Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 320
                                               

Tibetský budhizmus

Tibetský budhizmus alebo nepresne lamaizmus je forma budhizmu, ktorá sa vytvorila v priebehu 10. a 11. storočia v Tibete. Vstrebala do seba prvky pôvodného tibetského prírodného náboženstva bönizmu. Indické a čínske mahájánové a vadžrajánové budh ...

                                               

Tri klenoty

Tri klenoty sú tri základné kamene budhistického učenia, v ktorých budhista prijíma útočisko: buddha – v tomto prípade stav plne rozvinutého potenciálu mysle nie historický Gautama Budha, ktorý sa označuje aj pojmom osvietenie, plné prebudenie al ...

                                               

Upali

Upali bol mních a predstavitel budhizmu; formuloval pravidlá učenia. Nasledoval Gautama Buddhu a bol jeho učňom. Pôvodne bol holičom a kaderníkom v rode Šákjov, ale neskôr bol prijatý medzi Budhových žiakov. Podla tradície to bol Upali, ktorý dok ...

                                               

Vairóčana

Vairóčana je jeden z dhjánibudhov, ten, ktorý robí viditelným niečo v tvaroch, čiže prejavitel. Všadeprítomný Otec-Matka, ten, ktorý zjednocuje pozitívny a negativny princíp. Vo všetkých mandalách tróni uprostred a je centrálnym slnkom, okolo kto ...

                                               

Vidžňánaváda

Vidžňánaváda je smer budhistickej filozofie, presnejšie jej mahájánovej formy, vyznačujúci sa učením o jedinej realite ducha. Podla vidžňánavády je skutočný jedine vnútorný svet.

                                               

Vipassaná

Vipassaná alebo vipasyana znamená v buddhistickej tradícii vhlad do skutočnej podstaty reality, menovite do troch charakteristík existencie: nestálosti, neuspokojivosti a iluzórnosti ega.

                                               

Philip Glenn Whalen

Philip Glenn Whalen, obvykle len Philip Whalen, bol americký básnik, ústredná osobnosť sanfranciskej renesancie a hnutia Beat generation. Počas Druhej svetovej vojny slúžil v americkom letectve. Bakalár umení, zen-budhistický kňaz a ekológ sa sta ...

                                               

Wu-tchaj-šan

Wu-tchaj-šan je vrch na severovýchode Číny v provincii Šan-si. Dosahuje výšku 3 058 metrov. Patrí medzi tzv. štyri posvätné vrchy budhizmu, čo je označenie pre štyri vrchy, ktoré sú posvätné pre budhistov. Od roku 2009 je zapísaný na zozname svet ...

                                               

Anekántaváda

Anekántaváda je džinistické učenie o mnohostrannosti skutočnosti. Jeho základy položil Mahávíra, podrobnejšie rozpracované však bolo až neskôr. Je kombináciou iných blízkych džinistických náuk: sjádvády a najavády. Realitu je podla tohto učenia m ...

                                               

Digambara

Digambara je pomenovanie jednej z dvoch najvýznamnejších podskupín džinistického náboženstva a jej príslušníkov, prevažne mníchov. Tí praktizujú prísnu askézu, dôsledne sa riadia princípom ahinsá, preto nenosia žiadne šaty. Od náuky švetámbarov s ...

                                               

Mahávíra

Mahávíra alebo Džina, pôvodným menom Vardhamána bol indický zakladatel džinizmu. Učenie Mahávíru vychádza z postulátu nekonečného počtu nesmrtelných duší majúcich velkosť a tvar tela, v ktorom sídlia, a vyznačujúcich sa neobmedzenou silou, blažen ...

                                               

Švetámbara

Švetámbara je pomenovanie jednej z dvoch najvýznamnejších podskupín džinistického náboženstva a jej príslušníkov. Na rozdiel od digambarov chodia mnísi tejto skupiny oblečení v bielom rúchu. Švetámbarovia tiež pripúšťajú možnosť spásy žien, povol ...

                                               

Etruská mytológia

Etruskovia bol národ neznámeho pôvodu žijúci na severe Talianska, ktorý bol nakoniec včlenený do rímskej kultúry a politicky sa stal súčasťou Rímskej republiky. Etruskovia mali náboženstvo aj podpornú mytológiu. Oboje absorbovali časti z predchád ...

                                               

Menrva

V etruskej mytológii bola Menrva bohyňou múdrosti, vojny, umenia, vzdelania a obchodu. Stotožňovali ju s gréckou Aténou a s rímskou Minervou. Rovnako ako Aténa, Menrva sa zrodila z hlavy jej otca, Tinia. Menrva bola súčasťou svätej trojice s Tini ...

                                               

Tinia

Tinia bol v etruskej mytológii najvyšším bohom, manžel Thalny alebo Uni. Bol vládcom nebies a členom mocného triumvirátu bohov, vrátane Menrvy a Uni. Bol spájaný s bleskmi, kopijami a královským žezlom. V etruskom jazyku slovo alebo znamená "deň" ...

                                               

Turan (mytológia)

Turan bola v etruskej mytológii bohyňa lásky a života, patrónka mesta Velch. V umení sa väčšinou zobrazuje ako mladé dievča s krídlami. Holuby a čierne labute boli jej posvätné zvieratá. Bytosti, ktoré ju sprevádzali sa nazývali Lasy. Bola totožn ...

                                               

Uni (mytológia)

V etruskej mytológii bola Uni najvyššou bohyňou panteónu. Bola patrónkou Perugie. So svojím manželom Tiniom a Menrvou bola súčasťou mocného triumvirátu. S Tiniom mala syna Herakla. Uni sa stotožňuje s Juno a Hérou v rímskej a gréckej mytológii.

                                               

Basilides z Antiochie

Basilides z Antiochie alebo Basileides bol sýrsky gnostik, ktorý v rokoch 120 - 140 pôsobil v Alexandrii. Kresťanské učenie prepracoval pod perzským vplyvom do emanacionizmu. Bol ovplyvnený stoicizmom i filónskou gnózou.

                                               

Emanácia

Emanácia je výron, vyžarovanie, vychádzanie nižšieho, menej dokonalého bytia z vyššieho, dokonalejšieho princípu, ktorý tým však sám zostáva nezmenený, nezmenšený, neprechádza do emanovaného. Učenie o emanácii rozpracúval najmä novoplatonizmus a ...

                                               

Pieseň o perle

Pieseň o perle je krátky hymnický opus, ktorý bol objavený v apokryfných gnostických Skutkoch Tomášových. Boli napísané koncom druhého storočia v Sýrii, a podla textu Skutkov Tomášových tento hymnus apoštol Tomáš recitoval keď bol uväznený v Indi ...

                                               

Dharmadhátu

Dharmadhátu je: podla mahájány: múdrosť pochádzajúca z Prázdna. z hladiska psychológie: poznanie, ktoré vzišlo z priameho postrehu podmieneného úplným očistením vedomia od zmyslových predmetov.

                                               

Hinduizmus

Hinduizmus alebo zriedkavo sanátadharma je jedno z najstarších a počtom prívržencov najväčších náboženstiev sveta. Je založené na védach a je pravdepodobne pokračovatelom védskeho náboženstva.

                                               

Íšvara

Íšvara je prejavené božstvo, najvyšší vládca v oblasti bytia; najvyšší silový faktor v bytosti, ktorého tendencie sú božské; silový princíp božej povahy v tele, ktorý potláča prejavy všetkých elementárnych sklonov, ak to človek umožní tým, že Íšv ...

                                               

Mahábalí

Mahábalí alebo Bali bol král južnej oblasti Indie - dnes indického štátu Kérala. Tento král stojí v pozadí velmi populárnej legendy a festivalu Ónam, ktorým sa oslavuje jeho každoročný príchod z podzemia. Mahábalí bol Asura, čo je označenie pre s ...

                                               

Ónam

Ónam je indický sviatok, pri ktorom král Mahábalí prichádza do juhoindického štátu Kérala údajne z podzemia. Koná sa raz za rok v období okolo augusta/septembra. Zvláštnosťou tohto sviatku je, že sa neoslavuje boh, ale Asura. Viac podrobností je ...

                                               

Prána

Prána je životná energia, univerzálna životná sila, absolútna energia. V čínsko-japonskej tradícii chi alebo ki. Predstavuje prazdroj všetkých foriem energií a prejavuje sa v rôznych oblastiach bytia na rôznych frekvenciách. Jednou z jej foriem p ...

                                               

Rigvéda

Rigvéda gvéd, Rgvédah ; sanskritský kmeň: ऋग्वेद - rgvéda /iný prepis rigvéda, sanskritský nominatív: rgvédah, hindská výslovnosť: rgvéd ; význam: vedenie o veršoch) je najstaršia a najdôležitejšia skupina textov tvoriacich védy, ktorá pozostáva ...

                                               

Šaktizmus

Šaktizmus je denominácia hinduizmu, ktorá za najvyššie božstvo považuje Šakti vo všetkých jej formách. V čistom šaktizme nie je Velká Bohyňa alebo Mahádéví Velká Matka ničím iným než Najvyšším Božstvom. Šaktizmus, ako ho vidíme dnes, sa vyformova ...

                                               

Tantrizmus

Tantrizmus alebo tantra je jeden z hlavných prúdov indického náboženstva, ktorý ovplyvnil už védsku literatúru a všetky indické filozofické systémy a spolupoznamenal náboženské kulty. Tantrizmus zastáva sakramentálny pohlad na skutočnosť, to znam ...

                                               

Vámana

Vámana je prvá ludská podoba Pána Višnu v podobe trpasličieho brahmana, ktorý sa zjavil velmi dávno královi Mahabalimu, v ktorého priblížení je viac podrobností.

                                               

Ája

Ája je arabské slovo, ktoré sa používa na označenie verša Koránu. Každá kapitola súra je rozdelená na verše áje, najkratšia súra má 3 áje a najdlhšia 286. V celom Koráne je 6236 veršov a moslimovia považujú každý z nich za znamenie od Alaha. Koni ...

                                               

Azán (islam)

Azán alebo adán je islamské zvolávanie k pravidelnej spoločnej modlitbe. Recituje ho muezín z minaretu alebo spred vchodu do mešity.

                                               

Džihád

Džihád je v islame termín s významom snaha, snaženie alebo boj. Osoba, ktorá vedie džihád, sa nazýva mudžáhid, mn. č. mudžáhidín. Džihád je snaženie dodržiavať Božie príkazy a žiť podla nich. Táto snaha je zameraná buď dovnútra proti vlastným sla ...

                                               

Fatva

Fatva alebo fetva je interpretácia islamského práva podávaná znalcom islamského práva na žiadosť moslima. Všeobecným omylom je názor, že fatva znamená výzvu k fyzickému odstráneniu zabitiu nejakej osoby. To je jeden z malého množstva extrémnych p ...

                                               

Hadd

Hadd je arabský výraz pre hranicu, zákaz. Trest za zločiny stanovené Koránom a tradíciami, ktoré sa považujú za zločiny proti Božiemu právu. Sú to: lúpežný prepad smrť nezákonny sexuálny styk smrť ukameňovaním alebo sto rán bičom krivé obvinenie ...

                                               

Hanbalovská právna škola

Hanbalovská právna škola je tradičná právna škola sunnitského islamu. Založil ju v 9. storočí Ahmad ibn Hanbal v Bagdade. Zdôrazňuje doslovný výklad Koránu a sunny. Presadzuje právne názory druhov Proroka. Hanbalovci odmietali cudzie vplyvy, súfi ...

                                               

Hidžra

Hidžra je odchod proroka Mohameda z Mekky do Medíny. Mohamed arab. Muhammad, ktorý kázal doktrínu jediného Boha a hrozil Súdnym dňom, sa nestretol s velkým porozumením u svojho kmeňa Kurajšovcov, ktorý spravoval posvätný kameň Kaaba. Už v roku 61 ...

                                               

Cháridža

Cháridža chawáridž, cháridžovci, cháridžiti, charidžiti ; arabs. الخوارج - al-chawáridž, sg. cháridží, odv. z خرج - charadža, dosl. odísť, opustiť) je najstaršia islamská sekta. Vznikla roku 657 počas mocenského zápasu medzi Alím, Mohamedovým bra ...

                                               

Islamistika

Islamistika je vedecký odbor zaoberajúci sa štúdiom islamu, islamskej kultúry a islamských spoločností. Opiera sa pri tom o texty islamskej literárnej tradície: Korán, hadísy, právne a filozofické texty. Islamistiku si nemožno zamieňať s islamizm ...

                                               

Islamský aristotelizmus

Islamský aristotelizmus je historicko-filozoficky dôležitá forma recepcie Aristotelovho učenia. Arabský aristotelizmus sa delí na východný aristotelizmus a západný aristotelizmus. Východný aristotelizmus v arabskom myslení začal al-Kindí a rozvin ...

                                               

Islamský dinár

Islamský dinár je zlatý dinár podla islamského práva. Má hmotnosť 4.25 g 22-karátového zlata. Drobnejšou mincou je strieborný islamský dirham. Podla islamského práva sa v dinároch počíta povinná almužna, peňažný trest za priestupok alebo veno nev ...

                                               

Islamský dirham

Islamský dirham je strieborný dirham podla islamského práva. Má hmotnosť 2.974 g striebra s rýdzosťou 925 ⁄ 1000. Je drobnejšou mincou k zlatému islamskému dináru.

                                               

Islamský kalendár

dhú l-ka´da dhú l-hidždža rabí´ath-thání rabí´ al-avval radžab safar al-muharram šauvál džumádá l-úlá džumádá l-áchira ša´bán ramadán 1. muharram roku 1 = 16. júl 622. Odchod Mohameda z Mekky pripadá na september 622. Takisto ako juliánsky kalend ...

                                               

Jazídíja

Jazídíja alebo jezídíja je islamská sekta, ktorá má dualistické a synkretické črty. Jej príslušníci sú označovaní ako jazídi, jezídi alebo jezidi ; žijú najmä v severnom Iraku, menšie skupiny v severnej Sýrii, východnom Turecku, Arménsku a Gruzín ...

                                               

Kába

Kába alebo Ka’ba, staršie kaaba je ústredná svätyňa moslimov a ciel účastníkov púte do Mekky. Moslimovia ju označujú ako Bajt Alláh - Dom Boží. Kába má tvar štvorhrannej budovy s rozmermi 12 m × 10 m × 15 m. Postavená je na nádvorí Velkej mešity ...

                                               

Kalif

Sunniti a šiiti sa rozchádzajú v názore na to, kto bol prvý kalif islamu. Podla sunnitskej tradície bol prvým kalifom Abú Bakr as-Siddík, svokor Proroka Mohameda, ktorý bol zvolený za vodcu v roku 632. Podla šiitskej tradície sa mal prvým kalifom ...

                                               

Kitaby

Kitaby – moslimské texty poslovančených Tatárov z teritórií dnešného Bieloruska z 16. storočia. Charakteristickým rysom kitabov je to, že sú písané v starobieloruštine arabským písmom.

                                               

Kritika islamu

Kritika islamu existuje už od 7. storočia z doby, kedy sa islam formoval. Rané písané kritiky na adresu islamu pochádzajú od kresťanov do 9. storočia, z ktorých mnoho videlo v islame radikálnu kresťanskú herézu. Hinduisti a Zoroastriáni tiež priš ...

                                               

Kutb (sufizmus)

Kutb alebo kutub b, qutb ; v arabčine قطب}) je moslimský sufistický termín na označenie najvyššej formy učitela. Doslovný význam slova v arabčine je stred, os. Kutb je šejk, ktorý udeluje duchovnú náuku. Iné termíny sú pir a sarkar.

                                               

Moslim (vyznávač islamu)

Po arabsky aj po perzsky sa moslim povie مسلم ; toto slovo sa v spisovnej arabčine vyslovuje muslim, v súčasnej iránskej perzštine sa vyslovuje moslem a v ranej novoperzštine sa vyslovovalo muslim. Po perzsky sa moslim povie aj مسلمان ; toto slov ...