Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30
                                               

Sexizmus

Sexizmus je pojem označujúci diskrimináciu na základe príslušnosti k pohlaviu alebo rodu, analogicky porovnatelnú s rasizmom. Pojem sexizmus zastrešuje i niekolko názorov a spôsobov správania: nerovnaké pristupovanie k rovnakým fenoménom len z dô ...

                                               

Konflikt

Konflikt je udalosť, spoločenský proces, v ktorom sa jednotlivec alebo skupina snaží o dosiahnutie vlastných cielov eliminovaním, zničením alebo podriadením si iného jednotlivca alebo skupiny, snažiacich sa o dosiahnutie podobných alebo identický ...

                                               

Altruizmus

Altruizmus je mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným luďom, v ochote obetovať pre ich dobro osobné záujmy. Ide napríklad o osoby, ktoré sa angažujú v nemocniciach alebo v detských domovoch, pričom neočakávajú žiadnu protislužbu. Form ...

                                               

Sebaúčinnosť

Sebaúčinnosť je presvedčenie ludí o ich schopnosti mať kontrolu nad úrovňou ich fungovania a nad udalosťami, ktoré ovplyvňujú ich životy. Sebaúčinnosť funguje ako dôležitý súbor determinantov ludskej sebaregulácie.

                                               

Smäd

Smäd je pocit, vyvolaný nedostatkom tekutín, ktorý vyvoláva potrebu piť. Smäd vzniká vtedy ak stúpne koncentrácia sodíka v krvnej plazme nad určitú hranicu. Potreba prijímať tekutiny je vyvolaná aj pocitom sucha na povrchu jazyka, v hltane, pôsob ...

                                               

Sublimácia (psychológia)

Sublimácia je v psychológií obranný mechanizmus spočívajúci v premene nižšieho vitálneho pudu na vyššiu, spoločensky prijatelnejšiu a uznávanú činnosť. V zmysle Freudovho ponímania je to napr. prenos energie libida na iný ciel, vzdialený od sexuá ...

                                               

Závisť

Závisť. Význam slova invidia je pozerať so zlým úmyslom. Závisť je jedna z ludských emócií, spočívajúca v túžbe po niečom, čo má niekto iný, a v snahe získať predmet tejto túžby, niekedy i za cenu zavrhnutiahodných činov. Spolu so žiarlivosťou či ...

                                               

Pôst

Pôst je dobrovolné úplné alebo čiastočné odrieknutie jedla alebo iných pôžitkov. Pôst je väčšinou motivovaný nábožensky, ale v prenesenom zmysle sa tak môže označiť aj protestná hladovka.

                                               

Proselytizmus

Proselytizmus je cielené získavanie nových veriacich pre nejakú náboženskú spoločnosť zmenou ich pôvodného náboženského presvedčenia. Proselytizmus je odvodený od slova proselyta, ktoré pochádza z gréckeho proserchomai – prichádzajúci. Je preklad ...

                                               

Teofagia

Teofagia starogr. Theofagia je náboženský obrad, pri ktorom si veriaci zajedajú to, čo považujú za telo svojho boha, v domnení, že sa mu tým priblížia, zjednotia sa s ním alebo s ním splynú. V Dionýzovom kulte to bolo mäso zaživa roztrhaného srnč ...

                                               

Nahota

Nahota je obnaženosť tela, nahosť, teda stav, kedy človek nemá na sebe žiaden odev. Je výlučne ludským charakteristickým znakom. Množstvo odevu závisí od praktického hladiska a sociálnych konvenciách. V určitých situáciach môže byť akceptovatelné ...

                                               

Nudistická pláž

Nudistická pláž je pláž, kde návštevníci môžu byť legálne nahí. Nahé kúpanie je častým prejavom nahoty na verejnosti. Nudistické pláže nadobudli popularitu v 50. rokoch 20. storočia na území Francúzska. Medzi známe patrí Cap dAgde. Nemali by však ...

                                               

Sauna

Sauna je pôvodné fínske slovo označujúce malú stavbu alebo miestnosť, ktorá sa po vykúrení používa na ohrievanie pri saunovaní. Vnútro sauny je velmi dobre izolované od okolia a vykladané drevom, ktoré pôsobí dobre na psychiku človeka. V saune sú ...

                                               

World Naked Bike Ride

World Naked Bike Ride, skratka WNBR, je medzinárodné nudistické stretnutie cyklistov. WNBR sa uskutočňuje od roku 2001 každý rok v júli v mnohých mestách celého sveta. Najväčší zraz sa usporadúva v Londýne, prvé sa konalo v Zaragoze v Španielsku. ...

                                               

Kostnatenie

Kostnatenie alebo osifikácia je vznik kostného tkaniva. Môže vznikať dvomi spôsobmi: vo väzive dezmogénna alebo endezmálna osifikácia znamená, že vo väzive sú roztrúsené bunky, ktoré tvoria kostné tkanivo. Týmto typom osifikácie vznikajú napríkla ...

                                               

Mäkké podnebie

Mäkké podnebie alebo velum je mäkký, sliznicou potiahnutý svalový útvar v ústnej dutine. Je predĺžením tvrdého podnebia smerom k zadnej hrdlovej stene a končí sa volným výbežkom – čapíkom. Mäkké podnebie má schopnosť zdvíhať sa, čím otvára a uzat ...

                                               

Nosohltan

Nosohltan je horný, lievikovitý úsek hltana, do ktorého choánami prúdi vzduch z nosovej dutiny. Vzduch vdýchnutý ústami sa do nosohltana privádza priamo, bez prípravy v nosovej dutine a nosohltane.Nachádza sa v horných dýchacích cestách.

                                               

Podžalúdková žlaza

Podžalúdková žlaza alebo pankreas alebo zastarano slinivka je tubuloalveolárna žlaza všetkých stavovcov nachádzajúca sa v žalúdočno-pečeňovej oblasti a ústiaca cez jeden alebo viacero vývodov vedla alebo cez žlčovod do prednej časti tenkého čreva.

                                               

Rozmnožovacia sústava

Rozmnožovacia sústava alebo pohlavná sústava je súbor orgánov slúžiacich k rozmnožovaniu – plodeniu nových generácií.

                                               

Srdce (orgán)

U cicavcov je srdce uložené v hrudníku medzi plúcami, hrudnou kosťou os sternum a bránicou. Zvonka je kryté väzivovým obalom, ktorý sa nazýva osrdcovník perikard. Vo vnútri perikardu sa nachádza tenká dvojitá membrána. V tomto úzkom dvojitom vaku ...

                                               

Abd Alláh (meno)

Abd Alláh je arabské mužské meno. Ide o populárne a rozšírené meno vďaka svojmu významu sluha Boží alebo otrok Boží, pretože pokora pred Bohom je v islame jednou zo základných cností. V arabčine sa vyslovuje s väzbou ako, preto sa často prepisuje ...

                                               

Adam (prvé meno)

Adam je mužské krstné meno hebrejského pôvodu. Pôvodne zo slova "hádám ", čo znamená prsť, zem. Adam je teda človek z hliny. Na Slovensku má meniny 24. decembra, počas sviatku Štedrého dňa.

                                               

Adolf

Adolf Born, český grafik, maliar a ilustrátor Adolf Dassler, zakladatel značky Adidas Adolf Zika, český fotograf Adolf Hitler, nemecký vodca a diktátor

                                               

Adrián

Adrián je mužské krstné meno. Je to slovenská podoba latinského mužského mena Hadrianus "muž od mora". Staršia podoba mena je Hadrián. Meniny na Slovensku má 23. marca.

                                               

Alan (prvé meno)

Alan je mužské krstné meno. Jeho pôvod je nejasný, pravdepodobne keltský, s významom súlad, svornosť. Existuje aj jeho ženská obdoba, v podobe mena Alana. Na Slovensku má meniny 8. marca.

                                               

Albert (prvé meno)

Albert je mužské krstné meno. Vzniklo spojením staronemeckých slov adal + beraht, čím ide o skrátenú podobu mena Adalbert. Významom mena je vznešený a slávny. Na Slovensku má meniny 8. apríla.

                                               

Aleš

Aleš Höffer, český atlét Aleš Brichta, český spevák Aleš Hemský, český reprezentant v ladovom hokeji Aleš Kokot, slovinský futbalista Aleš Pikl, český futbalista

                                               

Alexander (prvé meno)

Alexander je mužské krstné meno. Pochádza z gréckeho alexandros, čo znamená ochranca mužov. Existuje aj jeho ženská obdoba, v podobe mena Alexandra. Na Slovensku má meniny 27. februára.

                                               

Alexej

Alexej je mužské krstné meno. Ide o ruské meno z gréckeho álexis, čiže pomoc, ďalej alexein, čo označuje brániť, obranca. Na Slovensku má meniny 9. januára.

                                               

Alfonz

Alfonz je mužské krstné meno. Vzniklo ako francúzska podoba staronemeckého mena Adalfuns, pôvodne Hadalfuns, s významom pripravený na boj. Na Slovensku má meniny 28. januára.

                                               

Alfréd

Alfréd je mužské krstné meno. Má pôvod v staroanglických slovách aelf + raed, čo znamená múdry poradca, ktorému pomáhajú elfovia. Na Slovensku má meniny 19. júna.

                                               

Alojz

Alojz je mužské krstné meno. Jeho pôvod treba hladať v starofrancúzskom mene Lowis, ktoré vzniklo zo staronemeckého mena Hludwig, čiže slávny bojovník. Prípadný pôvod môžeme nájsť aj v latinskej podobe mena Aloisius, ktorá v staronemeckej podobe ...

                                               

Ambróz

Ambróz je mužské krstné meno. Často sa však objavuje aj ako druhé meno, čiže priezvisko. Pochádza z gréckeho mena Ambrosios, s významom nesmrtelný, nebeský. Na Slovensku má meniny 7. decembra.

                                               

Andrej

Andrej je mužské krstné meno. Ide o novozákonné meno, ktoré pochádza z gréckeho mena Andreas, vo význame mužný, statný, odvážny. Existuje aj jeho ženská obdoba v podobe mena Andrea. Na Slovensku má meniny 30. novembra.

                                               

Anton

Anton je mužské krstné meno. Slovenská podoba latinského mena Antonius vo význame popredný, vynikajúci. Existuje aj jeho ženská obdoba v podobe mena Antónia. Na Slovensku má meniny 13. júna. Pre domácke a dôverné oslovenie sa používa aj Tóno.

                                               

Ariel (meno)

Ariel je krstné starozákonné meno hebrejského pôvodu. Pochádza zo slova Ariél s významom Boží lev, alebo Boží oheň. Používa sa ako mužské, ale aj ženské meno.

                                               

Arnold

Arnold je mužské krstné meno. Vzniklo spojením staronemeckých slov aro + waltan, čo znamená vládca orol, silný ako orol. Slovenská forma bola prevzatá z nemeckých mien Arnold, Arenwald. Na Slovensku má meniny 1. októbra.

                                               

Áron (prvé meno)

Áron je mužské krstné meno hebrejského pôvodu. Je odvodené od biblického mena Aharón. Prekladá sa ako "prorocký, osvietený, svetlý". Niektoré preklady odkazujú na slovo árón s významom "skrinka". V slovenskom kalendári má meniny 2. apríla.

                                               

Atila (prvé meno)

Attila Louis, americký zápasník Attilio Nicora, taliansky kardinál Attilio Lombardo, taliansky futbalový tréner Attila Sávolt, maďarský tenista Attilio Fiumarella, anglický fotograf Attila Yesilada, turecký politik Attila Mokos, slovenský herec A ...

                                               

Aurel (prvé meno)

Aurel je mužské krstné meno. Pochádza z latinského slova aureolus "zlatý". Staršie podobu mena sú Aurélius, Aurelián. Meniny na Slovensku má 25. októbra.

                                               

Beňadik

Beňadik je mužské krstné meno. Je to slovenská podoba latinského mena Benedikt, ktoré vzniklo zo slova benedictus "požehnaný, blahoslavený". Meniny na Slovensku má 22. marca.

                                               

Benedikt (prvé meno)

Benedikt X. 1058 – 1059 Benedikt XIII. 1394 Benedikt XIV. 1424 – 1429 Benedikt XIV. 1430 – 1437

                                               

Benjamín (prvé meno)

Benjamín je mužské krstné meno. Meniny na Slovensku má 31. marca. Je to pôvodom hebrejské meno, z hebrejského ben-já-mín. Jeho význam je syn pravej náuky, milovaný syn.

                                               

Bernard (prvé meno)

Bernard je mužské krstné meno. Je nemeckého pôvodu, vzniklo zo staronemeckých slov bern + hatr, čo znamená "medvedia sila", "silný ako medveď". Meniny na Slovensku má 20. mája.

                                               

Blažej (prvé meno)

Blažej je mužské krstné meno. Pochádza z gréckeho mena Blasios, čo znamená pravdepodobne "brblavý, nezrozumitelne hovoriaci". Meniny na Slovensku má 3. februára.

                                               

Bohdan

Bohdan je mužské krstné meno. Toto slovanské meno vzniklo ako paralela gréckeho Theodóros "Boží dar". Meniny na Slovensku má 21. decembra. Ženský variant tohto mena je Bohdana.

                                               

Bohuš

Bohuš je mužské krstné meno. Je to skratka mena Bohuslav, čo v staroslovienčine znamená "sláviť Boha", príp. "ten, čo slávi Boha", teda kňaz. Meniny na Slovensku má 27. januára.

                                               

Boris (prvé meno)

Boris je mužské krstné meno. Je to ruská podoba protobulharského mena Bogoris alebo Borises. Význam môže byť zo slovanského slova "boj". Alebo môže ísť o skrátenie slovanského mena Borislav, ktoré znamená "ten, ktorý bojuje za slávu". Tiež môže í ...

                                               

Branislav

Branislav Kováč, slovenský raper Branislav Záhradník, slovenský politik Branislav Celler, slovenský politik Branislav Bystriansky, slovenský herec Branislav Ivanović, srbský futbalista Braňo Mojsej, slovenský spevák Braňo Holíček, slovenský herec ...

                                               

Bystrík (prvé meno)

Bystrík je mužské krstné meno. Meniny na Slovensku má 11. septembra. Význam mena Bystrík je človek rýchlo vnímajúci, chápavý. Prvý známy nositel mena Bystrík bol nitriansky biskup a mučeník – svätý Bystrík, ktorý žil v 11. storočí. Na Slovensku p ...