Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 296
                                               

Indoárijské jazyky

Uvedené je tradičné chronologické delenie, existujú aj iné delenia. stredné indoárijské jazyky nové indoárijské jazyky novoindoárijské jazyky, novoindické jazyky stará indičtina sanskrit

                                               

Interlingua

Interlingua alebo interlingva je umelý medzinárodný jazyk založený volne na románskych jazykoch, hlavne na latinčine. Do istej miery ide o zjednodušenú latinčinu. V definitívnej podobe bol publikovaný v roku 1951 Medzinárodnou asociáciou pre pomo ...

                                               

Inuitčina

Inuitčina je skupina nárečí z eskimáčtiny. Hovoria ním Inuiti, asi 75 000 ludí. Tradične sa ním hovorí v severoamerickej Arktíde a v menšej miere na Labradore. Z politického hladiska žijú Inuiti v dánskom autonómnom území Grónsko, v Kanade a v št ...

                                               

Juhozápadné turkické jazyky

Juhozápadné turkické jazyky západotürkütské jazyky) sú najväčšia skupina turkických jazykov. Hovorí nimi viac než 110 miliónov ludí od Balkánskeho polostrova až po Čínu. Oghuz znamená v staroturkičtine 30 v zmysle 30 kmeňov.

                                               

Kazaština

Kazaština je úradný jazyk Kazachstanu. Je to turkický jazyk kypčackej vetvy blízko príbuzný karakalpačtine a kirgizštine. Po kazašsky hovorí asi 12 miliónov ludí v Kazachstane, Číne, Mongolsku, Afganistane, Tadžikistane, Turecku, Turkménsku, Ukra ...

                                               

Kečuánčina

Kečuánčina alebo kečujčina je domorodý jazyk Južnej Ameriky. Je to jazyk indiánskeho etnika Kečuánci. Tento jazyk bol oficiálnym jazykom ríše Inkov. V súčasnosti ho používa vo viacerých dialektoch asi desať miliónov obyvatelov Južnej Ameriky, kon ...

                                               

Kirgizština

Kirgizština alebo zriedkavo kyrgyzština je úradný jazyk Kirgizsku. Je to turkický jazyk kypčackej vetvy blízko príbuzný kazaštine a karakalpačtine. Po kirgizsky hovorí asi 3-5 miliónov ludí v Kirgizsku, Číne, Afganistane, Tadžikistane a v ďalších ...

                                               

Klasická japončina

Klasická japončina je forma japončiny, ktorá sa používala medzi rokmi 794 a 1185, v období známom ako heianské obdobie. Je nasledovníkom starej japončiny.

                                               

Krymská tatárčina

Krymská tatárčina alebo krymskotatárčina alebo krymčina alebo krymská turečtina je jazyk používaný Krymskými Tatármi na Ukrajine na Kryme. Je to jazyk turkickej jazykovej rodiny a bol oficiálnym spisovným jazykom Krymu do 17. storočia. Krymskú ta ...

                                               

Kui (jazyk)

Kui je drávidský jazyk, ktorým hovorí asi 765 000 ludí v indickom štáte Urísa. Píše sa rovnakým písmom ako používa uríjčina.

                                               

Kurdčina

Kurdčina je jazyk zo západnej skupiny iránskej vetvy. Hovoria ním Kurdi v Turecku, Iráne, Iraku a Sýrie, čiže v tzv. Kurdistane. V Iraku je kurdčina úradný jazyk, v Sýrii je zakázané v nej zverejňovať dokumenty, v Turecku je jej používanie povole ...

                                               

Ladinčina

Ladinčina môže znamenať aj engandinčinu. Taliansky názov ladinčiny - ladino - môže znamenať aj jazyk ladino. Ladinčina alebo tirolská rétorománčina alebo dolomitská ladinčina je románsky jazyk, ktorý používa lingvistická menšina v talianskych reg ...

                                               

Lawangan (jazyk)

Lawangan je austronézsky jazyk, ktorý patrí medzi východobaritské jazyky. Hovorí ním asi 100 000 domorodcov z dajackého kmeňa Lawangan, ktorí žijú v strednej časti Kalimantanu v Indonézii.

                                               

Lechické jazyky

Lechické jazyky je súhrnné označenie všetkých jazykov, podobných polštine. Krstné meno Lech je v Polsku velmi oblúbené. Lech je prakticky bájna postava, brat Čecha, knieža, ktorý priviedol Poliakov do Polska a založil Hnězdo. Lechické jazyky patr ...

                                               

Limburčina

Limburčina je skupina germánskych nárečí, resp. podla niektorých názorov samostatný germánsky jazyk, používaná/používaný v Holandsku, Belgicku a v časti Nemecka, predovšetkým v hraničnej oblasti týchto troch štátov. V Holandsku má štatút regionál ...

                                               

Litotes

Litotes je v literatúre zjemňovanie výrazu prostredníctvom popretia jeho záporu. Uvedením dvojitého záporu sa zmierňuje sila výpovede.

                                               

Ma’anyančina

Ma’anyančina je austronézsky jazyk, ktorý patrí medzi východobaritské jazyky. Hovorí ňou asi 150 000 domorodcov z dajackého kmeňa Ma’anyan, ktorí žijú na strednom Kalimantane v Indonézii. Ma’anyančina je príbuzná s malgaštinou, ktorou sa hovorí n ...

                                               

Malajálamčina

Malajálamčina je drávidský jazyk. Hovorí sa s ním hlavne v juhoindickom zväzovom štáte Kérala. Je to jeden z 23 indických oficiálnych jazykov. Hovorí ním okolo 37 miliónov ludí. Hoci je velmi podobná tamilčine, používa svoje vlastné písmo.

                                               

Maldivčina

Maldivčina, divehi alebo dhivehi je indoárijský jazyk používaný približne 371 000 hovoriacimi na Maldivách a ostrove Maliku. Pravdepodobne sa vyvinul z jazyka elu alebo starej sinhalčiny. Jeho vývoj ovplyvnilo mnoho ostatných jazykov, predovšetký ...

                                               

Mansijčina

Mansijčina je ugrofínsky jazyk, ktorým rozprávajú príslušníci mansijskej národnostnej menšiny na území dnešného Ruska pozdĺž rieky Ob a jej prítokov v Chantyjsko-Mansijskom autonómnom okruhu a v Sverdlovskej oblasti. Podla sčítania ludu v roku 19 ...

                                               

Maorijčina

Maorijčina je jazyk východoaustronézskych jazykov a typický predstavitel jazykov Polynézie. Hovorí ňou ešte asi polovica Maoriov teda asi 150 000 ludí alebo asi 300 000 na Novom Zélande a je spolu s angličtinou úradným jazykom Nového Zélandu. Dvo ...

                                               

Mara (jazyk v Indii)

Mara je menšinový jazyk, ktorým hovoria Marovia v južnom Mizoráme v Indii a v prilahlom Čjinskom štáte v Mjanmarsku. Patrí do jazykovej skupiny kuki-čjinské jazyky tibetsko-barmských jazykov. Mara sa vyučuje ako povinný predmet do 7. triedy v okr ...

                                               

Materinský jazyk

Materinský jazyk, alebo materčina, materinčina, materinská reč je pojem, ktorým sa najčastejšie označuje prvý jazyk, ktorý sa daná osoba naučila vo svojom živote. Podla niekolkých iných kritérií môže byť materinský jazyk definovaný, či chápaný ak ...

                                               

Médčina

Médčina bol jazyk Médov. Patrí medzi severozápadné iránske jazyky. Súvislé texty v médčine sa nezachovali, gramatika je neznáma, jazyk je doložený iba prostredníctvom výpožičiek v starej perzštine.

                                               

Medzinárodný pomocný jazyk

Medzinárodný pomocný jazyk je jazyk, ktorý plní kontaktovú funkciu pri dorozumievaní medzi luďmi rôznych národov, ktorí nemajú spoločný materinský jazyk. Väčšinou je takýto jazyk druhým jazykom. Často bývajú na túto úlohu nominované plánové jazyk ...

                                               

Mongolčina

Mongolčina alebo vlastná mongolčina vlastné mongolské jazyky/mongolský makrojazyk je najvýznamnejší jazyk zo skupiny mongolských jazykov a hlavný jazyk v Mongolsku. Ethnologue 2009 hovorí o vlastných mongolských jazykoch resp. mongolskom makrojaz ...

                                               

Národný jazyk

Národný jazyk je diasystém tvorený viacerými formami, resp. štruktúrnymi útvarmi istého jazyka, používaný v danom národnom spoločenstve. Sociálno-historickou bázou národného jazyka je národné spoločenstvo. Národný jazyk je spolu s ďalšími znakmi ...

                                               

Ngaju (jazyk)

Ngaju je austronézsky jazyk, ktorý patrí medzi západobaritské jazyky. Hovorí ním 890 000 domorodcov z dajackého kmeňa Ngaju, ktorí žijú na Kalimantane v Indonézii. Jazyk Ngaju je blízko príbuzný jazyku bakumpai. Ngaju má 3 nárečia pulopetak, baam ...

                                               

Obcovací jazyk

Obcovací jazyk alebo obcovacia reč je jazyk, ktorým osoba hovorí vo svojej bezprostrednej komunite. Medzinárodný štatistický kongres v Bruseli v roku 1853 túto kategóriu označil za rozhodujúce kritérium pre empirické zisťovanie národnosti, čo sa ...

                                               

Omega (grécke písmeno)

Omega je dvadsiate štvrté písmeno gréckej abecedy. V systéme gréckych čísel má hodnotu 800. Za jeho ekvivalent v latinke je možné považovať písmeno O. Názov písmena doslova znamená velké o.

                                               

Operatívny zmysel

Operatívny zmysel je zmysel, ktorý má istý znak v nejakom systéme znakov vtedy, keď sú známe syntaktické pravidlá pre jeho používanie a keď je známe, aké transformačné pravidlá platia pre tieto znaky. Existencia operatívneho zmyslu znaku je predp ...

                                               

Pahárske jazyky

Pahárske jazyky tvoria severnú vetvu indoárijských jazykov. Patrí sem hlavne nepálčina a jej blízke dialekty v indických štátoch Uttarakhand a Himáčalpradéš. Delí sa na 3 skupiny. Do východnej skupiny patria dialekty nepálčiny, do strednej patria ...

                                               

Pandžábčina

Pandžábčina, je indoeurópsky jazyk patriaci do podskupiny indoiránskych jazykov do indoárijskej jazykovej rodiny. Niektoré zdroje rozdelujú jazyk na dva alebo tri, napríklad Ethnologue rozlišuje namiesto pandžábčiny nasledujúce jazyky, ktoré doko ...

                                               

Pejoratívum

Pejoratívum je slovo so záporným expresívnym zafarbením, so zhoršovacím, hanlivým významom. Poukazuje na negatívne ludské vlastnosti. Pejoratívnosť je zhoršovací, hanlivý, zhoršujúci, príhanlivý význam. Slovo môže byť pejoratívne samo osebe, aleb ...

                                               

Portugalčina

Portugalčina patrí do rodiny románskych jazykov. Pôvod má v oblastiach dnešnej Galície a severného Portugalska. Odvodená je z latinčiny, ktorou asi pred 2000 rokmi hovorili romanizovaní obyvatelia predrománskeho iberijského polostrova). V 15. a 1 ...

                                               

Pragmatika

Pragmatika je výskum používania jazykových znakov, súčasť alebo odvetvie semiotiky, ktoré skúma vzájomný vzťah vehikula a interpreta.

                                               

Predpona

Predpona alebo prefix alebo prefixálna morféma je časť slova stojaca pred slovným základom a obvykle meniaca jeho význam.

                                               

Prípona

Prípona alebo sufix alebo sufixálna morféma je časť slova stojaca za slovným základom a meniaca jeho slovný alebo gramatický význam.

                                               

Príslovie

Príslovie je "základný a najvšeobecnejší paremiologický útvar, ktorý zhustenou formou vyjadruje istú ludovú múdrosť alebo skúsenosť". Ich výskumom sa zaoberá paremiológia. Sú súčasť ludovej slovesnosti a často sú v tvare rýmovaného dvojverša. Prí ...

                                               

Prítomný čas

Prítomný čas môže zriedkavo znamenať aj prítomnosť, pozri prítomnosť terajšok. Prítomný čas alebo prézent je slovesný čas, ktorý v rôznych jazykoch vyjadruje predovšetkým v súčasnosti prebiehajúce deje alebo trvajúce stavy. Rovnako sa označuje aj ...

                                               

Pruština

Pruština je mŕtvy baltský jazyk, ktorý zanikol na konci 17. storočia. Šlo o najarchaickejší z baltských jazykov. Pruština mala pohyblivý prízvuk ako litovčina, intonácie boli podobné lotyštine Pravopis sa zakladal na vtedajšom nemeckom a bol nedô ...

                                               

Ró (grécke písmeno)

Ró je sedemnáste písmeno gréckej abecedy. V systéme gréckych čísel má hodnotu 100. Jeho ekvivalent v latinke je písmeno R. Vo fyzike sa používa ako značka pre: korelačný koeficient v štatistike hustotu vo fyzike rezistivitu vo fyzike spektrálny p ...

                                               

Samojčina

Samojčina je tradičný a oficiálne používaný jazyk v štáte Samoa a v začlenenom území USA - Americkej Samoe. Patrí do rodiny austronézskych jazykov. Počet ludí, ktorí hovoria samojčinou je 369 957. 69 % z nich žije na súostroví Samoa. Mimo nich sa ...

                                               

Sampi

Foat, F. W. G. 1906. "Fresh evidence for Ͳ". Journal of Hellenic Studies 26: 286–287. Soldati, Agostino 2006. "Τὸ καλούμενον παρακύϊσμα: Le forme del sampi nei papiri". Archiv für Papyrusforschung 52: 209–217. Woodard, Roger D. 1997. Greek writin ...

                                               

Severná slovinčina

Severná slovinčina alebo pomoranská slovinčina je mŕtvy jazyk z vetvy západoslovanských jazykov. Rozprávali ňou pomoranskí Slovinci. Považuje sa velmi často za nárečie kašubčiny alebo pomorančiny alebo polštiny. Vymrel s presunmi obyvatelstva po ...

                                               

Sigma

Sigma je osemnáste písmeno gréckej abecedy. V systéme gréckych čísel má hodnotu 200. Jeho ekvivalent v latinke je písmeno S. Malé písmeno sigma σ sa vo fyzike používa ako značka veličiny silové napätie v hmote.

                                               

Slovinčina

Slovinčina patrí do skupiny južnoslovanských jazykov a je úradným jazykom v Slovinsku. Patrí aj medzi úradné jazyky EÚ. Po slovinsky hovorí vo svete približne 2 milióny obyvatelov, väčšina z nich žije v Slovinsku.

                                               

Stará islandčina

Stará islandčina patrí spolu so starou nórčinou k západnej vetve staroseverského jazyka. Západná a východná vetva sa oddelili zhruba v 8.–9. storočí po Kr. Keďže v tomto jazyku bolo napísané množstvo literatúry, je to najlepšie zdokumentovaný sev ...

                                               

Stará nórčina

Stará nórčina je severogermánsky jazyk, ktorý patril do západnej vetvy staroseverčiny, predchodca nórčiny. Nórčina sa však postupom časom viac odklonila od staronórčiny, na základe dlhodobého a zretelného vplyvu dánčiny, a i nemčiny. Gramatika dn ...

                                               

Stredná angličtina

Stredná angličtina je názov, ktorý historickí jazykovedci dávajú rozličným formám angličtiny, ktorými sa hovorilo medzi normanskou inváziou v roku 1066 a stredom až koncom 15. storočia, kedy sa rozšíril tzv. Chancery Standard, forma londýnskej an ...