Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317
                                               

Anna Katarína Emmerichová

Anna Katarína Emmerichová bola nemecká augustiniánska mníška, katolícka mystička a stigmatička. Dňa 3. októbra 2004 ju pápež Ján Pavol II. blahorečil.

                                               

Heloisa

Heloisa bola francúzska mníška, opátka a spisovatelka známa pre svoju tragickú lásku s Pierrom Abélardom. Bola pravdepodobne sirotou, ktorú vychovával istý Fulbert, kanonik parížskej Notre-Dame. Už ako šestnásťročná mala znalosti z filozofie, heb ...

                                               

Lujza de Marillac

Svätá Lujza de Marillac bola spoluzakladatelka mníšskeho rádu Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a svätá rímskokatolíckej cirkvi.

                                               

Margita Uhorská

Svätá Margita Uhorská bola uhorská princezná a reholníčka, dcéra uhorského krála Bela IV. a byzantskej princeznej Márie Laskariny. Za svätú bola vyhlásená v roku 1943, sviatok oslavuje 18. januára. Je neterou sv. Alžbety Uhorskej a sestrou sv. Ki ...

                                               

Rita z Cascie

Svätá Rita z Cascie, vlastným menom Margherita Lotti bola talianska vizionárka, augustiniánska reholníčka a stigmatička.

                                               

Zdenka Schelingová

Blahoslavená Zdenka Schelingová bola slovenská reholníčka rádu Milosrdných sestier Svätého kríža a obeť prenasledovania katolíckej cirkvi v Česko-Slovensku.

                                               

Bernadeta Soubirousová

Svätá Marie-Bernarde "Bernadeta" Soubirousová bola francúzska reholníčka a vizionárka, ktorej sa niekolkokrát zjavila Panna Mária v jaskynke Massabielle v Lourdoch.

                                               

Žofia Albertina Švédska

V septembri roku 1803 sa Žofia Albertina vrátila späť do Štokholmu. Nová švédska královská dynastia Bernadotte ju rešpektovala ako poslednú z domu Vasa a princezná stála novému švédskemu královskému páru velmi blízko. Nikdy sa nevydala. Posledné ...

                                               

Vincent Blaho

Vincent Blaho bol uhorský reholník františkánskej rehole, teológ a náboženský spisovatel. Študoval na reholných školách a získal doktorát z teológie. Pôsobil v kláštoroch v Kecskeméte, Košiciach a Trnave. Zaoberal sa dejinami františkánskej rehol ...

                                               

Fritz Blanke

Fritz Blanke sa narodil 22. apríla 1900 vo švajčiarskej obci Emmishofen, neďaleko Kreuzlingenu. Jeho rodičia, Johannes Blanke a Emma rod. Lindenmair, pochádzali z Porýnia a prevádzkovali protestantské vydavatelstvo a kníhkupectvo. Blanke bol pôvo ...

                                               

Džiddú Krišnamúrti

Džiddú Krišnamúrti, pseudonym Alsion, bol indický filozof, predstavitel džňánajogy, a básnik. Najväčší duchovný učitel 20. stor. Typom filozofovania ho radia k učitelom života, k akým patril napríklad H. D. Thoreau alebo A. Schweitzer.

                                               

Ján Leporíni

Študoval na univerzite vo Wittenbergu. Pôsobil ako evanjelický učitel a kňaz. Autor dišputy z etiky, veršami prispel do diela J. Röschela Exercitatio Chronologica Wittenberg, 1692.

                                               

Ján Murgaš

Študoval v Banskej Bystrici aj na iných školách, 1666 – 1668 na univerzite vo Wittenbergu. Roku 1668 evanjelický kňaz vo Filakove, 1668 – 1673 v Selciach, od 1676 rektor školy v Burgdorfe. Pri prenasledovaní protestantov bol prinútený odísť do ex ...

                                               

Ján Krstitel Najmar

Ján Krstitel Najmar alebo Ján Baptista Najmar bol historik, geograf, rímskokatolícky kňaz a náboženský spisovatel.

                                               

Štefan Pongrác (jezuita)

Pochádzal z liptovského zemianskeho rodu. Študoval na univerzite v Košiciach, kde roku 1735 vstúpil do jezuitskej rehole, magister filozofie, Th.Dr. Učitel filozofie na jezuitských kolégiách v Kluži a Györi, na univerzite v Trnave, učitel cirkevn ...

                                               

Ján Raphanides

Narodil sa po roku 1630 v Sedliackej Dubovej v rodine kazatela Juraja Raphanidesa. Od roku 1657 študoval na Universität Wittenberg zapísaný 19. júna 1657, kde vydal tri práce – trakát o dokazovaní existencie duchov, dišputy o dobrých skutkoch a o ...

                                               

Dorothy L. Sayersová

Dorothy Leigh Sayersová bola anglická spisovatelka a prekladatelka známa najprv svojimi detektívnymi príbehy, potom aj drámami s náboženskou tematikou a esejami na tému kresťanstva.

                                               

Eduard Schweizer

Eduard Schweizer študoval protestantskú teológiu u Rudolfa Bultmanna v Marburgu, Emila Brunnera v Zürichu a Karla Bartha v Bazileji. V roku 1938 získal na univerzite v Bazileji akademický titul Dr. theol. Po skončení štúdia pôsobil ako farár v ob ...

                                               

Abd al-Bahá’

Abdu’l-Bahá, bol najstarší syn Bahá’u’lláha a po jeho skone hlava bahájskych veriacich; zaslúžil sa o rozšírenie bahaizmu do Európy a Ameriky.

                                               

Celestín V.

Svätý Celestín V., vl. menom. Pietro Angelerio da Morrone bol benediktínsky mních a 192. pápež rímskokatolíckej cirkvi. Údaje o jeho mladom živote sú pomerne strohé; podrobnejšie sa história zmieňuje o jeho pontifikáte, najmä v súvislosti s okoln ...

                                               

Gregor Lusavorič

Svätý Gregor Lusavorič bol jeden z prvých úspešných kresťanských misionárov Arménska a prvý patriarcha Arménskej apoštolskej cirkvi. Pretože sa mu v Arménsku podarilo zakoreniť kresťanstvo ktoré sa tam však podla tradície šírilo už od čias apošto ...

                                               

Joachim z Fiore

Joachim z Fiore, tal. Gioacchino de Fiore, lat. Joachim de Floris ; * medzi 1130 - 1135, Celico, Taliansko – † 30. marec 1202, Pietrafitta) bol rímskokatolícky kňaz a biblista.

                                               

Serafim Sarovský

Prepodobný Serafim Sarovský bol ruský pravoslávny mních a svätec. Pri krste ho nazvali Prochor. Ako desaťročnému sa mu zjavila presvätá Bohorodička v čase, keď bol ťažko chorý. Ako devätnásťročný vstúpil do Sarovského monastiera. Tam dostal po 8 ...

                                               

Svorad (svätec)

Svätý Svorad bol benediktínsky mních, pôsobiaci na území dnešného Slovenska. Je vnímaný ako prvý slovenský svätec a je patrónom mesta Nitry a nitrianskeho biskupstva. Svätý Svorad sa narodil podla neskoršej tradície v Opatowci na Wisle v Malopols ...

                                               

Symeon z Emesy

Svätý Symeon z Emesy bol sýrsky, byzantský mních a asketik, prvý známy z tzv. bláznov pre Krista. Takmer tri desiatky rokov žil na púšti a neskôr v okolí Emesy. Svojím správaním pohoršoval bežných obyvatelov, no podla legiend vykonal viaceré zázr ...

                                               

Hugo zo Svätého Viktora

Hugo zo Svätého Viktora bol nemecký filozof a mystik, ktorým začína rozkvet školy pri opátstve Sv. Viktora. Hugo uznával užitočnosť filozofických predpokladov pre mystickú kontempláciu. Podla Huga sa slobodné umenia a dialektika, ako aj filozofia ...

                                               

Klement Alexandrijský

Klement Alexandrijský bol cirkevný otec, predstavitel alexandrijskej katechetickej školy, jeden z najvýznamnejších po grécky píšucich kresťanských učitelov staroveku. Klement postavil do služieb svojej viery obrovskú grécku kultúru a hebrejskú: T ...

                                               

Ratramnus

Ratramnus alebo Ratramnius bol franský benediktínsky mních a nonkonformný teológ z opátstva Corbie neďaleko Amiens. O jeho živote sa nevie skoro nič. Napísal pojednanie o eucharistii De corpore et sanguine Domini liber, v ktorom odporoval náuke o ...

                                               

Hugo Ripelin

Hugo Ripelin bol dominikánsky teológ z Alsaska. Bol bezprostredný žiak Alberta Velkého. Je autorom diela Compendium theologiae or Compendium theologicae veritatis, významnej teologickej učebnice.

                                               

Jan van Ruisbroek

Dvadsaťšesť rokov pokračoval Ján v živote so svojim strýkom Hinckaertom a Van Coudenbergom v extrémnej chudobe a odlúčenosti od sveta. V tom čase Bratstvo Slobodného ducha svetsko-kresťanské hnutie v 14. storočí, ktoré pápež Klement V. na Viennsk ...

                                               

Tertulián

Tertulián bol rímsky právnik, cirkevný otec a spisovatel. Vystupoval v Ríme ako rečník na súdoch. Po prijatí kresťanstva sa okolo roku 195 vrátil späť do Kartága. Neskôr sa zblížil s montanistami a dostal sa do rozporu s cirkvou. Zdá sa, že na ko ...

                                               

Wulfila

Wulfila) bol biskup východorímskej cirkvi, misionár u germánskych Gótov. Úspešne šíril východnú podobu kresťanského vyznania tzv. arianizmus medzi západnými Gótmi. Z gréckych, latinských a runových znakov vytvoril písmo a preložil do gótčiny bibl ...

                                               

Zoznam kresťanských teológov

Atanáz Alexandrijský, učitel cirkvi Karl Adam 1876–1966 Augustín z Hippa, učitel cirkvi Ambróz Milánsky, učitel cirkvi Pierre Abélard 1079–1142 Anton Velký, otec mníšstva Atenagoras z Atén, cirkevný otec Paul Althaus 1888–1966 Andrej Krétsky, cir ...

                                               

Číslo šelmy

Číslo šelmy je názov konceptu spomínaného v knihe Zjavenie svätého Jána Nového Zákona, podla ktorého je určité konkrétne číslo charakteristickým označením Antikrista. Väčšina rukopisov uvádza v tejto súvislosti číslo 666, niektoré však aj číslo 6 ...

                                               

Eucharistia

Eucharistia je jedna zo základných súčastí kresťanského kultu. Pripomína sa pri ňom Posledná večera Ježiša Krista. Kresťania veria, že chlieb a víno majú po premenení podstatu Tela a Krvi Kristovej, ktoré potom prijímajú. Vzdávajú sa vďaky za spa ...

                                               

Evanjelizácia

Evanjelizácia je činnosť zameraná na šírenie kresťanskej viery vo svete. Slovo evanjelizácia pochádza od podstatného mena evanjelium. To je gréckeho pôvodu euangelion a doslova znamená dobrá radostná zvesť. Tento všeobecný pojem bol prijatý kresť ...

                                               

Katolicizmus

Katolicizmus alebo katolíctvo je vetva kresťanstva, učenie, viera a náboženstvo katolíckej cirkvi. Tento článok je o katolicizme definovanom tak, že zahŕňa učenie, vieru a iné veci súvisiace s latinskou cirkvou a východnými katolíckymi cirkvami. ...

                                               

Král Milosrdenstva

Král Milosrdenstva alebo obraz Božieho milosrdenstva je názov pre zobrazenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, tak ako sa zjavil svätej Faustíne Kowalskej dňa 22. februára 1931 v polskej obci Kiekrz. Na obraze je zobrazený zmrtvýchvstalý Ježiš Kris ...

                                               

Kresťanská pravica

Kresťanská pravica alebo náboženská pravica je politická ideológia, zaradenie, ktoré sa vyznačuje silnou podporou sociálne konzervatívnej politiky. Snaží sa ovplyvňovať verejnú politiku a štátne právo kresťanstvom. Presadzuje dominantnú rolu kres ...

                                               

Monoenergizmus

Monoenergizmus alebo monoenergetizmus bol kresťanský teologický, christologický smer vyvíjaný byzantskými teológmi v 30. rokoch 7. storočia ako odozva na spory monofyzitov a diafyzitov. Jeho hlavným protagonistom bol alexandrijský patriarcha Kyro ...

                                               

Monotheletizmus

Monotheletizmus alebo monoteletizmus bol kresťanský teologický, christologický smer neskôr odsúdený ako heretický. Monotheletizmus hlásal, že Kristus mal jednu vôlu a dve podstaty. Doktrína bola cisárom Herakleiom v edikte Ekthesis v roku 638 pre ...

                                               

Pastorácia

Pastorácia je mnohotvárny súbor činností, ktorými cirkev navonok i dovnútra realizuje svoje poslanie. Spočíva v pôsobení a zabezpečuje duchovnú starostlivosť o ludí, či už veriacich, alebo neveriacich, v konkrétnych životných podmienkach. Pastora ...

                                               

Pokánie

Pokánie je v bežnej reči aj v náboženskom význame symbolická činnosť, ktorú človek dáva najavo, že pochybil, a snaží sa svojej viny zbaviť. Je to lútosť nad previnením. V kresťanskom ponímaní znamená výraz lútosti, nad hriechmi, vnútorné obráteni ...

                                               

Posledná večera

Posledná večera alebo Pánova večera je posledný pokrm, ktorý podla kresťanského náboženstva, Ježiš zdielal s jeho apoštolmi pred jeho ukrižovaním. Poslednú večeru si kresťania pripomínajú na Zelený štvrtok počas Velkej noci. Okrem toho, Posledná ...

                                               

Židokresťanstvo

Židokresťanstvo označuje v cirkevných dejinách kresťanské skupiny prvých dvoch storočí, ktoré pochádzali zo židovstva, oproti kresťanom z pohanstva, označovaným obvykle ako pohanokresťania. Prvé kresťanské spoločenstvá boli tvorené v 1. storočí z ...

                                               

Tomáš Červeň

Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci a v Trstenej, gymnázium v Bratislave a vo Vespréme, filozofiu v Rábe, teológiu absolvoval v Pešti a vo viedenskom Pázmáneu. Vysvätený 1816. Roku 1817-1821 vychovávatel v rodine Kvassayovcov v Brodzanoch, pot ...

                                               

Jozef Dankó

Jozef Dankó bol prepošt v Katedrále sv. Martina a profesor na univerzite vo Viedni. Neskôr sa stal riaditelom ostrihomského kňazského seminára, dekanom a riaditelom teologickej fakulty v Ostrihome. Bol člen a korešpondent uhorskej Akadémie vied a ...

                                               

Juraj von Schönberg

Juraj von Schönberg bol prepošt kapituly pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Zastával aj ďalšie funkcie: radca cisára Fridricha III. radca uhorského krála Mateja Korvína apoštolský pronotár vicekancelár prvej univerzity na území Slovenska Universi ...

                                               

Adat

Adat je obyčajové právo prenášané z generácie na generáciu predovšetkým obyvatelmi indonézskej a malajskej oblasti, vyznávajúcimi islam. Tieto normy pochádzajú ešte z obdobia rodovej spoločnosti pred prijatím islamu, keď riadili obchod, spoločens ...

                                               

Šaría

Šaría alebo šarí’a je islamské právo, islamský právny systém, resp. Bohom zjavené univerzálne platné pravidlá ludského správania. Termín je odvodený od slovesa šara´a: začať, vstúpiť, rozviazať, predpísať, dať ; pôvodný význam zrejme bol "cesta k ...