Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 293
                                               

Ján z Kríža

Ján z Kríža bol španielsky mystik, v ktorého diele dosahuje španielsky mysticizmus najväčšiu intenzitu a čistotu.

                                               

Jozef Kupertínsky

Svätý Jozef Kupertínsky bol taliansky katolícky kňaz a svätec. Je patrónom pilotov, letcov, leteckých pasažierov, kozmonautov, parašutistov a slabých študentov.

                                               

Júda Tadeáš

Svätý Júda Tadeáš, jeden z Dvanástich Ježišových apoštolov, mučeník. Zvyčajne sa stotožňuje s Tadeášom, bratom Jakuba, jedného z "Pánových bratov" a autorom Júdovho listu. O jeho živote po zoslaní Ducha Svätého je málo známe. Podla Západnej tradí ...

                                               

Karolina Kózka

Karolina Kózka prežila celý svoj život v rodnej dedine. Hlboko zbožná dievčina sa podielala na aktivitách kresťanských laikov, pomáhala tiež pri prevoze dedinskej čitárne. Na začiatku prvej svetovej vojny sa jej zmocnil ruský vojak, ktorý ju odvl ...

                                               

Kazimír Jagelovský

Kazimír Jagelovský) bol polský princ z dynastie Jagelovcov. Zomrel vo veku 26 rokov. Jeho rodičmi boli polský král Kazimír IV. a Alžbeta Habsburská. Od roku 1636 je patrónom Litvy.

                                               

Klára z Assisi

Klára z Assisi, pôvodným menom Chiara Offreduccio bola zakladatelka františkánskej ženskej rehole klarisiek a svätica. V roku 1210 sa stretla so sv. Františkom z Assisi a pod jeho vplyvom opustila na Kvetnú nedelu 20. marca 1212 svoju šlachtickú ...

                                               

Kliment I.

Svätý Kliment I. alebo Klement Rímsky bol v poradí 4. rímskym pápežom. Zomrel vo vyhnanstve na Kryme, údajne ako mučeník. Tertulián uvádza, že Klement prijal biskupskú vysviacku od svätého Petra. Ako rímskemu biskupovi sa mu pripisoval prvý list ...

                                               

Kliment Ochridský

Kliment Ochridský Kliment Sloviensky, Kliment Bulharský, Kliment Velický, svätý Kliment ; * pred 836 – † 27. júl 916) bol žiakom sv. Cyrila a Metoda, jeden zo svätých sedmopočetníkov. Na jeho počesť je pomenovaná planétka 3903 Kliment Ohridski.

                                               

Lucia (svätica)

Svätá Lucia, Syrakúzy – † 304) je jedna z katolíckych a pravoslávnych svätých. Uctievajú ju aj luteránski Švédi a Nóri. Je patrónkou slepých. Jej deň sa medzi katolíkmi oslavuje 13. decembra. Uctieva sa dokázatelne od 5. storočia. Jej znakom sú oči.

                                               

Lukáš (evanjelista)

Svätý Lukáš je považovaný za autora dvoch kníh Nového zákona – Evanjelia podla Lukáša a Skutkov apoštolov. Je patrónom maliarov, lekárov a liečitelov. Sviatok svätého Lukáša sa svätí 18. októbra. Žil v 1. storočí. Pochádzal z Antiochie v Sýrii, p ...

                                               

Marek Križin

Svätý Marek Križin bol rímskokatolícky kňaz, ostrihomský kanonik. Je jedným z troch košických mučeníkov, spolu s Melicharom Grodeckim a Štefanom Pongrácom.

                                               

Mária Dominika Mazzarellová

Svätá Mária Dominika Mazzarellová bola talianska reholníčka, vychovávatelka, spoluzakladatelka Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

                                               

Matúš (apoštol)

Svätý Matúš, pôvodné meno Lévi, syn Alfea, jeden z Dvanástich Ježišových apoštolov. Podla Nového Zákona bol mýtnikom v Kafarnaume v Galilei. Pod vplyvom stretnutia s Ježišom zanechal svoje v tej dobe lukratívne povolanie a pridal sa k Ježišovým u ...

                                               

Miriam Terézia Demjanovičová

Miriam Terézia Demjanovičová (* 26. marec 1901 Beyonne, New Jersey, USA – † 8. máj 1927 New Jersey, USA bola americká reholná sestra a mystička rusínského pôvodu. Miriam Terézia vstúpila v roku 1925 do Kongregácie milosrdných sestier sv. Alžbety. ...

                                               

Mlada (opátka)

Mlada alebo Mlada Mária bola dcéra českého kniežaťa Boleslava I. a Emmy. Stala sa opátkou prvého ženského kláštora v Čechách Kláštor sv. Jiří na Pražskom hrade, ktorý založil jej brat, české knieža Boleslav II. Okolo roku 966 bola v Ríme, kde rok ...

                                               

Pio z Pietrelciny

Svätý Pio z Pietrelciny bol taliansky kapucínsky kňaz a svätec. Do františkánskeho rádu kapucínov vstúpil 6. januára 1903. Večné sluby tam zložil v 27. januára 1907. 10. augusta 1910 bol vysvätený za kňaza. Od r. 1918 sa na jeho tele objavili sti ...

                                               

Radim (hniezdenský arcibiskup)

Svätý Radim bol prvý hniezdenský arcibiskup, úradujúci v rokoch 999 až 1006. Pochádzal z rodu Slavníkovcov, bol nemanželským synom Slavníka a polovičným bratom svätého Vojtecha.

                                               

Sáva (Sedmopočetník)

Svätý Sáva bol žiakom sv. Cyrila a Metoda, jeden zo svätých sedmopočetníkov. Pochádzal pravdepodobne z niektorého z kmeňov južných Slovanov. V roku 868 ho v Ríme spolu so sv. Angelárom vysvätil biskup Formozus za diakona. Jeho meno sa pri vyhnaní ...

                                               

Svätý Bonifác

Svätý Bonifác, vlastným menom Winfrid z Wessexu bol anglosaský misionár, ktorý šíril kresťanstvo vo Franskej ríši. V roku 745 sa stal prvým mohučským arcibiskupom a označuje sa za "Apoštola Nemcov" a patróna Nemecka. Jeho kult sa rozšíril v 19. s ...

                                               

Štefan Pongrác

Svätý Štefan Pongrác – † 7. september 1619, Košice) bol rímskokatolícky kňaz, jezuita. Je jedným z troch košických mučeníkov, spolu s Markom Križinom a Melicharom Grodeckim.

                                               

Štefan Prvomučeník

Svätý Štefan, tzv. Prvomučeník bol prvý kresťanský mučeník a jeden zo šiestich diakonov druhej cirkvi. Bol podla knihy Nového zákona Skutky apoštolov ukameňovaný pre vieru v Ježiša Krista na smrť. Sk 6-7 Svätý Štefan je uctievaný v katolíckej, pr ...

                                               

Terézia z Ávily

Svätá Terézia Ježišova alebo Terézia z Ávily, vlastným menom Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada bola španielska mystička, ktorej dielo predstavuje jeden z vrcholov španielskeho mysticizmu. Jej dielo sa vyznačuje tým, že ani v okamihoch výsostnej ...

                                               

Terézia z Lisieux

Narodila sa ako posledná z deviatich detí Ľudovíta a Zélie Martinových svätorečení 18. októbra 2015 v Ríme. Rodičia dávali velký dôraz na výchovu dievčat zomreli im 4 deti tým, že im dávali dobrý kresťanský príklad. Terézia mala sotva 4 roky, keď ...

                                               

Urban I.

Svätý Urban alebo Urban I., bol 17. pápežom v období pontifikátu 222 – 230. Stal sa ním v roku, keď bol zavraždený cisár Heliogabalus, po ktorom vládol Alexander Severus. Podla Liber Pontificalis bol Urban Riman, syn Ponciána. Jeho predchodcom bo ...

                                               

Vendelín z Trieru

Svätý Vendelín alebo Svätý Vendelín z Trieru je považovaný za nemeckého svätca, o živote ktorého vieme len z legiend.

                                               

Vincent de Paul

Svätý Vincent de Paul bol francúzsky rímskokatolícky kňaz, reholník. Je zakladatelom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul známej aj pod názvami vincentíni či lazaristi, ktorá sa venuje pastoračnej i charitatívnej činnosti. Založil aj ženský ...

                                               

Vojtech Pražský

Vojtech Pražský alebo svätý Vojtech bol druhý pražský biskup od roku 982. Pochádzal z rodu Slavníkovcov. Podla tradície pokrstil prvého uhorského krála Štefana I., roku 993 založil prvý mužský kláštor v Čechách Břevnovský kláštor. Bojoval proti o ...

                                               

Žofia Bosniaková

Barónka Žofia Bosniaková alebo Žofia Bošňáková z Velkého Bielu bola uhorská šlachtičná, po smrti uctievaná ako svätica, aj keď k jej oficiálnej kanonizácii doposial nedošlo.

                                               

Carlo Acutis

Carlo Acutis sa narodil v Londýne 3. mája 1991 rodičom otcovi Andreovi Acutisovi a matke Antonii Salzano. Jeho rodičia pracovali v Londýne, ale krátko po narodení Carla sa presťahovali do Milána v Taliansku. K prvému svätému prijímaniu pristúpil ...

                                               

Blahorečenie

Blahorečenie alebo beatifikácia je proces, ktorý predchádza vyhláseniu konkrétnej osoby za blahoslavenú/blaženú v Katolíckej cirkvi, pričom sa podrobne skúma jej život, postoje a skutky. Pri tom môže každý podávať voči blahorečeniu danej osoby ná ...

                                               

Agapet I.

Pochádzal z aristokratického rodu, syn kňaza Gordiana, ktorého zavraždili fanatickí prívrženci protipápeža Laurenca v septembri 502, v čase, keď ho zvolili, bol arcidiakonom. Ako kultúrny človek udržiaval knižnicu otcov v rodinnom zámku na Celián ...

                                               

Aristides z Atén

Marcianus Aristides z Atén alebo Aristidis Aténsky bol antický kresťanský autor. Žil v prvej polovici 2. storočia a sám seba označoval za filozofa. Je známy ako autor diela Apológia. V katolíckej i ortodoxnej cirkvi je uctievaný ako svätec. Jeho ...

                                               

Svätá Barbora

Svätá Barbora bola šlachtičná z Malej Ázie, neskôr mučenica a svätica. Vzhladom na to, že o živote svätej Barbory niet historických záznamov, sú údaje o jej živote založené iba na legendách. Podla nich sa narodila bohatému pohanskému šlachticovi ...

                                               

Cézarius z Terraciny

Svätý Cézarius z Terraciny, bol diakon a mučeník zabitý v meste Terracina v dnešnej provincii Latina v Taliansku. Jeho sviatok je 1. novembra.

                                               

Epifanius zo Salamis

Epifánius pochádzal z mesta Eleutheropolis dnes: Bet Guvrin, Izrael. Niektoré pramene dokonca uvádzajú, že bol židovského pôvodu, no chýbajú o tom priame a hodnoverné dôkazy. V mladosti strávil istý čas medzi egyptskými mníchmi. Neskôr bol vysvät ...

                                               

Flavián Carihradský

Flavián Carihradský alebo Flavianos alebo Flavián bol konštantínopolským arcibiskupom v rokoch 446 až 449. Počas synody v Efeze v roku 449, ktorá vošla do histórie pod názvom Latrocinium Ephesinum "lupičská synoda" v Efeze, zastával duofyzitizmus ...

                                               

Germanos I.

Svätý Germanos I. alebo Germanós Konštantínopolský bol byzantský teológ, klerik a hymnograf, konštantínopolský ekumenický patriarcha v období od 11. augusta 715 do 17. januára 730. Bol velkým prívržencom mariánskeho kultu. Pravoslávna aj Latinská ...

                                               

Irena Uhorská

Irena Uhorská pôvodným menom Piroška bola byzantská cisárovná, manželka cisára Jána II., pochádzala z uhorskej královskej dynastie Arpádovcov. Bola dcérou uhorského krála sv. Ladislava. Svadba páru bola zjednaná byzantským cisárom Alexiom I. a kr ...

                                               

Ján Almužník

Svätý Ján Almužník bol alexandrijský patriarcha v rokoch 610/611/2 – 619/620. Pravoslávnou i Katolíckou cirkvou je uctievaný ako svätý. Jeho kult významne zasiahol Slovensko, kde sa v súčasnosti nachádzajú jeho pozostatky. Pravoslávna cirkev si h ...

                                               

Ján IV. (konštantínopolský patriarcha)

Svätý Ján IV. Nésteutes bol konštantínopolský ekumenický patriarcha v rokoch 582 – 595. Podielal sa zmiernení teologických sporov medzi ortodoxiou a monofyzitmi. V roku 588 prijal na synode ako oficiálny titul ekumenického patriarchu. Pravoslávno ...

                                               

Ján Kasián

Svätý Ján Kasián bol kresťanský mních - askéta, duchovný, teológ a spisovatel. Výrazne ovplyvnil podobu západného mníšstva. Založil kláštor v dnešnom Marseille, kde sa stal opátom. Svoje skúsenosti s askézou popísal v spisoch De institutis coenob ...

                                               

Matka Tereza

Svätá Matka Tereza bola rádová sestra albánskeho pôvodu, zakladatelka reholného rádu Kongregácia misionárok lásky a nositelka Nobelovej ceny za mier.

                                               

Metod I.

Metod I. alebo Methodius I., bol konštatinopolský ekumenický patriarcha od 4. marca 843 do 14. júna 847. Ortodoxnými cirkvami a katolíckou cirkvou je oslavovaný ako svätý, jeho pamiatka je spomínaná 14. júna.

                                               

Metod Olympský

Metod Olympský alebo Metod z Olympu bol z grécky učenec, biskup v lýkijskom Olympe a neskôr podla sv. Hieronyma v Týre. Zomrel pravdepodobne mučeníckou smrťou počas prenasledovania kresťanov cisárom Maximinom Daiom v roku 311. Prvé správy o Metod ...

                                               

Mikuláš z Myry

Mikuláš z Myry alebo svätý Mikuláš bol biskup. Narodil sa v maloázijskom gréckom meste Patara v rímskej provincii Lycii, dnes pri tureckom meste Demre, kde až do roku 1922 žili pravoslávni Gréci.

                                               

Paulinus z Noly

Svätý Paulinus z Noly – † 22. jún 431, Nola) bol rímsky senátor, konzul a guvernér Kampánie, kresťanský spisovatel, jeden z najvýznamnejších latinských básnikov svojej doby a biskup nolanský. Zachovalo sa viacero jeho básní a listov, ktoré poslal ...

                                               

Proklos (arcibiskup)

Proklos bol konštantínopolským arcibiskupom v rokoch 434 až 446. V katolíckej i ortodoxnej cirkvi je uctievaný ako svätec.

                                               

Severín z Norika

Severín z Norika je katolícky a pravoslávny svätec, známy ako "apoštol Norika". Existujú špekulácie o jeho narodení, že sa narodil buď v južnom Taliansku alebo v rímskej provincii Afrika. Severín sám odmietal rozprávať o tom, čo robil predtým, ne ...

                                               

Silvester I.

Svätý Silvester I. bol 33. pápežom katolíckej cirkvi. Jeho pontifikát trval od 31. januára 314 do 31. decembra 335. Za jeho pontifikátu si kresťanstvo upevnilo svoje postavenie vo svete. Je ôsmym najdlhšie vládnucim pápežom.

                                               

Teodoret z Kýru

Teodoret z Kýru bol významný predstavitel Antiochijskej teologickej školy, cirkevný historik a od roku 423 až do svojej smrti biskup v sýrskom meste Kyrrhos. Východná cirkev ho uctieva ako svätca.