Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 25
                                               

Gregor Naziánsky

Svätý Gregor Naziánsky, patrí medzi najvýznamnejších gréckych rano-kresťanských teológov 4. storočia, ktorí sú označovaní ako kapadócki otcovia.

                                               

Gregor Nysský

Svätý Gregor Nysský bol významný kresťanský teológ a filozof, biskup v meste Nyssa. Patrí medzi najvýznamnejších cirkevných otcov 4. storočia. Bol rodným bratom svätého Bazila Velkého a svätej Makríny. V gréckokatolíckej cirkvi sa jeho sviatok sl ...

                                               

Gregor Toursky

Gregor Toursky alebo Gregor z Tours alebo Grégoire de Tours lat. Georgius Florentius Gregorius ; bol biskup v Tours, cirkevný historik a historik Frankov a špeciálne dynastie Merovejovcov a kraja Auvergne.

                                               

Flavia Iulia Helena

Flavia Iulia Helena, dnes známa ako svätá Helena -), manželka cisára Konstantia Chlora, matka Konštantína Velkého, patrónka archeológov.

                                               

Hieronym (učitel cirkvi)

Svätý Hieronym alebo Hieroným, pôvodne Sophronius Eusebius Hieronymus bol svätec, latinský cirkevný spisovatel a jeden z najväčších učencov katolíckej cirkvi. Autor velmi významnej Vulgáty, prekladu Biblie, ktorý sa dodnes považuje za platný v rí ...

                                               

Hyginus

Svätý Hyginus bol 9. rímsky pápež v období pontifikátu asi od 138 – do asi 142. Údaje o dĺžke jeho vlády sa rôznia, Liberiánsky katalóg zo 4. storočia uvádza, že trvala dvanásť rokov, no Euzébius uvádza hodnovernejšie štyri roky, ako aj to, že bo ...

                                               

Ignác Antiochijský

Informácie o živote Ignáca sú zo 4. storočia z Cirkevných dejín biskupa Eusébia. Ignác spravoval antiochijskú cirkev približne od roku 68, ako tretí v poradí po apoštolovi Petrovi a Eudiovi Antiochijskom. Za vlády cisára Trajána ho zatkli, doprav ...

                                               

Irenej z Lyonu

Irenej z Lyonu bol najvýznamnejším kresťanským teológom 2. storočia. Bol biskupom v galskom Lugdune, dnešnom Lyone, podla tradície zomrel mučeníckou smrťou.

                                               

Ján Damaský

Ján Damaský bol svätec, byzantský teológ, hymnograf a poradca jeruzalemského patriarchu v teologických otázkach. Pokúsil sa o syntézu byzantskej teológie. Bol významným zástancom úcty svätých ikon, vo svojich dielach ako prvý podáva ucelenú náuku ...

                                               

Ján Kapistránsky

Svätý Ján Kapistránsky alebo Ján Kapistrán bol taliansky františkánsky mních. Po rodinnej tragédii študoval právo v Perugii, kde sa v roku 1413 stal sudcom. Počas nepokojov sa dostal do väzenia, odkial sa následne pokúsil ujsť. Pri úteku si však ...

                                               

Ján Zlatoústy

Svätý Ján Zlatoústy bol byzantský cirkevný otec, kazatel, konštantínopolský patriarcha, prvý biskup Východorímskej ríše a spisovatel. Svojimi rečníckymi vystúpeniami, v ktorých kritizoval sociálne rozdiely a spoločenskú nespravodlivosť, či náklad ...

                                               

Januárius

Svätý Januárius bol taliansky biskup a mučeník. Žil počas vlády rímskeho cisára Diokleciána a jeho prenasledovania kresťanov. Je preslávený najmä svojou relikviou krvi, ktorá sa zvyčajne 3-krát do roka mení z tuhej na tekutú okysličenú krv živého ...

                                               

Jozef Nazaretský

Svätý Jozef bol podla Biblie manželom Panny Márie, ktorá porodila Ježiša Krista ako jednorodeného a jediného Syna Boha Otca. Jozef bol synom Jakuba z Júdovho kmeňa. Jozef bol tesár. Jeho pamiatka sa oslavuje na Slovensku 19. marca. Svätý Jozef je ...

                                               

Jozafát Kuncevič

Svätý Jozafát Kuncevič bol gréckokatolícky biskup a mučeník. Vo Vilniuse sa ako pravoslávny chlapec dostal do styku s gréckokatolíkmi a rozhodol sa k nim pridať. V roku 1604 vstúpil k baziliánom, kde prijal mníšske meno Jozafát. Usadil sa v spust ...

                                               

Juraj (svätec)

Svätý Juraj alebo svätý a slávny velkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj bol vojak v Rímskej ríši. V kresťanstve sa uctieva ako mučeník a patrón mnohých štátov, miest a hnutí. Jeho meno znamená rolník. Pochádzal pravdepodobne z Kapadócie v dn ...

                                               

Justinus

Justinus – † 165, Rím) bol cirkevný otec, filozof, prvý a najvýznamnejší z kresťanských apologétov, znalec pytagoreizmu, aristotelizmu a stoicizmu. Kresťanská cirkev ho uctieva ako svätého a patróna filozofov.

                                               

Kajus

Svätý Kajus alebo Gaius ; † 22. apríl 296) bol 28. pápež katolíckej cirkvi. Jeho pontifikát trval od 17. decembra 283 do 22. apríla 296. Svätý Kajus sa narodil v Salone, v dnešnej Dalmácii dnes už iba zrúcaniny pri Splite a pochádzal z rodu cisár ...

                                               

Peter Kanizius

Svätý Peter Kanizius bol významný jezuitský teológ a kazatel, autor prvých katolíckych katechizmov a jedna z hlavných postáv katolíckej reformy v súvislosti s Tridentským koncilom. V roku 1925 bol vyhlásený za učitela cirkvi. V rámci rímskokatolí ...

                                               

Katarína Alexandrijská

Svätá Katarína Alexandrijská bola podla legiend kresťanská panna a mučeníčka žijúca v 4. storočí. Ide do istej miery o apokryfnú postavu, ktorej život a skutky sa zakladajú iba na legendách. Vzhladom na jednu z najznámejších legiend spájaných so ...

                                               

Kornel (pápež)

Svätý Kornel, lat. Cornelius bol pápežom, na čele rímskej cirkvi v období pontifikátu od marca 251 - do júna 253. Pôvodom bol Riman, patricijského rodu. Vieme o ňom viac ako o vtedajšom cisárovi Trebonianovi Gallovi

                                               

Kozma a Damián

Svätí Kozma a Damián boli bratia žijúci v 3. storočí, mučeníci. Pochádzali z Arábie a pôsobili ako nezištní lekári v Sýrii. Boli popravení okolo roku 305. Sú patrónmi lekárov, chirurgov a niektorých ďalších profesií. Ich sviatok sa v gréckokatolí ...

                                               

Krištof (svätec)

Svätý Krištof je katolícky a pravoslávny svätec. Žil počas vlády rímskeho cisára menom Decius. Je patrónom cestovatelov, pútnikov, v modernej dobe prenesene automobilistov. Jeden zo štrnástich svätých pomocníkov. Katolíci o ňom rozprávajú príbeh ...

                                               

Ladislav I. (Uhorsko)

Ladislav I. Svätý, bol knieža Nitrianskeho kniežatstva v rokoch 1063 a 1074 – 1077 a uhorský král v rokoch 1077 až 1095. Bol synom uhorského krála Bela I. a polskej princeznej Richézy. Narodil sa v Polsku.

                                               

Kamil de Lellis

Narodil sa v obci Bucchinico v talianskom regióne Abruzzy. Bojoval v armáde Benátskej republiky proti Turkom. Napokon chcel zanechať vojenského života, ktorý bol márnotratný a vstúpiť ku kapucínom. Pre vážne ochorenie ale nebol prijatý. Počas svo ...

                                               

Lidwina

Svätá Lidwina, známa aj ako Lidwina zo Schiedamu bola holandská svätica. V pätnástich rokoch padla pri korčulovaní na lade a zlomila si rebro. Nikdy sa úplne neuzdravila a postupne sa stala invalidnou po zvyšok svojho života. Jej životopisci uvád ...

                                               

Linus (pápež)

Svätý Linus bol druhý rímsky pápež a priamy nástupca sv. Petra; podla najranejších zoznamov postupnosti rímskych biskupov ho úradom poverili Peter a Pavol, keď založili v Ríme kresťanskú cirkev. Vzhladom na absenciu serióznych historických záznam ...

                                               

Longinus

Svätý Longinus bol podla kresťanskej tradície rímsky vojak, ktorý Ježišovi Kristovi pribitému na kríži svojou kopijou prepichol bok. Napriek tomu, že je jeho postava pre dejiny kresťanstva velmi dôležitá, okrem Jánovho evanjelia sa žiadne z kanon ...

                                               

Lucius I.

Documenta Catholica Omnia - www.documentacatholicaomnia.eu po latinsky FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. The Catholic Encyclopedia - www.newadvent.org po anglicky

                                               

Šarbel Machlúf

Svätý Šarbel Machlúf bol libanonský maronitský reholník. Šarbel je jeden z najznámejších svätých na Blízkom východe, kňaz, askéta a mystik. Miesto jeho posledného odpočinku v kláštore je významným pútnickým miestom.

                                               

Marcel I.

Svätý Marcel I. bol 30. pápež katolíckej cirkvi. Dátum narodenia je neznámy. Za pápeža bol zvolený v máji alebo júni v roku 308 a zomrel v roku 309 alebo 310. Po smrti pápeža Marcelína v roku 304 Diokleciánove prenasledovanie kresťanov pokračoval ...

                                               

Marcelín

Svätý Marcelín bol 29. pápež, ktorý bol na stolci v rokoch 296 - 304. Väčšia časť jeho vlády spadá do obdobia, keď sa cirkev tešila vonkajšiemu mieru. 23. februára 303 však cisár Dioklecián vydal svoj prvý edikt o prenasledovaní, ktorým nariadil ...

                                               

Martin Toursky

Svätý Martin Toursky Martin z Tours ; na kresťanskom Východe: Martin Milosrdný ; lat. Martinus; * 316 alebo 317, Sabaria – † 8. november 397, Candes-Saint-Martin) je jeden z najznámejších a najpopulárnejších svätcov rímskokatolíckej cirkvi. Bol s ...

                                               

Maurícius (svätec)

Svätý Maurícius bol velitel legendárnej rímskej tébskej légie v 3. storočí. Podla kresťanskej tradície táto légia úplne tvorená kresťanmi bola povolaná z egyptských Téb na územie dnešného Švajčiarska na pomoc cisárovi Maximianovi. Légia bojovala ...

                                               

Maxim Vyznávač

Maxim Vyznávač bol grécky mních, teológ, mystik a cirkevný otec. Je uctievaný ako svätec – prepodobný. Jeho prívlastok Vyznávač označuje, že vela trpel pre vieru, ale nezomrel pri mučení. V roku 662 ho v Carihrade súdili za vzburu proti cisárskej ...

                                               

Melchiades

Svätý Melchiades bol 32. pápežom katolíckej cirkvi. Jeho pontifikát trval od 2. júla 311 do 11. januára 314. Rok narodenia nie je známy. Za rímskeho biskupa bol zvolený pravdepodobne 2. júna roku 311. Zomrel 10. alebo 11. januára 314. Po deportác ...

                                               

Michal (anjel)

Archanjel Michal je jeden z archanjelov v židovskej, kresťanskej a islamskej tradícii. Katolícka a pravoslávna cirkev nazývajú archanjela Michala Svätý Michal Archanjel alebo len Svätý Michal a uctievajú ho ako vodcu nebeských zástupov. Podla tra ...

                                               

Mojsej Uhrín

Mojsej Uhrín alebo Mojžiš Uhorský je jeden z prvých slovenských svätcov. Je uctievaný najmä u gréckokatolíkov a pravoslávnych. Prepodobný Mojsej Uhrín pochádzal síce z východného Slovenska, ale pôsobil na Kyjevskej Rusi na dvore kniežaťa - svätéh ...

                                               

Monika z Tagasty

Svätá Monika je kresťanská svätá a matka svätého Augustína. Sviatok má v rímskokatolíckej cirkvi 27. augusta, v pravoslávnej cirkvi 4. mája.

                                               

Olaf II. (Nórsko)

Olaf II. Tučný alebo Olaf Svätý alebo svätý Olaf bol nórsky král z dynastie Hårfagre, vládnuci v rokoch 1015 – 1028. Do nórskych dejín vstúpil aj pod menom Olaf Svätý. Oslobodil Nórsko spod nadvlády Dánska. Velmi sa zaslúžil o pokresťančovanie Nó ...

                                               

Olga (Kyjevská Rus)

Kňažná Olga bola manželka kniežaťa Kyjevskej Rusi Igora Rurikoviča a matka kniežaťa Svjatoslava. V roku 1547 bola ruskou pravoslávnou cirkvou vyhlásená za svätú.

                                               

Pachomios Velký

Svätý Pachomios Velký bol kresťanský mních a svätec. Ako mladík slúžil vo vojsku keď sa raz v istej dedine zoznámil s kresťanstvom. Po odchode z vojska sa dal pokrstiť. Potom začal žiť pod vedením istého pustovníka. V roku 325 odišiel do púšte kd ...

                                               

Papias z Hierapolisu

Papias bol apoštolský otec, hieropolský biskup. Jeho fragmentárne zachovaná práca "Výklad kázní Pána" zhŕňa slová a skutky Ježiša Krista a jeho učeníkov. Zmieňuje sa o Markovom evanjeliu, ktoré zoraďuje udalosti tak, ako ich apoštol Peter rozpráv ...

                                               

Patrik (svätec)

Svätý Patrik bol staroveký kresťanský duchovný, mních a misionár pochádzajúci z rímskej Británie a pôsobiaci v druhe polovici 5. storočia v Írsku. Vedomosti o ňom sú velmi hmlisté, drvivú väčšinu informácii poskytujú jednak dva nedatované listy, ...

                                               

Patrón Európy

Patróni Európy - tento titul udeluje katolícka cirkev významným svätcom v dejinách, ktorí sa zaslúžili o formovanie duchovného a kultúrneho dedičstva Európy. sv. Terézia Benedikta od Kríža - Edith Stein všetky tri svätice za spolupatrónky vyhlási ...

                                               

Pavol (apoštol)

Pochádzal z nábožnej židovskej rodiny z kmeňa Benjamin, ktorá mala rímske občianske právo. Bol vychovaný ako farizej, dostalo sa mu však zrejme aj grécke vzdelanie. Písal po grécky a citáty zo Starého zákona preberal z gréckeho prekladu. Neskôr š ...

                                               

Pavol (pustovník)

"Dňa 15. januára: Svätý Pavel Tebejský." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých: Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov: Vydavatelstvo Michala Va ...

                                               

Poncián

Svätý Poncián, bol 18. pápežom katolíckej cirkvi v období pontifikátu, ktorý sa datuje medzi roky 230 – 235. Bol Riman, syn Kalpurnia, mučeník so svätým Hypolitom. O jeho činnosti sa vlastne vie len to, že predsedal rímskej synode, ktorá na dvoch ...

                                               

Romuald

Svätý Romuald je zakladatel prísnej eremitskej kongregácie v Camaldoli v Apeninách. Na Slovensku pôsobil kamaldulský rád založený Romualdom.

                                               

Sáva Posvätený

Svätý Sáva Posvätený bol kresťanský mních a svätec. V byzantskom kalendári je titulovaný ako prepodobný a bohonosný. Keď mal Sáva osem rokov, odišiel do monastiera v Skande, neďaleko svojho rodiska. O desať rokov neskôr odišiel do Palestíny. Ako ...

                                               

Sedmopočetníci

Sedmopočetníci svätí) je súhrnné označenie pre svätých Cyrila a Metoda a ich najvýznamnejších žiakov, svätých Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára.