzi rokmi 30 až 33. Ježišovo ukrižovanie je opísané v štyroch kanonických evanjeliách, hovorí sa o ňom v novozákonných apoštolských listoch a je ov ...

                                               

Vikariát

Vikariát je cirkevná územná jednotka, ktorá zahŕňa väčšie územie. Pre správu biskupského vikariátu biskup obyčajne menuje vikára, ktorý je kňazom, prípadne pomocným biskupom. Správcu apoštolského vikariátu menuje rímsky pápež, môže ním byť kňaz a ...

                                               

Východ (kresťanstvo)

Východ je v kresťanstve označenie pre cirkvi, ktoré majú svoj pôvod na území východnej časti Rímskej ríše. Na Východe boli 4 z 5 najstarších patriarchátov cirkvi: Antiochijský, Alexandrijský, Jeruzalemský a Konštantínopolský. Keďže kresťanstvo vz ...

                                               

Východná katolícka cirkev

Východná katolícka cirkev je niektorá z východných kresťanských cirkví, ktoré sú, rovnako ako Latinská cirkev, súčasťou katolíckej cirkvi, uznávajú za svoju hlavu rímskeho pápeža a ich vierouka je identická s vieroukou latinskej cirkvi. Pri bohos ...

                                               

Západ (kresťanstvo)

Západ je v kresťanstve označenie pre cirkvi, ktoré majú svoj pôvod na území západnej časti Rímskej ríše. Na Západe bol iba 1 z 5 najstarších patriarchátov cirkvi, a to Rím. To dalo predpoklad k väčšej jednote kresťanského Západu ako celku. Vzhlad ...

                                               

Zoznam koptských alexandrijských pápežov

Zoznam koptských alexandrijských pápežov obsahuje pápežov uznávaných v koptskej orientálnej pravoslávnej cirkvi. Matheos III. 1631 – 1645 Archelaos 312 – 313 Michail II. 1092 – 1102 Yousab II. 1946 – 1956 Petros IV. 567 – 569 Oumenios 131 – 141 S ...

                                               

Zoznam zakázaných kníh

Zoznam zakázaných kníh bol vypracovaný a uverejnený katolíckou cirkvou v roku 1559. Obsahoval zoznam kníh, ktoré mohli katolíci čítať výhradne len s biskupovým súhlasom a čítanie ktorých mohlo viesť k exkomunikácii.

                                               

Máního eschatológia

Maniho eschatológia je eschatológia proroka Máního, ktorá hlása, že koniec sveta pripraví Ježiš Kristus, ktorý opäť príde. Bude posledný súd, na ňom bude všetkých súdiť Sudca spravodlivosti. Zem sa zrúti a zhorí.

                                               

Kirtlandský chrám

Kirtlandský chrám v americkom meste Kirtland je významná náboženská a historická budova v dejinách mormonizmu. Bol postavený pod vedením mormonského proroka Josepha Smitha.

                                               

Kniha Mormónova

Kniha Mormónova je pre prívržencov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní ďalším svedectvom o Ježišovi Kristovi, ktorá spoločne s Bibliou svedčí o Jeho úlohe Spasitela. Učenie vychádza zo Smithovho údajného nálezu zlatých dosiek popísaných e ...

                                               

Brigham Young

Brigham Young bol americký náboženský vodca, druhý prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorý Cirkev viedol po smrti jej zakladatela a prvého prezidenta, proroka Josepha Smitha. Jeho meno nesie univerzita v Salt Lake City.

                                               

Satanizmus

Satanizmus je všeobecný výraz, ktorý sa používa na označenie náboženstva venovaného uctievaniu Satana alebo jeho vtelení. Tento pojem však zahrnuje rôznorodé duchovné a náboženské prúdy, ktoré medzi sebou nemusia mať žiaden súvis. Ich spoločným z ...

                                               

Anton Szandor LaVey

Anton Szandor LaVey, vlastným menom Howard Stanton Levey bol americký spisovatel, okultista, hudobník a herec. Je autorom Satanskej Biblie a zakladatel Satanovej cirkvi. LaVey bol velkňazom Satanovej cirkvi, ktorú založil v roku 1966. V knihe Sat ...

                                               

Rád deviatich uhlov

Rád deviatich uhlov "predstavuje nebezpečnú a extrémnu formu satanizmu." Po prvýkrát upútal pozornosť verejnosti počas 80. a 90. rokov minulého storočia po tom, čo bol zmienený v knihách opisujúcich fašistický satanizmus. V súčasnosti je rád orga ...

                                               

The Satanic Bible

The Satanic Bible je zbierka úvah, pozorovaní a rituálov, ktorú publikoval Anton Szandor LaVey v roku 1969. Pojednáva o Satanovi ako šelme v tebe, ktorá sa vzpiera klasickým princípom kresťanskej viery. Opisuje človeka, ako nepoddajného a cielave ...

                                               

Ádi Granth

Ádi Granth je svätá kniha sikhov. Je to kompilát textov viacerých hinduistických svätých, ktorý v roku 1604 zostavil guru Ardžuna a o sto rokov neskôr revidoval guru Gobind Singh. Kniha je predmet uctievania a jediná duchovná autorita sikhov. Jej ...

                                               

Čakra (zbraň)

Čakra alebo čakram je kovový kruh, ktorý bol používaný ako vrhacia zbraň v Indii po mnoho storočí. Sikhovia, ktorí sa stali bojovníci pod vedením guru Gobinda Singha, používali účinne čakry v boji proti Mogulskej dynastii. Čakra má históriu, ktor ...

                                               

Prašád

Prašád je väčšinou ovocie, ale to nie je pravidlo. Prasādam v tamilčine, alebo Prasadam v jazyku Telugu doslovne znamená "blahosklonný dar". Väčšinou je to jedlo, ktoré odovzdá svätý, majster alebo Avatára. Píše sa aj ako prasad. Keď Indovia vyko ...

                                               

Slovanská mytológia

Slovanská mytológia alebo slovanské bájoslovie je zložitý komplex zážitkov hlbokého dávnoveku i novších foriem mytologických predstáv Slovanov. Mnohé z týchto predstáv sa zachovali až do našich dôb. hierarchia panteónu, takže mytológiu starých Sl ...

                                               

Aljoša Popovič

Aljoša Popovič je ruský bohatier. V bylinách, čo boli oslavné hrdinské básne, bol popisovaný ako svalnatý kňazov syn, ktorý nad svojimi nepriatelmi víťazí chytrosťou. Je známy svojou bystrosťou a múdrosťou. Má rád vtip a zábavu, niekedy je zobraz ...

                                               

Bannik

Bannik je v mytológii východných Slovanov démonický trpaslík, zvláštny druh škriatka, neláskavý duch. Žije v bani, je zvyčajne neviditelný, niekedy má podobu nahého starca pokrytého blatom a lístím saunovej metličky alebo muža s dlhými vlasmi a t ...

                                               

Dobryňa Nikitič

Dobryňa Nikitič je ruský bohatier patriaci do slovanskej mytológie. Patrí do trojice s dvoma ďalšími bohatiermi: Aljošom Popovičom a Iljom Muromcom. V ruských bylinách je zobrazovaný ako hrdina, ktorý porazil draka Gorynyča svojou odvahou. Predst ...

                                               

Horymír

Horymír je historická postava v slovanskej mytológii. Podla starých povestí českých bol vladyka, ktorý bol kniežaťom Křesomyslom odsúdený na smrť za zničenie baní a zariadení dolujúcich drahé kovy v Čechách. Pred smrťou ho zachránil jeho verný kô ...

                                               

Ivan Cárovič

Ivan Cárovič je fiktívna postava ruského folklóru, ktorý sa objavuje v ludovej tvorbe od konca 18. a začiatku 19. storočia. Vystupuje ako pozitívny aj negatívny hrdina. Spomína sa v spojitosti s Kostejom Nesmrtelným. Najčastejšie sa zobrazuje ako ...

                                               

Jav, Prav a Nav

Jav, Prav a Nav sú tri mýtické svety popísané vo Velesovej knihe, zrejme falošnom náboženskom spise dávnych Slovanov. Prav je svetom bohov, Jav je svetom ludí a Nav je nemateriálny svet patriaci dušiam našich mŕtvych predkov. Populárne boli najmä ...

                                               

Kostej

Kostej alebo Koščej alebo Kaščej je v slovanskej mytológii záporná nadprirodzená bytosť v podobe škaredého starca, nebezpečného hlavne pre mladé ženy. Je známy aj ako Kostej Nesmrtelný. Jeho meno sa určite odvodzuje od slovanského slova "kosť", a ...

                                               

Rusalka

Rusalka je ženská vodná bytosť v slovanskej mytológii, často sa vyskytujúca aj v ludových rozprávkach. V mnohom pripomína nymfu, s tým rozdielom, že jej život je spätý predovšetkým s vodou. Uctievali ich východní a južní Slovania. Z Ruska je znám ...

                                               

Sadko

Gusliar Sadko sa živil tak, že často hrával na svadobných hostinách. Potom mu ale odmietli za hranie platiť a zostal bez peňazí. Ako sa tak raz smutný prechádzal po brehu rieky, sadol si a začal hrať. Keď skončil, voda sa spenila a objavil sa mor ...

                                               

Víla

Víla je v slovanskej mytológii mytologická bytosť v podobe krásnej devy, ženy, žijúca obyčajne v lesoch alebo vo vode. Iné názvy sú samovily, alebo samodivy. U východných Slovanov ich nahradili Rusalky. Viera v podobné bytosti je ale rozšírená po ...

                                               

Michael Harner

Michael Harner bol americký antropológ, priekopník vo výskume šamanizmu, zakladatel a prezident Nadácie pre štúdium šamanizmu so sídlom v Mill Valley v Kalifornii.

                                               

Aditi

Aditi je védska a hinduistická bohyňa, matka bohov. Je manželkou boha Višnua. Má dvanásť detí-bohov, známych ako áditjovia: Vivasván, Arjamá, Púšan, Tvaštar, Savitar, Bhaga, Dhátá, Vidhátá, Varuna, Mitra, Šatru a Urukrama.

                                               

Atharvavéda

Atharvavéda alebo Atharvavédah alebo Atharvavéd je skupina posvätných textov hinduizmu, jedna zo štyroch véd, často nazývaná Štvrtá véda. Obsahuje zmes magických hymnov, čarovných formuliek a iného materiálu rozličného veku. Hoci je jazykovo zret ...

                                               

Jadžurvéda

Jadžurvéda alebo Jadžurvédah alebo Jadžuvéd je súbor posvätných textov hinduizmu, jedna zo štyroch véd. Obsahuje texty zamerané na vykonávanie rituálov, obetí a obetné formulky mantry, ktoré musel védsky kňaz adhvarju ovládať. Jadžurvéd bol zosta ...

                                               

Sámavéda

Sámavéda alebo Sámavédah alebo Sámavéd je súbor posvätných textov hinduizmu, jedna zo štyroch véd. Obsahuje výber z rgvédskych hymnov prispôsobený liturgickým melódiám. Najstaršie časti Sámavédy pochádzajú asi z obdobia okolo roku 1000 pred Kr.

                                               

Avesta

Avesta je kánon posvätných spisov zoroastrizmu. Obsahuje žánrovo rozmanitý materiál rozličného pôvodu, hlavne liturgické texty a Zaratuštrovu náuku. Najstarší dochovaný rukopis Avesty pochádza z 13. storočia po Kr., kodifikovaná bola zrejme už v ...

                                               

Bahniatko

Bahniatko je vŕbový prútik, ktorý sa svätí pri bohoslužbách na Kvetnú nedelu. Tento zvyk pochádza z konca 7. storočia, používanie vŕbových ratolestí ako symbola jari je však zaužívané u Slovanov a iných európskych národov dávnejšie. Od 12. storoč ...

                                               

Krucifix

Krucifix je umelecké stvárnenie ukrižovaného Ježiša Krista. Skladá sa z kríža a korpusu Ježišovho tela. Krucifix je najvýraznejším symbolom kresťanstva. Význam tohto symbolu vzrástol hlavne počas stredoveku, kedy na Západe úcta k ukrižovanému Kri ...

                                               

Prsteň čistoty

Prsteň čistoty alebo prsteň cudnosti je označenie symbolu v podobe prsteňa, ktorý začali používať v 90. rokoch 20. storočia mladí evanjelikáli v USA a neskôr sa začal šíriť aj do ďalších kresťanských skupín a krajín, najmä anglofónneho sveta. Jeh ...