Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 314
                                               

Lavabo

Lavabo je liturgické umývadlo v sakristii kostola alebo v refektári kláštora. Hornú časť tvorí obvykle kamenná alebo kovová nádrž na vodu, často s ozdobným kohútikom zasadená do steny či niky. Dolnú časť tvorí kamenná alebo kovová misa na vodu vy ...

                                               

Nartex

Nartex alebo chrámová predsieň je vstupný krytý pravouhlý priestor vybudovaný spravidla pri západnom vchode do kostola, najmä ranokresťanských, či byzantských bazilík. Má formu úzkej jednoposchodovej predsiene spojenej arkádami s loďou kostola. N ...

                                               

Pastofórium

Pastofórium je architektonický prvok kresťanskej sakrálnej architektúry. Môže ísť o malú niku alebo volne stojacu či prístennú miestnosť po oboch stranách apsidy v ranokresťanskom, byzantskom, sýrskom či ruskom chráme. Vo východných ortodoxných c ...

                                               

Presbytérium (priestor v kostole)

Presbytérium je v západnom kresťanstve priestor pre oltár a kňaza, oddelený väčšinou víťazným oblúkom od lode kostola. V období gotiky má zvyčajne štvoruholníkový pôdorys alebo tvar viacuholníka. V románskom slohu jeho funkciu plní apsida, ktorú ...

                                               

Prothesis

Prothesis je postranná miestnosť spravidla pripojená k severnej strane apsidy chrámu v ranokresťanskej, byzantskej, sýrskej či ruskej architektúre. Miestnosť slúžila k príprave božskej liturgie - a teda najmä eucharistie. Počas palaiologovského b ...

                                               

Sakristia

Sakristia je vedlajšia miestnosť v katolíckom kostole. Slúži na úschovu bohoslužobných predmetov na prípravu kňazov pred obradmi. O sakristiu i ostatné časti chrámu sa stará kostolník lat. sacristanus.

                                               

Tetrakoncha

Tetrakoncha alebo tetrakonchos je osobitá forma centrálnej stavby so štyrmi apsidami usporiadanými do podoby štvorlístka v tvare gréckeho kríža. Najčastejšie sa vyskytuje v ranokresťanskej, byzantskej, gruzínskej, arménskej či predrománskej a rom ...

                                               

Transept

Transept je priečna chrámová loď slúžiaca na oddelenie presbytéria od hlavnej chrámovej lode. Prvýkrát bola použitá v ranokresťanskej bazilike na rozšírenie priestoru pre stúpajúci počet predstavených cirkvi, ktorým už nestačilo presbytérium. Baz ...

                                               

Trifóriová galéria

Trifóriová galéria alebo trifórium je úzka chodba alebo ochodza v hĺbke múra. Trifórium je umiestnené pod oknami hlavnej lode tzv. vysoký chór a priečnej lode vo forme empory nad arkádami rozdelujúc hlavnú a bočnú loď. Jeho funkcia bola skôr prak ...

                                               

Trifórium (okno)

Trifórium je forma združeného okna deleného dvoma strednými stĺpmi alebo pilastrami na tri oblúkové polia typické predovšetkým pre románsku a gotickú architektúru. Trifórium sa zvyčajne nachádza na najvyšších poschodiach veží alebo zvoníc, kde je ...

                                               

Westwerk

Westwerk je stavebný prvok tvoriaci západnú časť pozdĺžnych kostolov stavaných v karolínskom a ottonskom období a v dobe románskej. Westwerk je prístavba k západnej strane pozdĺžnych bazilík a vedie cez neho hlavný vstup do kostola. Typicky sa sk ...

                                               

Anjel

Anjel je:` v iránskom zoroastrizme zosobnenie dobrých síl, ktoré bojujú na strane boha dobra Ahura Mazdu proti bohu zla Ahrimanovi v kresťanstve, judaizme a islame nebeská bytosť, ktorá sa môže materializovať; prostredník medzi Bohom na jednej st ...

                                               

Cadkiel

Cadkiel alebo Sachiel, Zedekiel, Zadakiel, Zedekul je kabalistickej a kresťanskej angelológii archanjel. Považuje sa za anjela milosrdenstva a patróna tých, ktorí odpúšťajú. Vždy sa spája s planétou Jupiter, v novšom ponímaní sa spája s financiam ...

                                               

Gabriel (anjel)

U kresťanov je Gabriel patrónom telekomunikácií, poslov, filatelistov. Je to anjel proti manželskej neplodnosti. Niekedy sa zobrazuje ako ženská bytosť, vtedy je anjelom zvestovania, zmŕtvychvstania a milosti. V Starom zákone sa spomína, ako Gabr ...

                                               

Kamael

Kamael je anjel v niektorých kresťanských a židovských smeroch/textoch. Uvádza sa napríklad ako jeden zo siedmich archanjelov. Bol vraj na čele síl, ktoré vylúčili Adama zo záhrady Eden.

                                               

Metatron

Metatron je jedným z anjelov v judaizme a v niektorých vetvách kresťanstva. Nespomína sa v Tanachu, Novom zákone, ani v tradícii islamu. Zmienky o ňom však existujú v Talmude, Zohare a Druhej Knihe Enochovej. Povesti o jeho pôvode a postavení v n ...

                                               

Rafael (anjel)

Rafael je meno vzniknuté kombináciou dvoch hebrejských výrazov "Rapha" a "el". Toto meno je známe v judaizme, kresťanstve a v islame ako meno jedného z troch archanjelov.

                                               

Sandalfon

Sandalfon je anjel spomínaný v niektorých judaistických a kresťanských textoch. Niektoré zdroje ho spomínajú ako proroka Elijáša povýšeného na anjela, iné ako dvojča/brata Metatrona, ktoré malo ludský pôvod. V Knihe Enochovej je vládcom 6. Neba m ...

                                               

Sedem archanjelov

Sedem archanjelov je skupina siedmich archanjelov, stará tradícia v abrahámskych náboženstvách. Spravidla sa ich mená končia na -el. V kresťanských oficiálnych textoch sa explicitne spomínajú len traja príp. štyria archanjeli, ale na inom mieste ...

                                               

Stvoritel (božstvo)

Stvoritel je pôvodca, tvorca; v náboženstve: pôvodca sveta, boh. V baroku panoval názor, že stvoritel je zdroj a pôvod kozmu; k nemu kozmos zasa smeruje a vracia sa.

                                               

Asmodeus

Asmodeus je démon vyskytujúci sa v deuterokanonickej knihe Tóbit, Talmude a rôznych spisoch s okultnou tematikou, kde býva stotožňovaný s negatívnymi silami a zlom. Jeho meno pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou z perzštiny, z výrazu aēšma-daēv ...

                                               

Bafomet

Bafomet bola okultná bytosť so zvieracou hlavou a ludským telom, ktorého údajne uctievali templári. Niekedy bola stotožňovaná so staroegyptským baraním bohom Banebdžedetom – "mendéskym capom". Podla zobrazení v zbierkach starožitností predstavuje ...

                                               

Beliál

Beliál alebo aj Beliar je démon, ktorý bol prvýkrát spomenutý v židovských apokryfoch. Je to aj označenie niečoho zlého, diabla, satana. V biblických textoch sa týmto pojmom označuje niečo neužitočné a bezcenné. Démon Beliál, respektívne jeho men ...

                                               

Belzebub

Belzebub je: neskôr významný démon v kresťanstve, judaizme a v čarodejníctve, niekedy nepresne stotožňovaný so Satanom - podrobnosti pozri nižšie v slovenských prekladoch Nového zákona sa uvádza okrem tvaru Belzebub aj v tvaroch: Belzebul, Beelze ...

                                               

Lilit

Biblický verš Iz.34.14 býva považovaný za odkaz na túto bytosť: 34:14 stretať sa tam budú divé mačky s hyenami, a jedna démonská príšera bude povolávať na druhú; len tam bude pokojne bývať nočná obluda a nájde si odpočinok Podla nedávneho výskumu ...

                                               

Satan

Satan je anjel, démon alebo nižší boh v mnohých náboženstvách. Satan hrá rôzne úlohy v Koráne, Starom i Novom zákone a apokryfoch. V hebrejskej Biblii t. j. kresťanskom Starom zákone je Satan anjel, ktorého Boh využíva na skúšanie ludí z rôznych ...

                                               

Bazilišok (mytológia)

Bazilišok je výraz majúci v mytológii, náboženstve, folkloristike viacero významov: 1. Od staroveku bol bazilišok údajný krátky len vyše 20 cm dlhý žltý had s korunkovitým sfarbením prípadne aj korunkovitými výbežkami na hlave, ktorý žil najmä v ...

                                               

Bigfoot

Bigfoot je vedecky nepotvrdený druh ludoopa, ktorý údajne obýva lesy na severozápade Severnej Ameriky na pobreží Tichého oceánu. Bigfoot je obvykle opisovaný ako velký, chlpatý dvojnohý hominid. Označenie Sasquatch seskveč je odvodené slovo "sésq ...

                                               

Drak

Drak alebo šarkan je mýtické zviera vyskytujúce sa v mnohých kultúrach. Na rozdiel od bežne zaužívaných predstáv nie je možné problematiku drakov zhrnúť do predstavy rozprávkového draka a to dokonca ani jeho podobu. Predstavy o vzhlade draka preš ...

                                               

Elf

Elfovia plurál ylfe < v starej nórčine álfr /plurál álfar) sú rôzne typy čarovných duchov v germánskom bájosloví. V islandskom diele Snorriho Edda 1220 – 1230 sa rozlišujú svetelní elfovia ljósálfar a tmaví elfovia dokkálfar alebo svartálfar, ...

                                               

Inkubus (mýtická bytosť)

Inkubus bol: v stredovekej kresťanskej mytológii druh démona – astrálneho upíra, ktorý sa pohlavne stýka so ženami, v spánku ich znásilňuje, prípadne u nich vyvoláva sexuálne predstavy. Inkubus pritom obete vyčerpáva, niekedy až privedie k smrti. ...

                                               

Kerberos

O mesiaci Pluta pozri Kerberos mesiac Kerberos je bájny trojhlavý pes, ktorý stráži vchod do podsvetia – Hádu. Z postáv sa s ním stretol hrdina Herakles, spevák Orfeus a hrdinka Psyché. Súrodencami Kerberosa boli: Hydra – obluda s hadím telom a d ...

                                               

Leviatan

Leviatan je morský netvor, ktorý sa spomína v Biblii v židovskej náboženskej literatúre. Ako leviatan sa neskôr začal označovať každý morský netvor. V románe Biela velryba sa pomenovanie leviatan používa pre velrybu, a to je aj význam tohto slova ...

                                               

Nelapsi

Nelapsi je jedno z pomenovaní pre upíra používané na Zemplíne. Vyskytlo sa v knihe Súmrak, kde je opísaný ako druh velmi silného a rýchleho upíra vyskytujúceho sa na Slovensku.

                                               

Ohyzd

Ohyzd je druh fiktívnej bytosti, vystupujúcej vo fantasy literatúre. Najčastejšie je ohyzd opisovaný ako mohutné, svalnaté stvorenie podobné človeku, s výrazne negatívnymi vlastnosťami.

                                               

Papakalanosiwa

Papakalanosiwa je mýtická bytosť domorodého kmeňa Kwakiutl. Papakalanosiwa je kanibalský tvor, ktorý je spojovaný s počiatkom Hamatsy, čo bola tajná spoločnosť Kwakiutlov. Členovia tejto spoločnosti vykonávali jeden z najdôležitejších obradov Tse ...

                                               

Poltergeist

Poltergeist je slovo nemeckého pôvodu, ktorým sa označuje nadprirodzená bytosť, neviditelný duch, ktorý sa pohybuje v bytoch, robí hluk, pohybuje s predmetmi a alebo ich aj ničí. V niektorých príbehoch ich levituje pred očami ludí a niekedy ich p ...

                                               

Rákšasa

Rákšasa je v buddhistickej a hinduistickej mytológii démon či iný krvilačný tvor. Tieto bytosti sa v mytologických príbehoch vyskytujú i v podobe ženy, ktorým sa hovorí rákšasí. Väčšinou obývajú rôzne pohrebiská, skaly či iné temné miesta. Podla ...

                                               

Upír (bytosť)

Slovo upír je s najväčšou pravdepodobnosťou slovanského pôvodu. Vyskytuje sa vo všetkých slovanských jazykoch – po bulharsky je вампир, po slovensky a po česky upír niekedy sa používa aj obmena vampír, prevzatá pravdepodobne z angličtiny, po pols ...

                                               

Vlkolak

Vlkolak je v ludových poverách a mytológii človek, ktorý sa dočasne za určitých okolností mení na vlka, správa sa ako vlk a vykonáva rôzne zlé skutky. Podobne definuje vlkolaka okultizmus: Je za neho považovaný človek, ktorý sa sám, úmyselne, pom ...

                                               

Vodník

Vodník alebo staršie vodnár je slovanská rozprávková bytosť žijúca vo vode, zobrazovaná napr. v podobe malého, škaredého muža s dlhými vlasmi. Existujú obdoby u Germánov a podobne. Názvy v slovanských jazykoch sú: vodník/hastrman ; wodnik ; voďan ...

                                               

Zmok

Zmok je démonická bytosť zo slovenského folklóru. Má najčastejšie podobu čierneho kurčaťa, mužíka so slepačími nohami alebo ohnivej reťaze. Podla rozprávok mohol človek zmoka nájsť, dostať od iného človeka alebo vysedieť - to však iba za zložitýc ...

                                               

Behemot

Behemot je obrovský mýtický netvor v židovskom folklóre. Podla Targumu a Septuaginty ide o tvar množného čísla slova בהמה," zviera”. Predstavuje príklad tzv. pluralis excellentiae, ktorým sa v hebrejčine vyjadruje velkosť a dôležitosť. V tomto pr ...

                                               

Bennu

Vták Benu je staroegyptským predobrazom Fénixa. Jeho uctievanie je spojené so staroegyptským mestom On v Dolnom Egypte. Medzi niektoré jeho prívlastky patria Ten, ktorý sa rodí sám zo seba, Ten, ktorý stúpa a Vládca výročí. Etymologicky je meno B ...

                                               

Feng-chuang

Feng-chuang je čínsky mýtický vták, jedno zo štyroch nebeských zvierat, ktoré sú symbolom dokonalosti. Feng 鳳 je mužská súčasť a chuang 凰 ženská súčasť vtáka, ktorý v sebe dokonale spája princípy jing a jang. Tento čínsky fénix je spájaný s juž ...

                                               

Fénix (vták)

Fénix je mýtický vták gréckej mytológie. Podla Herodota tento tvor nepotrebuje žiadnu potravu, ale žije iba zo vzduchu a rannej vlahy. Jeho domov leží na východe, v krajine podobnej raju, kde si stavia hniezdo. V každej dobe žije na svete práve j ...

                                               

Gamajun

Gamajun je kúzelný veštecký vták v slovanskej mytológii, vyskytujúci sa najmä v ruskej kultúre. Je symbolom zdravej múdrosti a znalosti, žije na ostrove ďaleko na východe blízko raja. Gamajun je zobrazovaný ako velký vták so ženskou hlavou, podob ...

                                               

Lochnesská príšera

Lochnesská príšera je tvor, údajne žijúci v jazere Loch Ness v Škótskej vysočine. Okolo jej existencie či neexistencie sa vedú dlhodobé spory, samotný vzhlad a opis tvora sa líši od jedného pozorovania k druhému. Záujem a viera v jeho existenciu ...

                                               

Olgoj chorchoj

Olgoj chorchoj je mýtický piesočný červ žijúci v južnej časti ázijskej púšti Gobi. Býva opisovaný ako hladký živočích pripomínajúci prerastenú dážďovku alebo aj hrubé črevo naplnené krvou. Dosahuje údajne dĺžku 0.5 až 1.5 m a hrúbku približne muž ...

                                               

Re’em

Reem je mýtická bytosť židovského folklóru, ktorá je spomínaná na viacerých miestach v Biblii a objavuje sa aj v ďalších židovských písaných prameňoch. V moderných prekladoch Písma je pre ňu používané označenie divoký býk. Odborníci sa nezhodujú ...