Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21
                                               

Android TV

Android TV je a smart TV platforma, ktorú vyvíja Google. Založená je na operačnom systéme Android 5.0 alebo novšom, vytvára interaktívny televízny zážitok cez 10-palcové používatelské rozhranie. Predstavená bola prvýkrát dňa 25. júna 2014 na Goog ...

                                               

Digi

Digi TV je satelitná platforma, patriaca rumunskej spoločnosti RCS&RDS. Je dostupná v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Česku na Slovensku. Vysiela z družíc Thor 6 a Intelsat 10-02 na pozícii 0.8° Z. Platforma sa stala známou vďaka využ ...

                                               

Google TV

Google TV bola Smart TV platforma od spoločnosti Google. Na platforme sa podielali aj ďalšie firmy ako Intel, Sony alebo Logitech. Google TV vyšla prvýkrát v októbri 2010. Google TV má v sebe integrovaný operačný systém Android, ktorý spolupracuj ...

                                               

Teória kultúrnej konvergencie

Teória kultúrnej konvergencie je teória, podla ktorej kultúrne prvky vznikli analogicky v rôznych geograficky a podnebne podobných častiach sveta, s vylúčením prenosu migráciou; opak teória kultúrnych okruhov. Teóriu kultúrnej konvergencie rozpra ...

                                               

Teória kultúrnych cyklov

Teória kultúrnych cyklov je učenie o nevyhnutnej opakovatelnosti v historickom kultúrnom vývoji, ktoré vyrástlo z krízy historicko-porovnávacej metódy. Podla tejto teórie sa vnútorné suvislosti dejín prejavujú vo všeobecnom štýle kultúry. Histori ...

                                               

Teória kultúrnych okruhov

Teória kultúrnych okruhov je teória, podla ktorej sa kultúrne prvky objavili vždy na jednom mieste sveta, vo zvláštnej konštelácii, a odtial sa migráciou preniesli do inej časti sveta; opakom je teória kultúrnej konvergencie.

                                               

Vývinové pásmo kultúry

Vývinové pásmo kultúry je proces v rámci vývinu kultúry vyčlenený podla povahy produktov, ktoré sa v jeho priebehu produkujú; za vývinové pásma kultúry možno považovať napr. vývin filozofie, umenia, náboženstva, vedy, techniky.

                                               

Deleatur

Deleatur, popr. dele, skratka del., je korektorská značka, ktorou korektor označuje sadzačovi časti textu na zmazanie. Symbol tejto značky vychádza z minuskulného d v kurente, podobá sa gréckemu písmenu théta. Má svoju značku v Unicode ₰ a zapisu ...

                                               

Lept

Lept patrí medzi grafické techniky, do skupiny tlače z hĺbky. Základným materiálom pre lept je kovová doska meď, zinok. Kresba sa tvorí pomocou kyseliny, ktorá leptá nechránené miesta kovovej dosky. Plochy, ktoré nemajú byť vystavené účinku lepta ...

                                               

Litografia

Litografia alebo kameňotlač patrí medzi grafické techniky, do skupiny tlače z plochy. Vynález a vývoj litografie sa pripisuje Aloisovi Senefelderovi. On sám nebol výtvarníkom, ale jeho vynález si osvojili umelci ako Goya, Ingres, Toulouse - Lautr ...

                                               

Mezzotinta

Mezzotinta alebbo škriabaná rytina je grafická technika patriaca pod tlač z hĺbky. V medzinárodnom označení má symbol C7. Pri mezzotinte sa vytvára modelovacia kresba vyškrabávaním, čiže zosvetlovaním tmavej plochy medenej alebo mosadznej husto o ...

                                               

Neperiodické publikácie

Neperiodické publikácie sú tlače vydávané nepravidelne, teda vydávané v nepravidelných časových intervaloch, alebo len jednorazovo. Najznámejším zástupcom neperiodických publikácií je kniha. Iné druhy neperiodickej tlače:

                                               

Suchá ihla

Suchá ihla je umelecká grafická technika tlače z hĺbky známa už v 17. stor. Vyznačuje sa mäkkými líniami, malebnými tónmi plôch vytvorenými rytím grafickej ihly do mäkkej kovovej dosky. Technika suchej ihly je typ lineárnej rytiny, ktorá však nam ...

                                               

Tlač z hĺbky

Tlač z hĺbky alebo hĺbkotlač je tlačiarenská metóda používaná hlavne v grafike. Tlač je charakteristická tým, že tlačové prvky sú zahĺbené pod úrovňou netlačiacich miest. Po nanesení a zotretí prebytočnej farby je táto v tlačovej forme nesená v p ...

                                               

Tlač z plochy

Tlač z plochy patrí dnes medzi najpoužívanejšie tlačiarenské techniky. Pri tomto type tlače sú tlačiace a netlačiace prvky tlačovej formy v jednej rovine. Prenos farby z formy na potláčaný podklad zabezpečujú rozdielne fyzikálno-chemické vlastnos ...

                                               

Tlač z výšky

Tlač z výšky alebo vysoká tlač je najstaršou tlačiarenskou technikou. Princíp tlače spočíva v tom, že požadovaný obraz sa nanesie na tlačovú formu a miesta, ktoré sa nemajú otláčať, sa mechanicky, prípadne chemicky odstránia. Na vyvýšené miesta j ...

                                               

Trojrozmerná tlačiareň

Trojrozmerná tlačiareň alebo 3D tlačiareň je zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť trojrozmerný objekt na základe digitálnych 3D dát. Tento proces sa nazýva 3D tlač. 3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo ...

                                               

Adventný veniec

Adventný veniec je kresťanská vianočná dekorácia tvorená vencom zo vždyzelených vetvičiek, na ktorom sú pripevnené spravidla štyri sviečky. Obyčajne sa ukladá doprostred stola alebo vešia zo stropu. Používa sa počas adventu a obdobne ako adventný ...

                                               

Beánia (súčasnosť)

Beánia je slávnosť, ktorou starší študenti vysokej školy či fakulty symbolicky prijímajú študentov zapísaných do prvého ročníka medzi seba. Na Slovensku vznikli beánie na vysokých školách v 60. rokoch 20. storočia ako akási obnova tradície histor ...

                                               

Deň otcov

Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku oslavuje tretiu nedelu v mesiaci jún.

                                               

Gävlebocken

Gävlebocken alebo Julbocken i Gävle je obria verzia tradičnej švédskej vianočnej kozy, vyrobená zo slamy, ktorá sa nachádza v Slottstorgete v centre Gävla. Stavia ju vždy Gävle Centrumsamverkan, ktoré túto úlohu prevzalo od zaniknutého miestneho ...

                                               

Chodenie s paničkami

Chodenie s paničkami je kalendárna zvykoslovná tradícia, ktorá sa praktizuje medzi Slovákmi v Starej Pazove, v Srbsku. Súvisí s jarným obdobím a velkonočným cyklom a symbolizuje vyprevádzanie zimy, vítanie jari a znovuzrodenie života. Kresťanské ...

                                               

Jasličkár

Jasličkár alebo betlehemec je v slovenskom zvykosloví mladý muž alebo dieťa, ktorí v čase Vianoc, chodievali s jasličkami najmä na slovenskom vidieku od domu do domu a svojim vystúpením pripomínali staré zvyky a obyčaje vzťahujúce sa na vianočné ...

                                               

Kraslica

Kraslica je zdobené slepačie, kačacie, husacie alebo iné vajce, ktoré patrí k symbolom Velkej Noci. Kraslice sa vyrábajú z uvarených alebo z vyfúknutých vajec; zdobia sa celou radou techník, jednoduchým farbením, voskovou kresbou, batikovaním, le ...

                                               

Krstové kúpania

Krstové kúpania sú ludovou tradíciou 19. januára v pravoslávny sviatok krstu Pána, ktorá existuje v Rusku, na Ukrajine a v niektorých iných štátoch a je spojená s ponáraním sa a kúpaním v prierube ladu nazývanej aj jordán alebo v otvorenej vode.

                                               

Máj (symbolický strom)

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedlový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvy ...

                                               

Svätenie vody

Svätenie vody je deň v ludovom kalendári Slovanov pripadajúci na 6. január, jeden z najväčších výročných sviatkov Slovanov. V tento deň sa končia Vianoce, prebieha svätenie vody vo vodojemoch alebo v riekach, konajú sa krstové kúpania a začínajú ...

                                               

Svätojánska noc

Svätojánska noc je európsky ludový sviatok oslavovaný predvečer sviatku kresťanského svätca Jána Krstitela, ktorý spadá na 24. jún. Nadväzuje na dávne predkresťanské oslavy letného slnovratu, ako sú slovanské kupadelné sviatky alebo anglosaské li ...

                                               

Zámok lásky

Zámok lásky alebo zámok zamilovaných, zámok zalúbených je visiaci zámok, niekedy ozdobený srdiečkami alebo milostnými nápismi, ktorý v niektorých krajinách zamykajú ako vyznanie lásky zamilovaní, najčastejšie na zábradlia mostov, ale aj na ďalšíc ...

                                               

Umenie

Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše - jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia. Umenie môže znamenať aj používanie istých duchovných kvalít alebo manuálnej ...

                                               

Adaptácia (zmena žánru)

Adaptácia je prenos alebo premena diela z jedného druhu na iný. Adaptáciu možno vykonať elimináciou časti diela, alebo naopak jeho amplifikáciou. Prípadne môže byť adaptované dielo spojením viacerých samostatných textov.

                                               

Adorant

Adorant alebo orant je označenie adorujúcej postavy, ktoré sa používa predovšetkým v umení. Adorujúce postavy boli najčastejšie zobrazované s rukami zopätými k modlitbe, ale aj v iných typizovaných pózach.

                                               

Africké umenie

Africké umenie je významná súčasť africkej kultúry, umenie pôvodných a prisťahovaných obyvatelov Afriky, etnických skupín a národov v černošských a negroidných oblastiach Afriky od praveku do 20. storočia. Zahrňuje umeleckú tvorbu až doposial len ...

                                               

Akt (umenie)

Akt je označenie pre výtvarné zobrazenie nahého ludského tela. Môže ísť o dielo maliarske, sochárske i fotografické. Cielom aktu je spravidla vyjadrenie estetickej hodnoty človeka, nie pôsobenie zmyselnosti na pohlavné pudy človeka. Klasický akt ...

                                               

Archetyp (literatúra)

Archetyp je v literatúre, divadle či filme určitý model postáv, prototyp, alebo symbol, ktorý sa v literatúre, divadle, či filme objavuje opakovane od prvých ludských mýtov až dodnes. Často sa považuje za výsledok kolektívneho nevedomia, teda pri ...

                                               

Archetyp (psychológia)

Archetyp označuje prvotné vrodené štruktúry kolektívneho nevedomia, psychický sediment opakujúcich sa životných situácií, úloh a zážitkov človeka. Termín sa v súčasnosti rozšíril pod vplyvom prác C. G. Junga.

                                               

Artistika

Artistika je cirkusové, kabaretné alebo varietné umenie. Artista je profesionálny umelec vynikajúci v cvičeniach obratnosti; varietný, cirkusový alebo kabaretný umelec.

                                               

Autor

Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Pôvodca a tvorca umeleckého diela, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Autor je podla zákona vlastníkom a má právo na svoje dielo, ktoré vzniká okamihom, keď je vyjadrené v ...

                                               

Avantgarda (umelecké obdobie)

Avantgarda je súbor umeleckých smerov, ktoré vznikli začiatkom 20. storočia. Termín sa používa aj na označenie experimentálnej tvorby so zretelom na umenie, kultúru a politikov.

                                               

Avantgarda (utopický socializmus)

Avantgarda je označenie pre tendencie, ktoré majú revolučný ciel. Žiada sa spojenie umeleckej a revolučnej avantgardy, ako to reprezentuje napr. Heinrich Heine alebo mladý Richard Wagner.

                                               

Čipka

Čipka je lahká dierovaná textília, často s pravidelne sa opakujúcim vzorom. Vyrába sa ručne alebo strojovo. V minulosti tvorila čipka dôležitú súčasť sviatočného odevu. Dnes už tak rozsiahle uplatnenie nenachádza, stále je však oblúbená a používa ...

                                               

Dejiny umenia

Dejiny umenia odvetvie umenovedy, ktorého náplňou je interpretácia historického pohybu umenia, t. j. výklad príčin, súvislostí a foriem vývoja umenia a zároveň interpretácia významu tvorivých individualít. Vývoj umenia alebo dejiny umenia je vzch ...

                                               

Dielo

Dielo je niečo, čo je vypracované, výsledok námahy, namáhavej práce; výtvor výsledok tvorby; artefakt, ktorý je odlišný od toho, čo v realite zatial existuje. Je to nová umelá realita. V okamihu, keď sa skončí jej tvorba, sa stáva nezávislou od p ...

                                               

Dioráma

Dioráma je velkoplošný obraz, ktorý má v divákovi vzbudiť ilúziu nejakého reálneho priestoru. Pojem sa používal už v umení antického Grécka. Opäť sa objavil v 60. rokoch 20. storočia v súvislosti s tvorbou amerických pop-artových umelcov Edwarda ...

                                               

Divadlo (umenie)

Divadlo alebo divadelné umenie je najstarší druh dramatického umenia, realizujúci sa v živej interakcii herca a diváka. Divadelné umenie je kolektívnej povahy, vysoko syntetické, časopriestorové, audio-vizuálne, pokial je jeho základom dráma repr ...

                                               

Dramatické umenie

Dramatické umenie je umenie kolektívne, syntetické, jeho umelecké dielo sa realizuje na podklade dramatického textu, prostredníctvom herca a je určené divákovi alebo poslucháčovi. Delí sa na: filmové umenie divadelné umenie rozhlasové umenie tele ...

                                               

Európske umenie

Európske umenie je umenie, ktoré vznikalo na území Európy od praveku až do súčasnosti. Jeho podobu určovali antické a kresťanské tradície. Zásadným spôsobom ovplyvnilo umenie pokolumbovskej Ameriky, tieto dve kultúrne oblasti vytvorili celok - eu ...

                                               

Event (akčné umenie)

Event je krátka forma akčného umenia, pri ktorej nemusia byť prítomní diváci - na rozdiel od performancie. Event je krátkym umeleckým vystúpením - gestom, pózou, situáciou. Podobne ako ostatné druhy akčného umenia je dokumentovaný fotografiou. V ...

                                               

Filozofia umenia

Filozofia umenia je filozofická disciplína, ktorá skúma psychické zdroje umenia, umelecké motívy, umeleckú tvorbu a podstatu kreativity, prežívanie umenia a pôžitok z umenia, podstatu umenia. Podla Kanta umenie je hra. Podla Hegel umenie je zdani ...

                                               

Gesamtkunstwerk

Gesamtkunstwerk je všeumelecké dielo ako vyrovnaná syntéza hudobno-dramatickej, slovesnej, hereckej, tanečnej a výtvarnej zložky. S ideou gesamtkunstwerku vystúpil R. Wagner.