Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2
                                               

Deň náš každodenný

Napriek tomu, že Krivánek * 1931 - † 1997, vyštudoval odbor na divadelnej fakulte, jeho kariéra sa uberala filmovým smerom. Zamestnal sa v Spravodajskom filme, kde neskôr pôsobil ako režisér. Medzi jeho výraznejšie snímky raného obdobia patrí nap ...

                                               

Žáner

Žáner môže byť: scény a obrazy každodenného života v literatúre, divadle, filme, televízii a podobne zriedkavo: spôsob, odbor, druh skupina umeleckých diel či spôsobov vyjadrovania, ktoré majú určité rovnaké znaky, pozri žáner umelecký druh v ume ...

                                               

Geissenovci – Ťažký život milionárov

Geissenovci – Ťažký život milionárov je nemecká dokumentárna reality show, zaoberajúca sa životom nemeckej milionárskej rodiny. Vysiela ju nemecká televízia RTL II a v súčasnosti beží 17. séria. Seriál sa stal úspešným aj na Slovensku, kde ho od ...

                                               

Každodenné

Každodenné je sféra osvojovania si sveta človekom mimo vedy, umenia, náboženstva, filozofie. Kognitívnymi produktami každodenného osvojovania si sveta človekom sú každodenné predstavy alebo pojmy o entitách väčšinou z bezprostredného okolia človeka.

                                               

Ján Albrecht

Ján Albrecht bol slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg, prekladatel. Pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave, na Bratislavskom konzervatóriu na Vysokej škole múzických umení. Mal m ...

                                               

Karl Jaspers

Ak sa náš život nemá rozplynúť a stratiť, musí byť v nejakom poriadku. Vo svojej každodennosti musí byť nesený nejakým všeobjímajúcim, musí dosiahnuť súlad práce, naplnenia a výnimočných okamihov, aby sa tak v opakovaní prehlboval. Potom bude tot ...

                                               

Kultúra

Kultúra môže byť: všeobecne umenie a/alebo vzdelanosť vôbec súbor výkonov/čŕt nejakej komunity, považovaných luďmi všeobecne za prejav "vyššej" vyvinutosti ludí napr. ludská kultúra analogické výkony/črty u jednotlivcov, v ich prejavoch, správaní ...

                                               

Jazyková kultúra

Jazyková kultúra je vo východoeurópskej lingvistickej tradícii cielavedomá činnosť smerujúca k zveladeniu spisovnej formy jazyka a jazykových prejavov v nej realizovaných.

                                               

Badenská kultúra

Badenská kultúra bola kultúra v strednej Európe cca 2800 pred Kr. až 2200 pred Kr. podla staršieho datovania resp. 3600/3500/3400 – 2900/2800 pred Kr. podla novšieho datovania v južnom Nemecku, Česku, dolnom Rakúsku, na Slovensku, Maďarsku, južno ...

                                               

Harappská kultúra

Harappská kultúra Harappa, kultúra/civilizácia povodia/poriečia/údolia Indusu, kultúra/civilizácia povodia/poriečia/údolia rieky Indus, protoindická kultúra/civilizácia, induská kultúra/civilizácia ; nesprávne je namiesto slova "Indusu" slovo "In ...

                                               

Západná kultúra

Západná kultúra alebo kultúra Západu je kultúra, ktorá vzišla zo spojenia grécko-rímskej antiky a kresťanstva a tvorí puto, ktorým sú zjednotené národy Západu. Západná kultúra mocne pôsobí na kultúry iných častí Zeme, obzvlášť silné bolo toto pôs ...

                                               

Mykénska kultúra

Mykénska kultúra alebo mykénske obdobie alebo neskoroheladská kultúra alebo neskoroheladské obdobie je časť egejskej kultúry, grécka kultúra, ktorú vytvorili Gréci na gréckej pevnine v 16. - 12. storočí pred Kristom. Nadväzuje úzko na strednú hel ...

                                               

Arabská kultúra

Arabská kultúra alebo islamská kultúra je kultúra po arabsky hovoriacich národov, teda nielen Arabov; súčasť azijskej kultúry a európskej kultúry. Arabská kultúra vyrastá osvojením si starých kultúr Predného Východu, predovšetkým helenistickej a ...

                                               

Kultúra (spoločenské vedy)

Kultúra je spravidla definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. Kultúra je časťou sociálnych vzťahov spoločnosti a stojí na rovnakej úrovni ako politický, právny a ...

                                               

Obejdská kultúra

Obejdská kutúra alebo ubajdská kultúra, nazvaná podla náleziska Tell Ubajd pri Ure, bola neoliticko-chalkolitická kultúra na území Mezopotámie v rokoch 5000 – 3500 pred Kr. Ide o prvú kultúru spoločnú pre celú Mezopotámiu.

                                               

Kultúra so západnou lineárnou keramikou

Kultúra so západnou lineárnou keramikou bola neolitická kultúra v strednej Európe, súčasť kultúry s lineárnou keramikou v širšom zmysle. Datuje sa do cca 5700 pred Kr. – 5000 pred Kr. podla novšieho datovania, resp. 5000 – 4200 pred Kr. podla sta ...

                                               

Egejská kultúra

Egejská kultúra alebo egejská civilizácia alebo krétsko-mykénska kultúra je súhrnné označenie pre kultúry Egejskej oblasti v medenej a bronzovej dobe. Vyvíjala sa pod vplyvom vyspelých kultúr Ázie a Egypta.

                                               

Otomanská kultúra

Otomanská kultúra alebo otomansko-fűzesabonský komplex bola kultúra v starej bronzovej dobe podla konvenčného datovania resp. pred 1600 pred Kr. podla novšieho datovania) v severozápadnom Rumunsku, východnom Maďarsku, juhozápadnej Podkarpatskej R ...

                                               

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA je slovenské politické hnutie. Prezentuje sa ako hnutie, v ktorom majú priestor nezávislé osobnosti a odborníci. Vzniklo 11. novembra 2011 registráciou na Ministerstve vnútr ...

                                               

Obyčajní ludia (Moric)

Nemýliť s OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Obyčajní ludia, skratka OL, do 28.10.2011 Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť, skratka SLNKO je mimoparlamentná slovenská politická strana.

                                               

Kam idú ludia?

"Rádio láska" Andrej Šeban/Kamil Peteraj - 4:15 "Babylonia" Marika Gombitová/Kamil Peteraj - 5:15 "Dvaja" Andrej Šeban/Kamil Peteraj - 3:39 "Úlomky spomienok" Marika Gombitová/Kamil Peteraj - 5:23 "Žiadny hazard na účet srdca" Marika Gombitová/Ka ...

                                               

Ľudia proti rasizmu

Ľudia proti rasizmu je občianske združenie, angažujúce sa v ochrane ludských práv. Podla svojej webstránky organizácia vznikla v záujme "vytvárania tolerantnej, otvorenej a multikultúrnej spoločnosti, ktorá rešpektuje ludské práva a individualitu ...

                                               

Obyčajní ludia

Obyčajní ludia môže byť: slovenská politická strana registrovaná koncom roka 2011 V. Móricom, pozri Obyčajní ludia Moric skrátene: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Obyčajní ludia film z roku 1980

                                               

Mladí ludia

Mladí ludia je prvá vydaná poviedka Davida Salingera. Bola publikovaná v roku 1940 v časopise Story. Vybavil mu ju jeho profesor umeleckého písania. Pojednáva o niekolkých mladých luďoch bez životného ciela.

                                               

Vesmírni ludia

Vesmírni ludia je termín používaný Ivom A. Bendom a ďalšími luďmi, ktorí s nimi majú komunikovať, pre označenie údajných mimozemských bytostí, ktoré pozemšťanom nezištne a láskyplne pomáhajú. Táto skupina ludí je považovaná za sektu, ako rôznymi ...

                                               

Strana mladých ludí

Strana mladých ludí, skratka Mladí ludia je mimoparlamentná politická strana pôsobiaca na Slovensku.

                                               

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes, Wiltshire – † 4. december 1679, Hardwick Hall, Derbyshire) bol anglický filozof, mechanistický materialista, teoretik štátu a práva, teoretik spoločenskej zmluvy. Hobbes tvrdil, že na počiatku žili ludia v prirodzenom stave, teda v ...

                                               

Pravá Slovenská národná strana

Pravá Slovenská národná strana je aj starší názov 2005 – 2006 strany V. Morica, ktorá sa dnes volá Obyčajní ludia, pozri Obyčajní ludia Moric. Pravá Slovenská národná strana bola politická strana na Slovensku, ktorá vznikla ako reakcia na situáci ...

                                               

Prví ludia na Mesiaci

Prví ludia na Mesiaci je vedecko-fantastický román od anglického autora H. G. Wellsa z roku 1901. Román rozpráva o príbehu cesty na Mesiac dvoma hlavnými protagonistami: chudobný obchodník pán Bedford a vynikajúci, ale výstredný vedec Dr. Cavor. ...

                                               

Ľudská komunikácia

Ľudská komunikácia je sprostredkovanie myšlienok, predstáv, informácii, zámerov druhým osobám. Slovo komunikácia je latiského pôvodu - communicare, čo znamená informovať, oznamovať. Ciel komunikácie je: informovať diskutovať počúvať Rozoznávajú s ...

                                               

Interpersonálna komunikácia

Interpersonálna komunikácia je vzájomná komunikácia medzi dvoma alebo viacerými luďmi, ktorá prebieha ústnou formou. Má iné charakteristiky a riadi sa inými pravidlami ako komunikácia písomná alebo komunikácia činom. "Niekedy sa neuvedomené špeci ...

                                               

Transakčná analýza

Transakčná analýza, označovaná aj skratkou TA je psychoanalytická teória, ktorú v 50-tych rokoch 20. storočia vyvinul psychiater Eric Berne. Berne rozoznáva v ludskej psychike tri "stavy ega", Rodič, Dospelý a Dieťa. Tieto stavy sa rozvinú v dets ...

                                               

Hybridná komunikácia

Hybridná komunikácia je druh komunikácie, pri ktorej sa využíva viacero komunikačných kanálov a ludských zmyslových orgánov. Využívajú sa pri nej rôzne kombinácie komunikačných činností - čítanie, písanie, rozprávanie či vedenie dialógu. Hybridná ...

                                               

Teória komunikácie

Teória komunikácie je teória skúmajúca procesy prebiehajúce počas komunikácie. Skúma komunikáciu z hladiska prenosu informácií alebo z ludského hladiska. Venuje sa všetky typom komunikácie podla účastníkov ale aj elektronickej, neverbálnej atď.

                                               

Arogancia

Arogancia alebo nadutosť alebo domýšlavosť alebo spupnosť je negatívna charakterová vlastnosť alebo spôsob komunikácie. Možno ju považovať za kombináciu prílišného osobného egoizmu spojeného so závisťou.

                                               

Paul Watzlawick

Paul Watzlawick bol americký psychológ, psychoterapeut a filozof. Narodil sa v meste Villach v Rakúsku. Watzlawick žil a pracoval v Palo Alto v Kalifornia|Kalifornii. Zomrel vo veku 85 rokov a svoje telo daroval na vedecké účely.

                                               

Ľudský hlas (opera)

Ľudský hlas, FP 171 je opera francúzskeho skladatela Francisa Poulenca. Jednoaktová opera je vyústením dlhodobej spolupráce skladatela s básnikom Jeanom Cocteauom, ktorý bol akýmsi duchovným otcom Parížskej šestky. Poulenc dielo komponoval pre so ...

                                               

Martin Glváč

JUDr. Martin Glváč je slovenský právnik, manažér, advokát, politik, bývalý poslanec a podpredseda NR SR. Je bratislavským krajským predsedom strany SMER – sociálna demokracia.

                                               

Prirodzený jazyk

Prirodzený jazyk alebo ludský jazyk je jazyk používaný spoločnosťou, ktorý slúži na komunikáciu. Je založený na artikulovaných zvukoch a zretelnej gramatickej stavbe. Vznikol v priebehu vývoja ludskej existencie. Opakom je umelý jazyk. Podla Čerm ...

                                               

Zana (slovenská speváčka)

Zana, vlastným menom Zuzana Slámková je slovenská speváčka z Piešťan, víťazka ceny Rádiotalent v televíznej speváckej súťaži Talent 2000. Vyštudovala Fakultu Masmediálnej komunikácie odbor Marketingová komunikácia. Po súťaži Talent 2000 sa objavi ...

                                               

Metóda systému 4

Metóda systému 4 alebo Likertove štýly vedenia je teória štýlov vedenia. Likert rozlišuje 4 základné štýly vedenia najmä podla rozhodovania a miery zapojenia ludí pri rozhodovaní: participatívno-skupinový štýl vedenia systém 4: Nadriadení sa takm ...

                                               

Ľudské práva

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šlachte, zatial čo obyčajným luďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ludské práva pat ...

                                               

Európsky súd pre ludské práva

Európsky súd pre ludské práva je medzinárodný súd so sídlom v Štrasburgu, ktorý prejednáva porušenia Európskeho dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd z roku 1950. Bol zriadený v roku 1958 a od 1. novembra 1998 funguje ako stály súd ...

                                               

Slovenské národné stredisko pre ludské práva

Slovenské národné stredisko pre ludské práva je národná inštitúcia na ochranu a podporu ludských práv a v roku 2004 sa stalo slovenským antidiskriminačným orgánom. Od roku 2016 je výkonnou riaditelkou Strediska Mgr. Katarína Szabová. Súčasťou Str ...

                                               

Všeobecná deklarácia ludských práv

Všeobecná deklarácia ludských práv je deklarácia prijatá Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov, ktorá vymenúva a opisuje základné ludské práva. Autorom návrhu je John Peters Humphrey z Kanady, s výpomocou Eleanor Rooseveltovej z USA, ...

                                               

Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd

Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd je najdôležitejšou medzinárodnou ludskoprávnou zmluvou na európskom kontinente, ktorá zabezpečuje dodržiavanie najdôležitejších práv človeka a zároveň obsahuje inštitucionálny rámec, ktorý umožň ...

                                               

Občianske práva

Občianske práva alebo občianske slobody alebo občianske práva a slobody sú zákonmi stanovené základné práva občana štátu, predovšetkým také, ktoré definujú jeho postavenie v spoločnosti alebo v štáte. Zvyčajne sa rozlišujú tieto občianske práva: ...

                                               

Ženské práva

Ženské práva sú ludské práva žien a dievčat, chápané ako integrálna, nescudzitelná a neoddelitelná súčasť univerzálnych ludských práv. Medzi témy súvisiace s ženskými právami zvyčajne patria aj požiadavky na možnosť slobodného rozhodnutia, možnos ...

                                               

Inštitút ludských práv

Inštitút ludských práv je nezisková mimovládna organizácia združujúca aktivistické skupiny a členov v celom Slovensku. Organizácia vznikla v roku 2011 ako občianske združenie. Členovia, dobrovolníci a aktivisti spolu so zamestnancami sa zasadzujú ...

                                               

Sýrske pozorovatelské centrum pre ludské práva

Sýrske pozorovatelské centrum pre ludské práva je sýrska exilová organizácia so sídlom v Spojenom královstve. Od roku 2011 je pre svetové tlačové agentúry ako aj média jedným z hlavných zdrojov informácií pri monitorovaní priebehu občianskej vojn ...

Users also searched:

...