Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14
                                               

Vedecké poznanie

Vedecké poznanie je ideálna stránka, podproces a výsledok vedeckého osvojovania si sveta. Vedecké poznanie je podla Aristotela epistémé – vyvrcholenie celého procesu poznania spočívajúce v postihnutí všeobecného a nevyhnutného. Vedecké poznanie s ...

                                               

Vedecké pozorovanie

Vedecké pozorovanie je metóda vedy, pri ktorej sa sledovanie predmetu uskutočňuje zámerne a systematicky a stojac na teoretických predpokladoch, umožňujúcich volbu ciela, objektu i prostriedkov tohto sledovania. Produktom vedeckého pozorovania je ...

                                               

Vedecké predvídanie

Vedecké predvídanie je tvorba predpovedí dosial nepozorovaných alebo nezistených javov, založená na zovšeobecnení teoretických a experimentálnych údajov a poznávaní objektívnych zákonitostí.

                                               

Vedeckosť

Vedeckosť je súbor konštituentov osvojovania si sveta človekom, ktoré ho odlišujú od umenia, nábožestva, káždodenného osvojovania si sveta, filozofie, mýtu aťď. K základným konštituentom vedeckosti patrí systematickosť budovania takých významovýc ...

                                               

Vedecký fakt

Vedecký fakt je fakt, ktorý sa od holého alebo bezprostredného faktu odlišuje tým, že je spracovaný, získaný meraním, uvedený do vzťahu k iným faktom alebo zákonom, jednoducho že je skonštruovaný. V prírodných vedách sa ako fakt obyčajne chápe ak ...

                                               

Vedecký jazyk

Vedecký jazyk je znaková sústava, ktorá slúži pre internú komunikáciu a prezentáciu výsledkov vo vede. Vedecký jazyk pozostáva z nejakého fragmentu prirodzeného jazyka a špeciálnej terminológie spolu s pravidlami pre ich používanie. Výber fragmen ...

                                               

Vedecký kongres

Vedecký kongres je podujatie osobitého, najčastejšie medzinárodného významu, zamerané na výmenu výsledkov ludského poznania z vedných oblastí. Účastníkmi sú zvyčajne významné osobnosti, počet účastníkov presahuje 300. Prevažne ide o cudzie osoby. ...

                                               

Vedecký konsenzus

Vedecký konsenzus je kolektívne posúdenie, zaujatie stanoviska a názoru výskumníkov v špecifickom vednom odbore v špecifickom momente. Vedecký konsenzus je určený zhodou názoru významnej väčšiny vedcov. Konsenzus sa dosahuje prostredníctvom komun ...

                                               

Vedecký pojem

Vedecký pojem je jeden z produktov vedy, napr. fyzikálny pojem. Vedecký pojem niečoho je taký významový útvar, ktorý slúži ako jeden z hlavných nástrojov ovládnutia niečoho človekom.

                                               

Vedecký výskum

Vedecký výskum je vysokokvalifikovaná organizovaná odborná činnosť zameraná na získanie nových poznatkov, respektíve na objavovanie postupov, ktorými možno využiť teoretické poznatky v praxi. Európsky kódex správania sa v záujme zachovania integr ...

                                               

Vedecký zákon

Vedecký zákon je významový útvar, v ktorom sa manifestuje podstatná, nevyhnutná, opakujúca sa súvislosť. Vedecký zákon je produktom vedeckého osvojovania si sveta človekom. Podla F. Nietzscheho je vedecký zákon užitočnou fikciou.

                                               

Vedný odbor

Vedný odbor alebo vedecká disciplína je teoreticky a empiricky zdôvodnená, historicky vzniknutá, relatívne stála štruktúrna jednotka vedy. Je súčasťou vedy vo všeobecnom zmysle, charakterizovaný špecifickým predmetom a metódou bádania. Vedný odbo ...

                                               

Vedy o telesnej kultúre

Vedy o športe sú strešnou skupinou vied o športe. Predmetom skúmania systému vied "Vedy o športe" je cielavedomý pohyb zameraný na zdokonalovanie človeka, formovanie sociálnych väzieb, zvyšovanie telesnej zdatnosti, na športové výsledky, ale i do ...

                                               

Veličina

Veličina je významový útvar, ktorý je výsledkom poznania ohraničenej velkosti, množstva, stavu, niečoho, čo sa môže stať väčším alebo menším. Všeobecnejšie povedané, pri veličine ide o istý výsledok poznania kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky ...

                                               

Výskum

Výskum je bádanie, skúmanie, v ktorom ide o poznanie doposial nepoznaných skutočností na základe analýzy skutočností už známych. Vo vede sa zvykne rozlišovať základný výskum a aplikovaný výskum, experimentálny a teoretický, individuálny a tímový ...

                                               

Vývoj vedy

Vývoj vedy je vzchádzanie alebo utváranie sa jedných stavov alebo foriem vedy z druhých. Premet dejín vedy. Idealistickodialektické koncepcie vedy zahrnujú novohegelovské koncepcie vedy a koncepcie vedy Ch. S. Peircea, A. N. Whiteheada. Kladú pro ...

                                               

Základný výskum

Základný výskum je výskum, ktorý sa zameriava na ďalší rozvoj v určitej oblasti. Zaoberá sa hlavne teoretickými otázkami a jeho výsledky nie je nutné okamžite aplikovať, na rozdiel od aplikovaného výskumu, ktorého výsledky sú väčšinou okamžite po ...

                                               

Zoznam vedných disciplín

Tento článok obsahuje abecedný zoznam vied, vedných disciplín a náuk so základnou charakteristikou daných vied. Pod väčšinou hesiel sú tzv. "podriadky", kde sú systematicky určené niektoré z týchto informácií: 3. iný názov lingvistika = jazykoved ...

                                               

Zoznam

Zoznam je súpis položiek zostavených podla určitého hladiska, ktorý je usporiadaný abecedne alebo systematicky a vytvára tak kontextovo významné informácie.

                                               

Zoznam farieb

Toto je zoznam farieb používaných na webových stránkach internetu v značkovacom jazyku html. Vychádza z farebného modelu RGB. V tejto tabulke sú farby popísané slovne anglicky a 6 ciferným hexadecimálnym kódom, ktorý obsahuje znaky 0.1.9, A, B, C ...

                                               

Zoznam konšpiračných teórií

Tvrdenie, že nemecká armáda v prvej svetovej vojne "nebola porazená na bojisku" ale odnárodnení civilisti jej "pichli nôž do chrbta". Tvrdenia, že ovládnuť svet sa snažia Illuminati alebo slobodomurári. Tvrdenie, že za vznik a existenciu bolševiz ...

                                               

Zoznam mangaka

Toto je zoznam mangaka, teda tvorcov mangy. Mená mangaka písané latinkou sú písané západným spôsobom, najprv krstné meno a potom priezvisko. Mená písané písmom kandži sú písané japonským štýlom, najprv priezvisko a potom krstné meno.

                                               

Zoznam okultistov

Toto je zoznam významných osobností, súčasných, historických alebo legendárnych, ktoré sa spájajú s niektorou s nižšie uvedených činností alebo tradícií: okultizmus veda astrológia čarodejníctvo alchýmia veštenie okultná mágia praktický mysticizm ...

                                               

Zoznam Q kódov

Zoznam Q kódov používaných v rádiokomunikačnej prevádzke. Tabulky uvádzajú v jednotlivých stĺpcoch Q kód význam Q kódu vo forme otázky "Qxxx?" význam Q kódu vo forme oznamu alebo odpovede "Qxxx" / "Qxxx C" / "Qxxx N"

                                               

Zoznam remesiel

Truhliarstvo Debnárstvo alebo bednárstvo Sitárstvo Píšlalkárstvo Korytárstvo Drevorubačstvo Tokárstvo alebo sústružníctvo Rezbárstvo Doskárstvo alebo píliarstvo Košikárstvo Pažbárstvo Tesárstvo Stolárstvo Kolárstvo alebo kolesárstvo

                                               

Zoznam smerových telefónnych čísiel štátov

90 392 – Severocyperská turecká republika 90 – Turecko 94 – Srí Lanka 999 – rezervované pre služby pri potenciálnych prípadoch prírodných katastrof 969 – v minulosti používané v Jemenskej ludovodemokratickej republike, v súčasnosti sa zjednotené ...

                                               

Zoznam tektonických platní

Arabská platňa platňa Nazca Sundská platňa Somálska platňa Ochotská platňa Karibská platňa platňa Scotia Amurská platňa Kokosová platňa Filipínska platňa platňa Yangtze Indická platňa

                                               

Zoznam vedeckých a technologických parkov

Texas A&M University Research Park College Station Texas Research Park San Antonio University of Houston Energy Research Park Houston University of North Texas Research Park Denton

                                               

Zoznam velmajstrov Rádu Božieho hrobu

Od roku 1847 stáli na čele Rádu Božieho hrobu následujúci velmajstri: 1906-1907 Filippo Camassei, patriarcha jeruzalemsky a kardinál 1972-1988 Maximilien kardinál de Fürstenberg 1962-1972 Eugène kardinál Tisserant 1995-2007 Carlo kardinál Furno 2 ...

                                               

Zoznam velmajstrov Rádu maltézskych rytierov

Na čele Rádu maltézskych rytierov stál vždy velmajster volený na doživotie valným zhromaždením reprezentantov. Z tohto pravidla možno uviesť nasledujúce výnimky: 1805 – 1879: v tomto období bol Rád vedený v hierarchii Rádu nižšie stojacimi poručí ...

                                               

Zoznam austrálskych lesných požiarnych sezón

Toto je zoznam konkrétnych ročných období lesných požiarov v Austrálii, vrátane niektorých významných udalostí lesných požiarov z každej sezóny. Udalosti sú uvedené, ak spôsobujú smrtelné udalosti, ničia domy alebo pália viac ako 100 000 ha pôdy. ...

                                               

Zoznam hymien členských štátov Spojených štátov

Názov piesne: The Arizona March Song Dátum prijatia: 28. február 1919 Prvá štátna pieseň Skladatel: Maurice Blumenthal Autor hymny: Margaret Rowe Clifford Názov piesne: Arizona Skladatelia: Rex Allen a Rex Allen Jr. Druhá štátna pieseň Dátum prij ...

                                               

Zoznam kampaní Süleymana I.

Stĺpce tabulky okrem poznámok a obrázkov sú zoradené podla symbolov šípok. Nasledujúci text poskytuje prehlad toho, čo obsahuje tabulka a ako funguje triedenie. Obrázok: prezentovaný obrázok úzko súvisí s kampaňou, zvyčajne zobrazuje hlavnú bitku ...

                                               

Zoznam mott členských štátov Spojených štátov

Motto: In God We Trust po anglicky Rok prijatia: 1956 Volný preklad: V Boha veríme Prvé motto Volný preklad: Z mnohých jeden Motto: E Pluribus Unum po latinsky Rok prijatia: 1782 Druhé motto

                                               

Zoznam reprezentačných gólov Cristiana Ronalda

Cristiano Ronaldo je najlepším strelcom Portugalského národného tímu v histórii, a taktiež najlepším strelcom za svoju krajinu zo všetkých súčasných hráčov. K 17. novembru 2019 strelil 99 gólov v 164 zápasoch od debutu v auguste 2003.

                                               

Museum of Anthropology (Vancouver)

Museum of Anthropology je antropologické múzeum nachádzajúce sa v kampuse University of British Columbia v kanadskom meste Vancouver. Známe je svojimi zbierkami umeleckých diel indiánskych kmeňov obývajúcich severozápadné pobrežie Severnej Amerik ...

                                               

Aris Pulianos

Aris Pulianos novogr. Άρης Πουλιανός – Aris Pulianos) je grécky antropológ a archeológ, jeden z najznámejších antropológov 20 storočia. Narodil sa na gréckom ostrove Ikaria. Študoval v New Yorku a Moskve.

                                               

Brown (droga)

Brown je česká droga, ktorá má podobu žltej až tmavohnedej kvapaliny. Je zmesou látok vyrobených z kodeínu, resp. z liekov obsahujúcich kodeín. Aplikuje sa injekčne, pričom jej účinky sú podobné účinkom heroínu.

                                               

Calea zacatechichi

Calea zacatechichi, tiež Calea ternifolia, je rastlina, ktorú domorodí Mexičania kmeňa Chontal v mexickom štáte Oaxaca používajú na komunikáciu so svetom duchov/bohov a veštenie, ako liek proti horúčke, proti vracaniu na podporu chute do jedla. P ...

                                               

Dezomorfín

Dezomorfín morphine) je silno návykové opioidné narkotikum vyrábané z kodeínu. Na zvýšenie účinku dezomorfínu sa pridáva k destilátu aj skvapalnený bután, jód, acetónové riedidlo, červený fosfor či kyselina chlorovodíková. Jeho užívanie vedie k o ...

                                               

Dietylamid kyseliny lysergovej

Syntetizoval ho v roku 1938 švajčiarsky chemik Albert Hofmann vo firme Sandoz Laboratories v Bazileji Švajčiarsko ako súčasť velkého výskumného programu na hladanie medicínsky užitočných derivátov ergotových alkaloidov.

                                               

Dimetyltryptamín

Dimetyltryptamín, tiež známy ako N, N-dimetyltryptamín, je tryptamín vyskytujúci sa v prírode a zároveň aj potenciálna halucinogénna droga, nachádzajúca sa nie len vo velkom množstve rastlín, ale aj v stopových množstvách v ludskom tele, kde je j ...

                                               

DOB

DOB, systémový názov 2.5-dimethoxy-4bróm-amfetamín, je nová syntetická droga. Ide o amfetamín obohatený o bróm. Droga sa radí medzi halucinogény. Účinkuje priemerne až po troch hodinách a halucinogénny efekt môže trvať až 72 hodín.

                                               

Droga (omamná látka)

Droga je omamná alebo psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť k drogovej závislosti. Názov pochádza z holandského droog - "vyprahnutý". Drogy sú prírodné alebo umelo vyrobené látky. Drogy ovplyvňujú mysel, vôlu a úsudok, čo môže vyvolať ...

                                               

Drogy a mýty

Drogy a mýty je kniha, v ktorej autori rozoberajú tému drogovej závislosti na príkladoch troch krajín, dvoch liečebných zariadení a jedného experimentu. Autori otvorene zaujímajú liberálny, tolerantný a kompromisný postoj k drogám. Kniha je viac ...

                                               

Extáza (droga)

Extáza je najrozšírenejšia spomedzi tzv. diskotékových, tanečných drog. MDMA, účinnú látku v tabletkách extázy po prvý raz syntetizovali v roku 1898. Verejnosť však túto drogu takmer 50 rokov prehliadala. Medicínske pokusy použiť drogu ako prostr ...

                                               

Fencyklidín

Medzi vedlajšie účinky PCP patrí nevyspytatelné a čudné správanie, ktoré môže vyvrcholiť násilnosťami. Taktiež nesúvislá reč, dezorientácia, vzťahovačnosť, panika, strach až strach zo smrti, pomalé, plytké a nepravidelné dýchanie a mnohé ďalšie.

                                               

Heroín

Heroín je polosyntetický opiát, derivát alkaloidu morfínu, z ktorého sa pripravuje acetyláciou. Biela kryštalická forma je väčšinou jeho sol s kyselinou chlorovodíkovou, diacetylmorfín hydrochlorid. Je silne návykový. Jeho trvalé užívanie spôsobu ...

                                               

Albert Hofmann

Albert Hofmann bol švajčiarsky vedec, ktorý sa preslávil tým, že ako prvý previedol chemickú syntézu, užil a učil o psychedelických efektoch dietylamidu kyseliny lysergovej. Hofmann bol autorom viac ako 100 vedeckých článkov a napísal mnoho kníh, ...

                                               

Ketamín

Ketamín je látka, ktorá sa využíva v humánnej a veterinárnej medicíne, vyvinutá firmou Parke-Davis. Jeho hydrochloridová sol sa predáva ako Ketanest, Ketalar a Ketaset. Farmakologicky je ketamín klasifikovaný ako antagonista NMDA - receptoru. Ako ...