Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 304
                                               

Protesty na námestí Tchien-an-men

Protesty na námestí Tchien-an-men boli protesty obyvatelov na námestí Tchien-an-men kuang-čchang v čínskom hlavnom meste Pekingu medzi 15. aprílom a 4. júnom 1989, ktoré násilne potlačila armáda. Demonštrujúci požadovali demokratizáciu spoločnost ...

                                               

Antikatolicizmus

Antikatolicizmus je nepriatelstvo a predpojatosť voči katolíkom, katolíckej cirkvi a jej predstavitelom. Antikatolicizmus môže byť jedným z prejavov antiklerikalizmu. Jeho nositelmi môžu byť i predstavitelia iných cirkvi a náboženských spoločnost ...

                                               

Šahbáz Bhattí

Šahbáz Bhattí bol pakistanský politik, člen Pakistanskej ludovej strany, minister pre menšiny a jediný kresťan vtedajšej pakistanskej vlády. Bol zastrelený pri atentáte v marci 2011.

                                               

Červený teror

Červený teror bolo bolševické úsilie fyzicky zlikvidovať svojich oponentov. Bol súčasťou občianskej vojny. Kým cársky režim trestal socialistickú podvratnú činnosť tromi rokmi vyhnanstva iba za atentát Fanny Kaplanová a vlastizradu Matvej Konstan ...

                                               

Islamofóbia

Islamofóbia je predpojatosť proti islamu a moslimom, ktorá sa zakladá na negatívnych zovšeobecneniach alebo stereotypoch o tomto náboženstve a jeho prívržencoch. Prejavy islamofóbie siahajú od nenápadných, miernych aktov, ako sú averzia voči mosl ...

                                               

Politický väzeň

Politický väzeň je osoba väznená pre opozičné názory a nenásilné alebo násilné vystupovanie proti vládnej politike, pre príslušnosť k rase, náboženstvu, národnostnej menšine.

                                               

John Anari

John Anari je papuánsky aktivista bojujúci za nezávislosť Západnej Papuy. Narodil sa v dedinke Kebar, pochádza z kmeňa Mpur. Stojí na čele separatistickej organizácie, West Papua Liberation Organization, ktorá bojuje za nezávislosť Západnej Papuy ...

                                               

Ricardo Balbín

Ricardo Balbín bol argentínsky politik a právnik. Bol dlhoročným lídrom tradičnej argentínskej politickej strany Radikálna občianska únia a súčasne opozície, neúspešne kandidoval na prezidenta v štyroch volbách, kedy vždy skončil na druhom mieste ...

                                               

Eugeniusz Baziak

Eugeniusz Baziak – † 15. jún 1962, Varšava, Polsko) bol polský rímskokatolícky biskup, pomocný biskup a arcibiskup-metropolita lvovskej arcidiecézy ; apoštolský administrátor a arcibiskup-metropolita krakovskej arcidiecézy.

                                               

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte alebo Napoleon I. z rodu Bonaparte bol francúzsky generál a politický vodca. Jeho význam začal stúpať v neskorých štádiách Francúzskej revolúcie. Ako cisár Napoleon I. stál na čele Francúzska v rokoch 1804 až 1815. Jeho reforma ...

                                               

Simon Tuturop

Simon Tuturop je papuánsky aktivista bojujúci za nezávislosť Západnej Papuy. Pochádza z Fakfak. Zúčastnil sa na slávnostnom vyhlásení nezávislosti Západnej Papuy v Jayapure, za čo bol 3. júla 1982 zatknutý a odsúdený na dvanásť rokov väzenia okre ...

                                               

Forkorus Yoboisembut

Forkorus Yoboisembut je papuánsky aktivista bojujúci za nezávislosť Západnej Papuy. Stojí na čele rady Dewant Adat Papua DAP. Domáhal sa medzinárodného vyšetrovania smrti Yawana Wayeniho, odôvodňujúc, že vyšetrovanie vnútroštátnym súdom neprinese ...

                                               

Bičovanie

Bičovanie bol trest, široko používaný od staroveku až do dnešných čias. Bolo zamýšlané ako trest, ktorý neznamená zmrzačenie. To však neznamenalo, že to bol trest menej nepríjemný, pretože bičom človek mohol dostať velké množstvo rán, ktoré boli ...

                                               

Železná panna

Železná panna patrí k ostrejším nástrojom útrpného práva. Ide o kovovú či drevenú konštrukciu, ktorá tesne obopínala trup či celé telo vypočúvaného. Na vnútorných stranách mala ostré kovové hroty. Železné panny sa konštruovali v dvoch typoch - pr ...

                                               

Cenzúra (kontrola informácií)

Cenzúra je kontrola a obmedzovanie šírenia názorov a informácií šírených hovoreným slovom, médiami alebo inými formami vyjadrovania vonkajšou silou.

                                               

Cenzúra internetu

Cenzúra internetu je kontrola informácií, vrátane potláčania obsahu, ktorý bol na internete zverejnený. Často sa objavuje v súvislosti s bojom proti medzinárodnému organizovanému zločinu a terorizmu. Cenzúra internetu vo všeobecnosti obmedzuje tý ...

                                               

Imprimatur (katolícka cirkev)

Imprimatur "je v Katolíckej cirkvi právny úkon, ktorým miestny ordinár alebo kompetentný náboženský predstavený udeluje povolenie na vytlačenie kníh týkajúcich sa viery a mravov po preskúmaní bezchybnosti rukopisu cenzorom". Slovo imprimatur sa u ...

                                               

Nihil obstat (formula)

Nihil obstat je "formula, ktorou katolícky cenzor vyjadruje svoje zistenie o mravnej bezchybnosti kníh a tlače vôbec a dáva súhlas na publikovanie". Nihil obstat je stručnejšia forma latinského výrazu nihil obstant quominus imprimatur - nič nepre ...

                                               

Detské mestečko

Detský domov s areálom tzv. Detské mestečko je areál pozostávajúci z 36 objektov v Zlatovciach, dnešnej miestnej časti Trenčína. Návrh na vytvorenie Detského mestečka vznikol v roku 1965, otvorenie bolo v roku 1974.

                                               

Brothers Keepers

Brothers Keepers je nemecký hudobný nadnárodný antirasistický projekt, ktorý združuje hlavne afronemeckých hip-hopových, reggae a soulových hudobníkov. Myšlienka založiť projekt vznikla v 90. rokoch, keď sa Adé Bantu a Don Abi rozhodli podnietiť ...

                                               

Antisemitizmus

Antisemitizmus je nepriatelstvo alebo predpojatosť voči Židom ako predstavitelom židovského náboženstva, etnickej skupine alebo rase. Aj keď samotné slovo je odvodené od slova Semiti, dnes sa ním neoznačuje nepriatelstvo voči semitským národom vš ...

                                               

Der Stürmer

Der Stürmer bol ostro protikomunisticky a protižidovsky zameraný týždenník, ktorý vydával nemecký nacistický politik a vydavatel Julius Streicher. V 30. rokoch 20. storočia patril Der Stürmer k oporným bodom nacistickej propagandy v Nemecku. Prvé ...

                                               

Dreyfusova aféra

Dreyfusova aféra bol politický škandál vo Francúzsku prebiehajúci koncom 19. storočia. V roku 1894 bol dôstojník francúzskeho generálneho štábu Alfred Dreyfus, ktorý mal židovský pôvod, na základe sfalšovaných dôkazov obvinený vojenským súdom zo ...

                                               

Holokaust

Holokaust, hebr. ekvivalent šoa bola "štátom programovo riadená a plánovaná perzekúcia a genocída európskych Židov uskutočňovaná 1933–1945 nacistickým Nemeckom a jeho satelitmi". Nemci ju nazývali "konečné riešenie Židovskej otázky". V širšom zmy ...

                                               

Jud Süß (1940)

Jud Süß je film z roku 1940, ktorý bol natočený nacistickým Nemeckom ako propagandistická snímka podporujúca antisemitizmus. Film režíroval Veit Harlan, v hlavných úlohách hrali Ferdinand Marian a Harlanova manželka Kristina Söderbaumová. Film bo ...

                                               

Krištálová noc

Krištálová noc, označovaný aj ako ríšsky pogrom či novembrový pogrom, bol protižidovský pogrom, ktorý sa odohral v noci z 9. na 10. novembra 1938 v Nemecku, k nemu pripojenému Rakúsku a v Sudetoch. Zámienkou na vyvolanie pogromu bol atentát Žida ...

                                               

Krvná žaloba

Krvná žaloba alebo rituálna vražda je povera alebo obvinenie, podla ktorého Židia používajú krv nežidov pre bližšie nešpecifikované rituálne účely. Získanie krvi bolo zvyčajne spájané s vraždou. Krv mala byť použitá na prípravu macesu počas Pesac ...

                                               

Horst Mahler

Horst Mahler je nemecký právnik a obhajca. V 70. rokoch bol okrem iného jedným zo zakladajúcich členov ultralavicovej teroristickej organizácie Frakcia Červenej armády, dnes patrí medzi najznámejších pravicových aktivistov v Nemecku, vyznačuje sa ...

                                               

Wilhelm Marr

Wilhelm Marr bol nemecký antisemitský a anarchistický novinár. V roku 1879 založil Antisemitskú ligu a napísal knihu Cesta k víťazstvu germánstva nad židovstvom, ktorá predstavuje novodobý nástup antisemitizmu, ktorý vyvrcholil holokaustom počas ...

                                               

Mein Kampf

Mein Kampf je kniha napísaná Adolfom Hitlerom, kombinujúca časti autobiografické s výkladom Hitlerovej politickej ideológie národného socializmu.

                                               

Norimberské zákony

Norimberské zákony boli dva ústavné zákony prijaté 15. septembra 1935 na zasadaní Ríšskeho snemu v Norimbergu, ktoré sa týkali občianstva a nemeckého pôvodu občanov, v širšom zmysle aj nasledujúce nemecké zákonné úpravy a vykonávacie predpisy obs ...

                                               

Pogrom

Pogrom je násilná akcia proti skupine obyvatelov vymedzenej nábožensky, rasovo alebo národnostne, obyčajne spojená s vraždením a rabovaním. V širšom zmysle hromadná násilná akcia proti akejkolvek skupine obyvatelstva. Termínom sa pôvodne označova ...

                                               

Proti prúdu (internetové noviny)

Proti prúdu, Prop alebo Prop.sk je zaniknutá slovenská nacionálne orientovaná webová lokalita obsahujúca prevzaté, preložené a skrátené články tlačových agentúr, komentáre k takýmto článkom, vlastné články a diskusné príspevky. Podstatnú časť str ...

                                               

Protokoly sionských mudrcov

Protokoly sionských mudrcov alebo Sionské protokoly je text, ktorý bol zámerne vykonštruovaný so zámerom šírenia antisemitizmu. Popisuje fiktívny židovský plán globálnej nadvlády. Tento podvod bol prvýkrát zverejnený v Rusku v roku 1903, bol prel ...

                                               

Radio Islam

Radio Islam bola švédska rozhlasová stanica, v súčasnosti už iba internetová stránka, zasvätená podla vlastných slov "oslobodzovaciemu boju palestínskeho ludu proti Izraelu" a proti "židovskému rasizmu voči Nežidom". Podla Centra EÚ pre monitorin ...

                                               

Radio Maryja

Radio Maryja je polská rozhlasová stanica národno-katolíckeho charakteru. Bola založená 9. decembra 1991 v Toruni rádom redemptoristov. Časť verejnosti a médií považuje programovú líniu Radia Maryja za kontroverznú, xenofóbnu a nedemokratickú s o ...

                                               

Stredisko Simona Wiesenthala

Stredisko Simona Wiesenthala je židovská medzinárodná organizácia zameraná na ochranu ludských práv, najmä problematikou holokaustu. Pomenované je po prenasledovatelovi nacistov Simonovi Wiesenthalovi. Organizácia bola založená v roku 1977 a hlav ...

                                               

Strana šípových krížov – hungaristické hnutie

Strana šípových krížov – hungaristické hnutie) bola maďarská fanatická antisemitská a fašistická politická strana, ktorú založil roku 1935 Ferenc Szálasi. Strana najmä spočiatku odmietala akúkolvek podobnosť s NSDAP a bola protinemecky orientovan ...

                                               

Štvrtý lateránsky koncil

Štvrtý lateránsky koncil tiež štvrtá lateránska synoda sa považuje za najvýznamnejší koncil stredoveku. Zvolal ho pápež Inocent III. 19. apríla 1213 bulou Vineam Domini Sabaoth. Konal sa v dňoch 11. až 30. novembra 1215 v Lateránskej bazilike v R ...

                                               

Tretí lateránsky koncil

Tretí lateránsky koncil alebo tretí lateránsky snem bol koncil, ktorý sa konal v marci 1179 v Lateránskej bazilike v Ríme. Predsedal mu pápež Alexander III. a zúčastnilo sa ho asi 300 biskupov. Rímskokatolícka cirkev ho považuje za 11. ekumenický ...

                                               

Ernst Zündel

Ernst Christof Friedrich Zündel bol nemecký neonacistický publicista, patriaci k skupine revizionistov, spochybňujúcich holokaust. Viedlo sa proti nemu niekolko procesov a niekolkokrát bol väznený za šírenie nenávistnej literatúry. Ním založené n ...

                                               

Židobolševizmus

Židobolševizmus je antisemitské hanlivé označenie bolševizmu a komunizmu. Vyvinul sa z antisemitskej konšpiračnej teórie obviňujúcej Židov zo vzniku a existencie bolševizmu. V slovníku antisemitskej a antikomunistickej propagandy sa začal objavov ...

                                               

Židovskí utečenci

Židovskí utečenci sú Židia, ktorí boli nútení opustiť svoje bydlisko v dôsledku prenasledovania z dôvodu svojej etnickej či náboženskej príslušnosti. K tomu často dochádzalo v dôsledku antisemitizmu – druhu xenofóbie a ideologického nepriatelstva ...

                                               

Židovský exodus z arabských krajín

Židovský exodus z arabských krajín odkazuje na vyhnanie a masový odchod Židov, prevažne Sefardov a Mizrachi, z arabských a islamských krajín. Táto migrácia začala koncom 19. storočia, ale masovejšie rozmery dosiahla po Vojne o nezávislosť v roku ...

                                               

Židovský kódex

Židovský kódex bolo vládne nariadenie v prvej slovenskej republike obsahujúce súbor protižidovských predpisov. Vydané bolo dňa 9. septembra 1941. Išlo v prevažnej miere o kópiu nemeckých protižidovských zákonov. "Židia" boli definovaní na etnicko ...

                                               

Bantustan

Bantustan je názov pre umelo vytvárané územia pre černošské obyvatelstvo v JAR a v Juhozápadnej Afrike. Vytváranie bantustanov bolo súčasťou politiky apartheidu. Bolo vytvorených desať bantustanov v JAR a desať v Juhozápadnej Afrike, ktorá bola v ...

                                               

Steve Biko

Steve Biko, vlastným menom Stephen Bantu Biko bol juhoafrický bojovník za ludské práva pôvodného obyvatelstva Afriky. Základné a stredoškolské vzdelanie nadobudol počas trvania silného apartheidu. Po ukončení rímskokatolíckeho gymnázia začal štud ...

                                               

Mit brennender Sorge

Mit brennender Sorge je nemecky písaná encyklika, ktorú vydal pápež Pius XI. 14. marca 1937 ako reakciu na nacizmus a jeho vládu v Nemecku. Ide o jednu z prvých encyklík, ktoré dosiahli svetového ohlasu a prekročili hranice katolíckeho sveta, a j ...

                                               

Eugenika

Eugenika všeobecne je cielené kríženie ludského druhu na posilnenie určitých vlastností. Dnes je to veda, ktorá sa zaoberá zlepšovaním ludského genofondu. V užšom slova zmysle je eugenika teória, ktorú založil v 19. storočí britský psychológ Fran ...

                                               

Nacizmus

Nacizmus alebo národný socializmus alebo hitlerizmus je totalitná ideológia oficiálne uplatňovaná diktatúrou v Nemecku v rokoch 1933-1945 prostredníctvom NSDAP vedenej Adolfom Hitlerom. Nacistická ideológia kombinuje koncepciu fašizmu a rasizmu, ...