Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 135
                                               

Juris Hartmanis

Juris Hartmanis je lotyšský informatik v súčasnosti žijúci v USA, ktorý sa zaoberá predovšetkým teóriou výpočtovej zložitosti. Za prácu v tejto oblasti dostal v roku 1993 spolu s Richardom Stearnsom Turingovu cenu. V článku, ktorý napísal spolu s ...

                                               

Karel Kaplan

Karel Kaplan je český historik so zameraním na najnovšie dejiny ČSR, pôvodne politický pracovník. V roku 1970 musel opustiť HÚ ČSAV a šesť rokov pracoval ako robotník. Od roku 1976 žil v Mníchove, od roku 1990 v Prahe.

                                               

Karol Mika

Vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 1949 – 1955 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V roku 1955 – 1956 pracoval ako sekundárny lekár v KÚNZ Banská Bystrica, 1956 – 1993 ako praktický lekár pre dospelých OÚNZ v Banskej Bystrici. Od roku 1994 ...

                                               

Katalin Vadkerty

Katalin Vadkerty je slovenská historička maďarskej národnosti, rodáčka z Nových Zámkov. Do penzionovania v roku 1987 pracovala v HÚ SAV, od roku 1989 sa špecializuje na povojnové dejiny maďarskej menšiny. 19. mája 2003 jej bola udelená Cena Domin ...

                                               

Lennart Carleson

Lennart Axel Edvard Carleson je švédsky matematik. Zaoberá sa predovšetkým harmonickou analýzou. Prišiel tiež s riešením viacerých matematických problémov kombinatorickými metódami. Je držitelom viacerých významných vedeckých ocenení, napr. Wolfo ...

                                               

Lina Wertmüllerová

Lina Wertmüllerová je talianska filmová režisérka aristokratického švajčiarskeho pôvodu. V roku 1976 sa stala prvou ženou vôbec, ktorá bola nominovaná na cenu Academy Award za réžiu s filmom Seven Beauties.

                                               

Ludmila Vaňková

Narodila sa ako druhá dcéra do pražskej rodiny vrchného riaditela Národnej banky JUDr. Václava Vaňka. Ten bol však v roku 1942 popravený gestapom. Mala vrelý vzťah k divadlu. Po absolvovaní reformného reálneho dievčenského gymnázia v roku 1945 št ...

                                               

Martin Cooper

Martin Cooper je americký inžinier a vynálezca, označovaný za "otca mobilného telefónu". Ako prvý človek na svete uskutočnil hovor mobilným telefónom na verejnosti.

                                               

Milan Sečánsky

JUDr. Milan Sečánsky je bývalý poslanec Slovenskej národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky, politik HZDS a bývalý kandidát na prezidenta Slovenska. Patrí medzi spoluautorov Ústavy Slovenskej republiky.

                                               

Nick Holonyak

Nick Holonyak je vynálezca LED, skúmal kremík a bol prvým študentom Johna Bardeena a neskôr aj jeho priatelom. Holonyak pracoval v laboratóriách Bella a práve v týchto laboratóriách získal svoje prvé skúsenosti s tranzistorom. Je pevným zástancom ...

                                               

Noam Avram Chomsky

Noam Avram Chomsky je americký lingvista mentalistickej orientácie, filozof, kognitívny vedec, politický aktivista a emeritný profesor jazykovedy na Massachusettskom technologickom inštitúte. Považuje sa za otca modernej jazykovedy za vedúcu osob ...

                                               

Pavel Kohout

Pavel Kohout je český básnik, prozaik, dramatik, prekladatel a významný spisovatel samizdatu a exilu. Kohout prešiel osobnostným vývojom od počiatočnej bezvýhradnej podpory stalinizmu, cez postupné vytriezvenie, až po účasť na Pražskej jari a nút ...

                                               

Pavol Zelenay

Pavol Zelenay je slovenský hudobný skladatel, aranžér, hudobník, redaktor, publicista, editor, hudobný dramaturg, muzikológ, dokumentarista, organizátor hudobného života a propagátor slovenskej populárnej piesne. Spolu s Jánom Siváčkom založili M ...

                                               

Yvetta Simonová

Yvetta Simonová rodená Roubalová je česká speváčka. Začínala ako operetná a muzikálová speváčka, spievala v Bratislavskej operete a neskôr aj v Hudobnom divadle v Karlíne. Až neskôr sa z nej stala speváčka populárnych piesní.

                                               

Adam Joseph Maida

V roku 1983 ho pápež Ján Pavol II. menoval za biskupa diecézy Green Bay. Biskupskú vysviacku mu dňa 25. januára 1984 udelil apoštolský delegát v USA, arcibiskup Pio Laghi, neskorší kardinál. Spolusvätitelmi boli emeritný biskup diecézy Green Bay ...

                                               

Alasdair MacIntyre

Univerzitné vzdelanie vo filozofii, klasickej filológii i sociológii získal vo Velkej Británii. Je autorom viacerých kníh a množstva článkov v oblasti etiky, politickej filozofie, metafyziky, teológie, filozofie sociálnych vied a dejín filozofie. ...

                                               

Boris Okánik

Boris Okánik je bývalý slovenský tenista a tenisový rozhodca. Na dorasteneckých majstrovstvách ČSR v Pardubiciach sa prebojoval až do semifinále v kategórii do 16 rokov. V rokoch 1948 – 1952 vyhral viacero turnajov na južnom Slovensku za klub Slo ...

                                               

Carl Spielvogel

Carl Spielvogel je americký diplomat. Bol tretí velvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku. Carl Spielvogel bol nominovaný na post velvyslanca USA na Slovensku prezidentom Billom Clintonom 3. augusta 2000 ako politický nominant. Pred me ...

                                               

Carolyn Jean Spellmanová-Shoemakerová

Carolyn Jean Spellmanová-Shoemakerová je americká astronómka, známa ako spoluobjavitelka kométy Shoemaker-Levy 9, ktorú objavila spolu s manželom Eugenom Shoemakerom a Davidom Levym.

                                               

Edward Osborne Wilson

Edward Osborne Wilson je americký prírodovedec, biológ a entomológ. Je zakladatelom sociobiológie. Pôsobí ako emeritný profesor na Harvard University. Foundation for the Future mu v roku 2000 udelila prvú Kistlerovú cenu - The Kistler Prize Táto ...

                                               

Ernő Rózsa

JUDr. Ernő Rózsa je právnik, politik maďarskej národnosti a bývalý poslanec SNR a NR SR v rokoch 1990 - 1998.

                                               

Ferdinand Klinda (organista)

Narodil sa v Košiciach. Po maturite na gymnáziu v Skalici 1947 ho prijali na Konzervatórium v Bratislave, kde sa stal rovnako ako neskôr na VŠMU žiakom organovej triedy prof. Ernesta Riglera-Skalického. Súčasne v rokoch 1947 – 1952 bol poslucháčo ...

                                               

Ferdinand Konček

Ferdinand Konček je slovenský architekt, ktorý patrí medzi významných architektov 20. storočia. Jeho tvorbu charakterizujú elegantné a velkorysé stavby.

                                               

Frank Gehry

Frank O. Gehry alebo Frank Owen Gehry rodený Frank Goldberg je americký architekt, víťaz Pritzkerovej ceny, známy ako jeden z autorov Tancujúceho domu. Od roku 1947 žije v Los Angeles, kde sa prisťahoval s rodinou. V roku 1951 absolvoval štúdium ...

                                               

František Krutel

Štúdium na Lesníckej fakulte Vysokej školy polnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach absolvoval roku 1952. Od roku 1952 pracovník Drevárskej fakulty VŠLD vo Zvolene, od 1974 vedúci katedry náuky o dreve, súčasne pracovník n.p. Bučina ...

                                               

Gene Hackman

1975 Francúzska spojka II French Connection II - Jimmy Popeye/Pepek Doyle 1983 Uncommon Valor - Plukovník Cal Rhodes 1974 Nevesta pre Zandyho Zandys Bride - Zandy Allan 1981 Červení Reds - Pete Van Wherry 1975 Lucky Lady - Kibby Womack 1980 Super ...

                                               

Heidi Tofflerová

Jej manželom bol od roku 1950 až do svojej smrti Alvin Toffler, spolu napísali viacero kníh. Spolu s manželom založila a viedla strategickú poradenskú firmu Toffler Associates. Zaoberá sa strategickým plánovaním. Radí vládam a korporáciam. Je mim ...

                                               

Igor Rymarenko

V roku 1954 absolvoval štúdium na SVŠT v Bratislave Ing. Roku 1954 – 1962 pracovník Chemoprojektu, 1962 – 1986 Dopravoprojektu a od 1986 Projektového ústavu dopravných stavieb v Bratislave. Bábkovému divadlu sa venoval od mladosti. Roku 1942 – 19 ...

                                               

Ion Iliescu

Ion Iliescu je rumunský politik. Bol prezidentom Rumunska v období od 20. mája 1990 do 29. novembra 1996 a od 20. decembra 2000 do 20. decembra 2004. V roku 1989 založil politickú stranu Front národnej spásy a stal sa jej predsedom. Počas diktatú ...

                                               

Ivar Giaever

Ivar Giaever je nórsko-americký fyzik, emeritný profesor na Rensselaer Polytechnic Institute, profesor na Universitetet i Oslo a predseda spoločnosti Applied Biophysics. V roku 1973 dostal Nobelovu cenu za fyziku "za objav tunelového javu v supra ...

                                               

James Alton McDivitt

Stal sa z neho armádny generál a od septembra 1969 do augusta 1972 riadil kozmické lety z Johnsonovho kozmického strediska. Potom z armády aj NASA odišiel do rodného Chicaga, kde sa stal prezidentom Pullman Standart Company. V roku 1993 bol vicep ...

                                               

Jerzy Hoffman

Jerzy Hoffman je polský režisér a scenárista, od roku 2003 čestný občan mesta Bydgoszcz. Detstvo prežil v Gorliciach. Študoval v Bydgoszczi a Moskve. Od roku 1954 natáčal dokumentárne filmy a od roku 1962 aj fantastické. Natočil tiež trojdielny ž ...

                                               

Jiří Zahradník

Doc. RNDr. Jiří Zahradník, CSc. je český entomológ, fotograf a hudobník. Je umeleckým vedúcim súboru Collegium musicum Český ráj. V súčasnosti žije v Lomnici nad Popelkou, vo svojom rodnom meste, ktorého je čestným občanom. Jeho bratom je český h ...

                                               

John Charles Polanyi

John Charles Polanyi je kanadský chemik narodený v Nemecku. V roku 1986 získal spolu s Dudley Herschbachom a Yuan Leeom Nobelovu cenu za príspevky v oblasti dynamiky elementárnych chemických procesov.

                                               

Juraj Hrnčiar

V roku 1948-1953 absolvoval štúdium na Lekárskej fak. UK v Bratislave, 1958 CSc., 1978 doc., 1995 bol vymenovaný za prof. Pracoval ako odborný lekár, neskôr ako zástupca primára 1953-2000 a ako prednosta Internej kliniky NsP F.D. Roosevelta v Ban ...

                                               

Juraj Kubánka

Juraj Kubánka je slovenský choreograf a tanečník, jeden z priekopníkov choreografie ludového tanca na Slovensku. Základné prvky ludového tanca spojil s novým moderným náhladom na tanec a jeho vyjadrovacie možnosti. V rokoch 1947 – 1949 študoval n ...

                                               

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas je nemecký filozof, predstavitel frankfurtskej školy, ktorý recipuje podnety analytickej filozofie, filozofickej hermeneutiky H G. Gadamera a psychoanalýzy; predstavitel postmodernej filozofie. Občianska spoločnosť obsahuje možnos ...

                                               

Karol Černík

1948-54 člen činohry ŠD v Košiciach, 1954-62 činohry NS a 1962-70 TR v Bratislave, 1970-75 v slobodnom povolaní, od 1975 vedúci kultúrneho klubu Tallinn v Bratislave. Hereckou školou prešiel na košickom javisku. V TR patril k protagon. súboru a ú ...

                                               

Karolos Papulias

Karolos Papulias sa narodil do rodiny generála Grigoria Papuliasa. Vyštudoval právo v Aténach, Miláne a v Kolíne nad Rýnom. Ako mladý hrával volejbal a bol aj členom gréckeho národného tímu. Bol proti diktatúre Jeorja Papadopulosa 1967 – 1974. V ...

                                               

Ladislav Szalay

Vzdelanie získaval v Trnave a v Bratislave na Vysokej škole ekonomickej a v rokoch 1964 – 1966 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 1951 – 1953 pracoval ako vedecký pracovník SAVU, v rokoch 1954 – 1973 bol redaktorom časopisu R ...

                                               

Ludvík Svoboda (1929)

Ludvík Svoboda bol česko-slovenský komunistický politik, profesiou nástrojár, ktorý pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia a poslanec Snemovne ludu Federálneho zhromaždenia. Spočiatku vystupoval ako bezpartajný politik, následne ako člen Kom ...

                                               

Michael Hoskin

Michael Hoskin je britský historik astronómie a vedy. Po získaní titulu Ph. D. na Univerzite v Cambridge v odbore algebrická geometria v roku 1956 prednášal dejiny vedy a špeciálne dejiny astronómie na univerzitách v Leicesteri a Cambridge. Bol z ...

                                               

Michael Michai Kitbunchu

Narodil sa v obci Samphran v rodine čínskeho pôvodu a študoval v kňazskom seminári v Siracha. Neskôr študoval v Ríme na Pápežskej univerzite Urbaniana. Počas štúdií ho na kňaza vysvätil dňa 20. decembra 1959 arménsky kardinál Gregorio Pietro Agag ...

                                               

Mikio Sató

Mikio Sató je japonský matematik. Je zakladatelom odvetvia algebraickej analýzy, zaoberá sa aj rôznymi oblasťami algebry, ako aj parciálnymi diferenciálnymi rovnicami, či Fourierovou analýzou. Je nositelom Wolfovej ceny za matematiku.

                                               

Milan Bélik

Milan Bélik je slovenský astronóm. V rokoch 1972 až 1989 pôsobil ako riaditel Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Má velkú zásluhu na rekonštrukcii historickej budovy hvezdárne na výstavbe pavilónu slnečného horizontálneho spektrografu.

                                               

Milan Dobeš

V rokoch 1951 – 1956 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave prof. Čemický, prof. Hoffstädter a prof. Milly. V rokoch 1956 - 1960 pôsobil ako scénograf vo Vysokoškolskom umeleckom súbore. V roku 1958 mal – ako úplne prvý absolvent ...

                                               

Milan Kundera

Milan Kundera je česko-francúzsky spisovatel, žijúci od roku 1975 vo Francúzsku a od konca 80. rokov píšuci po francúzsky. Je svetovo najúspešnejším a najprekladanejším autorom českého pôvodu a jeho romány a eseje výrazne prispeli k vývoju románu ...

                                               

Milan Ružička

Dr.h.c. prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc. je slovenský vedecko-pedagogický pracovník, venujúci sa oblasti ekologických a environmentálnych vied, ochrane a tvorbe životného prostredia. Je zakladatelom krajinnoekologickej školy, zameranej na ekologi ...

                                               

Peter Higgs

Peter Ware Higgs je anglický teoretický fyzik známy predovšetkým vďaka práci v časticovej fyzike. Je autorom teoretického modelu známeho ako Higgsov mechanizmus, vďaka ktorému v roku 1964 predpovedal existenciu častice dnes nazývanej Higgsov bozó ...

                                               

Thomas Stafford Williams

Narodil sa vo Wellingtone. Vyštudoval obchod a krátko pracoval ako účtovník. V roku 1954 sa rozhodol pre štúdium teológie, najprv na Novom Zélande, neskôr bol vyslaný na štúdiá na Pápežsku univerzitu Urbaniane v Ríme. Tam ho aj 20. decembra 1959 ...