Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 309
                                               

Sandinovský front národného oslobodenia

Sandinovský front národného oslobodenia je lavicová politická strana v Nikarague, jej členovia sú známi ako sandinisti. V 70. rokoch 20. st. viedli guerillový boj proti represívnej vláde diktátora Anastasia Somozu Debayla. Potom, ako sa im ho v r ...

                                               

Strana čiernych panterov

Strana Čiernych panterov, pôvodným názvom Strana Čiernych panterov za sebaobranu, bola radikálna lavicová černošská organizácia pôsobiaca v SŠA od polovice 60. do 70. rokov 20. storočia. Jej členovia sú známi aj ako Čierni panteri. Svojho času bo ...

                                               

Tupamaros

Tupamaros alebo Movimiento de Liberación Nacional bolo gerilové hnutie národného odporu v Uruguaji. Založené bolo v roku 1963 s cielom pomáhať chudobným, jedným z jeho ústredných lídrov bol Raúl Sendic. V roku 1968 sa ako odpoveď na vládne repres ...

                                               

Weatherman

Weatherman, neskôr premenovaná na Weather Underground Organization, bola americká radikálna lavicová organizácia, ktorá je známa tým, že od roku 1969 do polovice 70. tych rokov 20. st. organizovala protestné nepokoje a bombové útoky po celých Spo ...

                                               

Derby Philosophical Society

Derby Philosophical Society bol klub pre gentlemanov založený v Derby roku 1783 Erasmusom Darwinom. Členov spoločnosti bolo počas jej dejín mnoho významných osobností a klub ponúkal tiež prvú inštitucionálnu knižnicu v Derby, ktorá bola prístupná ...

                                               

Divadlo Atrapa

Súčasní členovia súboru sú Jakub Lazarčík, Vladimíra Škodlerová, Dagmar Labáthová, Miroslav Žemlička, Boris Jača, Alena Šimková, Ingrid Rudavská, Simona Horváthová, Eva Ginzeriová

                                               

Klub vysokých

Kluby vysokých existujú najmenej v 14 štátoch sveta, okrem spoločenského vyžitia sa snažia vplývať na politikov, výrobcov, architektov, aby vysokí ludia mali v bežnom živote čo najmenej problémov, vyplývajúcich z ich nadmernej výšky.

                                               

Mladá Európa

Mladá Európa je medzinárodné republikánske a demokratické združenie založené 1834 vo Švajčiarsku. Tvorili ho tajné spolky Mladé Nemecko, Mladé Polsko, Mladé Taliansko a ďalšie. Jej členovia sa snažili vytvoriť federáciu európskych národných štáto ...

                                               

Mladé Polsko (spolok)

Mladé Polsko bola polská tajná emigrantská organizácia pôsobiaca v rokoch 1834-1836 vo Švajčiarsku. Bola súčasťou Mladej Európy. Hlavným organizátorom bol Joachim Lelewel.

                                               

Muzeálna slovenská spoločnosť

Muzeálna slovenská spoločnosť bola vedecká spoločnosť založená v roku 1893 v Martine. V roku 1895, kedy začala svoju činnosť, sa prvým predsedom stal katolícky kňaz Andrej Kmeť, ktorý sa zaslúžil o jej aktívnu činnosť. Združovala záujemcov o zbie ...

                                               

Naprej

Naprej bol spolok slovenských študentov, ktorí študovali na bratislavskej právnickej akadémii. Jeho cielom bolo aktivizovať národné uvedomenie. Jeho členovia sa schádzali každý týždeň na schôdzach, kde sa prednášalo, recitovalo či čítalo z poézie ...

                                               

Slovaka Esperanto Societo

Slovaka Esperanto Societo bol založený 13. marca 1946 a jeho štatúty boli schválené Komisiou pre vnútorné veci v Bratislave 24. júla 1946. V októbri toho roku sa v Brne dohodlo, že SES bude zastupovať slovenských esperantistov a v Česku bude obdo ...

                                               

Spolok sv. Cyrila a Metoda

Spolok sv. Cyrila a Metoda je náboženský a kultúrny spolok gréckokatolíkov na Slovensku. Vznikol v roku 1941 pod názvom Jednota sv. Cyrila a Metoda s cielom rozvíjať svoju náboženskú, kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi gré ...

                                               

Spolok svätého Vojtecha

Založili ho roku 1870 z iniciatívy Andreja Radlinského ako pôvodne vydavatelský spolok na šírenie slovenskej rímskokatolíckej literatúry. Vydával učebnice, Katolícke noviny, Literárne listy, kalendáre a inú náboženskú literatúru. Mal tisícky člen ...

                                               

Tatrín

Tatrín bol jeden z najznámejších slovenských spolkov. Cielom spolku bolo všestranne podporovať a zvelaďovať kultúrny život a vzdelanosť na Slovensku, najmä vydávaním a distribúciou kníh v slovenskom jazyku a podporou slovenských študentov. Tým pr ...

                                               

Valdajský medzinárodný diskusný klub

Valdajský medzinárodný diskusný klub je pravidelne sa konajúci kongres expertov, ktorí sa špecializujú na štúdium ruskej vnútornej a zahraničnej politiky. Klub bol založený v septembri 2004 na základe iniciatívy agentúry RIA Novosti, Rady pre dom ...

                                               

YMCA

YMCA je najstaršou a najväčšou celosvetovou mládežníckou organizáciou na svete. Má 40 miliónov členov v 124 krajinách sveta. Je síce založená na kresťanských princípoch, kladie si však za úlohu byť k dispozícii pre všetkých mladých ludí bez ohlad ...

                                               

Železokupecký spolok Országh

Železokupecký spolok Országh alebo Železokupecké tovarišstvo bol súkromný hospodársky spolok, ktorý pôsobil v Jelšave a okolí v rokoch 1800 – 1922. V polovici 19. storočia bol najväčším tunajším hospodársky zameraným spolkom.

                                               

Živena (spolok)

Živena, spolok slovenských žien je najstarší ženský spolok na Slovensku. Spolok vznikol v Rakúsko-Uhorsku v roku 1869. V súčasnosti funguje ako občianske združenie, ktorého cielom je hladať špecifiká ženského prístupu v politickej, ekonomickej, s ...

                                               

Agencia Centroamericana de Noticias

Agencia Centroamericana de Noticias, skr. ACAN, je spravodajská agentúra so sídlom v Paname. Založilo ju v roku 1973 šesť stredoamerických štátov. Jej spoluvlastníkom je španielska spravodajská agentúra EFE, s ktorou ACAN úzko spolupracuje.

                                               

Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst

Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst bola spravodajská agentúra bývalej Nemeckej demokratickej republiky. Jej vznik sa datuje do roku 1946, sídlo mala v Berlíne. Od roku 1953 fungovala ako štátna organizácia podriadená predsedovi vlády. Po zno ...

                                               

Anadolu Ajansi

Anadolu Ajansi je turecká spravodajská agentúra, ktorú 6. apríla 1920 založil Kemal Atatürk. Má sídlo v Ankare, hlavnom meste Turecka. Agentúra je stále čiastočne vo vlastníctve štátu.

                                               

Associated Press

Associated Press je americká tlačová agentúra s centrálou v New Yorku, ktorá vznikla v roku 1846 ako Harbour News Association. V súčasnosti má viac ako 10 tisíc zákazníkov po celom svete, pre ktorých informácie zabezpečujú regionálne kancelárie v ...

                                               

Reuters

Reuters je spravodajská agentúra, ktorú v roku 1851 v Londýne založil nemecký imigrant Paul Julius Reuter ako prvú anglickú tlačovú agentúru. Agentúra Reuter s Telegram Company najprv vysielala komerčné správy, v roku 1858 sa stali jej predplatit ...

                                               

SITA Slovenská tlačová agentúra

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je slovenská obchodná spoločnosť prevádzkujúca spravodajskú agentúru SITA. Pôsobí od roku 1997. Vznikla 26. novembra 1997 prevodom z obchodnej spoločnosti SITA Slovenská tlačová agentúra s.r.o., ktorá bola zal ...

                                               

Spravodajská agentúra

Spravodajská agentúra je inštitúcia zabezpečujúca redakciám tlače, rozhlasu a televízie, ale aj iným záujemcom platený informačný servis. Spravodajské agentúry môžu byť: komerčné a informácie predávajú napr. Reuters družstvá, ktoré si informácie ...

                                               

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky, skr. TASR, je slovenská tlačová agentúra. Sídli v Bratislave, riaditelom je Vladimír Puchala, ktorý bol zvolený Správnou radou TASR 5. septembra 2017. TASR vznikla 1. apríla 1992 odčlenením od Česko-slovensk ...

                                               

American National Standards Institute

American National Standards Institute, skratka ANSI, je názov amerického normalizačného úradu. Sídli vo Washingtone. Je to nezisková organizácia, ktorá vytvára priemyselné štandardy v Spojených štátoch. Je členom organizácie ISO a IEC. ANSI štand ...

                                               

Committee on Data for Science and Technology

Committee on Data for Science and Technology, skratka CODATA, je interdisciplinárna komisia Medzinárodného výboru pre vedu zriadená v roku 1966. Jej cielom je zlepšovať zber, ukladanie a kritické vyhodnocovanie údajov dôležitých pre vedu a techno ...

                                               

Deutsches Institut für Normung

Deutsches Institut für Normung e.V., skratka DIN, je nemecký normalizačný úrad. Jeho normy, nesúce takisto skratku DIN, sa nazývajú Deutsche Norm alebo DIN-Norm, do roku 1975 sa nazývali "Deutsche Industrie-Normen" takisto skratka DIN.

                                               

International Laboratory Accreditation Cooperation

International Laboratory Accreditation Cooperation začala ako konferencia v roku 1977 s cielom rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na ulahčenie obchodu, podporou vzájomného uznávania výsledkov akreditovaných skúšok a kalibrácií. Sídli v Sydney v Aus ...

                                               

Medzinárodná astronomická únia

Medzinárodná astronomická únia je medzinárodná organizácia, ktorá spája národné astronomické spoločnosti sveta. Je členom Medzinárodného vedeckého koncilu. Je medzinárodne uznávaná ako spoločnosť zodpovedná za pomenúvanie hviezd, planét, planétok ...

                                               

Medzinárodný úrad pre miery a váhy

Medzinárodný úrad pre miery a váhy je vrcholný úrad svetovej metrológie a jedna z troch medzinárodných organizácií, ktoré udržujú štandardnú sústavu SI. Bol založený 20. mája 1875 na základe Dohody o metre.

                                               

MISRA

MISRA je organizácia zaoberajúca sa vytváraním štandardov na vývoj softvéru v oblasti automobilového priemyslu MISRA definuje okrem iného štandard pre kódovanie programov v C jazyku MISRA C. Cielom je zvýšiť bezpečnosť kódu, prehladnosť, lepšiu u ...

                                               

World Wide Web Consortium

World Wide Web Consortium je konzorcium produkujúce slobodné štandardy -- "odporúčania", ako ich nazývajú -- pre World Wide Web. Hlavou konzorcia je Tim Berners-Lee, pôvodný autor URL, HTTP a HTML, principiálnych technológií tvoriacich základ web ...

                                               

Český štatistický úrad

Český štatistický úrad je ústredný orgán štátnej správy Českej republiky. Bol zriadený dňa 8. januára 1969 zákonom č. 2/1969 Z. z., O zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. Pôsobnosť ČŠÚ je vymedzená zákonom č. 89/1995 ...

                                               

Institut national de la statistique et des études économiques

Institut national de la statistique et des études économiques, skr. INSEE alebo I.N.S.E.E., alebo Štátny ústav štatistiky a ekonomického výskumu je francúzsky štatistický úrad, ústav, ktorý zhromažďuje a publikuje informácie o francúzskej ekonomi ...

                                               

Štatistický úrad Európskych spoločenstiev

Štatistický úrad Európskych spoločenstiev, skrátene a hovorovo Eurostat, je hlavný štatistický úrad EÚ so sídlom v Luxemburgu. Je formálne podriadený Komisii. Jeho úlohou je pripravovať štatistické dáta pre potreby EÚ a harmonizovať štatistickú m ...

                                               

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberá štatistickými zisťovaniami. Dôležitú úlohu zohráva aj pri príprave volieb a referend a pri spracovaní ich výsledkov. Hlavné sídlo má v B ...

                                               

United States Census Bureau

United States Census Bureau je federálna agentúra USA ktorej hlavným cielom je vykonávať každých desať rokov sčítanie obyvatelstva. Okrem toho vykonáva rôzne iné sčítania a prieskumy. Spadá pod skupinu federálnych agentúr zvanú Federal Statistica ...

                                               

Študentská rada vysokých škôl

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupitelským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť n ...

                                               

Cicada 3301

Cicada 3301 je prezývka organizácie či skupiny, ktorá v rokoch 2012 až 2015 uverejňovala na stránku 4chan zložité hádanky, ktorých cielom bolo nájsť vysoko inteligentných jedincov v spoločnosti a zlepšiť súkromie a bezpečnosť na internete. Spojen ...

                                               

Filiki Eteria

Filiki Eteria alebo Filiké Hetairia bola hetairia pracujúca začiatkom 19. storočia na zvrhnutí osmanskej správy v Grécku a vytvorení samostatného gréckeho štátu. Členmi tohto združenia boli hlavne mladí fanariotskí Gréci z Ruska a ludoví náčelníc ...

                                               

Ilumináti

Ilumináti boli stúpenci tajnej nemeckej spoločnosti Illuminati Germanae založenej v roku 1776. Snažili sa aplikovať myšlienky osvietenstva. V roku 1785 bola spoločnosť zakázaná. Následne sa väčšina jej členov pridala k slobodomurárom. Neskoršia s ...

                                               

Skull and Bones

Skull and Bones, je tajná spoločnosť pôsobiaca na Yale University. Univerzita ho financuje a pridelila mu zvláštnu budovu. Založená bolo v roku 1832 dvoma študentmi William Huntington Russell a Alphonso Taft, ktorí nedostali súhlas na vstup do Ph ...

                                               

Alliance israélite universelle

Alliance Israélite Universelle je francúzska židovská organizácia s globálnou pôsobnosťou založená roku 1860.

                                               

JK Education

JK Education, s.r.o. je česká spoločnosť so sídlom v Prahe. Spoluzaložil ju Ondřej Kania v roku 2013. Centrála spoločnosti sa nachádza na Svatoslavovej ulici v Praha 4-Nusle. Zaoberá sa vzdelávaním v Česku.

                                               

Counterintelligence Corps

Kontrašpionážny zbor bola spravodajská služba armády Spojených štátov založená v priebehu druhej svetovej vojny, a to v decembri 1941. Úlohou CIC bolo vyhladať a eliminovať nemeckých špiónov v radoch spojeneckých armád. Ich činnosť spočívala aj v ...

                                               

Dvorská komora

V Habsburskej monarchii vznikla dvorská komora nem. Hofkammer 1. januára 1527 na základe rozhodnutia Ferdinanda I. Pôvodne to bol poradný orgán cisára, neskôr spravovala finančné záležitosti celej ríše. Mala štyri podriadené dvorské komory: česká ...

                                               

Economic Cooperation Administration

Economic Cooperation Administration bola vládna agentúra Spojených štátov založená na základe zákona Kongresu Spojených štátov o zahraničnej pomoci z 3. apríla 1948 za účelom koadministrácie Marshallovho plánu, ktorá pôsobila od 3. apríla 1948 do ...