Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 111
                                               

Dom Verena Stambolana

Dom Verena Stambolana, známy aj ako Dom umelcov v Plovdive, alebo len Dom umelcov je meštiansky dom z obdobia bulharského národného obrodenia, nachádzajúci sa v centrálnej časti mesta Plovdiv v Plovdivskej oblasti v južnom Bulharsku.

                                               

Dramatické divadlo (Plovdiv)

Dramatické divadlo N. O. Masalitinova je divadlo sídliace v budove zo začiatku 20. storočia, ktorá sa nachádza v centrálnej časti mesta Plovdiv v Plovdivskej oblasti v južnom Bulharsku.

                                               

Dramaticko-bábkové divadlo Konstantina Veličkova

Dramaticko-bábkové divadlo Konstantina Veličkova je budova divadla z druhej polovice 20. storočia, nachádzajúca sa v centrálnej časti mesta Pazardžik v okrese Pazardžik v Pazardžickej oblasti v južnom Bulharsku.

                                               

Kino Balkan (Plovdiv)

Kino "Balkan" je budova bývalého kina z prvej polovice 20. storočia, ktorá sa nachádza v centrálnej časti mesta Plovdiv v Plovdivskej oblasti v južnom Bulharsku.

                                               

Lamartinov dom

Lamartinov dom, alebo, známy aj ako Dom Georgiho Mavridiho je meštiansky dom z obdobia bulharského národného obrodenia, nachádzajúci sa v centrálnej časti mesta Plovdiv v Plovdivskej oblasti v južnom Bulharsku.

                                               

Morské kasíno (Burgas)

Morské kasíno je stavba viacúčelovej budovy z prvej polovice 20. storočia nachádzajúca sa v centrálnej časti mesta Burgas v juhovýchodnom Bulharsku.

                                               

Národná čitáreň Vasila Petleškova

Národná čitáreň Vasila Petleškova je viacúčelová budova, postavená v polovici 20. storočia, nachádzajúca sa v centrálnej časti mesta Bracigovo v Pazardžickej oblasti v južnom Bulharsku. Má štatút kultúrnej pamiatky.

                                               

Pavlitiho dom

Pavlitiho dom je meštiansky dom z obdobia bulharského národného obrodenia, nachádzajúci sa v centrálnej časti mesta Plovdiv v Plovdivskej oblasti v južnom Bulharsku.

                                               

Vojenský klub (Plovdiv)

Vojenský klub je klubová budova zo začiatku 20. storočia, nachádzajúca sa v centrálnej časti mesta Plovdiv v Plovdivskej oblasti v južnom Bulharsku.

                                               

Muzeológia

Muzeológia je vedná disciplína, ktorej predmetom skúmania je muzealita. Muzealita je špecifický poznávací a hodnotiaci vzťah človeka k realite. Na základe tohto vzťahu človek vyberá predmety, ktoré chce uchovať a sprostredkovať spoločnosti. Podla ...

                                               

Inventarizácia múzejných zbierok

Inventarizácia múzejných zbierok sa zakladá na kontrole zbierkových predmetov. Predstavuje mimoriadne dôležitý úkon a je povinnosťou každého múzea vykonávať ju. Má administratívno-právny, ale aj muzeologický význam. Je zároveň dokladom pri polica ...

                                               

Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla

Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou kultúrneho dedičstva po celom svete. Organizácia bola založená v roku 1965, pričom popud pre jej vznik bol daný už Benátskou chartou z roku 1964. ICOMOS ...

                                               

Muzealita

Muzealita je predmet poznávania muzeológie je to špecifický poznávací a hodnotiaci vzťah človeka k realite. Pojem zaviedol Zbyněk Zbyslav Stránský. Muzealita znamená, že človek vybrané predmety ako svedkov určitých situácií považuje za také dôlež ...

                                               

Muzealizácia

Muzealizácia označuje umiestnenie v múzeu alebo zo všeobecného hladiska premenu náplne alebo centra života na určitý druh múzea. Striktne z muzeologického pohladu muzealizácia je činnosť smerujúca k vyňatiu, fyzicky či obrazne, predmetu z jeho pô ...

                                               

Muzeálna zbierka

Muzeálna zbierka je súbor viacerých zbierkových predmetov. Múzeá majú velký význam pre ludí prítomnosti a budúcnosti z hladiska výberu a zachovania autentických predmetov reality. Zbierky sú nevyhnutným predpokladom fungovania múzea. Pre tvorbu z ...

                                               

Múzejná dokumentácia

Múzejná dokumentácia patrí k základným odborným činnostiam vykonávaným v múzeu. Zbierkové predmety ako nositelia muzeality sú dokladmi o vývine prírody a spoločnosti. Mali by predstavovať originálne, autentické dokumenty a mali by byť doplnené o ...

                                               

Múzejná pedagogika

Múzejná pedagogika je pedagogická disciplína, ktorá stavia na špecifikách učenia sa v múzeu na predpoklade zážitku z vnímania autentického umeleckého diela či historického objektu. Výrazom múzejná pedagogika označujeme aj aktivity, ktoré cielene ...

                                               

Múzejná prezentácia

Prezentácia muzeálnych zbierok sa riadi podla princípov múzejnej komunikácie. Tá sa uskutočňuje prezentáciou zbierkových predmetov a interpretovaním jeho muzeálnej hodnoty. V sprostredkovávaní odkazov, ktoré sa snaží zbierkový predmet zachytiť a ...

                                               

Muzeografia

Termín muzeografia, ktorý sa objavil už v 18. storočí, je starší ako pojem muzeológia. V súčasnosti je muzeografia definovaná v podstate ako praktická alebo aplikovaná podoba muzeológie, to znamená súbor techník vyvinutých pre naplnenie múzejných ...

                                               

Selekcia v múzeu

Pasívna selekcia: je charakteristická pre múzeá, zbierajú sa predmety ktoré sa zachovali z minulosti. Nezachovajú sa vždy tie podstatné alebo najhodnotnejšie predmety. Nie je možnosť výberu a často sa nedá zabezpečiť ani sprievodná dokumentácia. ...

                                               

Zbierka (súbor predmetov)

Zbierka môže byť z obecného hladiska definovaná ako súbor hmotných či nehmotných predmetov, ktoré inštitúcie či jedinci zhromažďujú, triedia, bezpečne uchovávajú, najčastejšie za účelom ich vystaveniu, podla toho či sa jedná o zbierku verejnú ale ...

                                               

Baltic Pride

Baltic Pride je každoročným LGBT* pochodom hrdosti, ktorého miesto konania rotuje medzi hlavnými mestami pobaltských krajín: Tallinnom, Rigou a Vilniusom. Jeho účelom je poukázať na otázky tolerancie na práva LGBT* komunity. Baltic Pride je podpo ...

                                               

Dúhový PRIDE Bratislava

Dúhový PRIDE Bratislava je verejné podujatie v Bratislave, ktoré sa zameriava na ludské práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender ludí a zrovnoprávnenie ich sexuálnej orientácie a rodovej identity. Koná sa každoročne od roku 2010. Podla hla ...

                                               

PRIDE Košice

PRIDE Košice je pochod za práva LGBTIQ ludí konajúci sa v Košiciach. Podujatie zastrešuje občianske združenie Saplinq.

                                               

Atribút (časopis)

Atribút - mesačník pre gejov a lesby bol slovenský časopis homosexuálnej komunity. Vydávali ho v rokoch 2000 až 2003 združenia Habio, Museion a Ganymedes.

                                               

Folklór (kultúra)

Folklór je súbor kultúrnych javov, ktoré sa realizujú formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie, realizovaný v mnohých variantoch. Jeho nositelom a rozširovatelom je kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol jeden člo ...

                                               

Bludička (svetlo)

Bludička alebo svetlonos, je záhadné svetlo, ktoré vídavajú ludia v noci, a to najmä nad rašeliniskami a močiarmi. Tento jav je opísaný aj v ludovej slovesnosti viacerých národov. Hovorí sa, že mýli pocestných tým, že pripomína blikajúcu lampu al ...

                                               

Svätodušné královské sprievody

Svätodušné královské sprievody sú v Európe typické obradné sprievody, ktoré sa konali a konajú buď pešo alebo na koňoch. Späté sú s cirkevnými sviatkami a či skôr so sviatkami jednotlivých svätcov.

                                               

Uspávanka

Uspávanka môže byť: pieseň, ktorou matka prejavovala lásku svojmu dieťaťu. Spievali sa nad kolískou vyznačujúc sa pokojným rytmom a melódiou. Spev uspávanky bol sprevádzaný rytmickými pohybmi kolísky. Žánrovo patria uspávanky k lyrickým ludovým p ...

                                               

Vernakulárna architektúra

Vernakulárna architektúra alebo v užšom zmysle ludová architektúra je architektúra pojednávajúca o metódach, materiáloch a spôsobe konštrukcie využívajúcich lokálne zdroje ako odpoveď na lokálne potreby. Vernakulárna architektúra odkazuje na trad ...

                                               

Kukla (architektúra)

Kukla je polkuželovitý prístrešok vrcholu štítu ludovej stavby, ktorý je pokrytý šindlom, a ktorého spodné dosky často nesú nápis a letopočet. V minulosti to bol velmi rozšírený prvok striech ludovej architektúry. Kukla ukončovala hrebeň strechy ...

                                               

Rómska osada

Rómska osada alebo cigánska osada je prejav stavebnej činnosti rómskeho etnika s charakteristickými znakmi. Ide o osobitnú kapitolu ludovej architektúry na Slovensku.

                                               

Sedliacky barok

Sedliacky barok je stavebný sloh ludovej architektúry, ktorý sa uplatnil prevažne v južných Čechách počas 19. storočia. I keď vychádza z klasicistskej a barokovej architektúry, ide o celkom samostatný sloh. Objavuje sa v období, keď bol barok už ...

                                               

Šindel

Šindel je strešná krytina. V minulosti bol často používaný drevený variant, ktorý sa skladal z vyrezávaných, do seba zapadajúcich latiek. Jednotlivá takáto latka sa tiež nazýva šindel. V súčasnosti sa používajú šindle z rôznych materiálov a s roz ...

                                               

Výpustok

Výpustok, klebetnica, české synonymá pozri nižšie) je v ludovom stavitelstve dverový otvor spevnený plasticky vystúpeným portálom, ktorý vytvárajú bočné piliere a ich oblúkové preklenutie. Oblúkovité preklenutie býva zhora pokryté strešnými škrid ...

                                               

Ľudová hudba

Ľudová hudba alebo hudobný folklór je hudobný žáner širokých más obyvatelstva, často neznámych autorov, tradične zachovávaný ústnym podaním. Môže ísť o hudbu reprodukovanú spevom, ale aj o nástrojovú hudbu. Hudba má v tradičnej kultúre mimoriadny ...

                                               

Dožinky

Dožinky alebo zastarano obžinky sú slávnosť na ukončenie žatvy. V mnohých európskych aj mimoeurópskych krajinách má dodnes náboženský charakter, u nás ho stratili v 20. storočí. Slávnosť môže zahŕňať odváženie posledného snopu z pola, predanie do ...

                                               

Fašiangy

Fašiangy je obdobie od Troch králov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst až do Velkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

                                               

Kračún (slovanský sviatok)

Kračún bol slovanský sviatok zimného slnovratu. S príchodom kresťanstva bol tento sviatok nahradený Vianocami. Všetky uvedené názvy znamenali u Slovanov pôvodne a u niektorých Slovanov dodnes znamenajú aj samotný zimný slnovrat, okrem toho u niek ...

                                               

Letečko

Letečko je zelená vetvička, používaná pri jarných obchôdzkach dievčat, ktorá symbolizovala prichádzajúcu jar a prebúdzajúci sa život. V súlade s predstavami v tradičnom rolníckom prostredí bolo potrebné zabezpečiť príchod jari a zabezpečiť priazn ...

                                               

Slovanský kalendár

Podla najstarších ruských písomností mesiace ruského kalendára mali čisto slovanské názvy, ktoré vychádzali z prírodných javov. Konkrétne názvy sa ale líšili v závislosti od ruského kmeňa, ktorý ich používal: január – sečeň, prosinec, studeň nove ...

                                               

Turíce (ludové tradície)

Pomenovanie tohto sviatku vzniklo od slova Tur a súvisí s rovnomenným Staroslovanským božstvom plodnosti. Pôvodný slovanský sviatok oslavujúci silu prírody, ktorá na jar všetko dvíha k oblohe, bol prevzatý kresťanstvom a príslušne nábožensky "upr ...

                                               

Zelený štvrtok

Kňaz v tichosti po večernej sv. omši obnažuje oltár. Pripomína to, že Ježiš v Getsemanskej záhrade bdel v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali. Ježiš ostáva sám. Túto opustenosť symbolizuje nielen otvorený prázdny svätostánok a zhasnuté večné svet ...

                                               

Truhlica na výbavu

Truhlica na výbavu je druh uzavretého odkladacieho nábytku, ktorý dostávala nevesta do výbavy. Bola osobným majetkom nevesty a slúžila na uloženie odevu a textilu. Často mala na čelnej strane meno majitelky a dátum sobáša. Prevoz výbavy patril k ...

                                               

Meniny na Slovensku

Meniny na Slovensku určuje Oficiálne kalendárium zostavené Kalendárnou komisiou pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Takmer každý deň prináleží aspoň jednému menu. Pôvodný zoznam bol vlastne kalendár svätých, keďže meniny boli pôvodne s ...

                                               

Adalbert

Adalbert je mužské krstné meno staronemeckého pôvodu s významom vznešený, urodzený, ušlachtilý, slávny. Jeho skrátením vzniklo u nás častejšie používané meno Albert.

                                               

Adriano

Adriano je mužské meno pochádzajúce z rímskeho Hadrianus. Používa sa hlavne v Taliansku, Portugalsku a v Brazílii. V slovenčine je jeho obdobou meno Adrián.

                                               

Anastázia (prvé meno)

Anastázia je ženské krstné meno. Pôvod má v gréckom slove anastas s významom vzkriesený. Existovala aj mužská obdoba tohto mena, Anastáz. Na Slovensku má meniny 30. apríla.

                                               

Anita

Anita je ženské Anna hebrejského pôvodu. Ďalším variantom mena je Anitta. Je to španielska podoba mena Anna a vykladá sa ako milostná lebo milosť, prípadne skrátené Juanita, používaná dnes už ako základná podoba. Rovnaký pôvod má aj meno Aneta. H ...

                                               

Barnabáš

Barnabás Sztipánovics – maďarský futbalista Barnabas Kelet Henagan – americký lekár a politik; guvernér Južnej Karolíny Barnabas McDonald – americký mních a skaut Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti – taliansky kardinál, od 1800 pápežom ako P ...