Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 294
                                               

Mária Gorettiová

Svätá Maria Tereza Gorettiová je talianska panna a mučeníčka. Jej svätorečenie je prvým v histórii, ktorému boli prítomní matka aj vrah, je zároveň prvou svätou 20. storočia.

                                               

Brigitte Irrgangová

Brigitte Irrgangová bola nemecká mučenica. V Handlovej žila do roku 1944, potom sa jej rodina kvôli blížiacemu frontu odsťahovala do českého Děčína, odkial boli o rok neskôr spolu s ostatným nemeckým obyvatelstvom odsunutí do Nemecka. Usadili sa ...

                                               

Jakub starší

Jakub bol synom rybára Zebedea a Salome a teda bratom apoštola Jána. Nazýva sa aj Starší, Väčší alebo Zebedeov, kvôli odlíšeniu od svojho menovca Jakuba Alfeovho. Patril medzi trojicu najoblúbenejších Kristových apoštolov a jedného z prvých mučen ...

                                               

Anna Kolesárová

Blahoslavená Anna Kolesárová je slovenská mučenica čistoty a obeť zločinu spáchaného vojakom Červenej armády počas druhej svetovej vojny.

                                               

Marek (evanjelista)

Napriek tomu, že jeho meno Marcus t.j. narodený v marci, príp. zasvätený rímskemu bohovi Marsovi evokuje latinský pôvod, všeobecne sa traduje, že bol helenisticky vzdelaným kresťanom židovského pôvodu. Okrem tohto mena sa stretávame aj s hebrejsk ...

                                               

Mučenica čistoty

Mučenica čistoty je termín pre ženu, ktorá stratila život, keď sa bránila znásilneniu či podobnej forme zneuctenia. Používa sa najmä v rámci katolíckej cirkvi a hovorca ho spravidla môže použiť v rôzne širokom význame: od označenia akejkolvek tak ...

                                               

Ondrej (apoštol)

Svätý Ondrej bol jedným z apoštolov Ježiša Krista a bratom apoštola Petra. Keďže bol ako prvý spomedzi apoštolov povolaný Ježišom, východné cirkvi ho zvyknú nazývať svätý Andrej Prvopovolaný. Spolu s Petrom, Jánom a Jakubom Starším patrí do štvor ...

                                               

Peter (apoštol)

Svätý Peter, apoštol, pôvodným menom Šimon, jeden z dvanástich učeníkov Ježiša Krista. Údaje o jeho pôsobení na čele v tom čase malej skupiny kresťanov sa značne líšia. Podla Biblie ho touto úlohou poveril osobne Ježiš. Toto jedinečné poverenie d ...

                                               

Polykarpos

Svätý Polykarp bol biskupom v Smyrne a kresťanským mučeníkom, patrí medzí apoštolských otcov. Polykarp zomrel vo vysokom veku mučeníckou smrťou upálením, správu o nej podáva dielo Martyrium Polycarpi. Polykarp usporiadal zbierku Ignatiových listo ...

                                               

Giuseppe Puglisi

Blahoslavený Giuseppe Puglisi bol taliansky katolícky kňaz a odporca mafie, od roku 1993 bol farár v neslávne známej palermskej štvrti Brancaccio. Mafia ho niekolkokrát stýrala a nakoniec zavraždila. V roku 2013 ho blahorečil pápež František.

                                               

Teodor Romža

Blažený Teodor Romža bol rusínsky gréckokatolícky biskup Mukačevskej eparchie a mučeník zavraždený NKVD. V roku 1930 skončil gymnázium v Chuste a toho istého roku ho vladyka Peter Gebej poslal študovať do Ríma na Pápežskú Gregoriánsku univerzitu. ...

                                               

Ján Simonides (kňaz)

1662 – 1663 vyučujúci v druhej triede gymnázia v Trnave 27. 12. 1639 narodený v Bijacovce Spiš 1673 – 1674 misionár a správca fary v Turej Lúke 1670 vysvätený na kňaza november 1674 pochovaný v krypte jezuitského univerzitného kostola v Trnave 14 ...

                                               

Šimon Horlivec

Svätý Šimon, nazývaný aj Kanaánsky alebo Horlivec, bol jedným z dvanástich Ježišových apoštolov, mučeník. Patrí k novozákonným postavám, o ktorých nie je vela poznatkov. Grécka forma hebrejského mena Simeon znamená "počúvanie". Jeho prímenie Kana ...

                                               

Tomáš (apoštol)

Svätý Tomáš, nazývaný Didymos, bol jedným z Ježišových učeníkov. Jeho meno s prívlastkom "neveriaci" sa časom stalo pomenovaním skeptikov, ktorí sa na vlastné oči alebo dotykom musia presvedčiť o existencii niektorých javov.

                                               

Zeferinus

Zeferinus alebo Zefyrin alebo Zefirín bol 15. pápež v období pontifikátu cca 198/9 – 217, bol Riman, syn Habundia. Jeho uštipačný kritik Hippolyt, neskôr protipápež, ho vykresloval ako prostého, nevzdelaného, neskúseného v cirkevných rozhodnutiac ...

                                               

Severos z Antiochie

Svätý Severos z Antiochie bol byzantský monofyzitský mních, teológ a právnik, antiochijský patriarcha v rokoch 512 až 518. Podla niektorých názorov najvýznamnejší grécky teológ v období medzi Cyrilom Alexandrijským a Maximom Vyznávačom. Chalcedón ...

                                               

Mária (matka Ježiša)

Mária, v latinskom katolicizme Panna Mária alebo Madona, vo východných cirkvách presvätá Bohorodička, manželka tesára Jozefa z Nazaretu, je podla kresťanskej viery matkou Ježiša Krista, druhej božskej osoby a syna Boha Otca.

                                               

Ježišova matka v umeleckých dielach

Postava Márie, v katolicizme Panny Márie, inšpirovala umelcov už od raných kresťanských čias a po Kristovi sa stala najčastejšie zobrazovanou biblickou postavou. Inšpirovala tisícky bezmenných umelcov, ale aj umeleckých velikánov. Aj v súčasnosti ...

                                               

Mariológia

Mariológia, je odvetvie dogmatickej teológie, ktoré sa zaoberá otázkou postavenia a úlohy matky Ježiša Krista v novozákonnej dobe z pohladu Katolíckej cirkvi, ktorá ju označuje aj titulmi: Panna Mária, či Matka Božia.

                                               

Sianowo

Sianowo je dedina v Polsku v Pomoranskom vojvodstve v okrese Powiat kartuski v gmine Kartuzy. Sianowo je známe ako katolícke pútnické miesto s históriu pútí siahajúcou do 15 storočia, a dominantným kostolom Panny Márie z roku 1816. Žije tu 349 ob ...

                                               

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je v niektorých kresťanských cirkvách najdôležitejší mariánsky sviatok, ktorý sa oslavuje 15. augusta. Katolícka cirkev ho slávi najvyšším stupňom liturgického slávenia – slávnosťou, ktorá je vyhlásená ako prikáz ...

                                               

Konštantín Filozof

Konštantín Filozof, tesne pred smrťou prijal mníšske meno Cyril resp. zastarano: Cyrill bol byzantský filozof, teológ, misionár, jazykovedec, prekladatel a hymnograf, zakladatel slovanského písomníctva, brat Metoda.

                                               

Metod (svätec)

Svätý Metod bol byzantský vzdelanec, spisovatel, prekladatel, právnik, prvý arcibiskup na území Velkej Moravy, pápežský legát, misionár a svätec.

                                               

Edith Steinová

Edith Steinová, reholným menom Terézia Benedikta od Kríža, bola nemecko-židovská filozofka, bosá karmelitánka, mučenica katolíckej cirkvi, vyhlásená za svätú za spolupatrónku Európy. Podla katolíckeho kalendára sa jej sviatok slávi 9. augusta.

                                               

Alexander z Alexandrie

Alexander požíval medzi ludom i klérom velkú úctu, bol štedrý k chudobným, obdivovaný pre svoju výrečnosť a asketický spôsob života. Alexanderijský biskup Alexander zohrával významnú úlohu v tzv. ariánskom spore, ktorého počiatky je potrebné hlad ...

                                               

Eustathios z Antiochie

Eustathios z Antiochie alebo Eustatios z Antiochie bol biskup v meste Beroea, ktorý bol následne okolo roku 324 zvolený za antiochijského patriarchu. Patril k odporcom arianizmu i Origenovej teológie. Ariánom sa ho však nakoniec podarilo zosadiť ...

                                               

Grégorios Palamas

Grégorios Palamas alebo Gregor Palama alebo Gregor Palamas bol solúnsky metropolita a významný svätý Pravoslávnej cirkvi. Bol jedným z najvýznamnejších a najvýraznejších predstavitelov hesychazmu.

                                               

Stefan Lazar I. Hrebeljanović

Stefan Lazar I. Hrebeljanović alebo knieža Lazar alebo cár Lazar bol srbský despota, knieža a cár. V Srbsku sa stal legendárnou postavou a pravoslávna cirkev ho uznáva ako svätca.

                                               

Ióannes Moschos

Svätý Ióannes Moschos bol byzantský mních a spisovatel. Jeho dielo Duchovná lúka, popisuje duchovné zážitky východných mníchov a bolo oblúbeným príkladom asketickej stredovekej byzantskej literatúry. Pravoslávnou cirkvou je uctievaný ako svätý, j ...

                                               

Ján III. (Nikajské cisárstvo)

Svätý Ján III. Dukas Vatatzes bol nicejský cisár v rokoch 1221/1222 – 1254. Býva označovaný za najvýznamnejšieho cisára exilového gréckeho Nicejského cisárstva. Podarilo sa mu zastaviť expanziu Latinského cisárstva a upevnil moc exilového cisárst ...

                                               

Ján IV. (Nikajské cisárstvo)

Svätý Ján IV. Laskaris bol nicejský cisár v rokoch 1258 – 1261. Bol posledným panovníkom z rodu Laskarovcov, pretože bol zvrhnutý svojim spolucisárom Michalom VIII. Po oslepení ho Michal poslal do kláštora, kde aj zomrel. Po smrti bol v Konštantí ...

                                               

Kassia

Kassia bola byzantská poetka, hymnografka a mníška. V dejinách byzantskej literatúry predstavuje ako žena-autorka ojedinelý jav. Jej tvorba patrí k vrcholom byzantskej poézie.

                                               

Filotheos Kokkinos

Svätý Filotheos Kokkinos ; starogr. Φιλόθεος Κόκκινος – Filotheos Kokkinos ; * okolo 1300, Solún – † 1377/1378) bol byzantský mních, spisovatel a teológ, konštantínopolský ekumenický patriarcha v rokoch 1353 – 1355 a 1364 – 1376. Počas života nap ...

                                               

Michaél Maleinos

Svätý Michaél Maleinos bol byzantský mních a pustovník, neskôr opát monastiera na hore Kyminas v Bitýnii. Mal velký vplyv na cisára Nikefora II., ktorý sám žil velmi asketický život na Atanáza Athoského, zakladatela kláštorného života na hore Ath ...

                                               

Maxim Grek

Maxim Grek alebo Maxim Grék l Trivolis, novogr. Μιχαήλ Τριβώλης – Michail Trivolis; * asi 1470, Arta, Grécko - † 1555/1556, Sergijev Posad, Rusko) bol grécky teológ a jeden z najvýznamnejších prekladatelov a myslitelov starej Rusi. V roku 1988 ho ...

                                               

Nikolaos I. Mystikos

Svätý Nikolaos I. Mystikos bol konštantínopolský patriarcha v rokoch 901 – 907 a 912 – 925. Známy je roznietením sporu o tetragamiu a vedením byzantskej regentskej rady v období neplnoletosti Konštantína VII. Korunoval prvého bulharského cára Sim ...

                                               

Simeon Nový Teológ

Svätý Simeon Nový Teológ – † 12. marec 1022, Chrysopolis, dnes Üsküdar) bol byzantský mystik, filozof svetla a teológ, ako aj spisovatel a básnik. Hoci jeho myšlienky našli len malú rezonanciu v bezprostredne nasledujúcich generáciách, pripravil ...

                                               

Štefan Prvokorunovaný

Stefan II. Nemanjić, tiež známy ako Štefan Prvokorunovaný bol velký župan Rašky a prvý srbský král z dynastie Nemanjićovcov. Štefan bol druhým synom Štefana Nemanju. Na začiatku svojej vlády musel bojovať o trón so svojím starším bratom Vukanom, ...

                                               

Theodora (6. storočie)

Theodora alebo Teodora bola byzantská cisárovná, manželka cisára Justiniána I. Spolu s jej manželom je východnými pravoslávnymi cirkvami považovaná za svätú a to i napriek jej sympatiám k monofyzitizmu. Jej pamiatku si východné cirkvi pripomínajú ...

                                               

Theodora (9. storočie)

Theodora bola byzantská cisárovná a manželka cisára Theofila. Theofilos si Theodoru vybral za ženu počas tzv. prehliadky neviest. Spolu s cisárom mala sedem detí, päť dcér a dvoch synov. Po jeho smrti v roku 842 vládla ako regentka za svojho syna ...

                                               

Uriel

Uriel je archanjel v judaizme a niektorých kresťanských smeroch. U kresťanov sa okrem Knihy Enochovej spomína v texte, ktorý síce slovanské a etiópske cirkvi zahŕňajú do Biblie, ale katolíci považujú za starozákonný apokryf. Preto katolíci Uriela ...

                                               

Maximilián Kolbe

Svätý Maximilián Kolbe bol polský rímskokatolícky kňaz, františkán-minorita. V roku 1941 bol zatknutý a uväznený gestapom. Skončil v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau, kde aj zomrel v hladovej komore, keď ponúkol svoj život za život otca ro ...

                                               

Albert Lutuli

Albert John Lutuli, známy tiež ako Luthuli či zuluským menom Mvumbi bol juhoafrický učitel a politik. V rokoch 1952 až 1967 zastával post prezidenta Afrického národného kongresu, zastrešujúcej organizácie, ktorá bola opozíciou belošskej minoritne ...

                                               

Immaculata (Košice)

Immaculata alebo Súsošie Nepoškvrnenej Panny Márie je najkrajšie košické barokové súsošie, ktoré sa nachádza na Hlavnej ulici v mestskej časti Staré Mesto v historickom centre Košíc.

                                               

Immaculata (Prešov)

V severnom parku na Hlavnej ulici, takmer presne na 49° severnej zemepisnej šírky, medzi sochou Ježiša Krista a historickou budovou prešovského kolégia stojí, obklopené okrasnými stromami, pieskovcové barokové súsošie Immaculata, čo z latinčiny z ...

                                               

Immaculata (Žilina)

Immaculata alebo Socha Nepoškvrnenej Panny Márie je baroková socha, ktorá sa nachádza na Mariánskom námestí v historickom centre Žiliny. V období baroka sa Žilina opäť výraznejšie zaradila do dejín výtvarnej kultúry Slovenska. Prítomnosť reholí j ...

                                               

Mariánsky stĺp (Nitra)

Mariánsky stĺp je morový stĺp v Nitre. Toto vrcholnobarokové súsošie, najväčšie v meste, je situované na južnom svahu hradného kopca. Biskup Imrich Esterházi dal postaviť stĺp na pamiatku velkých morových epidémií v rokoch 1710 a 1739, počas ktor ...

                                               

Pomník svätého Václava

Pomník svätého Václava na Václavskom námestí v Prahe patrí medzi najznámejšie sochárske diela v hlavnom meste Česka. Jeho autorom je najvýznamnejší český sochár prelomu 19. a 20. storočia, predstavitel monumentálneho realizmu a zakladatel novodob ...

                                               

Pražské Jezuliatko

Pražské Jezuliatko je malá soška zobrazujúca Ježiša Krista v útlom detstve, ktorá pochádza zo Španielska. Legenda hovorí, že sa malý Ježiš zázračne ukázal istému mníchovi, ktorý podla jeho podoby vymodeloval túto sošku. Podla ďalšej legendy vlast ...

                                               

Súsošie svätého Róchusa

Pieskovcové barokové súsošie svätého Róchusa, alebo aj Rocha, stojí na volnom priestranstve v tieni statných stromov v tesnej blízkosti kláštora Františkánov a kostola svätého Jozefa. Súsošie je v zozname chránených národných kultúrnych pamiatok ...