Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 130
                                               

František Rédei

Predstavitel uhorskej šlachty, od mladosti slúžil v armáde, 1596 kpt. Filakova, od 1607 do smrti kpt. Oradei a župan Biharskej stolice. Jeden z vodcov stavovských povstalcov proti Habsburgovcom 1604, 1619. Velitel povstaleckých oddielov, ktoré v ...

                                               

Peter Révai

Barón Peter Révai - staršie "Révay de Szklabina et Blathnicza" bol slovenský básnik, krajinský hodnostár, vojak a historik.

                                               

Karol Sentiváni

Karol Sentiváni bol politik, krajinský hodnostár, statkár a významný člen šlachtického rodu z Liptovského Jána. Jeho otec bol Ladislav Sentiváni, matka Helena rod. Serdaheliová.

                                               

Jozef Ürméni

Jozef Ürméni bol uhorský stoličný a krajinský hodnostár a právnik. Pochádzal zo šlachtického rodu Ilmeriovcov z Mojmíroviec.

                                               

Imrich Zápolský

Imrich Zápolský *? - † 12. september 1487 bol uhorský krajinský hodnostár, magnát, vojvodca, dedičný spišský župan, šarišský a oravský župan, hlavný kapitán Horného Uhorska, bán Dalmácie a Chorvátska, vládca Bosny a bán Slavónie.

                                               

Štefan Zápolský

Štefan Zápolský bol krajinský hodnostár, palatín, vojvodca a silný spojenec krála Mateja Korvína, mladší brat Imricha Zápolského.

                                               

Štefan Ziči

Gróf Štefan Ziči bol krajinský a vojenský hodnostár. Stal sa zakladatelom slávy a bohatstva rodu. V roku 1637 bol velitelom rábskych husárov a velitelom niekolkých miest. Od roku 1655 bol predsedom Uhorskej královskej komory a strážcom uhorskej k ...

                                               

Asen Almáši

V rokoch 1973-1980 navštevoval základnú školu v Strelníkoch-Ľubietovej, 1980-1984 študoval na SPŠ filmovej v Prahe, 1986-1990 absolvoval štúdium na Akadémii múzických umení v Prahe. Od 1995 vykonáva funkciu riaditela PKO v Banskej Bystrici. Podie ...

                                               

Amelia Earhartová

Amelia Mary Earhartová bola americká pilotka, ktorá ako prvá žena v roku 1928 preletela Atlantický oceán. Pri pokuse uskutočniť let okolo sveta v roku 1937 záhadne zmizla počas letu nad Tichým oceánom.

                                               

Janko Alexy

Janko Alexy, krstený Ján Pavol Alexy bol slovenský spisovatel, maliar a publicista. Bol mu udelený titul "národný umelec".

                                               

Dimitrij Andrusov

Dimitrij Nikolajevič Andrusov – † 1. apríl 1976, Bratislava) bol slovenský geológ ruského pôvodu, zakladatel modernej slovenskej geológie. Od roku 1932 doc., univerzitný profesor, akademik SAV, DrSc.

                                               

Gejza Angyal

V rokoch 1906-1911 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. V roku 1910 získal diplom profesora kreslenia. V roku 1913 bol na polročnom študijnom pobyte u Simona Hollósyho v Mníchove. Od roku 1914 pôsobil ako profesor na Štátnej ko ...

                                               

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach bol nemecký hudobný skladatel barokovej hudby a svojho času slávny organista a čembalista. Dnes je uznávaný ako najväčší majster zvuku, ktorý na stáročia ovplyvnil celý ďalší vývoj hudby, a ktorého diela sú rozšírené po celo ...

                                               

Juraj Bánik

Počiatky štúdia sa viažu k rodnému Zvolenu, neskôr pre svoje evanjelické vierovyznanie pokračoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici a potom na evanjelickom kolégiu v Prešove. Následne pracoval ako advokát, mestský hlavný notár a dočasne a ...

                                               

Július Bencúr

Jeho otec bol Viliam Bencúr de Jeszenova 1811-1873, matka Paulína Laszgallnerová 1815-1885. Ako dvojročný sa s rodičmi presťahoval do Košíc, kde získal aj základy maliarstva v kresliarskej škole bratov Františka a Vojtecha Klimkovičovcov. Od roku ...

                                               

Móric Beňovský

Gróf Móric Beňovský bol slovenský dobrodruh, cestovatel, objavitel, kolonizátor, spisovatel, král Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, velitel polskej armády a rakúsky vojak. Bol prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne. Autor ...

                                               

Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr, syn Nielsa Bohra, bol dánsky fyzik. Zaoberal sa jadrovou fyzikou a kvantovou mechanikou. Spolu s B. R. Mottelsonom vyvinuli teóriu o štruktúre jadra, známu ako kolektívny model, ktorá umožňuje opísať kolektívny pohyb nukleónov po ...

                                               

Ján Cikker

Základy hudobného vzdelania získal od svojej matky Márie Psotkovej a Viliama Figuša-Bystrého. Otec František Cikker. od 1939 v Bratislave 1936 – 1939 štúdium kompozície u Vítězslava Nováka na Majstrovskej škole v Prahe 1945 – 1948 dramaturg opery ...

                                               

Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Nikolaj Gavrilovič Černyševskij bol ruský filozof, zástanca materializmu a utopického socializmu. Filozofiu pokladal za teóriu riešenia najvšeobecnejších otázok vedy. V etike zastával ideál oslobodenia človeka z ludu a rozumný egoizmus.

                                               

Ľudovít Čordák

Ľudovít Čordák pochádzal z polsko-ukrajinskej rodiny krajčíra. V období rokov 1874 – 1881 študoval na reálnom gymnáziu v Košiciach, pod vedením Vojtecha Klimkoviča. V roku 1883 začal študoval na Škole pre vzdelávanie profesorov kreslenia v Budape ...

                                               

Ján Gašperík

manželka Elena rod. Hoffmannová 1881 – 1966 otec Peter Gašperík 1844 – 1934, rolník a včelár sestry Ľudmila, Kornélia, Mária brat Gustáv Gašperík 1887 – 1953, rolník a cirkevný hodnostár matka Mária rod. Kordošová syn JUDr. Ján Gašperík 1904 –? s ...

                                               

Jonáš Bohumil Guoth

Emil Juraj Abel Guoth z Gôtovian Izabella Elizabeta Guoth z Gôtovian Matka: Jana rod. Revická Jonáš Rudolf Bohumil Guoth z Gôtovian Otec: Jozef Guoth z Gôtovian Antonia Rozalia Guoth z Gôtovian Mária Žofia Johanna Guoth z Gôtovian Deti Blahorod B ...

                                               

Karol Holuby

Karol Ján Holuby bol účastník slovenského povstania 1848. Jeho mladší brat bol slovenský botanik, etnograf a kultúrny pracovník Jozef Ľudovít Holuby.

                                               

Jur Hronec

Narodil sa 17. mája 1881 v Gočove, okres Rožňava v rodine Ondreja Hronca a jeho manželky Zuzany Pribékovej. Ušlachtilé ludské vlastnosti a svedomitá zodpovednosť v práci charakterizujú osobnosť vedca akademika Jura Hronca. Vyrastal v skromných po ...

                                               

Alexander Húščava

Prof. PhDr. Alexander Húščava, DrSc. bol slovenský historik a archivár, priekopník pomocných vied historických na Slovensku, zakladatel odboru archívnictva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

                                               

Florián Klimkovič

Úradník mincovne v Smolníku. Maliar oltárnych obrazov, zátišia, z ktorých poznáme empírový akvarel Ruže v košíku začiatok 19. storočia. Prvý maliar z rodiny, v ktorej sa venovali maliarstvu 3 generácie. Je po ňom pomenovaná Klimkovičova ulica v B ...

                                               

Vojtech Klimkovič

Prvý maliar z rodiny bol jeho dedko Florián Klimkovič. Vojtech Klimkovič bol azda najvýznamnejším výtvarným umelcom svojej rodiny. Jeho otec Ignác Klimkovič 1800 – 1852 bol slovenský maliar a sochár. Vojtechovi bratia František 1826 – 1890 a Flor ...

                                               

Ján Kupecký

Po svojom príchode bol velmi milo privítaný predstavitelmi mesta a zároveň oslovený s ponukou malovania portrétov rôznych miestnych osobností. Maloval dokonca aj biskupov z Würzburgu a Bambergu. Dostal požiadavku malovať anglického krála alebo dá ...

                                               

Michail Jurievič Lermontov

Lermontov sa narodil v Moskve. O rok sa rodina i so starou matkou presťahovala do Penzskej gubernie na nevelké sídlo Tarchany dnes Lermontov, kde Lermontov prežil svoje detstvo. Jeho matka umrela tri roky po jeho narodení na tuberkulózu, v roku 1 ...

                                               

Michail Vasilievič Lomonosov

Michail Vasilievič Lomonosov bol ruský prírodovedec, filozof, chemik, spisovatel a maliar; iniciátor založenia univerzity v Moskve 1755. Zakladatel súčasného ruského spisovného jazyka.

                                               

Cyprián Majerník

V jeho osude a v jeho dielach sa odzrkadluje údel doby, kultúrnopolitické dianie, hospodárska kríza či tábory smrti, vplývajú na tvorivé výsledky maliara. Hlavnými hrdinami diel sa stali utečenci, vyhnanci, jazdci-osloboditelia. V roku 1940 uspor ...

                                               

Ján Mathé

Ako dieťa žil Ján Mathé s rodinou priamo v areáli bývalej Štátnej nemocnice v Košiciach. Otec ho občas brával do pitevne, aby sa naučil kresbu tela a rozumel ludskej anatómii. Tento jeho velmi ojedinelý výtvarný talent si všimol jeho profesor Józ ...

                                               

Hana Meličková

Hana Meličková, vyd. Rapantová bola významná slovenská herečka, spoluzakladatelka slovenského profesionálneho divadla. Narodila sa v rodine martinského učitela a hudobného skladatela Jána Melička. Pôvodne študovala hudbu na pražskom konzervatóriu ...

                                               

Kálmán Mikszáth

Kálmán Mikszáth, pseud. Kákay Aranyos, Pluvius, Scarron, prídomok de Kiscsoltó bol maďarský spisovatel a novinár.

                                               

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart, pokrstený ako Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart bol rakúsky klasicistický hudobný skladatel. Jeho dielo malo velký vplyv na vývoj európskej hudby. Je považovaný za jedného z najväčších hudobných skladatel ...

                                               

Alfréd Piffl

Alfréd Piffl bol český architekt. Na architektúru nazeral predovšetkým z pohladu archeológa, pamiatkára a historika. Do verejného povedomia vstúpil najmä ako záchranca Bratislavského hradu a mnohých iných známych slovenských pamiatok.

                                               

Mikuláš Pružinský

JUDr. Mikuláš Pružinský bol slovenský podnikatel a verejný činitel zemianskeho pôvodu. Jeho otec bol Mikuláš Pružinský Pruzsinszky de Pruzsina a matka Aurelia Lavotta.

                                               

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen bol nemecký fyzik, pôsobiaci na univerzite vo Würzburgu, kde 8. novembra 1895 vytvoril a zaznamenal elektromagnetické vlnenie, ktoré je dnes známe ako "lúče X" alebo röntgenové žiarenie. V novembri 2004 po ňom Medzinárodná ...

                                               

Anton Špiesz

Detstvo strávil v Malackách, kde v roku 1949 zmaturoval na tamojšom gymnáziu. Po maturite študoval históriu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania pracoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v B ...

                                               

Juraj Tranovský

Juraj Tranovský bol slovenský evanjelický farár a tvorca českých a latinských duchovných piesní a modlitieb; významný predstavitel slovenskej barokovej literatúry.

                                               

Milo Urban

Milo Urban bol slovenský prozaik, prekladatel a novinár, jeden z najvýznamnejších reprezentantov modernej slovenskej literatúry.

                                               

Alexios V.

Alexios V. Dukas Murtzuflos bol byzantský cisár v roku 1204. Cisárom bol prehlásený počas štvrtej križiackej výpravy. Po dobytí Konštantínopola v apríli 1204 bol zosadený a uchýlil sa k bývalému cisárovi Alexiovi III., ktorý sa stal jeho tesťom. ...

                                               

Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer bol nemecký luteránsky teológ, významná osobnosť tzv. Bekennende Kirche, bojovník proti nacizmu. Už vo velmi mladom veku sa stal docentom evanjelickej teológie v Berlíne, angažoval sa v ekumenickej oblasti. Proti prenasledovan ...

                                               

Peter Deljan

Peter Deljan bol vodca bulharskej vzbury proti Byzantskej ríši za vlády Michala IV. v rokoch 1040 – 1041. Deljanov pôvod je nejasný, podla Skylitza bol otrokom v Konštantínopole, odkial utiekol do Bulharska. Sám o sebe medzi Bulharmi vyhlasoval, ...

                                               

Juraj Dóža

Juraj Dóža alebo Juraj Sikul/Juraj Sékel alebo Juraj Dóža Sikul/Juraj Dóža Sékel - † 20. júl 1514, Temešvár, Uhorsko) bol sedmohradský sikulský zeman s predikátom "Dózsa de Makkfalva", vodca Dóžovho povstania. Meno Juraj Dóža v súdobých listinách ...

                                               

Mikuláš Drábik

Mikuláš Drábik alebo Mikuláš Drabík bol českobratský kazatel a vizionár. Pôsobil v obci Drahotuše na Morave, od roku 1620 exulant v Lednici pri Púchove. Pre proroctvo a príklon k učeniu o predurčení bol zbavený kazatelských hodností. Roku 1650 sa ...

                                               

František Krištof Frankopan

František Krištof Frankopan alebo tiež Frangapan, Frangipani, Fran Krsto Frankopan bol chorvátsky gróf a lyrik. Gróf z Tersatu. Stál s polu s palatínom Františkom Vešelénim, Františkom II. Nádašdym a jeho švagrom Petrom Zrínskym na čele sprisahan ...

                                               

Eugen Fried

Eugen Fried alebo Evžen Fried bol slovenský funkcionár KSČ a redaktor pôsobiaci v Maďarsku, Francúzsku a Belgicku.

                                               

Julius Fučík

Julius Fučík bol český novinár, politický pracovník, literárny a divadelný kritik a prekladatel. Od 1940 pracoval v ilegalite; bol členom II. ilegálneho ÚV KSČ. Roku 1942 bol zatknutý. Vo väzení na Pankráci písal zápisky, ktoré vyšli posmrtne pod ...

                                               

Bernard Jaško

Bernard Jaško bol príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, ktorý bol v roku 1951 popravený za vyzvedačstvo a ohrozenia obrany republiky.